LUẬN án THAY đổi sợi bọc TUYẾN vú CHẨN đoán điều TRỊ

Thay đổi sợi - bọc tuyến chuẩn đoán - điều trị

Thay đổi sợi - bọc tuyến vú chuẩn đoán - điều trị
... ống thay cho mô sợi non Bọc Biểu mô lót bò dẹt lại biến để lại vỏ bọc sợi collagen Bệnh tuyến (Adenosis)  Tăng sản ống tuyến nhỏ, hoá sợi nhiều mô đệm ống tuyến Tăng sản biểu mô ống tuyến ... đau từ 5 0-6 0% Dixon, Simpson : mức độ giảm đau 4 4-5 8% 32 Đáp ứng thay đổi mật độ tuyến vu ùcủa EPO Lâm sàng Sau tháng thứ Sau tháng thứ Siêu âm Không thay đổi Tuyến mềm Không thay đổi (10%) ... FNA Tuyến mềm 20 (19%) - Tuyến mềm Sau tháng thứ Bình thường 26 (25%) (1,9%) - Mảng giảm kích thước Sau tháng thứ 12 (11,5%) - Tuyến mềm Bình thường 39 (57%) (4,8%) Biểu mô lành - Mảng...
 • 41
 • 1,350
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ y học giá trị của sinh thiết hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán, điều trị ngoại khoa một số bệnh tuyến giáp

tóm tắt luận án tiến sĩ y học giá trị của sinh thiết hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán, điều trị ngoại khoa một số bệnh tuyến giáp
... có tuyến giáp to nhiễm độc giáp bao gồm nhiều bệnh nh bớu giáp đơn thuần, u tuyến tuyến giáp, ung th tuyến giáp, viêm tuyến giáp, u nang tuyến giáp Các xét nghiệm định lợng hormon tuyến giáp ... lâm sàng cận lâm sàng số bệnh tuyến giáp không nhiễm độc Đánh giá giá trị sinh thiết hút kim nhỏ dới hớng dẫn siêu âm chẩn đoán số bệnh tuyến giáp không nhiễm độc 3 Chơng Tổng quan Đối với bệnh ... bớu giáp đa nhân nhóm bớu giáp đơn thuần, viêm tuyến giáp ung th tuyến giáp (67,0%, 71,4% 43,5%) cao so với nhóm u nang tuyến giáp u tuyến tuyến giáp (24,4% 24,7%) - Trên siêu âm tuyến giáp thấy...
 • 26
 • 182
 • 0

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 01

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 01
... ĐẠI HỌC Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH −Ω− PHẠM VĂN KIỆM UNG THƯ TUYẾN GIÁP DỊCH TỄ HỌC CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH UNG THƯ HỌC Mã số:60 72 07 Người hướng dẫn khoa học ... TP.HỒ CHÍ MINH –2 004 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Phạm Văn Kiệm ...
 • 3
 • 546
 • 17

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 02

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 02
... 1993, ung thư tuyến giáp chiếm 1% tất loại ung thư chiếm 90% ung thư tuyến nội tiết Tại Bệnh Viện Ung Bướu TPHCM, theo ghi nhận ung thư quần thể năm 1997, ung thư tuyến giáp chiếm 2,1% loại ung thư, ... điểm dòch tễ học, lâm sàng, phương tiện chẩn đoán, lựa chọn phương pháp điều trò phù hợp cho trường hợp ung thư tuyến giáp, hoàn thiện qui trình chẩn đoán điều trò bướu giáp nói chung Bệnh Viện ... pháp điều trò ung thư tuyến giáp Mục tiêu chuyên biệt : Khảo sát đặc điểm dòch tễ học ung thư tuyến giáp theo tuổi, giới 4 Khảo sát dặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh ung thư tuyến giáp Khảo sát...
 • 4
 • 507
 • 11

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 03

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 03
... LUẬN : 2.1 DỊCH TỄ HỌC : 2.1.1 Giới: 2.1.1.1 Tỷ lệ chung : Giới nữ có xuất độ bệnh cao gấp 5,39 lần nam giới - Theo tác giả Trần Văn Thiệp [17] ghi nhận 580 trường hợp ung thư tuyến giáp BV Ung ... phù hợp y văn 2.4.3 Xét nghiệm CEA : 96% bình thư ng 4%, phù hợp y văn : CEA có giá trò chẩn đoán ung thư tuyến giáp 2.4.4 Sinh thiết hạch : 59 trường hợp làm sinh thiết hạch để chẩn đoán tất ... Tuổi chung cho tất ung thư tuyến giáp : Tuổi mắc bệnh trung bình 38,72 + 14,94 - Theo tác giả Trần Văn Thiệp : tuổi mắc bệnh trung bình 48 - Theo tác giả Nguyễn Văn Thành, tuổi mắc bệnh trung bình...
 • 40
 • 507
 • 9

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 04

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 04
... 90% ung thư tuyến nội tiết  Tại Việt Nam :Theo kết ghi nhận ung thư quần thể 1999 BVUB TPHCM ,ung thư tuyến giáp có xuất độ 3/100 000 dân,đứng hàng thứ 10 ung thư nữ giới  Ung thư tuyến giáp ... làm chọc hút tế bào kim nhỏ để làm tế bào học Nhờ kỹ thuật phát 66 nhân ung thư tuyến giáp chiếm tỉ lệ 21,8% gồm 57 nhân ung thư tuyến giáp dạng nhú 09 nhân ung thư tuyến giáp dạng nang Điều ... sát dòch tể học ,lâm sàng , cận lâm sàng ung thư tuyến giáp Khảo sát phương pháp điều trò áp dụng điều tròUTTG  Mục tiêu chuyên biệt:  Khảo sát đặc điểm dòch tễ học ung thư tuyến giáp theo tuổi,...
 • 49
 • 596
 • 23

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 05

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 05
... HÌNH Hình 1: Tuyến giáp Hình 2: Thiết đồ cắt ngang tuyến giáp Hình 3: Các trước giáp Hình 4: Tuyến giáp mạch máu tuyến giáp .11 Hình 5: Tuyến giáp tuyến phó giáp ... 12: Xét nghiệm chức tuyến giáp .58 Biểu đồ 13: Xét nghiệm CEA 59 Bảng 14: Chẩn đoán siêu âm 60 Biểu đồ 15: Chẩn đoán siêu âm .61 Biểu đồ 16: Chẩn đoán cắt lạnh ... loại mô học 55 Bảng 12: Phân bố loại mô học .57 Bảng 13: Xét nghiệm chức tuyến giáp 58 Bảng 14: Xét nghiệm CEA 59 Bảng 15: Chẩn đoán siêu âm 60 Bảng 16: Chẩn đoán FNA...
 • 7
 • 310
 • 10

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 06

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 06
... 4 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU: Gồm tất 806 bệnh nhân có kết giải phẫu bệnh lý ung thư tuyến giáp, điều trò Bệnh Viện Ung Bướu TPHCM năm từ 1999-2002 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Hồi ... bệnh án bệnh nhân 3.2 Kỹ thuật thu thập số liệu Chọn số hồ sơ bệnh nhân có chẩn đoán giải phẫu bệnh lý ung thư tuyến giáp từ sổ lưu trữ Khoa Giải Phẫu Bệnh Gửi danh sách số hồ sơ đến phòng lưu ... thành xử lý số liệu Tháng viết kết bàn luận đề tài Cuối tháng nộp đề tài Từ tháng đến tháng sửa chữa theo hướng dẫn thầy hướng dẫn Cuối tháng trình luận văn tốt nghiệp ...
 • 3
 • 376
 • 6

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 07

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 07
... phần nghiên cứu điều trò ung thư tuyến giáp, Luận án tốt nghiệp CKII, chuyên ngành ung bướu 18.Trần Văn Thiệp, Nguyễn Chấn Hùng cộng sư(1998)ï ,điều trò ung thư tuyến giáp, Tạp chí y học TPHCM, số ... Hướng dẫn thực hành chẩn đoán điều trò ung thư, nhà xuất y học, tr 135-149 6.Võ Thu Hiền (2002), Di hạch cổ Carcinom tuyến giáp dạng nhú, Luận văn CKI chuyên ngành ung thư học 7.Nguyễn Chấn Hùng, ... Kết ghi nhận ung thư quần thể TPHCM 1997,tạp chí y học TPHCM, Số đặc biệt chuyên đề ung thư học, tập 2, số 3, tr.11-19 85 8.Nguyễn Chấn Hùng(1996), Ung thư tuyến giáp, Ung thư học lâm sàng,...
 • 8
 • 569
 • 16

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 08

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 08
... nghi ngờ ung thư giáp dạng nhú kết sau mổ ung thư giáp dạng nhú, 15 nhân có tổn thư ng dạng nang tế bào học với kết sau mổ ung thư giáp dạng nhú biến thể nang, ung thư giáp dạng nang phình giáp Như ... tra sức khoẻ phát 305 nhân đặc tuyến giáp làm chọc hút tế bào kim nhỏ siêu âm trường hợp phát 66 nhân ung thư gồm 57 ung thư tuyến giáp dạng nhú 09 ung thư tuyến giáp dạng nang  Từ thực tế trên, ... tính  Tổn thư ng dạng nang: gồm phình giáp tuyến, bướu lành tuyến giáp dạng nang, carcinôm tuyến giáp dạng nang, carcinôm dạng nhú biến thể dạng nang Tiêu chuẩn để chẩn đoán ung thư dựa vào...
 • 12
 • 538
 • 5

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoánđiều trị 09

Luận văn Ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 09
... Sinh học ung thư tuyến giáp Hormon kích thích tuyến giáp (TSH) tuyến yên hormon điều hòa phát triển chức tuyến giáp Tình trạng tăng tiết TSH nguyên nhân quan trọng phát triển ung thư tuyến giáp ... Breiter cho ung thư tuyến giáp giết chết người bệnh vòng năm Năm 1938 Urban ghi nhận điều trò ung thư tuyến giáp may Trong suốt 50 năm đầu kỷ 20, nhà bệnh học nghiên cứu ung thư tuyến giáp bò rối ... Hình Tuyến giáp mạch máu tuyến giáp (nhìn trước) Hình Tuyến giáp tuyến phó giáp ((nhìn sau) động mạch tay đầu, trước khí quản tận eo giáp 2.3.2Tónh mạch tuyến giáp: Các tónh mạch tuyến giáp tạo...
 • 39
 • 351
 • 5

Luận án : Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch, bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an

Luận án : Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch, bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
... tim mạch, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An với mục tiêu: - Khảo sát sử dụng thuốc chống tăng huyết áp - Bước đầu đánh giá hiệu điều trị bệnh tăng huyết áp Khoa tim mạch, Bệnh viện hữu nghị đa ... DIỄM PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN (01/03/ 2005 – 28/02/ 2006) Chuyên ngành : Dược lý – Dược lâm sàng Mã số : 60 73 05 LUẬN ... trị bệnh nhân THA coi trọng Để góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân THA Nghệ an, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp Khoa tim...
 • 107
 • 1,434
 • 27

tóm tắt luận án tiếng anh đánh giá hiệu lực dihydroartemisinine - piperaquine điều trị sốt rét do plasmodium falciparum chưa biến chứng và chloroquine điều trị plasmodium vivax

tóm tắt luận án tiếng anh đánh giá hiệu lực dihydroartemisinine - piperaquine điều trị sốt rét do plasmodium falciparum chưa biến chứng và chloroquine điều trị plasmodium vivax
... sung điểm vào phần “tiêu chuẩn loại trừ” đề cương để đánh giá hiệu lực thuốc sốt rét với sốt rét P falciparum P vivax in vivo tiến hành thực địa đánh giá hiệu điều trị hệ thống bệnh viện; - Tất trường ... HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN Với mục tiêu chung nghiên cứu đánh giá hiệu lực tính an toàn phối hợp dihydroartemisinin plus piperaquine (DHA-PPQ) chloroquine (CQ) điều trị sốt rét chưa biến chứng ... đầy đủ, thất bại điều trị sớm, thất bại điều trị muộn điều trị sốt rét P falciparum P vivax, đóng góp liệu, đề xuất Bộ Y tế cập nhật sách thuốc sốt rét quốc gia; - Trong luận án, ứng dụng kỹ thuật...
 • 24
 • 314
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu phẫu thuật cắt rộng tạo hình điều trị ung thư da vùng mặt

tóm tắt luận án nghiên cứu phẫu thuật cắt rộng tạo hình điều trị ung thư da vùng mặt
... cảnh ung thư da vùng mặt Nghiên cứu thực nhằm phân tích bước yếu phẫu thuật trò ung thư da vùng mặt mức cắt rộng, phân loại khuyết hổng phương pháp tạo hình vùng thẩm mỹ khác mặt đánh giá kết mặt ... cáo Riêng ung thư da vùng đầu cổ, có số nghiên cứu vạt chỗ, phẫu thuật cắt rộng tạo hình cho ung thư da số vò trí riêng biệt vùng mũi, vùng má, vùng môi, da đầu Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu bao ... thư học sau điều trò phẫu thuật cắt rộng ung thư da vùng mặt Đánh giá mặt chức thẩm mỹ sau phẫu thuật tạo hình khuyết hổng TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ung thư da vùng mặt chủ yếu carcinôm tế bào...
 • 27
 • 238
 • 0

tóm tắt luận án Nghiên cứu ứng dụng phác đồ GRAALL 2005 điều trị bạch cầu cấp dòng lympho người lớn

tóm tắt luận án Nghiên cứu ứng dụng phác đồ GRAALL 2005 điều trị bạch cầu cấp dòng lympho người lớn
... sau điều trị bạch cầu cấp dòng lympho người lớn Tạp chí Y học TP HCM, số 5(17), tr 132-136 Huỳnh Văn Mẫn, Nguyễn Tấn Bỉnh (2014).“Hiệu phác đồ GRAALL 2005 điều trị bạch cầu cấp dòng lympho người ... trị phác đồ GRAALL 2005 Tính cấp thiết đề tài Hiện bệnh BCCDL người lớn coi bệnh khó khăn điều trị Nhiều phác đồ điều trị bệnh áp dụng Các phác đồ cần đánh giá phát yếu tố liên quan đến kết điều ... trị Phác đồ GRAALL 2005 nước châu Âu sử dụng nhiều Tuy nhiên phác đồ phức tạp, đòi hỏi bác sĩ điều trị bệnh nhân tuân thủ Ở Việt nam chưa có nghiên cứu đánh giá cách kết điều trị phác đồ Vì nghiên...
 • 53
 • 150
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận án phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ anchẩn đoán điều trị bệnh sởihướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh sởisiêu âm chụp ngực chụp ct có giá trị trong chẩn đoán điều trị theo dõi di căn và tái phátchẩn đoán điều trị theo dõi bệnh lý thần kinh do đái tháo đườngbàn luận sự thay đổi ck ck mb troponin t sau dùng thuốc tiêu sợi huyếtthức ăn thay đổi tính cáchbai tieu luan su thay doi lai suat tin dung tai ngan hangluận án nấm đối khángtiểu luận về thay đổi tổ chứcthay đổi quy chế tuyển sinh đại học 2013thay đổi quy chế tuyển sinh lớp 10thay đổi quy chế tuyển sinh vào lớp 10tiểu luận môn thay đổi và phát triển tổ chức phân tích quy trình tái cấu trúc tại công ty cổ phần thủy điện sông đà 5tiểu luận quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của lee kun hee potxTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo án công nghệ 6gián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánli thuyet va bai tap tuong tac genBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT