TÓN TẮT LUẬN VĂN: KHẢO SÁT HỆ SỐ KHUẾCH TÁN HIỆU DỤNG CỦA BO VÀ SAI HỎNG ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN ĐỒNG THỜI ĐA THÀNH PHẦN TRONG SILIC.

KHẢO SÁT HỆ SỐ KHUẾCH TÁN HIỆU DỤNG CỦA BO SAI HỎNG ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN ĐỒNG THỜI ĐA THÀNH PHẦN TRONG SILIC

KHẢO SÁT HỆ SỐ KHUẾCH TÁN HIỆU DỤNG CỦA BO VÀ SAI HỎNG ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN ĐỒNG THỜI ĐA THÀNH PHẦN TRONG SILIC
... đưa khảo sát chương III sau 38 Chương III KHẢO SÁT HỆ SỐ KHUẾCH TÁN HIỆU DỤNG CỦA BO SAI HỎNG ĐIỂM TRONG VẬT LIỆU SILIC 3.1 Hệ số khuếch tán hiệu dụng B sai hỏng điểm silic Quá trình khuếch tán ... đồng thời với khuếch tán sai hỏng điểm (tự điền kẽ -I nút khuyết - V), tương tác thành phần đáng kể hệ số khuếch tán B phụ thuộc vào sai hỏng điểm Công thức (3.2a) rõ trình khuếch tán hệ số khuếch ... TÁN ĐỒNG THỜI BO SAI HỎNG ĐIỂM TRONG VẬT LIỆU SILIC 2.1 Khuếch tán đồng thời B sai hỏng điểm Si Nhiều chứng thực nghiệm nhiều dự đoán lý thuyết cho trình khuếch tán tạp chất Si trình khuếch tán...
 • 55
 • 274
 • 0

Tóm tắt luận văn Khảo sát, tính toán hệ truyền động số PWM-D ở phòng thí nghiệm của trường để ứng dụng truyền động cho máy sản xuất công ngh

Tóm tắt luận văn Khảo sát, tính toán hệ truyền động số PWM-D ở phòng thí nghiệm của trường để ứng dụng truyền động cho máy sản xuất công ngh
... 4.3: Đặc tính hệ truyền động 21 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGH * Kết luận: Với đề tài Tính toán, khảo sát hệ truyền động số PWM-D phòng thí nghiệm trường để ứng dụng truyền động cho máy sản xuất công nghiệp” ... bán dẫn công suất thay điều khiển số I.3 Một số hệ truyền động số thường gặp I.3.1 Hệ truyền động số T-D Hình 1.3: Sơ đồ khối hệ truyền động số Trong sơ đồ hệ truyền động T-D hệ truyền động không ... theo điều kiện mở máy IV.4 Ứng dụng hệ Truyền động Ta sử dụng hệ truyền động để thay động hình 4.1 Việc thay tạo hệ truyền động linh hoạt hơn, truyền động êm giám sát thông qua máy tính * Giới thiệu...
 • 22
 • 165
 • 0

[Luận văn]khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản bệnh thường gặp ở loài mèo nhà

[Luận văn]khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp ở loài mèo nhà
... thư ng g p c a loài mèo nhà 1.2 M c tiêu c a đ tài + Xác đ nh đư c ch tiêu sinh lâm sàng, sinh sinh s n c a mèo + Xác đ nh t l m c m t s b nh c a mèo t tìm b nh thư ng m c mèo nguyên nhân ... c u v mèo nư c ta r t Đ đáp ng nhu c u th c t , đ ng th i b sung vào ngu n tài li u nghiên c u v loài mèo, ti n hành nghiên c u đ tài: Kh o sát m t s ch tiêu sinh lâm sàng, sinh sinh s ... đ c m chung c a loài mèo 2.4 M t s chi tiêu sinh lâm sàng c a mèo 2.5 M t s ch tiêu sinh sinh s n 14 2.6 M t s b nh thư ng g p mèo 19 2.7 M t s vi khu n thư ng g p phân mèo 25 2.8 Nh ng...
 • 103
 • 712
 • 1

Luận văn "Khảo sát hệ thống ghép kênh"

Luận văn
... thực ¹ Luận Văn Tốt Nghiệp Tran g MỤC LỤC Chương 1: NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG GHÉP KÊNH SỐ 1.1 Ghép kênh phân thời gian TDM 1.2 Nguyên lý hệ thống ghép kênh số 1.3 Phương pháp ghép kênh số 1.4 Ghép kênh ... truyền hết bit hệ sơ cấp Vậy : Độ rộng bit hệ thống ghép kênh cấp cao là: t/4, để thực ¹ Luận Văn Tốt Nghiệp 20 Tran g đồng bộ, hệ thống ghép kênh cấp cao phải tạo từ mã đồng hệ thống Do thời ... dụng 5.2 Kết nối hệ thống ¹ Luận 58 60 Văn Tốt Nghiệp 10 Tran g 5.3 Khai thác bảo dưỡng thiết bò ¹ Luận Văn 66 Tốt Nghiệp 11 Tran g Chương 1: NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG GHÉP KÊNH SỐ 1.1 Ghép kênh phân...
 • 74
 • 148
 • 0

Luận văn khảo sát một số chỉ tiêu của vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh viêm gan vịt

Luận văn khảo sát một số chỉ tiêu của vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh viêm gan vịt
... cú vacxin, cụng ngh ch t o vacxin 2.7.3.1 Phõn lo i vacxin cn c vo ho t tớnh c a m m b nh Cn c vo ho t tớnh c a m m b nh ch a vacxin chia vacxin thnh lo i: * Vacxin vụ ho t - Vacxin vụ ho t l vacxin ... xin cam đoan rằng, số liệu v kết nghiên cứu luận văn n y l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o Các thông tin trích dẫn luận văn đợc ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đo n Trọng Vinh ... lo i vacxin phũng b nh Newcastle, vacxin phũng b nh D ch t v t, vacxin phũng b nh Gumboro, vacxin phũng b nh Lasota 2.7.3.2 Phõn lo i vacxin theo thnh ph n khỏng nguyờn * Vacxin ton khu n (Vacxin...
 • 95
 • 450
 • 1

Luận văn khảo sát một số chỉ tiêu của vacxin hipragumboro GM97

Luận văn khảo sát một số chỉ tiêu của vacxin hipragumboro GM97
... Việt Nam, tiến h nh nghiên cứu đề t i Khảo sát số tiêu vacxin HipraGumbor- GM97 1.2 Mục tiêu đề t i Đánh gía số tiêu vacxin HipraGumboro- GM97 l m sở để sử dụng vacxin n y phòng bệnh Gumboro cho đ ... định tiêu hiệu lực vacxin HipraGumboro- GM97 4.3.1 Kết xác định tiêu hiệu lực vacxin HipraGumboroGM97 sử dụng cho đ n g phản ứng ELISA 4.3.2 51 51 Kết xác định hiệu lực vacxin HipraGumboro- GM97 ... sử dụng Một số vacxin nhợc độc: vacxin nhợc độc Newcastle hệ I, vacxin IB, vacxin Lasota, vacxin Marek Ng y vacxin nhợc độc đ đợc cải tiến cách cắt bỏ gen độc, gen gây bệnh, đem chế vacxin Nhng...
 • 83
 • 341
 • 1

Luận văn khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe HUYNDAI 1,25tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn

Luận văn khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe HUYNDAI 1,25tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn
... Th c s : “Kh o sát m t s y u t nh hư ng ñ n tính êm d u c a xe Hyundai 1,25 t n v n chuy n ñư ng nông thôn ” Lu n văn ñư c th c hi n dư i s hư ng d n tr c ti p c a PGS TS Nông Văn Vìn, bên c ... i ô tô Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ k thu t .3 - Tìm hi u tính k thu t c a xe Hyundai 1,25 t n - Tìm hi u v tính ch t m t ñư ng giao thông nông thôn Vi t Nam - T ng quan ... t a ñ tr ng tâm xe ch t i (khi chưa tính ñ n ñ lún thêm c a h th ng treo t i tr ng Q gây ra) c) Xác ñ nh chi u cao tr ng tâm xe Khi xe ch t i h th ng treo l p s b bi n d ng thêm tr ng lư ng Q...
 • 87
 • 340
 • 0

Luận văn khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính năng quay vòng của xe HYUNDAI 1,25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn

Luận văn khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính năng quay vòng của xe HYUNDAI 1,25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn
... góc thoát sau, tính quay vòng Trong Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ k thu t ñó tính quay vòng nh hư ng r t l n ñ n tính ñ ng c a xe Tính quay vòng c a xe l i ph thu c ... 17 quay vòng c a ô tô có th quay vòng ñúng ho c quay vòng thi u ho c quay vòng th a M c ñích c a ñ tài xây d ng ñư c mô hình kh o “ Kh o sát m t s y ut nh hư ng ñ n tính quay vòng c a xe Hyundai ... nh ng nh hư ng ñ i v i xe Hyundai 1.25 t n tác giá ch n ñ tài lu n văn: “ Kh o sát m t s y u t nh hư ng t i tính quay vòng c a xe Hyundai 1,25 t n v n chuy n ñư ng nông thôn v i mong mu n ñóng...
 • 83
 • 341
 • 0

Luận văn khảo sát một số bệnh nấm hại chính trên tập đoàn giống lạc vụ xuân 2010 tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp bắc trung bộ biện pháp phòng trừ sinh học

Luận văn khảo sát một số bệnh nấm hại chính trên tập đoàn giống lạc vụ xuân 2010 tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp bắc trung bộ và biện pháp phòng trừ sinh học
... ng v xuân 2010 t p ñoàn gi ng l c t i Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p B c Trung B 4.4.1 Thành ph n b nh h i l c v xuân 2010 t p ñoàn gi ng l c t i Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p B c Trung ... ti n hành nghiên c u ñ tài: “Kh o sát m t s b nh n m h i t p ñoàn gi ng l c v xuân 2010 t i Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p B c Trung b bi n pháp phòng tr sinh h c” 1.2 M c ñích yêu c u c a ... phát sinh phát tri n c a b nh h i h i l c t i Vi n KHKTNN B c Trung B vùng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p …………3 ph c n Kh o sát m t s bi n pháp phòng tr sinh...
 • 113
 • 316
 • 0

Luận văn khảo sát một số đặc điểm sinh học, năng suất chất lượng của một số dòng cà phê vối mới được chọn lọc tại bảo lộc lâm đồng

Luận văn khảo sát một số đặc điểm sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng cà phê vối mới được chọn lọc tại bảo lộc  lâm đồng
... tài: Khảo sát số đặc điểm sinh học, suất chất lợng số dòng phê vối đợc chọn lọc Bảo Lộc - Lâm Đồng 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Đánh giá số đặc điểm sinh học, suất chất lợng dòng ... hiệu DVT Tên dòng STT Ký hiệu DVT Tên dòng Dòng số 4/8 Dòng số 2/3 Dòng số 17/2 Dòng số 4/55 Dòng số 6/18 Dòng số 13/8 Dòng số 17/12 Dòng số 16/5 Dòng số 15/6 10 Dòng số 10 14/8 3.2 Địa điểm, thời ... triển dòng phê vối đợc chọn lọc * Theo dõi, đánh giá số yếu tố cấu thành suất suất dòng phê vối * Điều tra khả chống chịu số loài sâu bệnh hại dòng phê vối * Phân tích, đánh giá số tiêu chất...
 • 127
 • 241
 • 0

Luận văn khảo sát một số tổ hợp ngô lai mới tại gia lâm hà nội yên dũng bắc giang trong vụ xuân năm 2011

Luận văn khảo sát một số tổ hợp ngô lai mới tại gia lâm hà nội và yên dũng bắc giang trong vụ xuân năm 2011
... su t y u t c u thành su t c a t h p ngô lai thí nghi m t i Gia Lâm N i huy n Yên Dũng – B c Giang ñi u ki n v Xuân năm 2011 - Ch n m t s t h p lai ưu tú ñ ti p t c kh o sát ñi u ki n sinh ... u qu Xu t phát t yêu c u th c t ñã ti n hành nghiên c u ñ tài: “Kh o sát m t s t h p ngô lai m i t i Gia Lâm N i Yên Dũng – B c Giang v Xuân năm 2011 ’ 1.2 M c tiêu c a ñ tài - ðánh giá ... m t i Yên Dũng - B c Giang 4.4 39 ð ng thái tăng trư ng chi u cao c a gi ng, THL ngô thí nghi m t i Gia Lâm - N i 4.3 16 Th i gian sinh trư ng c a gi ng, THL ngô thí nghi m v Xuân năm 2011...
 • 108
 • 164
 • 0

Luận văn khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính năng phanh của liên hợp máy kéo shibaura 3000a kéo rơ mooc một trục

Luận văn khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính năng phanh của liên hợp máy kéo shibaura 3000a kéo rơ mooc một trục
... văn: “Kh o sát m t s y u t nh hư ng ñ n tính phanh c a liên h p máy kéo SHIBAURA 3000A kéo mooc m t tr c” M C ðÍCH NGHIÊN C U C A ð TÀI − Kh o sát m t s y u t nh hư ng ñ n tính phanh c a liên ... tâm c a mooc ch t i chưa tính ñ n ñ lún thêm c a h th ng treo t i tr ng Q gây Sơ ñ l c tác d ng lên liên h p máy chuy n ñ ng n ñ nh ð c tính phanh liên h p máy kéo Shibaura 3000A kéo mooc ... th ng phanh mooc c a liên h p máy kéo Shibaura 3000A h th ng phanh d u Nó g m hai ph n c u phanh c u d n ñ ng phanh Cơ c u phanh mooc c u phanh gu c c a xe GAZ-51 Liên Xô s n su t Do c u mooc...
 • 75
 • 993
 • 2

luận văn - khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh thiết kế hệ thống thu catv cho một khách sạn

luận văn - khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu catv cho một khách sạn
... THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH 1.1.1 Thông Tin Vệ Tinh 1.1.1.1 Nguyên lý thông tin vệ tinh -Một vệ tinh, có khả thu phát sóng vô tuyến điện Sau phóng vào vũ trụ dùng cho thông tin vệ tinh: vệ tinh khuyếch ... Phần 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH Chương 1: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH - trang1 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THÔNG TIN VỆ TINH - trang1 1.1.1 Thông Tin Vệ Tinh ... NHIỄU TỪ HỆ THỐNG VI BA LÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH Vệ tinh thông tin Trạm vi ba hướng lên quỹ đạo vệ tinh Trạm vi ba gây nhiễu với trạm thu vệ tinh Trạm thu vệ tinh 1.3 HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ VÀ TRUYỀN...
 • 141
 • 433
 • 0

LUẬN VĂN :KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHP KNH, LUỒNG 2 . . . 140MBIT/S SIEMENS doc

LUẬN VĂN :KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHP KNH, LUỒNG 2 . . . 140MBIT/S SIEMENS doc
.. . thnh nhúm l : * Nhúm 1: D2P1I, D2N1I D2P4I, D2N4I * Nhúm 2: D2P5I, D2N5I D2P8I, D2N8I * Nhúm 3: D2P9I, D2N9I D2P12I, D2N12I * Nhúm 4: D2P13I, D2N13I D2P16I, D2N16I Trong mi nhúm gm lung .. . CN NG B PDH 2. 1 Cu trỳc khung thi gian h thng ghộp kờnh s : 2. 1.1 Cu trỳc khung cp :8448Kbps Khi I 10 Khi II 11 12 13 21 2 45 Khi III 21 2 Khi IV 21 2 21 2 JT TB (20 0b) JS TB (20 8b) JS TB (20 8b) JS TB .. . DSMX 2/ 34C 3.4 Mch giao tip ngừ vo 2Mbit/s 3.5 Khi ghộp lung 3.6 Khi giao tip 34Mbit/s 3.7 Card thu thit b DSMX 2/ 34C 3.8 Khi phõn lung Luaọn Vaờn Toỏt 23 25 25 31 31 31 32 34 Nghieọp Tran g 3.9 ...
 • 65
 • 134
 • 0

luận văn khảo sát hệ thống wimax

luận văn khảo sát hệ thống wimax
... biết hệ thống WiMAX điều thiếu lĩnh vực công nghệ BWA Xuất phát từ vấn đề nêu trên, em lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Khảo Sát Hệ Thống WiMAX Mục tiêu đề tài nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến WiMAX ... khác, giúp có nhìn tổng quát hệ thống WiMAX xu ứng dụng Việt Nam Đề tài chia thành chương:  Chương 1: Tổng quan hệ thống WiMAX, giới thiệu chuẩn, dải tần sử dụng WiMAX ứng dụng thực tiễn  Chương ... Access – FWA) cho hệ thống truy cập không dây băng rộng (WBA) WIMAX xem công nghệ WBA nên sử dụng băng tần cho WIMAX Các hệ thống WIMAX băng tần sử dụng chuẩn 802.16-2004 để cung cấp ứng dụng...
 • 92
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn khảo sát hệ thống cân băng định lượng nhà máy xi măng cosevco sông gianhlời giải số hệ phƣơng trình khuếch tán đồng thời b và sai hỏng điểm trong siluận văn khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tại xncbtsxk cataco part 5 ppsluận văn khảo sát đánh giá nút giao thôngbai tap tu luan ve khao sat ham sokhảo sát hệ số kpidtóm tắt lý thuyết khảo sát hàm sốluận văn khảo sát quy trình chế biến cá ngừ ngâm dầu đóng hộp potluận văn khảo sát vấn đề việc làm của người dân ở khu vực 9 phường đống đa thành phố quy nhơnluận văn khảo sát thành phần hóa học thân cây dó bầu aquilaria crassna pierreluận văn khảo sát các chiến lược marketing mix nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp từ năm 2005 đến năm 2009luận văn khảo sát nghiên cứu lễ hội chọi trâuluận văn khảo sát quy trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt và bước đầu thiết lập haccp cho quy trình part 4 pptluan van khao sat quy trinh che bien cha lua tai cty xuat nhap khau sa giang va anh huong ty le thit mo den cau truc san phamluan van khao sat quy trinh san xuat cha lua tai cong ty xuat nhap khau sa giang va anh huong cua ty le thit mo den cau truc cha luachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây