AN sĩ TOÀN THƯ

tóm tắt luân án tiến hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại việt nam

tóm tắt luân án tiến sĩ hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại việt nam
... kế toán công quốc tế? • Q : Thực trạng hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước Việt Nam quản lý thu chi ngân sách, hệ thống tài công chế độ kế toán nào? • Q : Để hoàn thiện hệ thống kế toán ... dụng ngân sách dựa số liệu báo cáo kế toán thu, chi ngân sách cung cấp 4.2.8 Đánh giá kế toán thu chi ngân sách với chuẩn mực kế toán công quốc tế 4.2.8.1 Đánh giá chung Kế toán thu, chi ngân sách ... Vấn đề đánh giá 4.2.4.4 Vấn đề trình bày công bố [13] 4.2.5 Thực trạng sở kế toán hạch toán kế toán thu, chi ngân sách Việc hạch toán khoản mục hệ thống kế toán thu, chi ngân sách Việt Nam chủ...
 • 27
 • 378
 • 0

AN TOÀN THƯ ĐIỆN TỬ

AN TOÀN THƯ ĐIỆN TỬ
... khiến việc mã hóa nhanh Trần Bá Nhiệm – An ninh Mạng 77 Thông báo nén khó phá mã thông báo thô Tương thích thư điện tử PGP • • PGP phải gửi liệu nhị phân Nhiều hệ thống thư điện tử chấp nhận văn ... ứng dụng cho thư điện tử file • Độc lập với tổ chức phủ • Bao gồm dịch vụ: xác thực, bảo mật, nén, tương thích thư điện tử, phân ghép – Ba dịch vụ sau suốt người dùng Trần Bá Nhiệm An ninh Mạng ... Trần Bá Nhiệm An ninh Mạng 88 Bảng chuyển đổi số 64 Trần Bá Nhiệm An ninh Mạng 99 Phân ghép PGP • Các giao thức thư điện tử thư ng hạn chế độ dài tối đa thông báo – • • • Ví dụ thư ng 50 KB PGP...
 • 27
 • 441
 • 4

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TÍNH TOÁN LÃI SUẤT THU LỢI TỐI THIỂU CHẤP NHẬN ĐƯỢC MARR.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TÍNH TOÁN LÃI SUẤT THU LỢI TỐI THIỂU CHẤP NHẬN ĐƯỢC MARR.
... lý luận phân tích tài dự án I Tổng quan phân tích tài dự án Phân tích tài dự án nội dung kinh tế quan trọng trình soạn thảo dự án; phân tích tài nhằm đánh giá tính khả thi dự án mặt tài thông ... Qua phân tích doanh thu, chi phí lợi nhuận ta có tổng hợp 2-4a, (xem trang bên) IV Tính toán phân tích tiêu hiệu kinh tế dự án đầu t: IV.1 Tính toán lập dòng tiền dự án: Dự án đầu t xây dựng ... NPV: Khi tính giá trị ròng dự án dòng tiều trớc thu dự án At ta phải lấy hệ số chiết khấu MARRtt = 17% Đây suất thu lợi tối thiểu chấp nhận đợc trớc thu Kết tính toán nh bảng IV.2: Bảng tính NPV...
 • 37
 • 598
 • 1

giáo án chi tiết toán thứ 3

giáo án chi tiết toán thứ 3
... 200 m3 ; m3 400 m3 ; 0,05 m3 - HS kiĨm tra vµ nªu nhËn xÐt - HS ®äc - HS lµm bµi: HS1: cm3 = 0,001 dm3 5,216 m3 = 5216 dm3 13, 8 m3 = 13 800 dm3 0,22 m3 = 220 dm3 HS2: dm3 = 000 cm3 1,969 dm3 = ... 000 dm3 Vµi HS nh¾c l¹i ? VËy 1m3 b»ng bao nhiªu cm3 ? Dùa vµo ®©u, em t×m ®ỵc nhanh - m3 = 000 000 cm3 nh vËy - V× dm3 = 000 cm3 mµ 1m3 = 000 dm3 nªn m3 = 000 000 cm3 Vµi HS nh¾c l¹i ? m3 gÊp ... quan sát hình SGK tự giải toán A 3cm M3cmN 3cm B C D 3 2’ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hs đọc HS quan sát giải toán a/ Đúng hình thang có độ dài đáy tương ứng , có chi u cao chi u rộng hình chữ nhật b/...
 • 79
 • 194
 • 0

MẪU BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN

MẪU BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN
... 01 Sau đọc lại biên bản, người có mặt đồng ý nội dung biên bản, ý kiến khác ký tên xác nhận vào biên Người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm) (ký, ghi rõ họ tên) Người lập biên (ký, ghi rõ ... ……………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Lý vi phạm: ………………………………………………………………………… Mã số thu ……………………………………………………………………………… Hai bên tiến hành lập biên việc …………………… Biên gồm có trang,...
 • 2
 • 475
 • 1

Đề thi thử Đại học + Đáp án môn Toán 2008-2009 (khối A)

Đề thi thử Đại học + Đáp án môn Toán 2008-2009 (khối A)
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/311/294983//DethithuDHlanII20082009%20Dapan.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 250
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II MÔN TOÁN KHỐI A, A1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II MÔN TOÁN KHỐI A, A1
... C ⇒  ⇒ CD ⊥ ( SAC ) CD ⊥ SA  0.25 0.25 0.25 K đường cao AH tam giác SAC AH ⊥ ( SCD ) AH = d ( A, ( SCD ) ) = a d ( I , ( SCD ) ) = 1 Ta có: = + ⇔ SA = a AH SA2 AC 3a a3 S ABCD = 3S MAB = ⇒ VSABCD ... = 4 0.25 S H D A I O N B C Kẻ ON//AD, ta có: 0.25 2 13 AO = AC = a 3, SO = SA2 + AO = a , ON = a, SN = SA2 + AN = 3 3 Theo định lý cosin tam giác SON, ON + OS2 − SN 21 Vậy góc SO AD cos SON ... y; t ≥ xy ⇒ t ≥ 5t − ;t ≥ 4t 5t − − 5t Xét f ( t ) = ; f ' (t ) = p 0; ∀t ≥ 4t 4t Lập bảng biến thi n, suy m axf ( t ) = ⇔ t = ⇔ x = y = 0.25 Vậy max P = ⇔ t = ⇔ x = y = Theo chương trình chuẩn:...
 • 4
 • 261
 • 0

Dap an de thi thu DH MON TOÁN

Dap an de thi thu DH MON TOÁN
... AG M K hình chiếu AA ' lên ( ABC ) Gọi M trung điểm BC Từ giả thi t ta có: BC = 2a, AG = 2a · 2a AI = ; A ' AG = 600 ⇒ A ' G = AG.tan600 = 3 Vì AC = AB + BC − AB.BC cos 60 = 3a ⇒ AC = a Mặt khác ... = ∨ sin x + cos x = (1) Phương trình sin x + cos x = vô nghiệm 12 + ( π 0.25 ) < 32 Nên (1) ⇔ tan x = − ⇔ x = − + kπ ( k ∈ ¢ ) 0.25 0.25 0.25 π Vậy, phương trình có nghiệm là: x = − + kπ ( k ... vuông H nên 0.25 0.25 α BH m = = 2 AH m m ⇔ m3 = ⇔ m = (thỏa mãn *) 2 m Vậy m = giá trị cần tìm ⇔ tan 0.25 = II (1,0 điểm) (2,0 cos x + sin x cos x + = 3(sin x + cos x) điểm) ⇔ (sin x + cos x)2 −...
 • 3
 • 222
 • 0

giao an chi tiet toan thu 4

giao an chi tiet toan thu 4
... tự làm -Lưu ý nhân chia hai phân số rút gọn kết 12 × = = 10 90 15 6 × 42 14 : = × = = = 5 × 15 3×2 × = = = × 20 10 5 10 : = × = = 8 Hs làm Ngêi so¹n:Pham Thanh L©m Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc ... -Lớp làm vào a) -Nhận xét cho điểm 25 − 16 − = = 40 40 11 b) 110 − = 10 − = c) 22 − 15 = 20 20 4+ 3−5 + − = = = 6 Ngêi so¹n:Pham Thanh L©m 10 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 -HS đọc kết ... t¹o bëi c¸c - H×nh ch÷ nhËt ABCD cã chi u Ngêi so¹n:Pham Thanh L©m 20 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 m¶nh cã kÝch thíc, h×nh d¹ng réng 6m, chi u dµi 14m nh thÕ nµo ? H×nh vu«ng CEMN cã...
 • 38
 • 232
 • 0

Đề thi thử ĐH và đáp án môn Toán năm 2010

Đề thi thử ĐH và đáp án môn Toán năm 2010
... Sở GIO dục v đào tạo thI bình Trờng thpt tây thụy anh kỳ thi thử đại học năm 2010 Mụn Toỏn : Thời gian làm 180 phút P N Cõ í Ni dung u I Kho sỏt s bin thi n v v th hm s m = Vi m = ... thi n v v th hm s m = Vi m = ta c y = x3 3x2 + a ;Tp xỏc nh : D = R im 200 1,00 0,25 b ; S bin thi n Tớnh n iu Nhỏnh vụ cc x - y' + + 0 - 0,25 + j y + - o c ; th : + Ly thờm im + V ỳng hng ... mu mc vi phn trỡnh by 0,25 -15 -10 -5 -2 -4 -6 -8 10 15 0,25 Tỡm m th hm s (Cm) cú cc tr ng thi honh cc tiu nh 1,00 hn Hm s cú cc tr theo yờu cu u bi v ch tha 0,25 K sau : ' + y =0 cú nghim...
 • 8
 • 205
 • 0

Đáp án + Đề thi thử môn Toán khối B của ĐH Quốc gia Hà Nội

Đáp án + Đề thi thử môn Toán khối B của ĐH Quốc gia Hà Nội
... tròn nội tiếp ABC ABC cân  HAM với MI trung điểm BC Ta có AM BC SH  BC BC(SAM) BC  SA 2) VABC = SABC SH= AM.BC.SH 9a  a  a 1  SABC = AM.BC= 2a 2.2a=2a 2 2 Mà: SABC = p.r  r  SABC ... x   3  Câu V: S P C A H N M B 1) H tâm đường tròn nội tiếp  ABC vẽ HM  B C    SM  BC ta có SH  BC   Góc (SBC) (ABC) SMH = 600   Tương tự vẽ HNAB; HPAC góc SNH=SPH=600  SHM ... (2HM)  2 a Vậy VS.ABC  2a 2.2 a  2a đvdt  HM  r  Câu VI: Cho a, b, c ≠ a b c   0 Chứng minh (C): y=ax4 + < /b> bx2 + < /b> c cắt Ox điểm có hoành độ  (0, 1) Xem hàm số: f(x)  a x b x5 c x    f...
 • 6
 • 529
 • 10

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010- LB1 Môn thi : TOÁN

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010- LB1 Môn thi : TOÁN
... số đạt cực tiểu : x y 3 3 c-Giới hạn: : lim (x x ) ; lim (x x ) x x 2 2 b-Cực trị:Hàm số đạt cực đại : x y x - y d-Bảng biến thi n: : + 0 - + + y + - y *-Đồ th : 1 Đồ thị nhận ... cõu(Va hocVb) Cõu V.a ( 2,0 im ) : Phng trỡnh mt phng (P) qua O nờn cú dng : Ax + By + Cz = vi A2 B2 C2 Vỡ (P) (Q) nờn 1.A+1.B+1.C = A+B+C = C A B (1) Theo : d(M;(P)) = A 2B C (A 2B ... HNG DN GII LB1 I:PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7,0 im) Cõu I 1/ Khảo sát hàm s : y x3 x2 2 *-Tập xác định:R *Sự biến thi n x1 x a-Chiều biến thi n: y' 3x 3x Hàm số đồng...
 • 4
 • 236
 • 2

Xem thêm