Bài giảng y học cổ truyền

Bài giảng y học tái nguyên xét nghiệm vệ sinh không khí

Bài giảng y học tái nguyên  xét nghiệm vệ sinh không khí
... 10 lít không khí 100: Hệ số nhân tính số lượng vi sinh vật m3 không khí Tiêu chuẩn vi sinh vật không khí: - Không khí tốt: Trongmột đĩa hộp lồng mở 10 phút có khuẩn lạc vi sinh vật - Không khí ... động nóng (3101) Xét nghiệm số hoá học: CO2, SO2 3.1 L y mẫu không khí 3.1.1 L y mẫu không khí định lượng SO2 * Dụng cụ: - Ống hấp phụ kiểu Gelman dung tích 25 ml - M y hút không khí bình thông ... nơi l y mẫu, thường l y - điểm sau cộng trung bình - L y không khí vào chai gấp lần thể tích chai - Đ y nút chai mang phòng xét nghiệm cho vào chai 20 ml dung dịch Ba(OH)2, lắc để - Thường l y mẫu...
 • 11
 • 2,265
 • 0

Bài giảng Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu trình bày về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài giảng Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu trình bày về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... giảng Tin học đại cương NỘI DUNG • sở liệu – Các khái niệm – Lợi ích việc sử dụng sở liệu – Các đối tượng sử dụng sở liệu – Các mức biểu diển sở liệu – Mô hình liệu Hệ cở sở liệu Hệ quản trị ... nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Bài giảng Tin học đại cương NỘI DUNG • sở liệu Hệ quản trị sở liệu • Ngôn ngữ truy vấn SQL Chương 5: sở liệu Khoa Công nghệ thông tin ... CDSL gặp cố − Quản lí mô tả liệu Chương 5: sở liệu 24 Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Bài giảng Tin học đại cương NỘI DUNG • sở liệu Hệ quản trị sở liệu • Ngôn...
 • 68
 • 671
 • 3

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (6)

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (6)
... Kết quan sát - Chi bò kích thích co - Co chi - Bốn chi -Kích thích chi co, co tùoàn thân mạnh HCl 3% => Chức tủy sống: (dự đốn) - Tủy sống có thần kinh điều khiển hoạt động chi - Các có liên ... đốn) - Tủy sống có thần kinh điều khiển hoạt động chi - Các có liên hệ theo đường liên hệ dọc Bước 2: Mỗi nhóm quan sát thí nghiệm 4.5 Hãy cho biết thí nghiệm nhằm mục đích gì? Cắt ngang tuỷ Vò ... co Chi trước co, chi sau không co Mục đích TN 4, 5:  Khẳng đònh có liên hệ thần kinh phần khác tuỷ sống Bước 3: Mỗi nhóm quan sát thí nghiệm 6,7, ghi lại kết vào cột kết bảng 44 Qua thí nghiệm...
 • 21
 • 293
 • 0

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (7)

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (7)
... HCl 3% Kích thích mạnh chi trước HCl 3% Kích thích mạnh chi sau HCl 3% Hủy tủy Vết cắt ngang Kết quan sát Tiến hành thí nghiệm: Bước 1:Ếch hủy não để nguyên tủy sống Thí nghiệm 312 HCL HCL0,3% ... HCl 3% Kích thích mạnh chi trước HCl 3% Kích thích mạnh chi sau HCl 3% Hủy tủy Vết cắt ngang Kết quan sát Co chi sau bên phải Co chi sau Co chi Tiến hành thí nghiệm: Bước 2: Cắt ngang tủy sống ... sau bên phải HCl 0.3% Kích thích mạnh chi sau phải HCl 1% Kích thích mạnh chi sau phải HCl 3% Kết quan sát Co chi sau bên phải Co chi sau Co chi Cắt ngang tủy Kích thích mạnh chi sau HCl 3% Kích...
 • 11
 • 225
 • 0

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (8)

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (8)
... BÀI 44 TIẾT 46 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TỦY SỐNG Hãy quan sát mơ hình, mẫu vật thật, kết hợp quan sát hình H 44.1, SGK hoàn thành vào tập sau: Tủy ... chi HCl 3% Ếch hủy não để ngun tủy Kết quan sát Bảng 44: Thí nghiệm tìm hiểu chức tủy sống Điều kiện thí nghiệm Thí nghiệm Cường độ vị trí kích thích Kết quan sát Kích thích nhẹ chân sau (bên ... Kích thích nhẹ chân sau (bên phải) HCl 0,3% Kích thích mạnh chi HCl 3% Ếch hủy não để ngun tủy Kết quan sát Tiến hành thí nghiệm: Bước 1: Ếch hủy não để nguyên tủy sống Thí nghiệm HCl 0,3% Thí nghiệm...
 • 21
 • 250
 • 0

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (9)

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (9)
... sựvận vậnđộng độngcủa củachi chi sau HCl 3% Cắt ngang Các với Các căncứ phải5có c liên liên hệ vớirấnhau đườngliên liênhệ hệ tủđó yđóphải Kíchhệ thích t mạntheo htheo chi đường dọc dọc((khi khikích ... TK TRUNG ƯƠNG NÃO BỘ TỦY SỐNG TK NGOẠI BIÊN DÂY TK HẠCH TK BÀI 44 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO CỦA TỦY SỐNG NỘI DUNG: I MỤC TIÊU II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC III- NỘI DUNG VÀ ... bao quanh chất xám II- Nghiên cứu cấu tạo tủy sống 1 Cấu Cấu tạo tạo của tủy tủy sống: sống: gồm gồm chất chất xám xám bên bên trong và chất chất trắng trắng bên bên ngồi ngồi 2 Chức Chức năng...
 • 20
 • 239
 • 0

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (1)

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (1)
... trống thay cho số (1), (2), (3) ? Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích truyền trung ơng Nơron hớng tâm thần kinh theo .(1) Từ trung ơng xung thần kinh đ Nơron licơ tâm ợc truyền tới quan phản ứng ... chức ? a Dẫn truyền xung thần kinh theo hớng từ quan thụ cảm trung ơng từ trung ơng đến quan phản ứng Rễ trớc có chức ? b Dẫn truyền xung thần kinh từ quan thụ cảm trung ơng Dây thần kinh tuỷ có ... trung ơng xung thần kinh đ Nơron licơ tâm ợc truyền tới quan phản ứng theo (2) .đến quan phản ứng Đảm nhiệm liên lạc nơron (3) Nơ ron trung gian Hp s Nóo Tu sng Dõy thn kinh tu Ct sng H 43.2...
 • 14
 • 220
 • 0

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (3)

Bài giảng sinh học 8 thực hành tìm hiểu chức năng liên quan tới cấu tạo của tủy sống (3)
... Tiết 46: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TỦY SỐNG I.Tìm hiểu chức tủy sống: * Kó thuật hủy não để có ếch tủy: ... Trong tủy sống Kích thích mạnh điều khiển vận động chi chi sau HCl 3% Cắt ngang phải có liên hệ với theo đường liên - Các tủy Kích thích mạnh chi hệ dọc ( kích thích các3% chi chi trướmạnh c HCl ... chức tủy sống Bước TN Điều kiện TN Ếch hủy não để nguyên tủy TN Cường độ vò trí kích thích Kết quan sát Kích thích nhẹ chi sau bên phải HCl 0.3% Co chi sau bên phải Kích thích mạnh chi sau phải...
 • 16
 • 224
 • 0

Bài giảng môn học: Đại cương về Laser y học

Bài giảng môn học: Đại cương về Laser y học
... lõm Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Huỳnh Lan Năm học 2013-2014 Bài giảng môn học: Đại cương về Laser y học Trong Laser khí chuyển động nhiệt nguyên tử khí nên xuất nhiều nhóm nguyên tử ... medical laser 29 Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Huỳnh Lan Năm học 2013-2014 Bài giảng môn học: Đại cương về Laser y học 30 Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Huỳnh Lan Năm học 2013-2014 ... tế bào 14 Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Huỳnh Lan Năm học 2013-2014 Bài giảng môn học: Đại cương về Laser y học - Phản ứng chậm (hay gián tiếp) tác dụng muộn sau hàng hay ng y, biểu gia...
 • 30
 • 248
 • 1

bài giảng môn học hành vi khách hàng - đh tôn đức thắng

bài giảng môn học hành vi khách hàng - đh tôn đức thắng
... HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 26 Hành vi Hành vi người Hành vi: - Hành vi mang tính xã hội - Theo từ điển Tiếng Vi t: Hành vi người toàn phản ứng, cách cư xử, biểu bên người hoàn cảnh thời gian định - Theo ... đổi - Ví dụ: Tập vi t, làm xiếc… ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 28 Hành vi  Hành vi đáp ứng: - Là hành vi ứng phó để tồn tại, phát triển hành vi ngược lại với tự nguyện than lựa chọn Hành vi trí tuệ: - ... truyền) - Thoả mãn nhu cầu sinh lý thể - Có thể tự vệ - Mang tính lịch sử - Mang tính văn hoá quốc gia vùng miền Hành vi kỹ xảo: - Là hành vi tự tạo sở luyện tập - Có tính mềm dẻo biến đổi - Nếu...
 • 140
 • 771
 • 0

Bài giảng tin học trong hóa học 1

Bài giảng tin học trong hóa học 1
... Bảng 1: Phiếu mẫu chơng trình tính thể tích hình trụ tròn xoay Công thức V = R2h Với R bán kính đáy hình trụ, h chiều cao hình trụ 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21 22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... phạm - Đại học Thái Nguyên 1N Bảng 3: Tính trung bình cộng dãy số theo công thức X = X i N i =1 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40...
 • 130
 • 205
 • 0

Bài giảng Tin học chuyên ngành dành cho khối B - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học chuyên ngành dành cho khối B - ĐH Nông nghiệp Hà Nội
... " -" '1 -1 I n_:::":r":*t i L -i! _-: i [ :t: ] Nhip t€n vdo Custom Name Chon cach tinh d Summarizevalue field by Chgn c6ch hi€n dt IiQu d Number Format l- Tao bing (Pivot table ); Tinh trung binh ... I,cQrkiachomiu2(tinhtrii hing rhri ba) Bring - Known Variance: Phuong sai il6 cho < /b> (o z1,tir c22 ) - Observations: S0 quan s6t n1 vd n2 Hvh^rh."i ,1 l:Fc ^-^ -^ ^ \r'4 rrruJc' -. 1 r , ' ' a:t.t. .1 vE - ... STDEV, VAR cho < /b> s6 b6 ng, ndng suAt 2- Tinh hQ s6 tuong quan hi€p phuong sai cia s6 b6 ns vd nins sudt 3- Tim drdng I6i quy.tuyrin tinh gifa nang su6r vd s6i6ng 4- Tinh t6n su6t cria sd b6 ng 5- Tim gie...
 • 53
 • 239
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI GIẢNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... nghiên cứu, giảng dạy học tập tưởng Hồ Chí Minh - Cần vận dụng phương pháp liên ngành nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh (vì Hồ Chí Minh nhà khoa học, nhà tưởng, tưởng Hồ Chí Minh hệ thống ... Nam tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế tưởng Hồ Chí Minh dân chủ xây dựng Nhà nước của dân, dân, dân tưởng Hồ Chí ... gồm: tưởng triết học, tưởng kinh tế, tưởng trị, tưởng quân sự, tưởng đạo đứcvăn hóa-nhân văn tưởng Hồ Chí Minh hệ thống các quan điểm cách mạng Việt Nam: tưởng vấn...
 • 109
 • 235
 • 0

bài giảng môn học về thuế part1 pps

bài giảng môn học về thuế part1 pps
... Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Bài giảng môn học : Thuế Ths ĐOÀN TRANH Tổ chức tài phủ không trực tiếp thu thuế dân mà giao cho lãnh địa ... Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Bài giảng môn học : Thuế Ths ĐOÀN TRANH - Thuế giá trị gia tăng đời Pháp năm 1954 lan rộng nhiều quốc gia ... bến Năm 1861 mở thầu trúng thuốc phiện với giá 2,5 triệu Phơrăng Cho phép mở sòng bạc để thu thuế môn bài, sau thuế rượu, rượu vang, bia, thuế khách sạn, quán rượu, tiệm nhảy Tháng 2/1862, chúng...
 • 16
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: y học cổ truyềnbài giảng cơ học chất lưubài giảng máy ép thủy lựcbài giảng hóa học 11bài giảng hóa học 11 hk2bài giảng liên kte6t1 hóa họcbài giảng hóa dượcbài giảng cấu trúc máy tínhbài giảng sinh học 9bài giảng sinh học 8bài giảng sinh họcbài giảng sinh học 12bài giảng điện tử môn sinh học tập tính của sâu bọ docxbài giảng môn chu nghia xa hội khoa họcbài giảng toán số phức cơ bảnHDC DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUCCV 2512 giới thiệu nội dung mới của TT 96 về thuế TNDN (153.6KB)HDC DIEN TAP 2017 LICH SU CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn văn namĐồ án ngành hệ thống điện trần đức phươngĐồ án ngành hệ thống điện đặng doãn tùngĐồ án ngành hệ thống điện do van minhGiáo trình cấu trúc dữ liệu nâng cao 1 2Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinĐồ án ngành hệ thống điện le hong hanHDC DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUCSANG KIEN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNGDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 132DE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 209Bài 8. Vẽ chân dungDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 357đồ án hệ thống điện duong trung hieuHDC DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 VAT LI CHINH THUC MA DE 356Đồ án hệ thống điện nguyễn anh đức