LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

LUẬN VĂN THẠC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG 3G

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG 3G
... thông tin cho mạng di động 3G Chương Các loại công giải pháp bảo vệ mạng di động 3G IX CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Khi xét vấn đề an ninh mạng thông ... yếu điểm mạnh bảo mật mạng di động 2G Đề tài phân tích mục tiêu an toàn bảo mật thông tin mạng 3G đưa cấu trúc tổng thể an toàn thông tin mạng 3G Để bảo vệ mạng thông tin di động 3G bảo vệ khách ... cầu chung an toàn thông tin liệt kê số liệu đầu vào, phục vụ cho việc thiết kế cấu trúc an toàn bảo mật thông tin cho mạng di động 3G Mục tiêu chung an toàn thông tin cho mạng di động 3G công bố...
 • 82
 • 1,764
 • 2

Luận văn thạc công nghệ thông tin nghiên cứu các thành phần cấu trúc trong ngôn ngữ SeRQL

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu các thành phần cấu trúc trong ngôn ngữ SeRQL
... đạt suy luận CG, từ xây dựng nên thành phần ngôn ngữ truy vấn tri thức đồ thị ý niệm tương ứng Luận văn nghiên cứu thành phần cấu trúc ngôn ngữ SeRQL, đề nghị cách ánh xạ chúng vào thành phần đồ ... phương pháp để đạt mục tiêu đề Cấu trúc chương sau: Chương trình bày chi tiết thành phần cấu trúc ngôn ngữ SeRQL Mục 2.2, 2.3 trình bày thành phần ngôn ngữ SeRQL Các tính nâng cao trình bày mục ... RDF&RDFS Để thực điều này, nghiên cứu thành phần ngôn ngữ SeRQL kết hợp với việc khai thác sức mạnh diễn đạt, suy luận CG, từ xây dựng nên thành phần ngôn ngữ CG tương ứng Ngôn ngữ CG cần phải biểu...
 • 79
 • 343
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin nghiên cứu các đặc trưng về hình thái màu sắc trong truy hồi ảnh

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu các đặc trưng về hình thái và màu sắc trong truy hồi ảnh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG NGUYỄN PHÁT LỘC NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ HÌNH THÁI VÀ MÀU SẮC TRONG TRUY VẤN ẢNH Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 60.48.02.01 LUẬN VĂN ... Nghiên cứu đặc trưng truy vấn ảnh dựa vào đặc trưng hình thái màu sắc ảnh Chương trình bày đặc trưng màu sắc kỹ thuật : Lược đồ màu (histogram); Vector liên kết màu (Color Coherence Vector); Đặc trưng ... dung; - Nghiên cứu số kỹ thuật truy vấn ảnh truy vấn ảnh màu sắc ; - Nghiên cứu số kỹ thuật truy vấn ảnh truy vấn ảnh hình thái - Nghiên cứu số kỹ thuật truy vấn ảnh kết hợp - Thiết kế, phát triển...
 • 92
 • 396
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin nghiên cứu giải pháp dùng firewall bảo vệ máy chủ trước các tấn công dos sql injection

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu giải pháp dùng firewall bảo vệ máy chủ trước các tấn công dos và sql injection
... tiêu DRDoS chiếm đoạt toàn băng thông máy chủ, tức làm tắc nghẽn hoàn toàn đường kết nối từ máy chủ vào xương sống Internet tiêu hao tài nguyên máy chủ Trong suốt trình máy chủ bị công DRDoS, không ... client server) để công Tấn công hai tầng: chèn vào đoạn mã giống Trojan Hình 2.9 Mô hình công SQL Injection 21 2.4 Các phƣơng thức công SQL Injection [1] Nhìn chung có bốn kiểu công phổ biến sau: ... hệ thống cung cấp Như định nghĩa DoS công vào hệ thống khai thác yếu hệ thống để công, mục đích công DoS  Lịch sử công phát triển DoS - Các công DoS bắt đầu vào khoảng đầu năm 90 Đầu tiên, chúng...
 • 77
 • 345
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu virus cúm ở việt nam

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu virus cúm ở việt nam
... virus cúm Việt Nam .56 Phần Mở Đầu Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU VIRUS CÚM VIỆT NAM Lý thực đề tài Virus cúm (influenza) - nguyên nhân gây bệnh cúm người ... Khai phá liệu virus cúm Việt Nam 45 4.2.1 Thông tin virus tỉnh thành Việt Nam 46 4.2.2 Thông tin virus cúm Việt Nam 50 4.2.3 Thông tin đặc trưng virus cúm Việt Nam ... từ sở liệu gen liên quan đến virus cúm từ số ngân hàng liệu sinh học giới Từ đó, xây dựng hệ thống cập nhật liệu virus cúm cho tỉnh thành Việt Nam Hệ thống cung cấp liệu, thông tin cho nhà nghiên...
 • 79
 • 355
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin nghiên cứu xây dựng bộ lọc thư rác hỗ trợ song ngữ anh việt

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu xây dựng bộ lọc thư rác hỗ trợ song ngữ anh  việt
... spam Anh Việt Nghiên cứu xây dựng lọc spam cải tiến từ lọc lọc spam phù hợp với thư spam đặc biệt tiếng Việt Phạm vi ứng dụng Đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ LỌC THƯ RÁC HỖ TRỢ SONG NGỮ ANH ... sỹ công nghệ thông tin Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ ĐỨC LUNG Đồng Nai, 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin nghiên cứu xây dựng lọc thư rác hỗ trợ song ngữ ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** LƯƠNG QUỐC SƠN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ LỌC THƯ RÁC HỖ TRỢ SONG NGỮ ANH - VIỆT Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 60,48,02.01 Luận văn thạc...
 • 74
 • 363
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứu an toàn bảo mật thông tin trong môi trường di động 3G

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu an toàn và bảo mật thông tin trong môi trường di động 3G
... mạng di động 3G Chương Các loại công giải pháp bảo vệ mạng di động 3G LUẬN VĂN CAO HỌC AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG 3G Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG ... kiểu công khác mạng di động 3G 065 Bảng 3.2 Giải pháp chống lại dạng công 069 LUẬN VĂN CAO HỌC viii AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG 3G LUẬN VĂN CAO HỌC ix AN TOÀN VÀ BẢO ... giao từ trạm gốc cũ sang trạm gốc cần LUẬN VĂN CAO HỌC AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG 3G Đối với mạng thông tin di động 2G, vấn đề an toàn bảo mật thông tin bao gồm: - Nhận...
 • 95
 • 297
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứu xây dựng bộ lọc ảnh thông qua phân loại ảnh kết hợp với gom cụm

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu và xây dựng bộ lọc ảnh thông qua phân loại ảnh kết hợp với gom cụm
... NG *** NGUY NGHIấN C U V XY D NG B L C NH THễNG QUA PHN LO I NH K T H P V I GOM C M Chuyờn ngnh: CễNG NGH THễNG TIN Mó s : 60.48.02.01 LU THễNG TIN NG D N KHOA H C TS PH M TR ng Nai, 2013 I L ... Vector-Quantization M Trong nh U phỏt tri t b c c a Cụng ngh ng giao d ch thụng tin trờn m ng Internet m n t , tin t c bi t l n t , hỡnh hỡnh nh xu t hi n trờn m im tt chúng m t, v t i thụng tin ... 42 2.5.4 nh v 2.5.5 B mụ t m quan tõm 43 m quan tõm v so kh p 44 2.6 So sỏnh - K t lu n 49 2.7 L a ch 51 I NH 55 3.1 T ng quan 55 3.2 Cỏc p phõn...
 • 95
 • 193
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứu phát triển thuật toán tìm phần tử chính yếu trong mạng xã hội ứng dụng

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu và phát triển thuật toán tìm phần tử chính yếu trong mạng xã hội và ứng dụng
...  Thuật giải liên quan đến toán tìm phần tử yếu mạng hội 3.2 Bài toán tìm phần tử yếu mạng hội 3.2.1 Phát biểu toán Bài toán tìm phần tử yếu (Key player) toán tìm phần tử / nhóm phần tử ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG  ĐỖ VĂN MẠNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN TÌM PHẦN TỬ CHÍNH YẾU TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số : ... cứu mạng hội (Social Network) - Tìm hiểu Key player mạng hội - Tìm hiểu loại độ đo Centrality mạng hội - Tìm hiểu kỹ thuật phân tích mạng hội - Nghiên cứu phát triển thuật toán xác...
 • 84
 • 327
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứusở dữ liệu suy diễn ứng dụng

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng
... quan hệ, CSDL suy diễn có khả lƣu trữ lƣợng lớn thông tin nhƣ việc suy diễn thông tin Các hệ hỗ trợ định, hệ chuyên gia lĩnh vực có ứng dụng kỹ thuật CSDL suy diễn Ngoài đƣợc ứng dụng rộng rãi ... nghiên cứu ứng dụng vấn đề có ý nghĩa lý thuyết thực tiễn 1.3 Nội dung luận văn Tên đề tài: Nghiên cứu sở liệu suy diễn ứng dụng Luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan Nội dụng chính: Trình ... luận nhƣ sau: Lập luận theo cách suy diễn: Con ngƣời dùng lập luận suy diễn để rút thông tin từ thông tin biết Các thông tin có quan hệ logic với Lập luận suy diễn dùng kiện toán gọi tiên đề kiến...
 • 87
 • 315
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng trên di động

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động
... nghiệm ứng dụng thiết bị di động trở nên cần thiết Trên lý chọn đề tài: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG Mục tiêu: Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở khoa học đề ... TẮT MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG hình thức học tập sử dụng công nghệ thông tin Hình thức học tập lấy người học làm trung tâm hướng tới việc khuyến khích tự học, tự nghiên ... Các thông tin cung cấp tạo câu hỏi như:  Danh mục  Tên câu hỏi Câu hỏi Hình ảnh hiển thị Hình 17: Câu hỏi tả Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên  Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên: Câu hỏi thực câu hỏi...
 • 87
 • 270
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứu một số kỹ thuật nắn chỉnh ảnh 2d

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu một số kỹ thuật nắn chỉnh ảnh 2d
... ảnh toán nắn chỉnh ảnh Chương 2: Một số kỹ thuật nắn chỉnh ảnh 2D Chương trình bày sở lý thuyết số kỹ thuật nắn chỉnh ảnh 2D: Kỹ thuật nắn chỉnh xuôi, kỹ thuật nắn chỉnh ngược, kỹ thuật nắn chỉnh ... thuật nắn chỉnh xuôi, kỹ thuật nắn chỉnh ngược, kỹ thuật nắn chỉnh kết hợp với kỹ thuật nội suy 8 Chương MỘT SỐ KỸ THUẬT NẮN CHỈNH ẢNH 2D 2.1 Kỹ thuật nắn chỉnh xuôi Việc nâng cao chất lượng ảnh ... ĐẠI HỌC LẠC HỒNG  HỒ ĐỨC NGHỈ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NẮN CHỈNH ẢNH 2D Chuyên ngành: Công nghệ thông tin số: 60.48.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS...
 • 59
 • 360
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứu phương pháp truy vấn ảnh theo đặc trưng hình dạng

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu phương pháp truy vấn ảnh theo đặc trưng hình dạng
... NGUYỄN HỒNG PHÚC NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRUY VẤN ẢNH THEO ĐẶC TRƯNG HÌNH DẠNG Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 60480201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA ... Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh số phương pháp truy vấn ảnh nghiên cứu; - Nghiên cứu trích chọn theo đặc trưng hình dạng số phương pháp áp dụng truy vấn theo đặc trưng hình dạng; - Xây dựng toán, ... thời giới thiệu mô hình hệ thống truy vấn ảnh theo nội dung có số phương pháp như: truy vấn ảnh theo hình dạng, truy vấn ảnh theo nội dung, truy vấn ảnh theo đối tượng, truy vấn ảnh kết hợp với...
 • 83
 • 389
 • 0

LUẬN VĂN THẠC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ BÁO KHÁCH HÀNG CÓ KHẢ NĂNG RỜI MẠNG VNPT

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ BÁO KHÁCH HÀNG CÓ KHẢ NĂNG RỜI MẠNG VNPT
... QUÂN SỰ NGUYỄN ĐỨC ANH NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ BÁO KHÁCH HÀNG CÓ KHẢ NĂNG RỜI MẠNG VNPT Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - Năm ... pháp nghiên cứu: a Về lý thuyết: - Nghiên cứutổng quan khai phá liệu 13 - Nghiên cứu số kỹ thuật khai phá liệu: Luật kết hợp, Phân lớp, Phân cụm - Nghiên cứu công cụ khai phá liệu - Nghiên cứu ... TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 Khái niệm khai phá liệu 1.1.1 Tại cần phải khai thác xử lý thông tin Sự phát triển công nghệ thông tin việc ứng dụng công nghệ thông tin nhiều lĩnh vực đời...
 • 69
 • 378
 • 1

Luận văn thạc công nghệ thông tin Nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh
... nêu, luận văn "Nghiên cứu số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ ảnh" nhằm giúp cho trình thao tác ảnh đầu vào kết ảnh đầu tốt -2Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH VÀ BÀI TOÁN XÓA ĐỐI TƢỢNG NHỎ ... toán xóa đối tƣợng nhỏ: [7] 1.2.1 Đối tƣợng nhỏ ảnh: Đối tượng nhỏ ảnh đối tượng nhiễu lỗ hổng ảnh đường nét (là ảnh cho chiều dài lớn chiều rộng nhiều, như: ảnh vẽ, đồ, văn v.v ) Ta áp dụng kỹ thuật ... LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn "Nghiên cứu số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ ảnh" kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ...
 • 74
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tinđề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tinluận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng việt dựa trên luậtluận văn tiến sĩ công nghệ thông tintóm tắt luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩmchương trình thạc sĩ công nghệ thông tintài liệu thạc sĩ công nghệ thông tinchuyên ngành thạc sĩ công nghệ thông tinđề tài thạc sĩ công nghệ thông tinluận văn thạc sĩ công nghệ sinh họcthạc sĩ công nghệ thông tin khoa học tự nhiênluận án tiến sĩ công nghệ thông tinluận văn thạc sĩ công nghệ chế tạo máyluận văn tốt nghiệp công nghệ thông tinluận văn cao học công nghệ thông tinLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUHoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họaLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU5. Bao cao tai chinh HN tom tatQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 3-PXDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 4-HDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-3-UDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-UDDieu Le CTY CP PT BDS Phat DatQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-4Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2008 - Dien Quang Giai trinh LN Q4-08Giai trinh bao cao KQKD Quy i - 20094. Chuong trinh DHCD 2017 (codong) v01 20170415-HC-tienminh14. Du thao Nghi quyet DHDCD TN 2017 V01 19042017-pc-ngaltt11. to trinh tu nhiem va bo sung tv bks dang web