Các chiến lược tìm kiếm và suy diễn

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - P5 CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - P5 CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM
... thiệu Tìm kiếm Tìm kiếm nhị phân Tổng kết Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013  Thao tác tìm kiếm phổ biến sống hàng ngày  Tìm kiếm hồ sơ, tập tin  Tìm kiếm tên người danh sách … Cấu trúc liệu ... NTHNhung +84.90.9345678 Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 34   Chi phí tìm kiếm trung bình: O(1) Chi phí tìm kiếm trường hợp xấu nhất: O(n) (rất gặp) Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 35 ... tăng dần), độ phức tạp thuật toán tìm kiếm không đổi Tận dụng thông tin mảng xếp để giới hạn vị trí giá trị cần tìm mảng -> Thuật toán tìm kiếm nhị phân  Cấu trúc liệu giải thuật – HCMUS 2013 18...
 • 54
 • 390
 • 0

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 2-CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM pptx

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 2-CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM pptx
... chuyển Hai chiến lợc tìm kiếm kinh nghiệm quan trọng tìm kiếm tốt - (best-first search) tìm kiếm leo đồi (hill-climbing search) Có thể xác định chiến lợc nh sau: Tìm kiếm tốt = Tìm kiếm theo bề ... đánh giá Tìm kiếm leo đồi = Tìm kiếm theo độ sâu + Hàm đánh giá Chúng ta lần lợt nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm mục sau 2.2 Tìm kiếm tốt - đầu tiên: Tìm kiếm tốt - (best-first search) tìm kiếm theo ... end; 2.4 Tìm kiếm beam Tìm kiếm beam (beam search) giống nh tìm kiếm theo bề rộng, phát triển đỉnh mức phát triển đỉnh mức Tuy nhiên, tìm kiếm theo bề rộng, ta phát triển tất đỉnh mức, tìm kiếm beam,...
 • 5
 • 590
 • 11

Các chiến lược tìm kiếm

Các chiến lược tìm kiếm mù
... Cây tìm kiếm tương ứng F K K K Tìm kiếm Các chiến lược tìm kiếm Các chiến lược tìm kiếm • Có thể phân chiến lược tìm kiếm thành loại: • Các chiến lược tìm kiếm (blind search) Trong chiến lược ... Phát triển trạng thái tìm kiếm Các chiến lược tìm kiếm Các chiến lược tìm kiếm o Tìm kiếm theo bề rộng o Tìm kiếm theo bề sâu o Tìm kiếm sâu lặp • Quy vấn đề vấn đề Tìm kiếm đồ thị và/hoặc ... chiến lược tìm kiếm này, hướng dẫn cho tìm kiếm, ta phát triển trạng thái ban đầu gặp trạng thái đích • Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm (tìm kiếm hueristic) Trong chiến lược tìm kiếm này,...
 • 39
 • 465
 • 2

Chương I - Các chiến lược tìm kiếm mù pdf

Chương I - Các chiến lược tìm kiếm mù pdf
... việc tìm l i gi i vấn đề quy việc tìm đường từ trạng th i ban đầu t i trạng th i kết thúc Có thể phân chiến lược tìm kiếm thành hai lo i: Các chiến lược tìm kiếm Trong chiến lược tìm kiếm ... chuyển Hai chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm quan trọng tìm kiếm tốt nh ất - (best-first search) tìm kiếm leo đ i (hill-climbing search) Có th ể xác định chiến lược sau: Tìm kiếm tốt = Tìm kiếm theo ... pháp tìm kiếm kinh nghiệm Như chiến lược tìm kiếm xác định chiến lược chọn trạng th i để phát triển bước Trong tìm kiếm mù, ta chọn trạng th i để phát tri ển theo th ứ t ự mà sinh ra; tìm kiếm kinh...
 • 61
 • 147
 • 0

bài giảng môn trí tuệ nhân tạo CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM HEURISTICS

bài giảng môn trí tuệ nhân tạo CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM HEURISTICS
... số cung Chúng ta phân tích chiến lược từ tìm kiếm mù, tìm kiếm kinh nghiệm biết ưu nhược điểm chiến lược Best-FS chiến lược tìm kiếm linh hoạt lúc này, cải tiến chiến lược để giải vấn đề tối ưu ...  19 Một cách đầy đủ, để có kết đường nghiệm phải lưu ý thêm việc lưu giữ trạng thái cha để truy lại vết đường II .Các chiến lược tìm kiếm tối ưu 20 Lý     21 Trong chiến lược tìm kiếm trên, ... Nguyên nhân   Các chiến lược tìm kiếm mù hiệu áp dụng nhiều trường hợp Sử dụng thông tin trạng thái kết hợp với nhận xét dựa theo kinh nghiệm để cải tiến quan điểm chung chiến lược tìm kiếm kinh...
 • 75
 • 558
 • 0

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ Adversarial Search

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ Adversarial Search
... Phạm Bảo Sơn Tìm kiếm đối thủ$ •  Sẽ nghiên cứu trò chơi người tham gia) •  Xem xét vấn đề:) –  Chơi trò chơi xem vấn đề tìm kiếm không gian trạng thái) –  Chiến lược tìm kiếm nước Minimax) ... plausible moves.) ) Phạm Bảo Sơn 35 Tóm tắt$ •  Các toán trò chơi đối thủ thú vị ) •  Chơi cờ xem vấn đề tìm kiếm không gian trạng thái) •  Chiến lược tìm kiếm nước Minimax) •  Phương pháp cắt cụt ... Không gian trạng thái cho trò chơi (…)$ •  Vấn đề tìm kiếm đối thủ phức tạp người chơi đối thủ nước tương lai) •  Vấn đề chơi cờ xem vấn đề tìm kiếm không gian trạng thái:) –  –  –  –  Mỗi trạng...
 • 37
 • 438
 • 0

Các chiến lược tìm kiếm

Các chiến lược tìm kiếm mù
... việc tìm lời giải vấn đề quy việc tìm đường từ trạng thái ban đầu tới trạng thái kết thúc Có thể phân chiến lược tìm kiếm thành hai loại: • Các chiến lược tìm kiếm Trong chiến lược tìm kiếm ... ban đầu Giả sử tới bước chiến lược tìm kiếm, ta xây dựng đó, tương ứng với trạng thái chưa phát triển Bước 5/16 Các chiến lược tìm kiếm phụ thuộc vào chiến lược tìm kiếm mà đỉnh chọn để phát ... trạng thái để hướng dẫn tìm kiếm gọi chung phương pháp tìm kiếm kinh nghiệm Như chiến lược tìm kiếm xác định chiến lược chọn trạng thái để phát triển bước Trong tìm kiếm mù, ta chọn trạng thái...
 • 16
 • 270
 • 0

Tìm hiểu về chiến lược tìm kiếm trong các trò chơi đối kháng ứng dụng vào trò chơi 2048

Tìm hiểu về chiến lược tìm kiếm trong các trò chơi đối kháng và ứng dụng vào trò chơi 2048
... tập trung tìm hiểu trò chơi đối kháng chiến thuật trò chơi đối kháng, qua áp dụng vào trò chơi 2048 Kết cuối luận văn xây dựng lại trò chơi 2048 cho máy tự động chơi CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ... 2014 LờI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Tìm hiểu chiến lược tìm kiếm trò chơi đối kháng ứng dụng vào trò chơi 2048" công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết trình bày luận văn hoàn toàn ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LƢU MINH ĐỨC TÌM HIỂU VỀ CHIẾN LƢỢC TÌM KIẾM TRONG CÁC TRÕ CHƠI ĐỐI KHÁNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO TRÕ CHƠI 2048 Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống...
 • 62
 • 230
 • 0

Tài liệu Các chiến lược mua bán sáp nhập (M&A) trong một thị trường suy thoái pdf

Tài liệu Các chiến lược mua bán và sáp nhập (M&A) trong một thị trường suy thoái pdf
... chiến lược tăng trưởng Hai nhóm kết tìm Thứ hình thức đầu tư điều quan trọng mua thấp bán cao Còn biện pháp chiến lược tiềm mà công ty nắm bắt để tăng trưởng tình hình suy thoái kinh tế sáp nhập, ... trở thành người bán hàng giỏi chứng tỏ cách thức tốt để đảm bảo giá trị cho cổ đông Các công ty tham gia M&A suốt thời kỳ suy thoái thực bỏ lỡ hội tốt tăng trưởng Một chiến lược mua lại chín chắn ... kỳ suy thoái có số người dựa vào để thực Đối với sách mình, The Granularity of Growth, tạo sở liệu gần 200 công ty toàn cầu tách rời nguồn tăng trưởng quan trọng (động lượng thị trường, sáp nhập...
 • 5
 • 1,551
 • 4

Thảo luận tìm hiểu các chiến lược kinh doanh phân tích ma trân SWOT, BCG của vinamilk

Thảo luận tìm hiểu các chiến lược kinh doanh và phân tích ma trân SWOT, BCG của vinamilk
... 16.2 Doanh thu (tỷ đồng) 2.332 1.584 1.736 698 trưởng 29.3 19 Thị phần tương đối Tìm hiểu chiến lược kinh doanh phân tích ma trân SWOT, BCG Vinamilk 2010 Ma trận BCG 2.4.4 Các chiến lược phân ... tốt nhất, chất lượng trân trọng, tình yêu trách nhiệm cao với sống người xã hội” 2.4 Phân tích ma trận BCG 16 Tìm hiểu chiến lược kinh doanh phân tích ma trân SWOT, BCG Vinamilk 2010 2.4.1 Xác ... đông theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh dựa yếu tố chủ lực sau: • Mở rộng thị phần thị trường thị trường mới; Tìm hiểu chiến lược kinh doanh phân tích ma trân SWOT, BCG Vinamilk 2010 •...
 • 24
 • 1,450
 • 7

Tìm hiểu các chiến lược kinh doanh biện pháp thực hiện chiến lược tại công ty đầu tư xây dựng 32

Tìm hiểu các chiến lược kinh doanh và biện pháp thực hiện chiến lược tại công ty đầu tư xây dựng 32
... hội đe doạ để chiến lược thực tiển cho doanh nghiệp 38 Nguyễn Đức Việt CHƯƠNG II TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CƠNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3/2 A GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3/2 Tên ... chiến lược dự phòng Sở dĩ phải vì, chiến lược kinh doanh để thực thi ng lai, lại điều chưa biết Vì xây dựng chiến lược kinh doanh phải tính đến khả xấu mà doanh nghiệp gặp phải tình hình chiến ... định cách thức đơn vị kinh doanh cố gắng hoàn thành mục tiêu để đóng góp vào việc hoàn thành vào mục tiêu cấp công ty Nếu công ty đơn ngành chiến lược cấp đơn vị kinh doanh coi chiến lược cấp công...
 • 124
 • 276
 • 0

TÌM HIỂU CÁC CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 32

TÌM HIỂU CÁC CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 32
... luật Hoạt động kinh doanh công ty  Ngành nghề kinh doanh công ty : – Xây dựng kinh doanh nhà – Xây dựng công trình công nghiệp, lắp đặt thiết bị cho công trình xây dựng xây dựng công trình kỹ ... THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3/2 Công ty Đầu xây dựng 3/2 ( C.I.C ) doanh nghiệp làm kinh tế xây dựng ngân sách Đảng trực thuộc văn phòng tỉnh ủy Bình Dương Tiền thân Công ty ... góp vào việc hoàn thành vào mục tiêu cấp công ty Nếu công ty đơn ngành chiến lược cấp đơn vị kinh doanh coi chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp chức Tập trung hỗ trợ vào việc bố trí chiến lược...
 • 131
 • 189
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ TRÊN CƠ SỞ RÀ SOÁT LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ, XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT KIỂM SOÁT Y TẾ CÁC VÙNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ TRÊN CƠ SỞ RÀ SOÁT LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ, XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT Y TẾ CÁC VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN
... quan với dịch bệnh Trước tình hình x y dựng chiến lược giám sát kiểm soát y tế vùng địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân điều kiện BĐKH thiên tai điều cần thiết CHƯƠNG TỔNG QUAN ... .5 1.1.XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÀI HÀ TĨNH 1.1.TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI LÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH .8 CHƯƠNG 2.CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ ... 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 – 2015 Báo cáo số liệu, tài liệu phục vụ x y dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo Biến đổi khí hậu IPPC Thời tiết cực đoan...
 • 29
 • 276
 • 0

Các loại hình khoáng sản các phương pháp tìm kiếm chuẩn đoán khoáng sản thiếc

Các loại hình khoáng sản và các phương pháp tìm kiếm và chuẩn đoán khoáng sản thiếc
... 35 - Các loại hình khoáng sản phương pháp tìm kiếm chuẩn đoán khoáng sản thiếc Giáo viên giảng dạy: Thầy Nguyễn Kim Hoàng PHẦN III CÁC TIỀN ĐỀ, DẤU HIỆU TÌM KIẾM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THIẾC ... KIỆN THÀNH TẠO VÀ CÁC LOẠI HÌNH KHOÁNG SẢN THIẾC Sinh viên thực hiện: Lương Văn Trí – 0616054 Trang - 14 - Các loại hình khoáng sản phương pháp tìm kiếm chuẩn đoán khoáng sản thiếc Giáo viên ... 0616054 Trang - 36 - Các loại hình khoáng sản phương pháp tìm kiếm chuẩn đoán khoáng sản thiếc Giáo viên giảng dạy: Thầy Nguyễn Kim Hoàng CHƯƠNG IV CÁC TIỀN ĐỀ TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN THIẾC IV.1 Tiền...
 • 103
 • 579
 • 1

Bài toán: Chiến lưoc tìm kiếm xâu lặp

Bài toán: Chiến lưoc tìm kiếm xâu lặp
... mạnh chiến lược Đó chiến lược tìm kiếm sâu lặp Tìm kiếm sâu lặp Nếu tìm kiếm chứa nhánh vô hạn, sử dụng tìm kiếm theo độ sâu, ta mắc kẹt nhánh không tìm nghiệm Để khắc phục hoàn cảnh đó, ta tìm kiếm ... Nhận xét: Kỹ thuật tìm kiếm sâu lặp kết hợp ưu điển tìm kiếm theo bề rộng tìm kiếm theo độ sâu Chúng ta có số nhận xét sau: - Cũng tìm kiếm theo bề rộng, tìm kiếm sâu lặp tìm nghiệm (nếu toán ... Trong tìm kiếm sâu lặp cần không gian nhớ tìm kiếm theo độ sâu - Trong tìm kiếm sâu lặp, ta phải phát triển lặp lại nhiều lần trạng thái Điều làm cho ta có cảm giác rằng, tìm kiếm sâu lặp lãng...
 • 6
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược tìm kiếm laichiến lược tìm kiếm tối ưuchiến lược tìm kiếm thông tin hiệu quảchiến lược tìm kiếm heuristicchiến lược tìm kiếm minimaxchiến lược tìm kiếm khách hàng mớichiến lược tìm kiếm khách hàngcác chiến lược điều chỉnh và thay đổi giáxây dựng và phát triển thương hiệu trên internet các chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệucác phương pháp tìm kiếm và quan hệ với nhà cung cấp của công ty eressoncác chiến lược lựa chọn và giải phápchiến lược tìm kiếm thông tinchiến lược tìm kiếm giống như cây kem hình nónbước 2 chiến lược tìm kiếm thông tinmối quan hệ giữa các chiên lược doanh nghiệp và chiến lược nguồn nhân lựcGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc ttCông nghệ sản xuất bánh gạonghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcQuản trị tác nghiệp thương mại quốc tếbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaNghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóaNhững vấn đề thách thức của quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đạiSinh thời, không ít hơn hai lần bác hồ kể lại câu chuyện người dùng phong bì gửi công văn, thư từTỔ CHỨC QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY cổ PHẦNChủ nghĩa cổ điển classicismtài liệu an toàn điệnkết cấu thép nhà cao tầngVật liệu vô cơquá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khíWebsite thương mại điện tử buôn bán quần áoCẤU TRÚC và TÍNH CHẤT của vật liệucông nghệ sản xuất phân bón kaliHóa ly silicat