KHÓA LUẬN bước đầu ĐÁNH GIÁ độ ổn ĐỊNH và xây DỰNGTIÊU CHUẨN cơ sở THUỐC mỡ EUPOLIN

Bước đầu đánh giá độ ổn định xây dựng

Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựng
... PL 10.7 DVN III ộ ổn định thuốc mỡ EUPOLIN Thuốc mỡ EUPOLIN có độ ổn định cao, bước đầu dự đoán tuổi thọ thuốc 25 tháng Với độ ổn định thuốc mỡ EUPOLIN đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng 4.2 Kin ... chất, độ mịn, độ đồng nhất, độ nhiễm khuẩn, định tính, định lượng Các tiêu chí đư ợc so sánh với tiêu chuẩn sở xây dựng Phương pháp xác định tiêu chí: Theo phương pháp phần 2.2 Sau xác định thời ... Kết qu đánh giá độ nhiễm khuẩn Tiêu chí Mẫu ộ nhiễm khuẩn Mẫu + Mẫu Mẫu + + (+):ạt giới hạn mức Theo tiêu chuẩn PL 10.7 DVN III Dựa vào quy định DVN kết qu nghiên cứu quy định tiêu chuẩn độ nhiễm...
 • 43
 • 549
 • 6

Đề tài: Bước đầu đánh giá độ ổn định xây dựng tiêu chuẩn sở thuốc mỡ Eupolin Nguyễn Đức Cường

Đề tài: Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ Eupolin Nguyễn Đức Cường
... theo tiêu chuẩn PL 10.7 DVN III ộ ổn định thuốc mỡ EUPOLIN Thuốc mỡ EUPOLIN độ ổn định cao, bớc đầu dự đoán tuổi thọ thuốc 25 tháng Với độ ổn định thuốc mỡ EUPOLIN đáp ứng đợc yêu cầu đa vào ... thể chất, độ mịn, độ đồng nhất, độ nhiễm khuẩn, định tính, định lợng Các tiêu chí đợc so sánh với tiêu chuẩn sở xây dựng Phơng pháp xác định tiêu chí: Theo phơng pháp phần 2.2 Sau xác định đợc ... 1.2 Thuốc mỡ Thuốc mỡ (TM) dạng thuốc chất mềm dùng bôi lên da hay niêm mạc, nhằm bo vệ da đa thuốc thấm qua da Tiêu chuẩn thuốc mỡ Theo quy định Dợc điển Việt Nam III ( DVN III) thuốc mỡ phi...
 • 43
 • 371
 • 0

Bước đầu đánh giá độ ổn định hoạt tính protease trong chế phẩm chứa papain, pancreatin, pepsin

Bước đầu đánh giá độ ổn định hoạt tính protease trong chế phẩm chứa papain, pancreatin, pepsin
... 3.3.1 Độ ổn định hoạt tính Protease chế phẩm Chế phẩm chứa pepsin, papain pancreatin hỗn hợp loại protease có nguồn gốc điều kiện hoạt động khác Pepsin hoạt động mơi trường pH acid, papain hoạt ... gần khơng hoạt động khơng ảnh hưởng tới hoạt tính pepsin Ảnh hirỏìig nhiệt độ tói hoạt độ protease chế phẩm 3 Mỗi protease có nhiệt độ thích hợp cho thuỷ phân protein Vì hoạt độ protease phụ ... xét đến độ ổn định hoạt độ protease theo thời gian bảo quản Để khảo sát yếu tố này, chúng tơi tiến hành theo dõi hoạt độ protease chế phẩm với thời gian tháng, 15 ngày xác định hoạt độ protease...
 • 35
 • 248
 • 0

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế sở trong quan trắc lún công trình

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế cơ sở trong quan trắc lún công trình
... công trình Nhận thức tầm quan trọng việc đánh giá độ ổn định mốc khống chế sở quan trắc lún công trình nên giao đồ án tốt nghiệp chọn đề tài "Khảo sát số phương pháp đánh giá độ ổn định mốc khống ... PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2.1 TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH CỦA CÁC MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ 2.1.1 Tiêu chuẩn ổn định dựa vào thay đổi độ ... khống chế sở quan trắc lún công trình" Nội dung đồ án bao gồm ba chương: Chương Tổng quan trình chuyển dịch biến dạng công trình Chương Một số phương pháp đánh giá độ ổn định mốc khống chế sở quan...
 • 57
 • 725
 • 4

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế sở trong quan trắc lún công trình

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế cơ sở trong quan trắc lún công trình
... công trình Nhận thức tầm quan trọng việc đánh giá độ ổn định mốc khống chế sở quan trắc lún công trình nên giao đồ án tốt nghiệp chọn đề tài "Khảo sát số phương pháp đánh giá độ ổn định mốc khống ... PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2.1 TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH CỦA CÁC MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ 2.1.1 Tiêu chuẩn ổn định dựa vào thay đổi độ ... khống chế sở quan trắc lún công trình" Nội dung đồ án bao gồm ba chương: Chương Tổng quan trình chuyển dịch biến dạng công trình Chương Một số phương pháp đánh giá độ ổn định mốc khống chế sở quan...
 • 59
 • 317
 • 1

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế sở trong quan trắc lún công trình

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế cơ sở trong quan trắc lún công trình
... công trình Nhận thức tầm quan trọng việc đánh giá độ ổn định mốc khống chế sở quan trắc lún công trình nên giao đồ án tốt nghiệp chọn đề tài "Khảo sát số phương pháp đánh giá độ ổn định mốc khống ... PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2.1 TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH CỦA CÁC MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ 2.1.1 Tiêu chuẩn ổn định dựa vào thay đổi độ ... khống chế sở quan trắc lún công trình" Nội dung đồ án bao gồm ba chương: Chương Tổng quan trình chuyển dịch biến dạng công trình Chương Một số phương pháp đánh giá độ ổn định mốc khống chế sở quan...
 • 57
 • 317
 • 0

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế sở trong quan trắc lún công trình

Khảo sát một số phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc khống chế cơ sở trong quan trắc lún công trình
... PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2.1 TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH CỦA CÁC MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ 2.1.1 Tiêu chuẩn ổn định dựa vào thay đổi độ ... trắc độ lún công trình, có hai loại mốc chủ yếu mốc khống chế (mốc sở) mốc quan trắc (mốc lún, mốc quan trắc) .Đối với công trình lớn, phức tạp đặt mốc chuyển tiếp gần đối tượng quan trắc Mốc khống ... quan trắc lún công trình + MC1, MC2, MC3 MC4 mốc khống chế sở + 1, 2, mốc quan trắc 1.2.2 Lưới quan trắc Lưới quan trắc mạng lưới độ cao liên kết điểm lún gắn công trình đo nối với mốc lưới khống...
 • 72
 • 198
 • 0

Tìm hiểu độ ổn dịnh hạn dùng của một số thuốc lưu hành

Tìm hiểu độ ổn dịnh và hạn dùng của một số thuốc lưu hành
... tiến hành đề tài Tìm hiểu độ ổn định hạn dùng thuốc lưu hành với mục tiêu chủ yếu sau : - Theo dõi độ ổn định số thuốc hạn dùng lưu hành dựa kết kiểm nghiệm - Phân tích độ ổn định thuốc ... tình hình thuốc chất lượng lưu hành thị trường Số thuốc bị đình lưu hành năm gần giảm không đáng kể VI vậv hy vọng đề tài "Tìm hiểu độ ổn định hạn dùng số thuốc lưu hành" góp phần vào việc nâng ... lượng thuốc lưu hành, tiếp tục đánh giá độ 011 định hạn dùng thuốc thông qua danh mục thuốc bị đình lưu hành qua nãm 1997, 1998, 1999 2.2 Phân tích độ ổn định hạn dùng thuốc thông qua danh mục thuốc...
 • 42
 • 431
 • 0

Nghiên cứu khoa học " BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XANH (ERYTHROPHLOEUM FORDII OLIV) TẠI BÌNH PHƯỚC " docx

Nghiên cứu khoa học
... loài có khả chịu hạn tốt Lim xanh 10 năm tuổi mô hình làm giầu rừng theo rạch Bình Phước Lim xanh năm tuổi trồng loài Bình Phước KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Lim xanh khả sinh trưởng phát ... Huyên, 2000) Tuy nhiên khu vực nghiên cứu, Lim xanh có tốc độ sinh trưởng nhanh Tăng trưởng bình quân năm đường kính đạt 1,34cm nghiệm thức 0,87cm nghiệm thức Tăng trưởng bình quân năm chiều cao đạt ... rừng) tốc sinh trưởng nói cao loài gỗ quý coi sinh trưởng chậm từ trước đến Lim xanh Qua quan sát cho thấy thời gian mùa khô sinh trưởng phát triển tốt, rụng không nhiều Điều chứng tỏ Lim xanh loài...
 • 6
 • 428
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC CHUẨN DỰA VÀO KẾT QUẢ BÌNH SAI DÃY CHÊNH CAO ĐO NHIỀU CHU KỲ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tíi h¹n : mốc ổn định; R2max > R tíi h¹n : mốc không ổn định; R3max > R tíi h¹n : mốc không ổn định Kết luận Từ nội dung báo có số nhận xét: - Việc đánh giá độ ổn định mốc chu n nhiều chu kỳ nhằm ... nhằm khẳng định tính lún ổn định mốc; - Phương pháp dùng toán kiểm định thống kê với luật phân bố D – Simon có khối lượng tính toán phản ánh chất toán đánh giá độ ổn định mốc chu n đo lún công ... trên, kiểm tra độ ổn định mốc 1,2,3 lưới mốc chu n hình Lưới mốc chu n xây dựng nhằm đo lún công trình với độ xác   1mm yÕu nghĩa   0.32mm CS Lưới đo 10 chu kỳ, số liệu đo ghi bảng sau: hi...
 • 3
 • 373
 • 3

BÁO CÁO KHOA HỌC: "BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ THỰC VẬT KHU VỰC ĐẠI Ả - ĐẠI CÁO - CỔ KHU THUỘC VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG" pot

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... bảo tồn sử dụng, khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thực vật, thực đề tài: “Bước đầu khảo sát tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch khu vực Đại - Đại Cáo - Cổ Khu thuộc Vườn Quốc gia Phong ... khu hệ nghiên cứu không lớn phạm vi giới hạn diện tích khu vực hệ thực vật khu vực Đại - Đại Cáo Cổ Khu phong phú đa dạng Khi phân tích số chi, họ ngành Ngọc Lan khu hệ thực vật nghiên cứu, tính ... lớp thực vật Một mầm lớp thực vật Hai mầm số để đánh giá tính chất hệ thực vật Đây số quan trọng việc đánh giá tính đa dạng sinh học khu hệ thực vật Theo De Candolle gần tới xích đạo tính đa dạng...
 • 12
 • 219
 • 0

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ độ NHẠY một số THAM số TRONG HÌNH PHỎNG xâm NHẬP mặn CHO VÙNG hạ lưu hệ THỐNG SÔNG mã

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ độ NHẠY một số THAM số TRONG mô HÌNH mô PHỎNG xâm NHẬP mặn CHO VÙNG hạ lưu hệ THỐNG SÔNG mã
... thống Đánh giá độ nhạy thông số Đối với hình MIKE 11, việc đánh giá độ nhạy dựa thay đổi hệ số khuyếch tán độ nhám cho đoạn sông cho thời gian 17/3/2010 đến ngày 30/3/2010 Các thông số thủy ... hình khu vực nghiên cứu Kết thu thông số nhám khuếch tán sơ ban đầu tìm xu hướng đạt thông số phù hợp phục vụ cho việc ứng dụng hình phỏng, dự báo cảnh báo xâm nhập mặn vùng hạ lưu hệ ... Hới; sông Bưởi từ Thạch Lâm đến nhập lưu vào sông Mã; sông Chu từ tuyến Cửa Đạt đến nhập lưu vào sông (ngã ba Giàng); sông Lèn từ cửa phân lưu sông (ngã ba Bông) đến cửa Lạch Sung; sông...
 • 7
 • 84
 • 1

Đánh giá độ ổn định của kem dạng nhũ tương dầu trong nước bằng một số kỹ thuật vật lý

Đánh giá độ ổn định của kem dạng nhũ tương dầu trong nước bằng một số kỹ thuật vật lý
... chọn thông số số kỹ thuật vật (phân tích nhiệt lưu biến) với mẫu đo kem dạng nhũ tương dầu nước Đánh giá độ ổn định vật số kem dạng nhũ tương dầu nước kỹ thuật vật nêu CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ... phải đánh giá cấu trúc độ ổn định chế phẩm Xuất phát từ yêu cầu trên, nghiên cứu Đánh giá độ ổn định kem dạng nhũ tương dầu nước số kỹ thuật vật tiến hành với hai mục tiêu: Lựa chọn thông số ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LẠI VĂN ĐÔNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA KEM DẠNG NHŨ TƯƠNG DẦU TRONG NƯỚC BẰNG MỘT SỐ KỸ THUẬT VẬT LÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 72
 • 225
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: danh gia tinh on dinh va tinh em diađánh giá tính ổn định và chất lượng của hệ thống điều khiểnnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan cii bước đầu đánh giá kinh tế các tác động môi trường do hoạt động của công tykết quả nhanh sơ lược bước đầu đánh giá mức độ gión của nhu mô thận dựa vào bóng thận chúng tôi có 102 bn được chụp xquangbước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng dẻ xã hoàng hoa thám chí linh hải dương cho việc hoạch định chính sách duy trì rừng dẻ nàykhoa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông ba lai trên địa bàn huyện ba tri tỉnh bến tre đến năm 2020bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng tại xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bìnhkhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015xây dựng chương trình đánh giá độ tươi càng xanh theo phương pháp chỉ số chất lượng qim tài liệu tiểu luậnkhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty tnhh hưng nghiệp formosa kcn nhơn trạch 3 đồng nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiệnsử dụng chỉ số wqi bước đầu đánh giá chất lượng nước một số sông tại tuyên quang khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận thủ đứckhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020bước đầu đánh giá tác động của công tác giao đất lâm nghiệp đến phát triển tài nguyên rừngufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufcong nghe may26003ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat moi truong26433Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H AVSP Announcement VN 20162015 USFS Announcement VN04dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015FULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAcbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh66[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L4e2de 2014 2015 HK1 DHLT7e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quyCổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gì