32859 holidays travelling unit 14 laser b1

grade 6 : Unit 14- lesson 3: B1-4

grade 6 : Unit 14- lesson 3: B1-4
... Crosses : Lions (X) Tigers (O) 3 6 Example: S1 : What are you going to tomorrow ? S2 : I am going to visit my friend See a movie ,visit my friend play badminton my homework Predict dialogue : watch ... dialogue : watch a soccer match Tuan : What are you going to tonight ? my homework Lan : I’m going to (1) Tuan : What are you going to tomorrow ? visit my friend Lan : It’s Sunday.I’m going to (2) ... On Sunday evening, … -Read B3 – p.144 -Do the exercises B2 & B4 ( workbook) -Prepare B5 -6 for the next lesson 1.What is Lan going to tonight? She’s going to her homework What is she going to...
 • 17
 • 1,992
 • 4

Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145

Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145
... homework Period 86: Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145 I Vocabulary: - tonight (adv): tèi - tomorrow (adv): ngµy mai - weekend : ngµy nghØ cuèi tuÇn Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145 II Practice: ... B C Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145 II Practice: Ask and answer, using the pictures: Tomorrow/ Tonight/ Eg: - What are they going to tomorrow? - They are going to go to school Unit 14: Lesson ... Lesson 3: B1-4/ p.144-145 II Practice: Mapped dialogue: Lan Tuan ’.see amovie …tonight? ’ tonight? …help my Mom ….tomorrow? ’go walking ’ play volleyball ’ tomorrow? Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145...
 • 14
 • 632
 • 1

English 6 -Unit 14 (B1-B4)

English 6 -Unit 14 (B1-B4)
... on Sunday morning on Sunday afternoon on Sunday evening -Do the exercises B2 & B4/ p .144 -145 -Prepare B5 -6 for the next lesson ... S1: What are you going to tomorrow ? S2: I am going to my homework 1.Noughts and Crosses : O X 3 6 Example: X refresh S1 : What are you going to tomorrow ? S2 : I am going to visit my friend 2...
 • 18
 • 2,163
 • 6

Unit 14 Lesson 3 B1-4 p144-14511

Unit 14 Lesson 3 B1-4 p144-14511
... homework Period 86: Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 I Vocabulary: - tonight (adv): tèi - tomorrow (adv): ngµy mai - weekend : ngµy nghØ cuèi tuÇn Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 II Practice: ... 3: B1-4/ p .144 -145 II Practice: Mapped dialogue: Lan Tuan ’.see amovie …tonight? ’ tonight? …help my Mom ….tomorrow? ’go walking ’ play volleyball ’ tomorrow? Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 ... B C Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 II Practice: Ask and answer, using the pictures: Tomorrow/ Tonight/ Eg: - What are they going to tomorrow? - They are going to go to school Unit 14: Lesson...
 • 14
 • 520
 • 1

UNIT 14-B1, 2

UNIT 14-B1, 2
... Period 87: Unit 14: freetime fun Period: 87 – B1 ,2 – page 144-145 New words - (a) cartoon: phim hoạt hình - (a) fistful: nắm - ... Teenagers programs movies ay rld tod The wo Example exchange: S1: What kinds of programs you like? S2: I like cartoons 7 Listen and write the time you hear: Programs Children’s program Early news...
 • 14
 • 429
 • 2

unit 14 b1- b2

unit 14 b1- b2
... appear here, leave shape as-is.> Homework Learn the new words by heart Do B1-2 P.90 in the workbook Prepare Unit 14 B3-4 P 145 -146 ...
 • 11
 • 603
 • 0

Unit 14 - B1,2

Unit 14 - B1,2
... th , 2010 Unit 14 : FREETIME FUN Period 94 : B 1,2 SUMMARY 2) Structures: 1) TV programs:  Children’s programs • like + to-V … Cartoons Movies • like + V-ing … Series • prefer + to-V … News ... What’s on? Monday, March 12th , 2010 Unit 14 : Freetime fun Period 94: B 1,2 What’s on? Monday, April 12 th , 2010 Unit 14 : FREETIME FUN Period 94 : B 1,2  New words:  cartoon ... Music • prefer + V-ing … Weather forecast The World Today • prefer (doing) something to (doing) something Game shows Sports Shows          Monday, April 12 th , 2010 Unit 14 : FREETIME FUN...
 • 15
 • 720
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 14 MAKING PLANS Lesson 3 B1-4 (P144-145) docx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 14 MAKING PLANS Lesson 3 B1-4 (P144-145) docx
... t Board drill: Students use “finding friends” as cues Example exchange: S 1: What are you going to tomorrow? S 2: I’m going to (do my homework) S 1: What are you going to tomorrow? S 2: I’m going ... What about you? Tuan: Tonight, I’m going to play badminton Tomorrow, I’m going to watch soccer match Mapped dialogue: B2 P144 Example: S 1: What are you going to tonight? S 2: I’m going to see a ... to tonight? S 1: I’m going to help my Mum What are you going to tomorrow? S 2: etc… Production: Students in pairs using the sentence stubs in B4 P145 then play chain game Eample: S 1: On Saturday...
 • 4
 • 1,102
 • 2

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf
.. . What is .VTV1 tonight ( a in b on c at ) Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the lesson : The TV programs the teengers like Home work: - Ask Ss to the exercise B1 ( p: 90 ) in .. . the verb : Prefer -V-ing to + Ving .? Ex: I prefer watching TV to listening to music B.Presentation *Presentation: -Ask Ss to look at the picture in the book and then answer the question :  What .. . cartoon? - Introduce the lesson and play the tape the first time, then introduce the new words: - Like to do/ doing: thích làm Prefer doing smt: thích làm Sport shows: chương trình thể thao trình...
 • 4
 • 1,248
 • 1

Unit 14 -B1-3

Unit 14 -B1-3
... watch TV ) I’m going to watch TV - Learn the vocabulary by heart - Prepare Lesson 4: B 5-6 ( P 145 -146 ) ...
 • 31
 • 347
 • 0

E7 unit 14 B1,2

E7 unit 14 B1,2
...
 • 24
 • 420
 • 4

Unit 14(B1-2)

Unit 14(B1-2)
...
 • 11
 • 243
 • 0

Unit 14 B1,2

Unit 14 B1,2
... (movie, music …) on TV? Why/ Why not? - Learn by heart all the new words - Read B1 - P144 - Write the answer B1 - P144 - Prepare the next lesson: B3.4 ... program about teenagers Doesn’t like Nga likes    Doesn’t like     listen and check B1 – page 144 Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Do you watch TV, Nga? Not often There...
 • 15
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: unit 14 freetime fun b1giao an tieng anh lop 7 unit 14 b1 2giao an tieng anh 7 unit 14 b1 2unit 14 freetime fun b1 b2giao an tieng anh lop 6 unit 14 b1 2 3giao an tieng anh 6 unit 14 b1 2unit 14 b1 2 lớp 7giao an tieng anh lop 6 unit 14 b1 2 3 4giao an tieng anh lop 6 unit 14 b1 2giao an tieng anh 6 unit 14 b1 2 3 4tiếng anh lớp 7 unit 14 b1anh văn lớp 7 unit 14 b1tieng anh 7 unit 14 b1 2unit 14 making plan b1 2 3tieng anh 7 unit 14 b1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây