Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Luận án thạc sĩ “Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Luận án thạc sĩ “Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao
... nghiên cứu xác định miền công tác Photodiode hệ thống thông tin quang tốc độ cao vấn đề cấp thiết Để thực mục tiêu đó, đề tài “Nghiên cứu miền công tác photodiode hệ thống thông tin quang tốc độ cao ... viện công nghệ BC-VT LờI CảM ƠN Luận án thạc kỹ thuật “Nghiên cứu miền công tác photodiode hệ thống thông tin quang tốc độ cao hoàn thành thời gian đào tạo, nghiên cứu Học viện công nghệ Bưu ... đây: - Các phần tử biến đối quang điện hệ thống thông tin quang - Mô hình toán học photodiode hoạt động tốc độ cao - Các tham số truyền dẫn photodiode hoạt động tốc độ cao - Miền công tác photodiode...
 • 95
 • 455
 • 2

Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao
... việc nghiên cứu xác định miền công tác Photodiode hệ thống thông tin quang tốc độ cao vấn đề cấp thiết Để thực mục tiêu đó, đề tài Nghiên cứu miền công tác photodiode hệ thống thông tin quang tốc ... truyền dẫn photodiode hoạt động tốc độ cao - Miền công tác photodiode hoạt động tốc độ cao - Chương trình phần mềm xác định miền công tác photodiode hoạt động tốc độ cao Nguyễn vĩnh nam - cao học ... viện công nghệ BC-VT LờI CảM ƠN Luận án thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu miền công tác photodiode hệ thống thông tin quang tốc độ cao hoàn thành thời gian đào tạo, nghiên cứu Học viện công nghệ Bưu...
 • 93
 • 296
 • 0

Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin Quang tốc độ cao

Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin Quang tốc độ cao
... việc nghiên cứu xác định đợc miền công tác Photodiode hệ thống thông tin quang tốc độ cao vấn đề cấp thiết Để thực mục tiêu đó, đề tài Nghiên cứu miền công tác photodiode hệ thống thông tin quang ... truyền dẫn photodiode hoạt động tốc độ cao - Miền công tác photodiode hoạt động tốc độ cao - Chơng trình phần mềm xác định miền công tác photodiode hoạt động tốc độ cao Nguyễn vĩnh nam - cao học ... viện công nghệ BC-VT LờI CảM ƠN Luận án thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu miền công tác photodiode hệ thống thông tin quang tốc độ cao đợc hoàn thành thời gian đào tạo, nghiên cứu Học viện công nghệ...
 • 88
 • 463
 • 2

Luận án thạc sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao”

Luận án thạc sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao”
... viễn thông khoá IV Luận văn thạc kỹ thuật -6- học viện công nghệ BC-VT Danh sỏch cỏc hỡnh v Nguyễn vĩnh nam - cao học điện tử viễn thông khoá IV Luận văn thạc kỹ thuật -7- học viện công nghệ ... điện tử viễn thông khoá IV Luận văn thạc kỹ thuật - 12 - học viện công nghệ BC-VT Cu trỳc c bn ca h mt thng thụng tin quang bao gm cỏc phn t ch yu sau: b phỏt quang, b thu quang, si quang, cỏc ... điện tử viễn thông khoá IV - 13 - Luận văn thạc kỹ thuật học viện công nghệ BC-VT 1.2 Cỏc phn t bin i quang- in 1.2.1 Mt s yờu cu i vi cỏc phn t bin i quang- in Trong k thut thụng tin quang, cỏc...
 • 90
 • 282
 • 0

Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao
... thng thụng tin quang 1.1.1 Cu trỳc c bn ca h thng thụng tin quang Cu trỳc c bn ca mt h thng thụng tin quang c ch hỡnh 1.1 iV(t ) BB phỏt phỏt quang quang Pp(t ) (a) BB thu thu quang quang BB llpp ... cỏc photodiode hot ng tc cao Nguyễn vĩnh nam - cao học điện tử viễn thông khoá IV Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - 13 - học viện công nghệ BC-VT Chng Cỏc phn t bin i quang - in h thng thụng tin quang ... thụng tin quang tc cao Khi truyn dn tớn hiu cú tc cao hay bng tn rng, thỡ quỏ trỡnh bin i in quang ca cỏc phn t phỏt quang (LED, LD) v quỏ trỡnh bin i quang- in ca cỏc phn t thu quang (PIN -Photodiode, ...
 • 20
 • 146
 • 0

nghiên cứu ứng dụng mã kênh cho hệ thống thông tin quang tốc độ cao

nghiên cứu ứng dụng mã kênh cho hệ thống thông tin quang tốc độ cao
... III Ứng dụng kênh cho hệ thống thông tin quang tốc độ cao  Mô OptiSystem ◦ Sử dụng MATLAB Component để đưa kênh từ Simulink III Ứng dụng kênh cho hệ thống thông tin quang tốc độ cao ... Tổng quan kênh xoắn  lưới TCM  Turbo  II Hệ thống thông tin quang tốc độ cao  Hiệu ứng phi tuyến  Tán sắc   III Ứng dụng kênh cho hệ thống thông tin quang tốc độ cao IV Vướng ... Tổng quan kênh Turbo – Giải II Hệ thống TTQ tốc độ cao Tốc độ bit cao (từ 10 Gb/s trở lên) II Hệ thống TTQ tốc độ cao  Ảnh hưởng hiệu ứng phi tuyến ◦ Tán xạ Rayleigh: tác động qua...
 • 15
 • 149
 • 0

Phương pháp lọc cộng tác và ứng dụng trong hệ thông tin tư vấn

Phương pháp lọc cộng tác và ứng dụng trong hệ thông tin tư vấn
... hai vấn đề Trình bày phương pháp lọc thông tin, ứng dụng phương pháp lọc thông tin, hệ thống thông tin vấn với kiến trúc tổng quan hệ thống lọc thông tin, lọc thông tin hệ vấn Nghiên cứu lọc ... vụ trình lọc 1.2.2 Lọc thông tin hệ vấn Hệ vấn (RS) trường hợp riêng hệ thống lọc thông tin Dựa thông tin có người dùng, hệ vấn xem xét số lượng lớn hàng hóa hay thông tin vấn cho ... văn Chương 1: Phương pháp lọc tin Trình bày tổng quan phương pháp lọc thông tin hệ thống thông tin vấn Chương 2: Một số phương pháp lọc cộng tác Trình bày thuật toán lọc cộng tác dựa sản phẩm,...
 • 67
 • 401
 • 3

đồ án :Các phương pháp bù tán sắc và ứng dụng bù tán sắc trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao

đồ án :Các phương pháp bù tán sắc và ứng dụng bù tán sắc trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao
... ứng, để áp dụng vào hệ thống WDM phát triển ứng dụng nhiều giới Đồ án tốt nghiệp Chương III: Các phương pháp tán sắc CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC VÀ ỨNG DỤNG BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ ... ánh sáng tới ánh sáng tán xạ gọi sánh sáng Stoke trình tán xạ gọi tán xạ Stoke Ngược lại ánh sáng tán xạ có tần số lớn ánh sáng tới ánh sáng tán xạ gọi ánh sáng phản Stoke trình tán xạ gọi tán ... tính hệ thống Chúng ta nghiên cứu phương pháp tán sắc nói chung ứng dụng phương pháp tán sắc vào hệ thống WDM chương III Đồ án tốt nghiệp Chương II: Một số ảnh hưởng đến hệ thống WDM 2.2 Các...
 • 97
 • 933
 • 7

Nghiên cứu ảnh h-ởng của các nguồn thủy điện vừa và nhỏ đến chế độ vận hành của l-ới điện phân phối các vùng nông thôn

Nghiên cứu ảnh h-ởng của các nguồn thủy điện vừa và nhỏ đến chế độ vận hành của l-ới điện phân phối các vùng nông thôn
... suất tác dụng tăng dần công suất phát Phú Mậu Nghiên cứu ảnh hởng nguồn thủy điện vừa v nhỏ Bảng Tổn thất điện lới chế độ phụ tải khác Pf, MW Chế độ vận h nh Qf, Pf (TĐ), MVAR MW Qf (TĐ), MVAR ... cho mức tổn thất nhỏ chế độ Nghiên cứu ảnh hởng nguồn thủy điện vừa v nhỏ Trong chế độ phụ tải cực tiểu, Phú Mậu phát hết công suất mùa lũ làm gia tăng tổn thất công suất lới, điện áp nút vợt ... trào lu công suất chế độ vận hành lộ 371 chế độ xác lập ta thấy: chế độ phụ tải trung bình công suất phát nhà máy thủy điện mùa khô phơng án ứng với tổn thất điện lớn Do chọn chế độ phụ tải trung...
 • 10
 • 231
 • 1

Bước đầu nghiên cứu những lợi ích của việc cải tạo hệ thống môi trường sông Tô Lịch và xác định mức phí huy động trong dân cho việc cải tao đó

Bước đầu nghiên cứu những lợi ích của việc cải tạo hệ thống môi trường sông Tô Lịch và xác định mức phí huy động trong dân cho việc cải tao đó
... hởng Cải tạo sông Lịch giải pháp có tính khả thi giải yêu cầu Phân tích chi phí lợi ích dự án cải tạo sông Lịch nhằm mục ích làm sáng tỏ kết thu đợc từ hoạt động đầu t cho cải tạo môi trờng ... lợi ích thiết thực hay không, điều tạo niêm tin cho nhân dân, giúp việc thu phí hỗ trợ hoạt động cải tạo Đây nguồn vốn hỗ trợ tài cho hoạt động cải tạo môi trờng sông Lịch nói riêng nh cải tạo ... Phân tích chi phí lợi ích cải tạo môi trờng hệ thống sông Lịch Nội dung phơng án Xuất phát từ thực trạng sông Lịch ảnh hởng tới sản xuất, đời sống dân c đời sống dân c hai bên bờ sông Yêu...
 • 38
 • 461
 • 2

NGHIÊN CỨU DÙNG CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ WATER CHILLER

NGHIÊN CỨU DÙNG CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ WATER CHILLER
... Hệ thống tích trữ lạnh suốt thấp điểm, bổ sung tải phần cho tải lạnh cao điểm - Đối với tích trữ toàn phần : Hệ thống trữ lạnh suốt thấp điểm, cấp lạnh cho tải suốt cao điểm, máy lạnh water chiller ... đồ công suất chiller Hình - Biểu đồ công suất chiller nhà bình trữ lạnh máy có bình trữ lạnh Tổng công suất lạnh bình tích trữ cần chế tạo : Q0 = 1800 ton-giờ = 6330,6 kWh Tính thiết kế bình trữ ... tích trữ lạnh toàn phần: Hình 2.1 Ở chế độ tích trữ ( nạp tải ) Hình 2.2.Ở chế độ sử dụng ( xả tải ) 2.3 Tính toán thiết kế bình tích trữ lạnh: 2.3.1 Lựa chọn dạng bình tích trữ lạnh : Bình tích...
 • 5
 • 651
 • 8

nghiên cứu cố định chủng vi khuẩn pseudomonas trong hệ thống lọc sinh học để xử lý nước thải công nghiệp chế biến sữa

nghiên cứu cố định chủng vi khuẩn pseudomonas trong hệ thống lọc sinh học để xử lý nước thải công nghiệp chế biến sữa
... iu kin cho h vi sinh vt d thớch nghi vi nc thi, qun hnh n gin, chi phớ x thp, d kt hp vi cỏc quỏ trỡnh x nc thi khỏcTrong phng phỏp lc sinh hc, vai trũ ca cỏc chng vi khun Pseudomonas ... qun th vi sinh vt vi s cú mt ca ng vt nguyờn sinh v mt s sinh vt khỏc Cỏc loi ny n vi sinh vt v s dng mt phn mng sinh hc lm thc n to thnh cỏc l nh ca mng trờn b mt cht mang Qun th vi sinh vt ... cha rt nhiu vi khun, trung bỡnh t vi triu n vi chc triu cỏ th mi-li-lớt Cỏc vi sinh vt hoi sinh cú nc thi l cỏc vi khun hiu khớ, k khớ hoc k khớ tu tin, ú in hỡnh l cỏc chng vi khun: Pseudomonas, ...
 • 89
 • 398
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tiềm năng phát triển trong hệ thống quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống mặt đất làng cung cấp nước trong lưu vực sông Huai sam mor, tỉnh Khon Kaen" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... in Huai Sam Mor Basin, Khon Kaen Province, KKU Research Magazine, 14(10): Page 961-975 Somkid Singsong, 2552 Study of Huai Sam Mor Watershed: First years as pioneer (25492551) Team members of Huai ... into groups as follows 2.1.1 Eight village ground water supply systems, in Huai Sam Mor Watershed, Khoke Pho Chai District, Khon Kaen Province, which have been turned over to the village water supply ... “ Tap Water Quality and Satisfaction of Water Users to village Ground Water Supply in Huai Sam Mor Basin, Khon Kaen Province (Warangkana, Chatchawal, and Kiksanachai, 2552) was used as the fundamental...
 • 13
 • 181
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NÓI TRẠNG VĨNH HOÀNG TRONG HỆ THỐNG TRUYỆN CÁC LÀNG CƯỜI VIỆT " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phét, nói khoác, nhiều làng có lối nói để gây cười theo cách khác Tức truyện trạng Vónh Hoàng thuộc hệ thống truyện làng cười, kho truyện cười người Việt Bên cạnh đó, viết đặt việc sưu tầm truyện ... 1) Truyện nói tính cách người Vónh Hoàng: 11 truyện; 2) Truyện nói sản vật đòa phương: 11 truyện; 3) Truyện nói trạng túy”: truyện (còn truyện dựa vào thổ âm, thổ ngữ, 26 Tạp chí Nghiên cứu ... theo cách hệ thống hóa làng cười xứ Bắc Trần Quốc Thònh, Võ Xuân Trang thừa nhận “Chuyện trạng Vónh Hoàng thực chất chuyện nói trạng [3: 14] nêu, “Chuyện trạng Vónh Hoàng nói trạng Vónh Hoàng...
 • 9
 • 417
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính cộng đồng của các nhà tâm lý học phương tâynghiên cứu tính cộng đồng của các nhà tâm lý học xô viếtmột số nghiên cứu tính cộng đồng của các nhà tâm lý học trong nướccông dụng của tụ điện trong hệ thống đánh lửanghien cuu ky thuat tien ma hoa zeroforcing trong he thong mimonghiên cứu ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phunphương pháp luận nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống chiếu sángthực trạng công tác huy động vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại ở việt nam những năm vừa quathứ hai nhịp độ phát triển sản xuất kinh doanh của các ngành trong hệ thống kinh tế quốc dâncác chuyên đề nghiên cứu về công tác tiền lươngtổng quan các nghiên cứu về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức dựa vào cộng đồngnghiên cứu về công tác cải cách hành chínhnghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tổng thu nhập việt nam từ năm 1990 đến 2009 docđề tài nghiên cứu về công tác xã hộinghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tumCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về đảngHồ chí minhTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauVan hoa dog bang bac bovh qua ca dao1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsoc6 dahinh9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)giao an bai nha ba ngoaiLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA