ôn tập KIỂM TRA HSG hóa 9

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12
... ure-fomandehit) - Pin điện hóa cách tính suất điện động chuẩn pin điện hóa D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 PHẦN CHUNG CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT Câu 1: Để chuyển hóa số dầu ăn thành mỡ rắn ... thức học Biết cách liên hệ kiến thức học lớp 12 vào thực tiễn sống Biết cách giải số dạng tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim lo i, tính ... hợp Giải thành thạo câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có SGK sách tập hoá học 12) C NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP Học sinh học theo chương trình nâng cao cần ý thêm - Phản ứng khử este LiAlH4...
 • 15
 • 1,316
 • 6

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8
... ZnOH D) Al2(SO4)3 Cõu Phõn t ca ng (II) sunfat CuSO4 l: A 14 0 .v.C; B 15 0 .v.C; C 16 0 .v.C; D 17 0 .v.C Cõu Phõn t cu hp cht to bi 1N v 3H l: A 16 .v.C; B 17 .v.C; C 18 .v.C; D 19 .v.C Cõu Cụng ... ca H2SO4 l: A 96 vC B 97vC C 98 vC D 99 vC Nc ct l: A nc cú nhiu cht trn ln vo C cht cú nhit sụi 12 0oC B cht tinh khit D nc ao, h Cụng thc hoỏ hc ca Canxi oxit l ( bit phõn t cú 1Ca, 1O): A ... phõn t cú 1Ca, 1O): A Ca2O B CaO2 C Ca1O1 D CaO Trong nguyờn t Km cú s p=30 Vy s e nguyờn t l: A 28 B 29 C 30 D 31 B/ in nhng t, cm t thớch hp vo ch trng (2): 1/ l nhng cht to nờn t mt nguyờn...
 • 2
 • 7,128
 • 75

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 12

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 12
... MgCl2 dung dịch sau phản ứng : A 21 ,59% B 23 ,75% C 19,63% D 22 ,51% Câu 29 ) Chất sau thành phần để bó bột xương bị gãy ? A CaS.2H2O B CaCO3 C Compozit D CaSO4.2H2O Câu 30) Hỗn hợp X chứa Li2O, ... chất sau ? A MgCl2, CaCl2 C Mg(HCO3 )2, Ca(HCO3 )2 Câu 16) Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO3 → B CaCl2, MgSO4 D Mg(HCO3 )2, (CH3COO)2Ca Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O (Biết tỉ lệ thể tích N2O: NO = : 3) Sau ... K2CO3 hóa chất sau ? A Dung dịch HCl B Dung dịch NaOH C Dung dịch NaCl D Nước Câu 19) Ở nhiệt độ thường, natri cacbonat tồn dạng muối ngậm nước có công thức : A Na2CO3.H2O B Na2CO3.2H2O C Na2CO3.5H2O...
 • 4
 • 2,272
 • 16

ÔN tập KIỂM TRA HKII môn hóa lớp 10

ÔN tập KIỂM TRA HKII môn hóa lớp 10
... Hóa học 10 LƯƠNG ANH NHẬT - SĐT: 01212588206 Cho hồ tinh bột vào dung dịch sau thời gian cho dung dịch ... tên kim loại M b) Hấp thụ hoàn toàn lượng khí 110 ml dung dịch NaOH thu 8,98 gam muối Tính nồng độ mol/lít dung dịch NaOH dùng c) Bằng phương pháp hóa học trình bày cách phân biệt khí X CO2 đựng ... hợp Z tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 3,583 lít H2 (đkc) Tính m Bài 3: Hòa tan hòan toàn 10, 72 gam hỗn hợp X gồm FeO Fe3O4 vào 42 gam dung dịch H2SO4 đặc nóng 70% đến phản ứng xảy hoàn...
 • 2
 • 1,864
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA 11 NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA 11 NÂNG CAO
... Dạng Bài tập điều chế chất Từ chất vô cơ, chất hữu đơn giản ( CH4, C2H2 …), thiết bị có đủ viết PTHH điều chế chất : PE, PVC, Cao su buna, Cao su buna-S, Stiren, Toluen… II BÀI TẬP Bài tập đốt ... dung dịch chứa 0,1 mol Brom Đốt cháy hoàn toàn a (g) hỗn hợp thu 0,6 mol CO2 Công thức phân tử chúng gì? Bài tập đề thi ĐH Trường THPT Chuyên GV : Dương Hùng Bài 10 (A-07) Ba hiđrocacbon X, Y, ... Bài 10 So sánh mặt CT hóa tính hợp chất sau, viết phương trình phản ứng minh họa a) Etan, etylen, axetylen b) hexan, hexen, benzen c) butin-1, butin-2 butadien-1,3 Bài 11 Tách riêng khí khỏi...
 • 5
 • 537
 • 3

ôn tập kiểm tra hóa 10 HKI

ôn tập kiểm tra hóa 10 HKI
... Ôn tập Hóa 10 HKI Văn Phong c) X thuộc nhóm: A IA B VA C IIIA D IVA Câu 13 Dãy nguyên tố sau xếp theo chiều ... thuộc loại ion gì? Cho biết tên ion đó? Hãy viết trình diễn tả hình thành ion nói trên? -2- Ôn tập Hóa 10 HKI Văn Phong Câu 28 Nguyên tử flo ( Z = 9) có p, n, e? Khi nhận thêm 1e ion hình thành mang ... oxit liên kết oxit liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa tri không cực? PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ Câu 38 Hãy cho biết số oxi hóa hiđrô hợp chất sau đây: HCl, HF, H2O, CH4,...
 • 5
 • 67
 • 0

on tap kiem tra hoc ky 2 hóa 11. nang cao

on tap kiem tra hoc ky 2 hóa 11. nang cao
... este hóa với axit cacboxylic ĐÁP ÁN C©u 1A C©u 7B C©u 13C C©u 19B C©u 25 C C©u 2A C©u 8A C©u 14B C©u 20 C C©u 26 D C©u 3B C©u 9B C©u 15B C©u 21 D C©u 27 C C©u 4A C©u 10 D C©u 16 C C©u 22 D C©u 28 ... trực tiếp với nguyên tử cacbon vòng benzen D) gắn nhánh hidrôcacbon thơm C©u 25 C7H8O có số đồng phân phenol là: A) B)4 C)3 D )2 C©u 26 Hãy chọn câu so sánh tính chất hóa học khác rượu etylic phenol ... nặng da C©u 24 Phenol hợp chất hữu mà phân tử chúng có nhóm hiđroxyl A) liên kết với nguyên tử cacbon no gốc hiđrocacbon không no B) liên kết với nguyên tử cacbon no gốc hidrôcabon C) liên kết...
 • 2
 • 107
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÓA LỚP 11
... pH bằng: A B C D 114 :Thêm 450 ml nước vào 50 ml dung dịch Ba(OH) có 0,005M thu dd có pH bằng: A 11 B 12 C 13 D 115 : Cần g NaOH rắn hòa tan 200ml dd HCl có pH = để thu dd có pH = 11? A 0,016g B ... 140:Trong nhận xét nhận xét khơng đúng? a Ngun tử Nitơ có lớp e lớp ngồi có e b Số hiệu ngun tử Nitơ c e phân lớp 2p ngun tử Nitơ tạo ba liên kết cộng hóa trị với ngun tử khác d Cấu hình e ngun tử Nitơ ... HNO3 A tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh tính khử mạnh B tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh bị phân huỷ C tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh tính bazơ mạnh D tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu bị phân...
 • 15
 • 139
 • 0

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
... halogen tác dụng Dạng 2: Toán hỗn hợp chất tác dụng HX (X: HALOGEN) Nội dung ôn tập thi – kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10 I Reading Unit 11, 12 II Grammar: 1) If1 + If2 + If3 2) Tenses 3) Passive ... 4/ Công lực tác dụng Nội dung ôn tập thi – kiểm tra môn Hóa học lớp 10 A/ LÝ THUYẾT: -Học hết chương halogen -Viết phương trình theo chuỗi ... trắc nghiệm tự luận) Nội dung ôn tập thi – kiểm tra môn Văn lớp 10 I.PHẦN ĐỌC – HIỂU: – Tất văn học sách giáo khoa (HKI) – Các văn chương trình – Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức...
 • 3
 • 313
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra, thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học 2015

Đề cương ôn tập kiểm tra, thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học 2015
... hết————————– Xem nhiều đề cương ôn tập môn lớp 9: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki-1lop -9 Giải tập SGK Hóa học lớp 9: http://dethikiemtra.com/bai-tap-sgk-hoa -9 ... Hãy xếp chất thành dãy chuyển hóa hóa học b) Viết phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa D ĐỀ THAM KHẢO: Câu : (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuổi biến hóa sau : Fe3O4 → Fe → FeCl3 ... CÁC DẠNG BÀI TẬP: Dạng 1: XÉT ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Bài 1: Viết PTHH thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): Bài 2: Viết phương trình hoá học biễu diễn...
 • 14
 • 432
 • 8

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra VB

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra VB
... mặt cần giải Câu 6: Tại nói Vb sở công tác tra kiểm tra Kiểm tra điều kiện kiên tất yếu nhằm đảm bảo cho máy hoạt động hiệu Thông qua công tác kiểm tra cấp ngành phát tượng quan lieu, giấy tờ, ... chặn đc sai lầm đề bp khắc phục Với công tác kiểm tra HTVB có ý nghĩa quan trọng đc xem xét góc độ sau đây: + Kiểm tra tính hợp lý việc xuất hay ban hành Vb vb đòi phải xuất phát từ yêu cầu thực ... với công dân - Trong hoạt động hàng ngày, công văn sử dụng soạn thảo để thực hoạt động thông tin, giao dịch, liên hệ công tác nhằm thực chức nhiệm vụ *) Vai trò công văn: - Công văn hướng dẫn: ...
 • 12
 • 503
 • 0

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ôn tập kiểm tra - Tiết 2

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ôn tập kiểm tra - Tiết 2
... -2 - ... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: on tap kiem tra 1 tiet chuong song co va dao dong dieu hoaon tap kiem tra 1 tiet vat ly lop 12 chuong song co va dao dong dieu hoaôn tập kiểm tra 1 tiết toán 9ôn tập kiểm tra 1 tiết địa 9 hk2đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh 9hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì i môn hóa học lớp 12bản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình