Giáo án Sinh học 8 kì 1 20162017 Chuẩn KTKN Tích hợp

giáo án sinh học 9 1

giáo án sinh học 9 kì 1
... kiểu hình F2 315 ¾ vàng x ¾ trơn (9/ 16 ) ¾ vàng x ¼ nhăn (3 /16 ) ¼ xanh x ¾ trơn (3 /16 ) ¼ xanh x ¼ nhăn (1/ 16) 10 1 10 8 32 Tỉ lệ cặp tính trạng F2 vang 416 = = xanh 14 0 tron 423 = = nhan 13 2 - Một vài ... NST qua phân bào (kì đầu, giữa, sau, cuối) - Dưới hướng dẫn GV, lớp xây dựng đáp án Đáp án: Những diễn biến NST nguyên phân Các Kì đầu Kì sau cuối Những diễn biến NST -NST ... x Cây vàng (aa)  F1: 1Aa (quả đỏ) : 1aa (quả vàng) * Cây đỏ (AA) x Cây đỏ (Aa)  F1: 1AA : 1Aa (10 0% đỏ) Cây đỏ (Aa) x Cây đỏ (Aa)  F1: 1AA : 2Aa : 1aa đỏ : vàng  Câu Đánh dấu + vào ô  câu...
 • 96
 • 238
 • 1

giao an sinh hoc 6 ki 1 - chuan

giao an sinh hoc 6 ki 1 - chuan
... Hoạt động 1: Xác định tầng phát sinh GV treo tranh15 .1; 16 . 1 HS: Quan sát tranh (?) Cấu tạo thân trởng thành khác - Tầng sinh vỏ sinh thân non nh nào? vỏ a Phát tầng sinh - Tầng sinh trụ sinh vỏ, ... Củ khoai lang 10 0 10 10 0 10 0 70 10 0 70 90 95 30 30 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 10 - Bài 11 : Sự hút nớc muối khoáng rễ I Mục tiêu học 1 ,Ki n thức - HS biết quan sát nghiên ... quan sát mẫu đối chiếu với hoa bảng SGK /13 nhớ ki n thức quan cải Thực vật có HS trả lời: Có hai loại quan: hoa quan sinh sản, quan sinh dỡng thực vật mà - HS trả lời nối tiếp câu hỏi quan sinh...
 • 103
 • 416
 • 3

Giáo án hóa học 8 1

Giáo án hóa học 8 kì 1
... PTK khí O2= 2 .16 = 32 - PTK H2O = + 16 = 18 Bài tập: - HS làm vào BT -> mCO2 = 12 + 2 .16 = 44 đvC -> m = 12 + 4 .1 = 16 đvC -> m = + 14 + 16 = 63 đvC -> m = 39 + 55 + 4 .16 = 1 58 đvC 18  Trường THCS ... Tuần 11 Tiết 22 Ngày soạn: / 11 / 2 013 Ngày dạy: / 11 / 2 013 Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I Mục tiêu: Kiến thức - Phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá học - Các bước lập phương trình hoá học ... mBariclorua = (23,3 + 11 ,7) - 14 ,2 = 20 ,8 g Hướng dẫn học nhà: - Học làm tập 2, SGK tr54 - Chuẩn bị cho 16 Người soạn: 40  Trường THCS Yang Mao  Giáo án: Hoá Học  Năm học: 2 013 - 2 014 =======================================================================================...
 • 66
 • 84
 • 0

Giáo án sinh hoc 6 1

Giáo án sinh hoc 6 Kì 1
... Cả a b V Dặn dò: (1 phút) Học củ, trả lời câu hỏi làm tập cuối Đọc mục em có biết Xem trớc Trang 16 Giáo án sinh học Ngày soạn:3 /10 / 06 Tiết 11 : Bài 11 : hút nớc muôI koáng rễ (T1) A Mục tiêu: Sau ... b V, Dặn dò: (1 phút) Học củ, trả lời câu hỏi sau Đọc mục em có biết Xem trớc Trang 47 Giáo án sinh học Ngày soạn: 11 /12 / 06 Tiết 30: Chơng V: sinh sản sinh dỡng Bài 26: sinh sản sinh dỡng tự ... trớc mới, 13 Đặc điểm rễ biến dạng Trang 21 Giáo án sinh học Ngày soạn: 16 / 10 / 06 Tiết 14 : Chơng III: thân Bài 13 : cấu tạo thân A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần nắm - HS nắm đợc phận cấu tạo...
 • 57
 • 67
 • 0

Giáo án sinh học 8 bài 1 bài mở đầu

Giáo án sinh học 8 bài 1 bài mở đầu
... GV: Đánh giá→hoàn thiện kiến thức - Kiến thức thể người có liên quan đến: Y học, tâm lí học, giáo dục học, c Hoạt động 3 (10 ') Phương pháp học tập môn học thể người vệ sinh GV: Yêu cầu học sinh ... động 2: (10 ')Nhiệm vụ môn thể ngưòi vệ sinh: GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin HS: Làm việc độc lập ? Nhiệm vụ môn thể người vệ sinh ? Quan sát h1 .1; h1.3 Hãy cho biết thể người vệ sinh có ... phương pháp học tập môn học thể người - Vận dụng hiểu biết KH gt tượng thực tế→ có biện pháp vệ sinh rèn luyện thân thể GV: Gọi đại diện học sinh trình bày, học sinh khác nhận xét, bổ sung Đánh giá→hoàn...
 • 4
 • 109
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 2 CỰC CHUẨN

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 KÌ 2 CỰC CHUẨN
... AB.BC = 82 8 23 BC = 82 8 BC = 82 8 : 23 = 36 cm 1 SBEC = BC.CE = 36 .8 = 144 m2 2 SABEC = SABCD + SBEC = 82 8 + 144 = 9 72 m2 Hng dn v nh: ễn li ni dung bi hc Lm Bt : 27 -31 / sgk/ T 125 + 126 Tun ... di BC bng 2cỏch C1: theo chng minh trờn ta cú: DE 2 = BC = DE = 25 (cm) BC 5 C2: Da vo kớch thc ó cho ta cú: 6 -8- 10 ADE vuụng A BC2 = AB2 + AC2 = 1 52 + 20 2 = 625 BC = 25 D 28 , 5 C Hs trỡnh ... 12, 4 52+ 20 ,5 02 =23 , 98 b) cho AB = 12, 5cm; AC = 20 ,50cm Tớnh AB AC BC BC, AH, BH, CH = = T cú: HB HA BA HB = AB 12, 4 52 = = 6, 46 BC 23 , 98 cm AC AB 12, 45 .20 ,50 = = 10,64 cm HC = BC BC 23 , 98 HB...
 • 71
 • 90
 • 0

Giáo án sinh học 10 ca nam CB chuan KTKN

Giáo án sinh học 10 ca nam CB chuan KTKN
... kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 21 giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 22 giáo án sinh học 10 ... kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 23 giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 24 giáo án sinh học 10 ... kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 25 giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 26 giáo án sinh học 10...
 • 147
 • 160
 • 2

Giáo án sinh hoc 11 cả năm CB chuẩn KTKN

Giáo án sinh hoc 11 cả năm CB chuẩn KTKN
... phân tích, so sánh - T lôgic - Hoạt động nhóm II Chuẩn bị: - Tranh phóng to hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 sách giáo khoa - Phiếu học tập - Giáo án + SGK III TTBH: Kiểm tra cũ: - Giáo viên treo ... nh - ánh sáng: Cờng độ ánh sáng ản nào? - Hàm lợng nớc khí hởng đến độ mở khí khổng khổng, liên quan (Độ mở khí khổng tăng c - Trong tác nhân trên, tác trực tiếp đến việc điều ờng độ ánh sáng ... muối khoáng nh nào? - Tế bào lông hút có cấu tạo phù hợp với chức hút nớc khoáng nh nào? - Môi trờng ảnh hởng đến tồn phát triển lông hút nh nào? * Hoạt động - Giáo viên : Cho học sinh dự đoán biến...
 • 120
 • 354
 • 3

GIÁO ÁN SINH HOC 7 2011-2012(Theo Chuẩn KTKN mới)

GIÁO ÁN SINH HOC 7 2011-2012(Theo Chuẩn KTKN mới)
... ? Sán kí sinh gây tác hại nào? ? Em làm để giúp người tránh nhiễm giun sán? - GV cho SH tự rút kết luận - GV giới thiệu thêm số sán kí sinh: sán song chủ, sán mép, sán chó    Bài soạn Sinh ... giun sán kí sinh cho vật nuôi B CHUẨN BỊ CỦA GV & HS - Tranh SGK Sán lông sán gan - Tranh SGK Vòng đời sán gan - HS kẻ phiếu học tập vào C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định lớp: Sĩ số 7A…./31; 7B… ... Tuần Ngày giảng 7A: /09/2010 7B: ./09/2010    Bài soạn Sinh học lớp Tiết 7: Bài 7: ĐẶC ĐIỂM CHUNG - VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH A MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nắm đặc điểm...
 • 211
 • 266
 • 0

Giáo án Sinh học 8 chuẩn kiến thức năng 2013-2014

Giáo án Sinh học 8 chuẩn kiến thức kĩ năng 2013-2014
... CHUN B: Giỏo viờn: ốn chiu, phim hỡnh 8. 1 - SGK, dng c thớ nghim cho cỏc nhúm Ec sinh: c trc bi nh, chun b xng ựi ch/nhúm E/ TIN TRèNH LấN LP: I n nh lp: 8A 8B8C II Kim tra bi c: B xng ngi gm my ... Giỏo viờn: ốn chiu, phim cỏc hỡnh SGK trang 48 - 49, s cõm trang 49 SGK Hc sinh: c trc bi nh, k phiu hc E/ TIN TRèNH LấN LP: I n nh lp: 8A 8B .8C II.Kim tra bi c: Trỡnh by c ch bo ... GING Ngy son: 13/ 8/ 2012 Ngy ging: 14 /8/ 2012 Tit Chng I: KHI QUT V C TH NGI Bi 2: CU TO C TH NGI A/ MC TIấU: Hc xong bi ny, hc sinh phi t c nhng mc tiờu sau: Kin thc : Hc sinh phi - Nờu c c...
 • 180
 • 486
 • 4

Giáo án sinh học 8 thực hành quan sát tế bào và mô (1)

Giáo án sinh học 8 thực hành quan sát tế bào và mô (1)
... dung thực hành: Nội dung 1: Làm tiêu quan sát tế bào vân Nội dung 2: Quan sát tiêu loại khác như: sụn, xương, trơn, vân Thực hành nội dung 1: Làm tiêu quan sát tế bào vân ... Đáp án - Có loại mô: ,mô xương, biểu bì ,mô sụn ,mô trơn, vân - gồm loại: vân, trơn tim - Đặc điểm cơ: Các tế bào dài, xếp thành lớp, thành bó - có chức ... tạo nên vận động quan vận động thể Tiết 5-Bài 5: THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT I Mục tiêu học: Chuẩn bị tiêu tạm thời tế bào vân Quan sát vẽ tế bào tiêu làm sẵn: tế bào niêm mạc miệng...
 • 16
 • 330
 • 2

Giáo án Ngữ văn 8 1 hoàn chỉnh

Giáo án Ngữ văn 8 kì 1 hoàn chỉnh
... cách mạng tháng tám đăng báo 19 38 in thành sách năm 19 40 gồm chơng Nhân vật bé Hồng với kỉ niệm thơ ấu nhiều đắng cay -Lu ý: 5 ,8, 12 ,13 ,14 ,17 => giỗ hết, mãn tang, hết tang H: Em biết văn lòng mẹ ... soạn :11 /9/2007 Ngày dạy: 21/ 9/2007 Tiết 10 Xây dựng đoạn văn văn I Mục tiêu: - Hiểu đợc khái niệm đoạn văn câu chủ đề, quan hệ câu đoạn văn cách trình bày nội dung đoạn văn - Viết đợc đoạn văn ... đoạn văn, văn có nhiều đọan văn cần nhặt câu chủ đề ghép lại với có văn tóm tắt hoàn chỉnh II Từ ngữ câu đoạn văn * Câu đoạn văn - Nhận xét: + Về nội dung: Thờng mang ý nghĩa khái quát cho đoạn văn...
 • 146
 • 7,090
 • 63

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT)

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT)
... ta ………… 4/Hoạt độngdạy học HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI HĐ 1: Tìm hiểu phần xương I)CÁC THÀNH PHẦN _ Giáo viên yêu cầu học sinh xác đònh lại _ học sinh quan sát hình 7.1 ... khoa học Y học, Tâm lí giáo dục Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp học tập môn Gi¸o viªn Tỉ Lý – Hãa – Sinh thể người vệ sinh – HS đọc thông tin SGK – nhiệm vụ Vì hiểu rõ đặc điểm cấu tạo chức sinh ... ĐỘ : Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ giữ gìn xương theo hướng phát triển tốt II) PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN : : Trực quan , vấn đáp , thảo luận nhóm , giảng giải _ Tranh 8. 1 ,8. 2 ,8. 3 ,8. 4 /...
 • 160
 • 4,494
 • 67

giao an sinh hoc 8 chuan ca nam

giao an sinh hoc 8 chuan ca nam
... Y/C học sinh quan sát H2.1 quan sát mô hình tháo lắp thể ngời thực SGK (8) - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ quan ? HS: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời: - Cơ quan nằm khoang bụng ... học tập môn thể ngời vệ sinh - Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, để hiểu rõ hình thái cấu tạo - Bằng thí nghiệm tìm chức sinh lý quan, hệ quan + Ngoài quan sát tranh ảnh, mô hình, để - ... : 1) Các phần thể : - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ hoành - Khoang bụng chứa dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái quan sinh sản - Tim, phổi - Cơ quan nằm khoang ngực ? *KL: -GV chốt...
 • 170
 • 3,999
 • 20

giáo án sinh học 8

giáo án sinh học 8
... ngời động vật thuộc lớp thú? Điều có ý nghĩa gì? Giáo án sinh Năm học 20 08 -2009 ? Lợi ích việc học môn Cơ thể ngời sinh vật Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu 1, SGK; kẻ bảng vào - tậpbài tập ... dục nội tiết d Hệ tiết, sinh dục hệ thần kinh Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu 1, SGK - Ôn lại cấu tạo tế bào thực vật Duyệt ngày tháng năm Giáo án sinh Năm học 20 08 -2009 Ngày soạn Ngày ... Giúp quan hoạt động dễ dàng (đáp án d đúng) Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, 2, SGK - Làm tập vào Duyệt ngày tháng năm 13 Giáo án sinh Năm học 20 08 -2009 Ngày soạn Ngày dạy Tiết...
 • 186
 • 800
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học 8 kì 1giáo án sinh học 8 kì 2giáo án sinh học 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án sinh học 8 bài 65giáo án sinh học 8 bài 64giáo án sinh học 8 bài 63giáo án sinh học 8 bài 62giáo án sinh học 8 bài 61giáo án sinh học 8 bài 60giáo án sinh học 8 bài 57giáo án sinh học 8 bài 56giáo án sinh học 8 bài 55giáo án sinh học 8 bài 54giáo án sinh học 8 bài 53giáo án sinh học 8 bài 52Nghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds200315 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hotính toán hồ nước máiTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA4. Don de cu Nguyen Hong QuanA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013