Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ pot

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ pot
... Bộ Xây dựng) Hồ sơ thiết kế sở xây dựng công trình mỏ Số hồ sơ: 03 (Gồm thuyết minh vẽ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ trình thẩm định thiết kế sở dự án đầu Thông số 03/2007/TT- ... Đối ng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Phí thẩm định thiết kế sở dự án đầu xây dựng công trình mỏ Mức phí Văn qui định Thu theo tỷ lệ Thông số tổng dự toán 109/2000/TT-BTC ... nhận kết thẩm định với trường hợp cấp Trường hợp không đủ điều kiện thẩm định có văn trả lời quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định thiết kế sở dự án đầu khai thác mỏ (theo...
 • 5
 • 220
 • 0

Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; mã số hồ sơ 021543 doc

Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; mã số hồ sơ 021543 doc
... + Hồ Báo cáo kết khảo sát xây dựng; kế hoạch đấu thầu; + Biên chủ đầu nghiệm thu hồ thiết kế, nghiệm thu kết khảo sát xây dựng; + Các văn cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công ... chính: + Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình + Thông 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số điều Nghị định 12/2009/ ... đến công trình; + Bản hợp lệ đăng ký kinh doanh nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng chứng hành nghề chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế chủ trì thiết kế Số lượng hồ sơ: 02...
 • 3
 • 241
 • 0

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đối với dự án nhóm C ppsx

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đối với dự án nhóm C ppsx
... kế Chứng hành nghề chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án chủ trì thiết kế (kiến tr c, kết c u) C c văn pháp lý c liên quan Báo c o kết khảo sát xây dựng c ng trình bư c thiết kế sở (thẩm định thiết ... Tên phí M c phí Văn qui định Tùy theo hạng m c công Thông số 109/2000/TT-BTC trình n C ng văn số 5361/BTC-CST ngày Kết vi c th c TTHC: Văn x c nhận C c c Tên bư c c Mô tả bư c Chuẩn bị ... trình thẩm định dự án chủ đầu Văn chủ trương đầu Thành phần hồ sơ Văn chấp thuận quy hoạch xây dựng dự án quy hoạch xây dựng Giấy phép đăng ký kinh doanh nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế...
 • 5
 • 221
 • 0

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đối với dự án nhóm C pot

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đối với dự án nhóm C pot
... đồ án chủ trì thiết kế (kiến tr c, kết c u) C c văn pháp lý c liên quan Báo c o kết khảo sát xây dựng c ng trình bư c thiết kế sở (thẩm định thiết kế sở) Tập thuyết minh thiết kế sở tính C c ... chủ đầu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện + Đối với Chủ đầu c trách nhiệm chỉnh sửa bổ sung hồ sơ theo yêu c u quan thẩm định thiết kế sở thời gian không 20 (hai mươi) ngày làm vi c Nhận kết thẩm ... TTHC yêu c u trả phí, lệ phí: Tên phí M c phí Văn qui định Tùy theo hạng m c công Thông số 109/2000/TT-BTC trình n C ng văn số 5361/BTC-CST ngày Kết vi c th c TTHC: Văn x c nhận C c bước...
 • 5
 • 193
 • 0

Thẩm định thiết kế cơ sở thẩm định phê duyệt dự án nhóm C doc

Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định phê duyệt dự án nhóm C doc
... đồng /dự n án Kết vi c th c TTHC: Phê duyệt C c c Mô tả bư c Tên bư c c 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định M c Biểu mẫu Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế sở nhóm B Bư c ... Văn chấp thuận chủ trương đầu tư c p c thẩm quyền - Văn giao nhiệm vụ lập dự án c p c thẩm quyền - Quyết định giao kế hoạch vốn c p c thẩm quyền Đối với dự án chưa c quy hoạch xây dựng (chủ ... mẫu): 02 Tập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng c ng trình gồm phần thuyết minh dự án thiết kế sở: 05 (02 cho lần nộp thứ trở đi) Về chủ trương đầu tư, yêu c u c 01 (bản chụp c x c nhận chủ đầu tư) văn...
 • 6
 • 182
 • 0

thiết kế kết cấu dự toán nhà dân dụng

thiết kế kết cấu và dự toán nhà dân dụng
... theo tim dầm + Có nhiều quan niệm liên kết sàn với dầm: + Dựa vào liên kết sàn với dầm: có loại liên kết (Như hình vẽ) Liên kết khớp tù Liên kết ngàm + Dựa vào tỉ số l2/l1 người ta phân loại sàn: ... K4/2 GVHD: Ths LÊ ĐỨC MINH NỘI DUNG THIẾT KẾ: - THIẾT KẾ SÀN TẦNG - THIẾT KẾ MĨNG M2, M4 - THIẾT KẾ DẦM PHỤ D2 PHẦN 1: TÍNH TỐN SÀN TẦNG Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu bêtơng bêtơng cốt thép TCXDVN ... = 0: Khi liên kết biên khớp; MI’ = MI: Khi liên kết biên ngàm - MII’ = 0: Khi liên kết biên khớp; MII’ = MII: Khi liên kết biên ngàm Trong đó: + qb = gb + pb: Tổng tải trọng tác dụng lên sàn +...
 • 56
 • 823
 • 24

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán hạng mục di dời công trình thông tin potx

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục di dời công trình thông tin potx
... hạ tầng kỹ thuật Hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình trạng cần di dời Thành phần hồ sơ Hồ sơ liên quan đến đơn vị tư vấn thiết kế quan quản lý hệ thống cáp thông tin Bản ... kết giải hồ sơ phận trả kết - Sở Thông tin truyền thông Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định phê duyệt dự toán Các văn pháp lý liên quan dự án đầu tư Hợp đồng giao trọn gói di dời công trình ... phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin truyền thông thành...
 • 4
 • 315
 • 1

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ TOÁN KINH PHÍ hạng mục hệ thống chống sét công nghệ phat xạ sớm chống sét lan chuyền nối đất an toàn điện-trung tâm thương mại 203 Minh Khai, Hà Nội

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ hạng mục hệ thống chống sét công nghệ phat xạ sớm chống sét lan chuyền và nối đất an toàn điện-trung tâm thương mại 203 Minh Khai, Hà Nội
... Fonexim Hạng mục : Hệ thống chống sét tiên đạo công nghệ phát Xạ sớm PULSAR18, chống sét lan truyền OBO Bettermann & nối đất an toàn điện Căn cứ: -Tài liệu thiết kế kỹ thuật & dự toán công trình công ... thiết kế kỹ thuật Công trình: trung tâm thơng mại 203 Minh Khai công ty space 21 Fonexim Hạng mục : Hệ thống chống sét tiên đạo công nghệ phát Xạ sớm PULSAR18, chống sét lan truyền OBO &nối đất ... Fonexim Hạng mục : Hệ thống chống sét tiên đạo công nghệ phát Xạ sớm PULSAR18, chống sét lan truyền OBO &nối đất an toàn điện Thuyết minh kỹ thuật Xác định nhóm công trình Công trình xây dựng thuộc...
 • 12
 • 535
 • 3

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật pps

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật pps
... Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng bao gồm cần thi t phải đầu tư, mục tiêu Bước xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công ... thi t kế Chứng hành nghề chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án chủ trì thi t kế (kiến trúc, kết cấu) Các văn pháp lý có liên quan Báo cáo kết khảo sát xây dựng công trình Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật ... công trình Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh, thi t kế vẽ thi công dự toán Kết thẩm định thi t kế vẽ thi công dự toán chủ đầu tư Số hồ sơ: 04 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để...
 • 5
 • 766
 • 0

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật ppt

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật ppt
... Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Bước công trình xây dựng bao gồm cần thi t phải đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công ... thi t kế Chứng hành nghề chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án chủ trì thi t kế (kiến trúc, kết cấu) Các văn pháp lý có liên quan Báo cáo kết khảo sát xây dựng công trình Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật ... công trình Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh, thi t kế vẽ thi công dự toán Kết thẩm định thi t kế vẽ thi công dự toán chủ đầu tư Số hồ sơ: 04 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để...
 • 5
 • 604
 • 0

BM.CT.24 - Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở mỏ khoáng sản rắn

BM.CT.24 - Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở mỏ khoáng sản rắn
... đó: - Diện tích khai trường: Ha - Diện tích bãi thải: Ha - Diện tích mặt sân công nghiệp: Ha - Diện tích cho công trình khác: Ha 11 Các hạng mục xây dựng phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản ... khoáng sản mỏ 12 Công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ 13 Tổng vốn đầu tư dự án 14 Thời gian thực dự án Các nội dung khác (nếu có) Kính đề nghị quan thẩm định thiết kế sở. / Nơi ... - Hệ thống khai thác, thông số chủ yếu hệ thống khai thác đồng thiết bị khai thác chủ yếu - Dây chuyền công nghệ chế biến khoáng sản thông số chủ yếu Địa điểm xây...
 • 2
 • 339
 • 0

Tài liệu Tờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội nhân văn tỉnh Nghệ An pdf

Tài liệu Tờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An pdf
... dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm khoa học hội & nhân văn tỉnh Nghệ An Chủ đầu tư: Trung tâm khoa học hội nhân văn - Số 75, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Địa điểm ... thành trung tâm kinh tế - hội vùng Bắc Trung Bộ nói riêng việc làm xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hội đủ yếu tố pháp lý cần thiết Trung tâm Khoa học hội & nhân văn tỉnh Nghệ an kính mong ... nhân văn Nghệ an để nghiên cứu, tổng kết khoa học thực tiễn đề xuất sở khoa học thuộc lĩnh vực KHXH & NV phục vụ cho phát triển kinh tế - hội tỉnh nói chung xây dựng Thành phố Vinh thành trung...
 • 5
 • 1,275
 • 9

Tài liệu BM.XD.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở ppt

Tài liệu BM.XD.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở ppt
... sơ trình thẩm định thiết kế sở gồm: 1- Bản văn số ngày chủ trương đầu tư xây dựng công trình 2- Thuyết minh dự án (bản chính) 3- Thuyết minh thiết ... 3- Thuyết minh thiết kế (bản chính) 4- Các vẽ thiết kế (bản chính) 5- Biên chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế sở, nghiệm thu kết khảo sát xây dựng (bản sao) 6- Các văn cấp có thẩm quyền (nếu có) quy ... trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế sở công trình Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Đại diện quan trình (Ký, ghi rõ họ tên,...
 • 2
 • 286
 • 0

quy trình thẩm định thiết kế thanh tra tổ chức

quy trình thẩm định thiết kế và thanh tra tổ chức
... tra mục tiêu tổ chức - Thanh tra chức tổ chức - Thanh tra nhiệm vụ tổ chức - Thanh tra thẩm quy n tổ chức - Thanh tra lãnh đạo, điều hành - Thanh tra đònh biên - Thanh tra hiệu lực, hiệu ... Thẩm đònh thiết kế Tính hiệu lực, hiệu Tính khả thi Thanh tra tổ chức Thanh tra tổ chưc thẩm đònh lại kết hoạt động tổ chức sau thời gian tổ chức vận hành thực tế Tổ chức phải tra đònh kỳ tra đột ... trường tính quy tổ chức hành Do đó, yếu tố môi trường thách thức nhà thiết kế cấu tổ chức quan hành Nhà nước Quy trình thẩm đònh thiết kế tổ chức: Những quan có thẩm quy n công tác tổ chức Đảng...
 • 6
 • 169
 • 0

chuyên đề  lập – thẩm định dự án đầu tư xây dựng , thẩm định thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng

chuyên đề   lập – thẩm định dự án đầu tư xây dựng , thẩm định thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng
... Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án ĐTXD CT  TT 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán, tổng dự toán CT  TT 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 Bộ Xây dựng ... ĐBGTMB, TĐC: chi phí ĐBGTMB, sử dụng đất, đầu hạ tầng  CP QLDA chi phí khác: lập DA, chi phí thực ĐBGTMB CĐT; QL chung, đấu thầu, GS, CNSPHVCLCTXD, kiểm định, nghiệm thu, toán, quy đổi vốn đầu ... cần lập dự án đầu  Yêu cầu:  Phù hợp quy hoạch phát triển KTXH, ngành, QHXD  Có phương án thiết kế công nghệ phù hợp  An toàn xây dựng, vận hành, khai thác, PCCC, MT  Hiệu KT XH II.2 DỰ...
 • 23
 • 373
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trìnhtổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trìnhtờ trình thẩm định thiết kế cơ sở mỏ khoáng sản rắnmẫu tờ trình thẩm định thiết kế kỹ thuậtquy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trìnhhướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trìnhtờ trình thẩm định thiết kế cơ sởtờ trình thẩm định thiết kế dự toánquy trình thẩm định thiết kế và thanh tra tổ chứcmẫu tờ trình thẩm định thiết kế dự toántờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sởmẫu tờ trình thẩm định thiết kế cơ sởtờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sởtờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi côngthẩm tra thiết kế xây dựng công trìnhso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111Nghi quyet DHCD nam 20102.Chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20160. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi6. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieuCHAPTER 5: THE VALUE OF MONEYPhu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02