Đánh giá số liệu mưa vệ tinh GSMaP cho khu vực việt nam

Nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa trên cơ sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh MTSAT cho khu vực việt nam

Nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa trên cơ sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh MTSAT cho khu vực việt nam
... mưa khu vực Việt Nam Nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh MTSAT cho khu vực Việt Nam 44 Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương Trung tâm KTTV quốc gia Hình 2.7 khu vực ... cường độ xác nhận dạng phân loại nhóm mây Ci tầng cao mỏng mây tầng thấp ảnh hưởng địa hình, Nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh MTSAT cho khu vực Việt Nam 24 ... Các phương pháp nhìn chung dừng lại mức độ phân tích định tính mắt thường, thông tin tổng lượng mưa Nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh MTSAT cho khu vực Việt Nam...
 • 113
 • 674
 • 6

Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly và ảnh hưởng của chúng tới quá trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS ở khu vực Việt Nam.PDF

Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly và ảnh hưởng của chúng tới quá trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS ở khu vực Việt Nam.PDF
... đề tài Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly ảnh hưởng chúng tới trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS khu vực Việt Nam” xây dựng hướng dẫn TS Lê Huy Minh (Việt Nam) ... tầng điện ly lên tín hiệu vệ tinh GPS Chương giới thiệu kết nghiên cứu nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng Việt Nam bao gồm hai phần: Phần thứ giới thiệu phương pháp tính giá trị nồng độ điện tử ... nhấp nháy điện ly khu vực Việt Nam Một số kết bước đầu sử dụng dao động pha tín hiệu GPS hoạt động nhiễu loạn điện ly khu vực ảnh hưởng lên tín hiệu vệ tinh GPS Trong phần kết luận tổng hợp lại...
 • 168
 • 321
 • 1

KHAI THÁC SỬ DỤNG SỐ LIỆU MƯA VỆ TINH TRONG DỰ BÁO LŨ LƯU VỰC SÔNG MÊ KÔNG (TỪ CHIANG SAEN ĐẾN STUNG TRENG)

KHAI THÁC SỬ DỤNG SỐ LIỆU MƯA VỆ TINH TRONG DỰ BÁO LŨ LƯU VỰC SÔNG MÊ KÔNG (TỪ CHIANG SAEN ĐẾN STUNG TRENG)
... liệu mưa vệ tinh dự báo thủy văn Mục tiêu luận văn: - Tìm hiểu đặc điểm lưu vực sông Kông, khái niệm số liệu mưa vệ tinh - Nghiên cứu khai thác số liệu mưa vệ tinh công cụ GIS - Sử dụng số liệu ... Nguyễn Quốc Anh KHAI THÁC SỬ DỤNG SỐ LIỆU MƯA VỆ TINH TRONG DỰ BÁO LŨ LƯU VỰC SÔNG MÊ KÔNG (TỪ CHIANG SAEN ĐẾN STUNG TRENG) Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 604490 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... tinh dự báo lưu vực sông Kông (từ Cheang Sean đến Stung Treng) nhằm ứng dụng kỹ thuật GIS khai thác số liệu mưa vệ tinh làm đầu vào cho mô hình thủy văn NAM phục vụ việc mô phỏng, dự báo lũ...
 • 82
 • 416
 • 1

Khai thác sử dụng số liệu mưa vệ tinh trong dự báo lũ lưu vực sông Mê Kông ( từ Chiang Saen đến Stung Treng

Khai thác sử dụng số liệu mưa vệ tinh trong dự báo lũ lưu vực sông Mê Kông ( từ Chiang Saen đến Stung Treng
... Nguyễn Quốc Anh KHAI THÁC SỬ DỤNG SỐ LIỆU MƯA VỆ TINH TRONG DỰ BÁO LŨ LƯU VỰC SÔNG MÊ KÔNG (TỪ CHIANG SAEN ĐẾN STUNG TRENG) Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 604490 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... liệu mưa vệ tinh dự báo thủy văn Mục tiêu luận văn: - Tìm hiểu đặc điểm lưu vực sông Kông, khái niệm số liệu mưa vệ tinh - Nghiên cứu khai thác số liệu mưa vệ tinh công cụ GIS - Sử dụng số liệu ... tinh dự báo lưu vực sông Kông (từ Cheang Sean đến Stung Treng) ” nhằm ứng dụng kỹ thuật GIS khai thác số liệu mưa vệ tinh làm đầu vào cho mô hình thủy văn NAM phục vụ việc mô phỏng, dự báo lũ...
 • 82
 • 467
 • 0

đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực việt nam

đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực việt nam
... toán đánh giá dự báo khí tƣợng số đánh giá Chƣơng Khái quát hình dự báo thời tiết số HRM, MM5 nguồn số liệu sử dụng Chƣơng Kết đánh giá nhiệt độ lƣợng mƣa hình MM5 HRM cho khu vực Việt Nam ... 41 2.3 Số liệu 42 CHƢƠNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHIỆT ĐỘ VÀ LƢỢNG MƢA CỦA MÔ HÌNH MM5 VÀ HRM CHO KHU VỰC VIỆT NAM 45 3.1 Kết đánh giá nhiệt độ 45 3.2 Kết đánh giá lƣợng ... Hệ số tƣơng quan mƣa hình cho Việt Nam (a) khu vực (b, c, d) 58 Hình 3.13 Chỉ số FBI cho Việt Nam khu vực thời kỳ mùa đông 59 Hình 3.14 Chỉ số FBI cho Việt Nam khu vực thời...
 • 84
 • 230
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO THỜI TIẾT CHO KHU VỰC VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO THỜI TIẾT CHO KHU VỰC VIỆT NAM
... MƯA CỦA MÔ HÌNH MM5 VÀ HRM CHO KHU VỰC VIỆT NAM Kết đánh giá nhiệt độ hình HRM cho nhiệt độ dự báo thấp so với quan trắc khoảng 0C (dự báo thiên thấp) Trong hình MM5 cho nhiệt độ dự báo ... nghiệm với chuỗi số liệu mẫu 3.2 Thử nghiệm đánh giá kết dự báo mưa phương pháp fuzzy cho Việt Nam *Kết thử nghiệm đánh giá cho dự báo mưa bão gây *Kết thử nghiệm đánh giá cho dự báo mưa không khí ... báo lượng mưa thấp so với thực tế khu vực Bắc Bộ Trung Bộ, khu vực Việt Nam Chỉ riêng khu vực Nam Bộ cho lượng mưa cao hơn, sai số lớn khu vực Bắc Bộ Điều cho thấy dự báo lượng mưa, hình phi...
 • 5
 • 303
 • 1

Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số cho khu vực việt nam

Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số cho khu vực việt nam
... pháp đánh giá sản phẩm dự báo từ hình dự báo số trị Chương II Xây dựng phần mềm đánh giá khách quan sản phẩm hình dự báo số trị Chương III tả tập số liệu nghiên cứu cấu hình hình dự báo ... Nếu hình dự báo hoàn hảo, tất dự báo xác số FC 1, ngược lại, FC tất dự báo sai Nghiên cứu xây dựng phát triển hệ thống đánh giá khách quan sản phẩm hình dự báo số 10 cho khu vực Việt Nam - ... VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN CÁC SẢN PHẨM CỦA MÔ HÌNH DỰ BÁO SỐ CHO KHU VỰC VIỆT NAM Chỉ số đăng ký: Chỉ số phân loại: Chỉ số lưu trữ:...
 • 223
 • 381
 • 0

sỡ thực tiễn về tình hình thất nghiệp ở việt nam năm 2008 2012

cơ sỡ thực tiễn về tình hình thất nghiệp ở việt nam năm 2008 2012
... tệ mở rộng nhằm tăng tổng cầu dẫn đến việc phục hồi kinh tế, từ giảm tỷ lệ thất nghiệp II CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP VIỆT NAM Tình hình thất nghiệp Việt Nam năm gần (2008 2012) ... tích tình hình thất nghiệp Việt Nam năm gần phân tích biện pháp mà phủ sử dụng để giảm thất nghiệp , nhóm trình bày nét khái quát tình hình thất nghiệp Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 2012, ... thức năm 2012 tăng so với số năm trước, từ 34,6% năm 2010 tăng lên 35,8% năm 2011 36,6% năm 2012 1.3 Tình hình thất nghiệp theo khu vực Việt Nam Trên nước, khu vực Đông Nam Bộ có tỷ lệ thất nghiệp...
 • 18
 • 328
 • 3

Thử nghiệm dự báo hạn mùa một số chỉ số khí hậu cực đoan bằng mô hình RegCM cho khu vực việt nam

Thử nghiệm dự báo hạn mùa một số chỉ số khí hậu cực đoan bằng mô hình RegCM cho khu vực việt nam
... hạn mùa ứng dụng dự báo mùa yếu tố, tượng khí hậu cực đoan hình khí hậu khu vực ãđược Để cụ thể hóa toán thử nghiệm ứng dụng RegCM4 .2 dự báo hạn mùa số số khí hậu cực đoan cho khu vực Việt Nam, ... hình thí nghiệm Với mục đích thử nghiệm ứng dụng hình RegCM với số liệu CFS dự báo hạn mùa số số khí hậu cực đoan cho Việt Nam, thiết lập cấu hình cho hìnhRegCM sau: 1) Phiên sử dụng: RegCM4 .2 ... toán thử nghiệm dự báo hạn mùa số số khí hậu cực đoan, 37 dự báo hình RegCM4 .2 với hạn dự báo tối đa tháng sử dụng điều kiện ban đầu điều kiện biên từ hệ thống dự báo CFS thử nghiệm cho khu vực...
 • 14
 • 222
 • 0

Luận văn thạc sĩ THỬ NGHIỆM DỰ BÁO HẠN MÙA MỘT SỐ CHỈ SỐ KHÍ HẬU CỰC ĐOAN BẰNG MÔ HÌNH REGCM CHO KHU VỰC VIỆT NAM

Luận văn thạc sĩ THỬ NGHIỆM DỰ BÁO HẠN MÙA MỘT SỐ CHỈ SỐ KHÍ HẬU CỰC ĐOAN BẰNG MÔ HÌNH REGCM CHO KHU VỰC VIỆT NAM
... hạn mùa ứng dụng dự báo mùa yếu tố, tượng khí hậu cực đoan hình khí hậu khu vực Để cụ thể hóa toán thử nghiệm ứng dụng RegCM4 .2 dự báo hạn mùa số số khí hậu cực đoan cho khu vực Việt Nam, ... để dự báo số số khí hậu cực đoan đánh giá cho khu vực Việt Nam hình sử dụng hình RegCM phiên 4.2 (RegCM4 .2) Sản phẩm hình toàn cầu sử dụng sản phẩm dự báo hệ thống hình CFS Luận văn ... phút 2.3.2 Cấu hình thí nghiệm Với mục đích thử nghiệm ứng dụng hình RegCM với số liệu CFS dự báo hạn mùa số số khí hậu cực đoan cho Việt Nam, thiết lập cấu hình cho hình RegCM sau: 1) Phiên...
 • 79
 • 317
 • 0

thử nghiệm dự báo hạn mùa một số chỉ số khí hậu cực đoan bằng mô hình regcm cho khu vực việt nam luận văn ths. khoa học khí quyển và khí tượng

thử nghiệm dự báo hạn mùa một số chỉ số khí hậu cực đoan bằng mô hình regcm cho khu vực việt nam  luận văn ths. khoa học khí quyển và khí tượng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trịnh Tuấn Long THỬ NGHIỆMDỰ BÁO HẠN MÙA MỘT SỐ CHỈ SỐ KHÍ HẬU CỰC ĐOAN BẰNG MÔ HÌNH REGCM CHOKHU VỰC VIỆT NAM Chuyên ngành: Khí ... cho khu vực Việt Nam [3] Hơn nữa, việc dự báo hạn mùa đƣợc yếu tố, tƣợng khí hậu cực đoan mẻ Việt Nam. Điểm thứ ba, lĩnh vực nghiên cứu dự báo ECE hình số, kể hình toàn cầu hình khu vực, ... biên đ dự báo số số khí hậu cực đoan ánh giá cho khu vực Việt Nam hình đƣợc sử dụng hình RegCM phiên 4.2 (RegCM4 .2) Sản phẩm hình toàn cầu đƣợc sử dụng sản phẩm dự báo hệ thống hình...
 • 76
 • 247
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa cho khu vực Việt nam bằng mô hình khí hậu khu vực

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa cho khu vực Việt nam bằng mô hình khí hậu khu vực
... Nhiều nghiên cứu cho thấy mưa lớn Việt Nam có thay đổi đáng kể Do vậy, nghiên cứu biến đổi mưa lớn tương lai cần thiết Đề tài Nghiên cứu dự tính xu biến đổi kiện mưa lớn cho khu vực Việt nam ... hình khí hậu khu vực đặt góp phần nâng cao lực dự tính đánh giá biến đổi tượng mưa lớn cho khu vực Việt Nam Mục đích luận án Luận án nhằm đánh giá khả mưa lớn xu biến đổi mưa lớn hình ... Như vậy, nghiên cứu mưa lớn Việt Nam thực Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu đánh giá khả dự tính mưa lớn hình khí hậu khu vực cho khu vực Việt Nam chưa làm rõ 1.3 Những vấn đề nghiên cứu mƣa...
 • 28
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát đánh giá thực trạng chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo việt namba một số nhận xét đánh giá qua khảo sát vể tình hình tuyên truyền giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niêntrên báo chínghiên cứu đánh giá số và chất lượng tinh trùng được lấy từ mào tinh và sau thời gian bảo quản đông lạnhđánh giá và nhận xét về tình hình hoạt động marketingcác số liệu mới về tình hình hoạt động kinh doanh chưa được cập nhật một cách đầy đủđánh giá so sánh giữa đặc tính bộ phận thực nghiệm với đặc tính bộ phận lý thuyếtphương pháp xử lý và đánh giá số liệuđánh giá nhận định chung về tình hình phát triển gd amp đt giai đoạn 2009 2013phân tích đánh giá số liệu điều tra để phát hiện những thành công và bất cập còn tồn tại trong sử dụng đất nông nghiệp có thời hạnđánh giá số liệu thống kê đa dạng di truyền2 20 kết quả khảo sát đánh giá của nhân viên về tính minh bạch trong kết quả của phiếu đánh giá thực hiện công việcđánh giá chung về tình hình nợ công của việt namtài liệu môn một số vấn đề về lịch sử đảng cộng sản việt namphần 02 thực trạng tình hình thị trường lốp ôtô hiện nay phân tích đánh giá hoạt động marketing của các nhãn hiệu lốp ôtô việt namđánh giá chung mức độ ô nhiễm xianua tại khu vực xả thải của các công ty tại thành phố thái bình tỉnh thái bình thành phố hà nộichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại