Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tử

Các thuyết hiện đại về nhiệt phát quang

Các lý thuyết hiện đại về nhiệt phát quang
... ngành Quang - Quang phổ để tiến hành thực nghiện thuyết TL phong phú đa dạng ngày phát triển giới Việc ứng dụng TL vào trình nói hiệu xác Để hiểu môn học nghiên cứu phần "Các thuyết đại nhiệt ... tiết thuyết bẫy trạng thái tái hợp, tương tác động học, phân bố bẫy liên tục Mở đầu Nhiệt phát quang (TL) phát xạ từ chất cách điện bán dẫn vật liệu nung nóng sau chiếu xạ nhiệt độ thấp (nhiệt ... lớn tái hợp phát xạ bậc nhất, phát xạ TL với phổ phát xạ tương ứng xuất nhiệt độ thấp phát xạ tương ứng với thiết diện nhỏ Ở đây, TL ghi thông qua phận phát xạ lộc lựa, đỉnh TL xuất nhiệt độ khác...
 • 15
 • 302
 • 1

THUYẾT CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ
... nghiệp bảo hiểm (DNBH) - Khiếu nại, góp ý công tác quản đại bảo hiểm DNBH đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - Khiếu nại phí bảo hiểm nh đề nghị giảm phí, không thay đổi phí bảo hiểm phi nhân ... nh bảo hiểm tai nạn ngời bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp hai loại II Giải khiếu nại bảo hiểm ngời phi nhân thọ Theo thoả thuận hợp đồng bảo hiểm, có kiện bảo hiểm ... loại đơn th khiếu nại sau: - Khiếu nại công ty bảo hiểm từ chối trả tiền bảo hiểm với tổn thất không thuộc trách nhiệm bảo hiểm - Khiếu nại khách hàng cho việc giải bồi thờng bảo hiểm cha thoả...
 • 22
 • 222
 • 0

thuyết cơ bản về công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ

Lý thuyết cơ bản về công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ
... nghiệp bảo hiểm (DNBH) - Khiếu nại, góp ý công tác quản đại bảo hiểm DNBH đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - Khiếu nại phí bảo hiểm đề nghị giảm phí, không thay đổi phí bảo hiểm phi nhân thọ ... Đặc điểm chung bảo hiểm người phi nhân thọ (BHCN PNT) Đặc điểm chung bảo hiểm người phi nhân thọ (BHCN PNT) Bảo hiểm người bao gồm tất nghiệp vụ bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm tuổi thọ, tính mạng, ... sống đa dạng phức tạp rủi ro 9/30 Các nghiệp vụ bảo hiểm người phi nhân thọ Các nghiệp vụ bảo hiểm người phi nhân thọ Bảo hiểm người phi nhân thọ triển khai đa dạng linh hoạt tuỳ theo tình hình...
 • 32
 • 225
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số laser và một số hiệu ứng quang học phi tuyến trong thông tin quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số laser và một số hiệu ứng quang học phi tuyến trong thông tin quang
... trạng thái d n g có thẻ xuất hi ện hi ệu ứng l ưỡng ổn định q u a n g học (OB) n h LSA đạc trưng hiệu ứng phụ t huộc m n h vào t ham số laser DFB, vào hệ số Pet erma nn TH EO R E T I C A L INV ... F B laser control parameters, especially upon Pe te rm ann coefficient 1.MỞ đáu C ù n g với phát triển thông tin quan g, nghiên cứu laser bán dẫn c ũ n g liên tục m rộng Các laser bán dẫn thông ... ểu ảnh hưởng c ủ a m ộ t s ố t h am số cấu tạo c ủ a D F B laser lên hiệu ứng l ưỡng ổn đị nh q u a n g học (OB) xuất hoạt đ ộ n g dừng c ủ a laser ( mụ c m ụ c 4) Cuối c ù ng m ụ c m ộ t số...
 • 55
 • 163
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG

tóm tắt luận án tiến sĩ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG
... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 1.2 Phương pháp phương trình động lượng tử thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán ... đề tổng quan bán dẫn hố lượng tử siêu mạng, phổ lượng, hàm sóng electron hố lượng tử siêu mạng có mặt điện trường không đổi từ trường, thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán dẫn khối Trong chương ... Do vậy, nghiên cứu hiệu ứng xảy hệ thấp chiều điều kiện đòi hỏi phải sử dụng thuyết lượng tử Đó chọn đề tài nghiên cứu thuyết lượng tử hiệu ứng Hall hố lượng tử siêu mạng ” để phần giải...
 • 27
 • 513
 • 0

thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng
... TỔNG QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI Chương trình bày số vấn đề tổng quan hố lượng tử siêu mạng, phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử siêu mạng đặt ... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 20 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 20 1.1.1 Phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử đặt ... Do vậy, nghiên cứu hiệu ứng xảy hệ thấp chiều điều kiện đòi hỏi phải sử dụng thuyết lượng tử Đó chọn đề tài nghiên cứu thuyết lượng tử hiệu ứng Hall hố lượng tử siêu mạng ” để phần giải...
 • 145
 • 494
 • 1

thuyết lượng tử về hiệu ứng hall trong hố lượng tử và siêu mạng

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng hall trong hố lượng tử và siêu mạng
... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 20 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 20 1.1.1 Phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử đặt ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - BÙI ĐÌNH HỢI LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG Chuyên ngành : Vật lí lí thuyết vật lí toán Mã số: 62440103 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... 1.1.2 Phổ lượng hàm sóng electron siêu mạng bán dẫn đặt từ trường điện trường vuông góc với 25 1.2 Phương pháp phương trình động lượng tử thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán dẫn khối ...
 • 21
 • 175
 • 0

Tìm hiểu thuyết lượng tử về mômen xung lượng và mômen spin

Tìm hiểu lý thuyết lượng tử về mômen xung lượng và mômen spin
... cao tầm hiểu biết vật học giới vi mô Mặt khác làm tài liện tham khảo cho bạn đọc Đối tợng v phạm vi nghiên cứu - Tìm hiểu mômen xung lợng, mômen spin, cộng mômen xung lợng cộng mômen spin hạt ... tác hạt làm thay đổi mômen xung lợng mômen xung lợng L hệ tổng mômen xung lợng hai hạt Để đến đợc điều ta dùng quy tắc cộng mômen xung lợng, cộng mômen spin nói riêng cộng mômen nói chung Mặt ... toán cho vật lý: Toán tử, giải phơng trình hàm riêng, trị riêng, phơng trình đặc biệt cho vật B - Nội dung Chơng 1: Cộng mômen xung lợng 1.1 Mômen xung lợng 1.1.1 Toán tử mômen xung lợng Trong...
 • 55
 • 392
 • 0

Tìm hiểu thuyết lượng tử về dao động mạng

Tìm hiểu lý thuyết lượng tử về dao động mạng
... nghiên cứu Qua nghiên cứu tìm hiểu đề tài: Tìm hiểu thuyết lượng tử dao động mạng để hiểu quy luật vận động nguyên tử, phân tử tinh thể vật rắn theo thuyết lượng tử Nhiệm vụ nghiên cứu - ... toán dao động mạng tinh thể nhiệt dung vật rắn việc lượng tử hóa dao động mạng việc cần thiết có ý nghĩa Với nêu nên định chọn đề tài khóa luận là: Tìm hiểu thuyết lượng tử dao động mạng ... hệ dao động tử điều hòa Coi lượng tử dao động mạng phonon có lượng  q Để thuận tiện cho việc lượng tử hóa dao động mạng - phonon ta dùng phương pháp chung học Haminton (dựa thuyết lượng tử) ...
 • 58
 • 235
 • 0

Bài giảng vật : Thuyết lượng tử và các định luật quang điện part 2 pps

Bài giảng vật lý : Thuyết lượng tử và các định luật quang điện part 2 pps
... III GIẢI THÍCH CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN BẰNG THUYẾT LƯNG TỬ Công thức Anhxtanh (Einstein) - Anhxtanh coi chùm sáng chùm hạt, hạt phôtôn ứng với lượng tử ánh sáng - Lượng ánh sáng phôtôn ... luât b Giải thích đònh luật 2: với điều kiện tượng quang điên xảy ra, cường độ dòng điện bão hoà tỉ lệ thuận với số quang electron bật khỏi catốt đơn vò thời gian - Số quang electron lại tỉ lệ ... sóng hạt: - Sóng điện từ có bước sóng ngắn, tính chất hạt phôtôn thể r : khả đâm xuyên, tác dụng quang điện, ion hoá, phát quang - Sóng điện từ có bước sóng dài tính chất sóng thể r : tượng giao...
 • 6
 • 244
 • 1

Bài giảng vật : Thuyết lượng tử và các định luật quang điện part 1 ppsx

Bài giảng vật lý : Thuyết lượng tử và các định luật quang điện part 1 ppsx
... I CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN Đònh luật quang điện thứ Đònh luật quang điện thứ hai Đònh luật quang điện thứ ba II THUYẾT LƯNG TỬ Sự mâu thuẩn đònh luật quang điện với tính chất sóng ánh sáng Thuyết ... Thuyết lượng tử III GIẢI THÍCH CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN BẰNG THUYẾT LƯNG TỬ Công thức Anhxtanh Giải thích đònh luật IV LƯỢNG TÍNH SÓNG – CỦA ÁNH SÁNG  I CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN Đònh luật quang điện ... Đònh luật quang điện thứ hai: với ánh sáng kích thích có bước sóng (lamđa) thoả đònh luật quang điện thứ cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích Đònh luật quang...
 • 7
 • 173
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế mẫu thiết bị sấy hạt nông sản sử dụng hiệu ứng quang nhiệt từ năng lượng mặt trời ở khu vực miền trung

Nghiên cứu, thiết kế mẫu thiết bị sấy hạt nông sản sử dụng hiệu ứng quang nhiệt từ năng lượng mặt trời ở khu vực miền trung
... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Quá trình xạ hấp thụ lượng mặt trời - Các nguyên lý mẩu thiết bị sấy hạt nông sản sử dụng hiệu ứng quang nhiệt từ NLMT - Một số tính chất lý số hạt nông ... sử dụng NLMT thay nguồn lượng truyền thống trở thành yêu cầu sống sản xuất 2.6.2 Mục tiêu đề tài: Thiết kế được mẫu thiết bị sấy hạt sử dụng hiệu ứng quang nhiệt từ lượng mặt trời cho nông ... hóa quang điện) 2.4 Tình hình sử dụng lượng mặt trời giới, nước tỉnh Thừa Thiên Huế 2.4.1 Tình hình sử dụng lượng mặt trời giới nước Năng lượng mặt trời nguồn lượng mà người biết sử dụng từ sớm,...
 • 51
 • 230
 • 0

tìm hiểu những vấn đề thuyết chung nhất về nguồn nhân lực chất lượng cao (nnl clc), chỉ ra những kinh nghiệm trong phát triển nnl clc tại một số nước trên thế giới, hạn chế trong phát triển nnl clc tại việt nam

tìm hiểu những vấn đề lý thuyết chung nhất về nguồn nhân lực chất lượng cao (nnl clc), chỉ ra những kinh nghiệm trong phát triển nnl clc tại một số nước trên thế giới, hạn chế trong phát triển nnl clc tại việt nam
... trạng phát triển NNL CLC Việt Nam + Chương 4: Giải pháp phát triển NNL CLC Việt Nam CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO 1.1 Một số vấn đề NNL NNL chất lƣợng ... + Tìm hiểu vấn đề thuyết chung NNL CLC + Chỉ kinh nghiệm phát triển NNL CLC số nước giới + Nêu lên điểm hạn chế phát triển NNL CLC Việt Nam nguyên nhân hạn chế + Đề xuất giải pháp nhằm phát ... để phát triển NNL CLC họ đạt kết nào? Bài học rút từ kinh nghiệm phát triển NNL CLC nước này? + Thực trạng việc phát triển nhân lực chất lượng cao Việt Nam? + Giải pháp để phát triển NNL CLC Việt...
 • 99
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết của heywang về hiệu ứng ptc trên gốm bán dẫn perovskitebài tập về hiệu ứng quang điệnlý thuyết của mac về nguồn gốc bản chất lãi suất trong nền kinh tế hàng hoá tbcnhiệu ứng quang lượng tửhiệu suất lượng tử của hiệu ứng quang điệnlý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử tự do trong bán dẫn khốilý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh trong bán dẫn khốilý thuyết lượng tửlý thuyết lượng tửhiệu ứng quang điện tửhiệu ứng quang điện vật lýtrắc nghiệm lý thuyết lượng tử ánh sánglý thuyết lượng tử chất rắnlý thuyết lượng tử ánh sángtrắc nghiệm lý thuyết lượng tử ánh sáng có đáp ánGiải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Tuần 6. Ngôi trường mớiBài 8. Ăn, uống sạch sẽcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcĐề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh phêrô và chén đắngThánh giá đảo ngược là thế nàoGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayKế hoạch sơ kết học kì Igiao trinh solidworks 2017 fullChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ