LUẬN văn KHẢO sát CÔNG tác QUẢN lý sử DỤNG THUỐC tại BỆNH VIỆN 354

Khảo sát công tác quản sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009

Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009
... cứu Nội dung nghiên cứu đề tài: - Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản sử dụng thuốc Bệnh viện 354, giai đoạn 2007 2009 - Đơn thuốc, bệnh án, quản sử dụng thuốc khoa ls, hoạt động Hđt&đt, ... đến công tác quản sử dụng thuốc BV354, giai đoạn 2007 2009 Phân tích đánh giá hiệu quản sử dụng thuốc bv giai đoạn 2007 2009 Phần 1: Tổng quan 1.1 Chức nhiệm vụ mô hình hoạt động Bv 354 ... lớn thuốc để phục vụ khám chữa bệnh - Vì vậy, xuất phát từ yêu cầu thực tế lựa chọn đề tài Khảo sát công tác quản sử dụng thuốc Bv354, giai đoạn 2007 - 2009 nhằm thực mục tiêu sau: Khảo sát...
 • 64
 • 1,930
 • 10

Khảo sát hoạt động quản sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa thanh sơn năm 2012

Khảo sát hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa thanh sơn năm 2012
... quản sử dụng thuốc bệnh viện Nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản sử dụng thuốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn, đề tài Khảo sát hoạt động quản sử dụng thuốc bệnh viện Đa khoa Thanh ... Thanh Sơn năm 2012 tiến hành với hai mục tiêu: Phân tích cấu thuốc sử dụng bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn năm 2012 Mô tả hoạt động HĐT&ĐT bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn năm 2012 qua việc bình bệnh ... chữa bệnh bệnh viện năm 2012; báo cáo sử dụng thuốc năm 2012 bệnh viện đa khoa Thanh Sơn; Báo cáo ADR thuốc năm 2012; sổ thông tin thuốc; biên họp kết bình bệnh án, bình đơn thuốc Hội đồng năm 2012...
 • 79
 • 357
 • 3

Khảo sát công tác quản chất lượng thuốc tại tỉnh hà nam từ năm 2008 2010

Khảo sát công tác quản lý chất lượng thuốc tại tỉnh hà nam từ năm 2008  2010
... chất lượng thuốc năm 2008, 2009 2010: Chúng tiến hành khảo sát chất lượng thuốc ba năm vì: Có khác biệt mặt chất lượng, thấy cố gắng công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc Trung tâm Từ năm ... khái niệm chất lượng thuốc 2.1.1 Chất lượng thuốc 2.1.2 Thuốc giả 2.1.3 Thuốc chất lượng 2.1.4 Kiểm tra chất lượng 2.1.5 Đảm bảo chất lượng 2.1.6 Quản chất lượng 2.1.7 Quản chất lượng toàn ... phẩm tỉnh Nam năm từ năm (2008- 2010) Từ rút mặt hạn chế công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc đề xuất giải pháp thích hợp để khắc phục, nâng cao hiệu công tác kiểm tra chất lượng Từ có...
 • 56
 • 90
 • 0

Khảo sát tình hình quản cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện quế phong giai đoạn 2009 2010

Khảo sát tình hình quản lý cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện quế phong giai đoạn 2009  2010
... NỘI TRẦN ĐỨC ĐẠI KHẢO SÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẾ PHONG GIAI ĐOẠN 2009 - 2010 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: ... * Mô hình bệnh tật bệnh viện ĐK huyện Quế Phong - Hai mươi bệnh mắc cao bệnh viện huyện Quế Phong năm 2009; 2010 32 Bảng 3.4 Hai mươi bệnh mắc cao bệnh viện huyện Quế Phong năm 2009; 2010 2009 ... mô hình bệnh tật bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong năm 2009 2010 - Danh mục thuốc bệnh viện ĐK huyện Quế Phong năm 2009 2010 - Sổ sách xuất, nhập, thống kê sử dụng thuốc năm 2009 2010 lưu khoa...
 • 71
 • 224
 • 0

Phân tích hoạt động quản sử dụng thuốc tại bệnh viện tim Hà Nội, giai đoạn 2008 – 2010

Phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện tim Hà Nội, giai đoạn 2008 – 2010
... sử dụng thuốc bệnh viện tim Nội, giai đoạn 2008 2010 , với mục tiêu: Mô tả tình hình sử dụng thuốc bệnh viện tim Nội qua năm 2008 2010 Phân tích hoạt động quản sử dụng thuốc bệnh ... nghiên cứu Phân tích hoạt động quản sử dụng thuốc bệnh viện tim Nội, giai đoạn 2008 2010 với mong muốn phân tích sâu đầy đủ hoạt động quản sử dụng thuốc, đặc biệt thuốc tim mạch Việc ... động Quản sử dụng thuốc bệnh viện Tim Nội, giai đoạn 2008 - 2010 Phân tích kinh phí, số lượng chủng loại thuốc sử dụng Kinh phí sử dụng thuốc giai đoạn 2008 - 2010 Cơ cấu danh mục thuốc bệnh...
 • 34
 • 1,126
 • 18

Phân tích hoạt động quản sử dụng thuốc tại bệnh viện 108 năm 2012

Phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 108 năm 2012
... ng Quõn i 108, chỳng tụi tin hnh ti: Phõn tớch hot ng qun s dng thuc ti Bnh vin Trung ng Quõn i 108 nm 2012 Vi mc tiờu: Phõn tớch c cu thuc s dng ti Bnh vin Trung ng Quõn i 108 nm 2012 Kho ... thuc s dng ti Bnh vin TQ 108 nm 2012 32 3.1.1 C cu bnh tt ti Bnh vin Trung ng Quõn i 108 nm 2012 32 3.1.2 C cu danh mc thuc s dng ti Bnh vin nm 2012 33 3.1.3 C cu tiờu ... 2012 Kho sỏt mt s hot ng qun s dng thuc ca Bnh vin Trung ng Quõn i 108 nm 2012 Vi nhng kt qu nghiờn cu ca ti, t ú a mt s kin ngh v la chn nhng hỡnh thc hp qun s dng thuc em li hiu qu...
 • 116
 • 278
 • 1

Đánh giá hoạt động quản sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa quảng nam năm 2013

Đánh giá hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa quảng nam năm 2013
... thuốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam với đề tài: Đánh giá hoạt động quản sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa Quảng Nam năm 2013 với mục tiêu sau: Phân tích cấu danh mục thuốc kinh phí sử dụng thuốc ... Các hoạt động quản sử dụng thuốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam: hoạt động kê đơn, hoạt động cấp phát thuốc, hoạt động tuân thủ điều trị, hoạt động thông tin thuốc - dược lâm sàng, hoạt động ... .31 2.3.1 Phân tích danh mục thuốc kinh phí sử dụng bệnh viện năm 2013 .31 2.3.2 Khảo sát đánh giá số hoạt động quản sử dụng thuốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam năm 2013 32 2.4 Tiêu chí...
 • 122
 • 495
 • 3

Nghiên cứu việc quản sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tây giai đoạn 2001 2005

Nghiên cứu việc quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tây giai đoạn 2001  2005
... giai đoạn 2001- 2005" Với mục tiêu: - Đánh giá tính thích ứng danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa tỉnh Tây, giai đoạn 2001 - 2005 - Đánh giá việc quản sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh ... Bệnh án lưu bệnh viện đa khoa tỉnh Tây, giai đoạn 2001- 2005 - Đơn thuốc ngoại trú lấy nhà thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Tây từ 11 /2005- 12 /2005 - Báo cáo thống kê Y tế tỉnh Tây - Sổ sách ... sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Tây năm gần cải thiện nhiều điều cần phải bàn luận thêm Do vậy, thực đề tài: "Nghiên cứu việc quản sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh H Tây, giai...
 • 70
 • 90
 • 0

Phân tích thực trạng quản sử dụng thuốc tại bệnh viện quân 2, thành phố hồ chí minh năm 2014

Phân tích thực trạng quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện quân 2, thành phố hồ chí minh năm 2014
... vấn đề quản sử dụng thuốc bệnh viện Nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản sử dụng thuốc bệnh viện Quận 2, đề tài Phân tích thực trạng quản sử dụng thuốc bệnh viện Quận năm 2014 tiến ... tiêu: Phân tích tính phù hợp việc sử dụng thuốc với mô hình bệnh tật Bệnh viện Phân tích hoạt động quản sử dụng thuốc Bệnh viện năm 2014 Để từ đưa số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng quản sử ... DƯỢC HÀ NỘI ĐỖ BÁ TÙNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2- TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: CK 60...
 • 102
 • 919
 • 0

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp “Công tác quản vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13” doc

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp “Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13” doc
... thực tập Công ty giới xây lắp số 13, sở kiến trức thực tế tích luỹđược em lựa chọn nghiên cứu đề tài: Công tác quản vốn cố định Công ty giới xây lắp số 13” làm đề tài báo cáo quản Báo cáo ... PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TẠI DOANH NGHIỆP I/Quá trình hình thành phát triển Công ty giới xây lắp số 13: Công ty giới Xây lắp số 13 tiền thân công trình giới 57 thành lập từ ... động tài sản cố định sử dụng công ty Tính khấu hao theo chủ trương nhà nước quy định hiệu vốn cố định công ty tăng lên Đó ưu điểm mà Công ty giới xây lắp số 13 đạt 2/ Những tồn Công ty giới xây lắp...
 • 36
 • 108
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Công tác quản nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng” pdf
... TY III.1- T chc b mỏy qun 26 Qun NVL B mỏy qun lý, iu hnh ca Cụng ty C phn thit b Cụng nghip v Xõy dng c t chc kt hp hai hỡnh thc trc tuyn v chc nng Hỡnh thc ny phự hp vi cụng ty qun ... Qun NVL 1- Giỏm c cụng ty Giỏm c cụng ty l i din phỏp nhõn ca cụng ty , iu hnh mi hot ng ca cụng ty theo ỳng chớnh sỏch v phỏp lut ca nh nc Chu trỏch nhim trc phỏp lut vố mi hot ng ca cụng ty ... lng, hp v giỏ c Khõu bo qun: 37 Qun NVL Cụng ty bo qun nguyờn vt liu tng i tt, bo m cht lng nguyờn vt liu ỳng Tuy kho bo qun cũn hn ch v cỏch xa cụng ty nhng cụng ty ó sp xp hp v gn...
 • 54
 • 210
 • 1

Tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác Quản nguồn nhân lực tại xí nghiệp liên doanh sản xuất ô tô Hoà Bình doc

Tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác Quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp liên doanh sản xuất ô tô Hoà Bình doc
... doanh liên doanh ô Hoà Bình, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản nhân lực liên doanh Hoà Bình - Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân lực doanh nghiệp năm tới ... làm công việc người Quản nguồn nhân lực Nhận thức tầm quan trọng cấp thiết vấn đề này, chọn nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác Quản nguồn nhân lực nghiệp liên doanh sản xuất ô Hoà ... QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 2.1 Nguồn nhân lực Quản nguồn nhân lực 2.1.1 Nguồn nhân lực 2.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Trước hết để có khái niệm nguồn nhân lực cần hiểu nhân lực gì, bao gồm Nhân...
 • 88
 • 620
 • 0

Tài liệu Luận văn:Hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí - xây dựng giao thông (Tracomeco) pptx

Tài liệu Luận văn:Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí - xây dựng giao thông (Tracomeco) pptx
... xí nghi p xây d ng n t i - B giao thông v n t i n t i - B giao thông v n t i - B giao thông n nay: Công ty c ph - Xây d ng giao thông (Công Công ty C L d Công ty - r 19 2.1.2 Công ty ho t Các ... o công vi c t H U TE : HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY C PH – XÂY D NG GIAO THÔNG (TRACOMECO) nghiên c u: - H th ng lu n - l i ki n th c qu n tr ngu n nhân l vi - Tìm ... xu - - Th doanh • Phòng Ti - Có ch ph - Bán hàng - Th • Phòng Tài - K - Ch nghi - th theo dõi h H U TE - Th toán - tài doanh nghi C H h • Phòng Qu - Có ch - Th k i • Phòng KCS - Có ch ph - Th...
 • 96
 • 353
 • 2

luận văn:Hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực tại ngân hàng Công Thương Chương Dương làm chuyên đề tốt nghiệp docx

luận văn:Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng Công Thương Chương Dương làm chuyên đề tốt nghiệp docx
... Khoa học Quản Giỏm c Qun bỏn hng Qun ti chớnh Qun sn xut Qun nhõn lc S 2: Qun nhõn lc t chc cú quy mụ trung bỡnh9 * i vi cỏc t chc cú quy mụ ln trung bỡnh: cỏc nh qun ngun ... Luận văn tốt nghiệp 36 Khoa Khoa học Quản * Phũng qun ri ro v n xu Phũng qun ri ro v n xu cú nhim v tham mu cho giỏm c chi nhỏnh v cụng tỏc qun ri ro ca chi nhỏnh; qun giỏm sỏt ... 63 Luận văn tốt nghiệp Khoa Khoa học Quản 2.4 ỏnh giỏ chung 63 2.4.1 u im ca cụng tỏc qun ngun nhõn lc ti ngõn hng Cụng Thng Chng Dng 63 2.4.2 Hn ch ca cụng tỏc qun lý...
 • 85
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác quản lý sử dụng vốn tại công ty 20công tác quản lý sử dụng vốn tài sảnquy chế quản lý sử dụng thuốc trong bệnh việnluận văn đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phươngluận văn hoàn thiện công tác quản lý dự ánluận văn nghiên cứu công tác quản lý ngân sách xã phường ở thành phố việt trìtóm tắt luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãiluận văn hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu xây dựngđặc điểm đất đô thị nước ta và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý sử dụng đất đô thịcông tác quản lý sử dụng lao độngthực trạng công tác quản lý sử dụng tài sảnton tai trong cong tac quan ly su dung dat san xuat nong nghiep o viet nam trong nhung nam gan daytình hình kinh doanh và công tác quản lý sử dụng nhân sự ở xí nghiệp xăng dầu k133nội dung công tác quản lý sử dụng tscđthực trạng và kết quả của công tác quản lý sử dụng đất đô thị trên địa bàn thành phố hà nội những năm quaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây