Thông báo 5480/TB-TCT năm 2016 Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng

Thông báo 3345/TB-TCT năm 2016 tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử

Thông báo 3345/TB-TCT năm 2016 tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử
... Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế biết thu xếp thời gian thực Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử Hóa đơn điện tử có mã xác thực./ Nơi nhận: - Cục Thuế tỉnh/thành phố; ... KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện); - Website ngành Thuế; - Dự án Hoá đơn điện tử có mã xác thực; - Các Ngân hàng, TVAN triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện); - Lưu VT, CNTT (3b)...
 • 2
 • 36
 • 0

Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) xã thụy phong

Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) xã thụy phong
... đai năm 2010 Bản đồ trạng sử dụng đất BÁO CÁO THUYẾT MINH UBND XÃ THỤY PHONG Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015) đai năm 2010 Thụy Phong – huyện Thái Thụy ... Thái Thụy đến năm 2020; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 huyện Thái Thụy; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ... tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch Trong kỳ quy hoạch diện tích đất chưa sử dụng thay đổi BÁO CÁO THUYẾT MINH UBND XÃ THỤY PHONG 47 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử...
 • 73
 • 598
 • 2

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020, kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) QUẬN 1, TP hồ CHÍ MINH

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020, kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) QUẬN 1, TP hồ CHÍ MINH
... phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM KỲ ĐẦU (2011 20 15) QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH Ngày tháng năm Ngày tháng năm CƠ QUAN THẨM ĐỊNH QUY ... nguyên đất Tổng cục Quản lý đất đai) xây dựng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 20 15) Quận TP Hồ Chí Minh II CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 ... TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM KỲ ĐẦU (2011 20 15) QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH Ngày tháng năm ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI NHÁNH TRUNG TÂM...
 • 152
 • 535
 • 1

Tìm hiểu và phân tích thị trường khoai lang Việt Namkế hoạch xây dựng và truyền thông thương hiệu khoai lang Ba Hạo hiện nay

Tìm hiểu và phân tích thị trường khoai lang Việt Nam và kế hoạch xây dựng và truyền thông thương hiệu khoai lang Ba Hạo hiện nay
... tiêu DNTN Ba Hạo thị trường Việt Nam - Đánh giá thị trường khoai lang nội địa - Nghiên cứu tính cách chủ doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo - Đề xuất kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo giai ... hành xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Tuy nhiên, sản phẩm khoai lang doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo điểm khởi đầu đăng ký nhãn hiệu khoai lang Ba Hạo Thương hiệu khoai lang Ba Hạo thương ... để xây dựng thương hiệu như: nghiên cứu thị trường khoai lang Việt Nam; xác định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu thương hiệu; định vị thương hiệu; xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu; truyền thông...
 • 154
 • 323
 • 1

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất thị xã sông cầu năm 2015

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất thị xã sông cầu năm 2015
... PHẨM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 - Báo cáo thuyết minh tổng hợp lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Thị Sông Cầu, kèm theo bảng biểu, phụ biểu tính toán, đồ vị trí dự án - Bản đồ kế hoạch sử dụng ... Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 -2015) báo cáo tình hình sử dụng đất tháng năm 2014 thị Sông Cầu Diện tích đất phi nông nghiệp giảm 726,89ha so với kế hoạch sử ... kê thị Sông Cầu năm 2013 - Phân khai sử dụng đất thị Sông Cầu UBND tỉnh giao - Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 thị Sông Cầu - Nhu cầu sử dụng đất quan tỉnh, phòng, ban thị xã, xã, phường...
 • 56
 • 556
 • 0

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020 kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (GIAI đoạn 2011 2015) HUYỆN GIA lâm – THÀNH PHỐ HÀ nội

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020 kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (GIAI đoạn 2011  2015) HUYỆN GIA lâm – THÀNH PHỐ HÀ nội
... 194,9797 54 ,58 12 147 ,50 85 36,2681 4326 ,59 83 1 058 , 050 7 1029,4238 28,6269 2082,384 79,2133 52 ,0162 190,1244 1761,0301 878 ,55 2 730,4 651 0,6062 2,9 253 5, 52 63,4161 28, 159 8 5, 51 30,329 15, 5434 11472,99 ... 6437,62 61 65, 56 6017,08 40 95, 61 79,26 1842,21 148,48 51 ,34 171,94 48,78 4 853 ,67 1 253 ,33 1163,41 89,92 2334,07 79,23 51 ,27 359 , 85 1843,72 927,11 746,34 0,69 11, 95 5 ,52 66,41 31 ,57 5, 74 30 ,55 17,84 ... 18,2999 87,80 35 1 057 ,8479 22,2123 369,49 75 19,84 91,42 1 152 ,2 2,81 181,7 Năm 2011 11472,99 6 153 ,4333 58 61,3816 56 70, 455 0 3783,4942 78 ,57 67 1808,3841 190,9266 39, 159 2 197,0078 55 ,8847 51 42,6496 1290,2930...
 • 128
 • 501
 • 0

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 2015) quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 2015) quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
... Nội quận, huyện, thành phố trực thuộc, UBND quận Thanh Xuân tiến hành lập "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 20 15) - quận Thanh Xuân - thành phố Nội" ... phủ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 20 15) thành phố Nội; - Quy t định 6 95/ QĐ - UBND ngày 01/02/2013 UBND thành phố Nội việc phân bổ tiêu quy hoạch sử dụng ... Luật Đất đai năm 2003 kế hoạch số 44/KH – UBND ngày tháng năm 2007 UBND thành phố Nội việc triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 20 15) thành phố Nội...
 • 84
 • 327
 • 0

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái
... UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt Dự án đầu t lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - Đề án ... thái nhằm phát triển sử dụng đất bền vững Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Khánh Hòa phần đặt vấn đề kết luận, bao gồm ... đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất Việc lập kế 11 Báo cáo QHSDĐ chi tiết đến năm 2015, KHSDĐ chi tiết đến năm 2010 Khánh Hòa hoạch sử dụng đất dần vào nề nếp Hàng năm xã...
 • 43
 • 248
 • 0

bản chi tiết kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin tại trườn THCS quyết thắng biên hòa- tỉnh đồng naix

bản chi tiết kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin tại trườn THCS quyết thắng biên hòa- tỉnh đồng naix
... kèm gởi) NỘI DUNG CHI TIẾT XÂY DỰNG WEBSITE MANG TÊN THCS QUYẾT THẮNG II LÍ DO VÀ MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG Từ thực tế khảo sát nhóm trường THCS Quyết Thắng chia thầy hiệu trưởng trường chưa có website ... giáo viên học: triệu đồng  IV LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN Giai đoạn 1: Trình lên hội đồng nhà trường nội dung kế hoạch chi tiết Xúc tiến kế hoạch xin giấy phép Thuê chuyên gia thiết kế Giai đoạn 2: Cử ... nơi nơi mà nhà trường cho gia đình học sinh, xã hội, học sinh xã hội biết tới trường THCS Quyết Thắng môi trường giáo dục đáng tin cậy phụ huynh học sinh Sơ đồ tổ chức mối liên hệ trường (có fỉle...
 • 5
 • 420
 • 1

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) huyện chợ đồn và các xã, thị trấn thuộc huyện chợ đồn

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) huyện chợ đồn và các xã, thị trấn thuộc huyện chợ đồn
... Kạn kết luận Hội nghị thẩm định phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 20 15) huyện Chợ Đồn - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm ... năm (2011-2 0 15) sử dụng đất huyện thực theo quy hoạch, kế hoạch phê duyệt Việc lập kế hoạch sử dụng đất dần vào nếp, hàng năm xã, thị trấn lập kế hoạch sử dụng đất trình UBND huyện phê duyệt Đến ... - Quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Đồn giai đoạn 2001 - 2010 - Hiện trạng sử dụng đất đai biến động đất đai qua số năm gần huyện Chợ Đồn - Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 xã, thị trấn huyện Chợ...
 • 138
 • 521
 • 1

ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại xí nghiệp cơ khí Long Quân

ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại xí nghiệp cơ khí Long Quân
... XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ LONG QUÂN I NGUYÊN TẮC VÀ CÁC BƯỚC ÁP DỤNG ISO 9001: 2000 Nguyên tắc quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 Để áp dụng thành công hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 cần ... chức nước Mặt khác, kế hoạch áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 nghiệp khí Long Quân xây dựng bước thực hệ thống văn cho nghiệp theo yêu cầu tiêu chuẩn, nghiệp nên chọn tổ ... chất lượng để không ngừng nâng cao hiệu quản nghiệp II KẾ HOẠCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2000 TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ LONG QUÂN Với 15 bước chia thành giai đoạn sau: +...
 • 106
 • 247
 • 4

ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại xí nghiệp cơ khí Long Quân

ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại xí nghiệp cơ khí Long Quân
... XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ LONG QUÂN I NGUYÊN TẮC VÀ CÁC BƯỚC ÁP DỤNG ISO 9001: 2000 Nguyên tắc quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 Để áp dụng thành công hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 cần ... chức nước Mặt khác, kế hoạch áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 nghiệp khí Long Quân xây dựng bước thực hệ thống văn cho nghiệp theo yêu cầu tiêu chuẩn, nghiệp nên chọn tổ ... chất lượng để không ngừng nâng cao hiệu quản nghiệp II KẾ HOẠCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2000 TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ LONG QUÂN Với 15 bước chia thành giai đoạn sau: +...
 • 106
 • 267
 • 0

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2 kỳ đầu năm 2014 2015 xã quyết thắng thành phố thái nguyên

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2 kỳ đầu năm 2014 2015 xã quyết thắng thành phố thái nguyên
... ngành, lĩnh vực Quy trình phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất 4.1 Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 20 20, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (20 13 -20 20) xây dựng ... khai với kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 20 20, xây dựng kế hoạch sử dụng đất (20 14– 20 20) cụ thể đến năm Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Việc giao đất ổn ... 20 10 -20 20 Từ mục tiêu sử dụng đất giai đoạn 20 14 -20 20,dựa số liệu đồ án điều chỉnh quy hoạch không gian thành phố Thái Nguyên thời kỳ 20 14 -20 30 quy hoạc sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên ,quy hoạch...
 • 99
 • 432
 • 0

Xem thêm