ĐỀ tài NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG NHIỄM VIRUS VIÊM GAN b và NHẬN THỨC của các đối TƯỢNG đến xét NGHIỆM tại TRUNG tâm y tế dự PHÒNG hải PHÒNG

Nghiên cứu thực trạng nhiễm virus viêm gan B nhận thức của các đối tượng đến xét nghiệm tại Trung tâm y tế dự phòng Hải phòng năm 2008

Nghiên cứu thực trạng nhiễm virus viêm gan B và nhận thức của các đối tượng đến xét nghiệm tại Trung tâm y tế dự phòng Hải phòng năm 2008
... lệ nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B đối tượng nhân dân thành phố Hải Phòng đến xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng năm 2008 Đánh giá nhận thức, thực < /b> hành phòng chống l y nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B đối ... 4: B n luận kết 41 Tình hình nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B đối tượng đến xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng Hải phòng năm 2008 .41 Nhận thức, thực < /b> hành phòng chống l y nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> ... quan với tình hình nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B đối tượng đến xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng Hải phòng năm 2008 25 B ng 3.8 Kiến thức đối tượng dấu hiệu b nh viêm < /b> gan < /b> virus < /b> B: 25...
 • 35
 • 811
 • 5

NGHIÊN cứu TÌNH TRẠNG NHIỄM VIRUS VIÊM GAN b ở PHỤ nữ có THAI tại THÀNH PHỐ THÁI BÌNH KHẢ NĂNG lây TRUYỀN từ mẹ SANG CON

NGHIÊN cứu TÌNH TRẠNG NHIỄM VIRUS VIÊM GAN b ở PHỤ nữ có THAI tại THÀNH PHỐ THÁI BÌNH và KHẢ NĂNG lây TRUYỀN từ mẹ SANG CON
... tuần Theo kết nghiên < /b> cứu < /b> tháng 9/2008 1077 đối tượng Hải Phòng tỷ lệ nhiễm < /b> HBV là: 12,2% Đa số nhiễm < /b> HBV mạn tính, số số lớn tình < /b> trạng < /b> viêm < /b> gan < /b> B mạn tính nhu cầu điều trị b nh Tuy nhiên ... tiêu nghiên < /b> cứu < /b> Đề tài mục tiêu: Nghiên < /b> cứu < /b> tỷ lệ kháng thuốc tự nhiên HBV Hải Phòng ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP Đối tượng 113 chủng HBV đối tượng nghiên < /b> cứu < /b> thuộc nhóm: Thuyền viên lao động biển, ... từ 2007 đến 2010 Tất 113 đối tượng nhiễm < /b> HBV chưa dùng thuốc điều trị đặc hiệu virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B Phương pháp nghiên < /b> cứu < /b> Tách ADN HBV từ mẫu máu nhiễm < /b> HBV làm phản ứng PCR để tổng hợp đoạn gen Pol-...
 • 3
 • 199
 • 5

Nghiên cứu thực trạng nhiễm virus viêm gan B nhận thức

Nghiên cứu thực trạng nhiễm virus viêm gan B và nhận thức
... OBO OKS CO M 1.1 Virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B: 1.1.1 Vài nét v l ch s b nh virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B Vi m gan < /b> virus < /b> m t b nh c đ 5.BC c mơ t l n đ u tiên t th k th N m 1947, MacCallum Bauer phân bi t viêm < /b> gan < /b> A Viêm < /b> ... t b o gan < /b> b nhi m HBV liên quan t i c ch gây ung th 1.1.2.2 Các protein c u trúc c a virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B: * Kháng ngun b m t virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B (HBsAg): HBsAg kháng ngun b m t c a virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B ... m virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B cách th c lây truy n có s khác bi t rõ r t gi a vùng khác th gi i Trên c s u tra huy t h c d u n mi n d ch c a virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B đ c bi t HBsAg, m c đ nhi m virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B...
 • 35
 • 110
 • 0

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b mối liên quan giữa nồng độ vius viêm gan b với một số triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm ở bệnh nhângan

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b và mối liên quan giữa nồng độ vius viêm gan b với một số triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm ở bệnh nhân xơ gan
... Mối liên quan nồng độ virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B với số triệu chứng thực thể b nh nhân gan < /b> có HBsAg(+) 46 B ng 3.21 Mối liên quan nồng độ virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B với số lượng hồng cầu b nh nhân gan < /b> ... có nghiên < /b> cứu < /b> tỷ < /b> lệ < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B bệnh nhân gan < /b> mối liên quan nồng độ virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B với số triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm b nh nhân gan < /b> Vì tiến hành nghiên < /b> cứu < /b> đề tài nhằm ... B Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NGUYỄN VĂN ÁI NGHIÊN CỨU TỶ LỆ NHIỄM VIRUS < /b> VIÊM GAN < /b> B VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ VIRUS < /b> VIÊM GAN < /b> B VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM B NH...
 • 111
 • 283
 • 0

Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan b ở cán bộ, công chức đến khám sức khỏe tại một số cơ sở y tế thành phố huế năm 2011

Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan b ở cán bộ, công chức đến khám sức khỏe tại một số cơ sở y tế thành phố huế năm 2011
... Nghiên < /b> cứu < /b> tình < /b> hình < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B cán b , cơng chức đến khám sức khỏe số sở y tế thành phố Huế năm 2011 với mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B cán b , cơng chức đến khám ... cơng chức đến khám sức khỏe số sở y tế thành phố Huế năm 2011 Tìm hiểu số y u tố liên quan nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B cán b , cơng chức đến khám sức khỏe số sở y tế thành phố Huế năm 2011 7 Chương TỔNG ... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC PHẠM THỊ HỒNG MINH NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS < /b> VIÊM GAN < /b> B CÁN B , CÔNG CHỨC ĐẾN KHÁM SỨC KHỎE TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ...
 • 80
 • 531
 • 3

Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành phòng chống bệnh dại của những đối tượng đến tiêm chủng vắc xin phòng bệnh dại tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống bệnh dại của những đối tượng đến tiêm chủng vắc xin phòng bệnh dại tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013
... n y, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành phòng chống bệnh dại đối tượng đến tiêm chủng vắc xin phòng bệnh dại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 ... điểm đối tượng đến tiêm chủng vắc xin phòng dại trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế 42 4.2 Kiến thức, thái độ thực hành phòng bệnh dại đối tượng tham gia tiêm chủng vắc xin phòng ... Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế Mô tả kiến thức, thái độ thực hành phòng chống bệnh dại đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu số y u tố liên quan đến kiến thức, thái độ thực hành phòng bệnh dại...
 • 75
 • 3,119
 • 19

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng, Thành Phố Đà Nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng, Thành Phố Đà Nẵng
... cao thỏa mãn c ng việc nhân viên rung tâm tế ự ph ng hành phố N ng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thỏa mãn công việc nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn t r o n g công việc nhân viên ... tài Sự thỏa mãn công việc hiểu cảm xúc y u thích hướng đến công việc Sự thỏa mãn công việc nhân viên định nghĩa đo lường theo hai khía cạnh: thỏa mãn chung công việc thỏa mãn theo y u tố thành ... viên H7 (+) Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc nhân 11 2.2.3 Giả thuyết nghiên cứu Các giả thuyết cho mô hình x y dựng dựa rên chiều hướng ảnh hưởng y u tố thỏa...
 • 26
 • 175
 • 0

Thực trạng một số yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị lao tại trung tâm y tế dự phòng huyện sơn tịnh, tỉnh quảng ngãi năm 2013

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị lao tại trung tâm y tế dự phòng huyện sơn tịnh, tỉnh quảng ngãi năm 2013
... VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG VY THANH HIỂN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN TỚI TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ LAO TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÕNG HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI, NĂM ... việc thực nguyên tắc tuân thủ điều trị bệnh lao bệnh nhân trung tâm y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 Xác định số y u tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị lao bệnh nhân ... trạng số y u tố liên quan tới tuân thủ điều trị lao trung tâm y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, năm 2013 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu có mục tiêu nhƣ sau: Mô tả thực trạng việc thực...
 • 92
 • 322
 • 2

Báo cáo thực tập tại Trung Tâm Y tế dự phòng Quận Phú Nhuận

Báo cáo thực tập tại Trung Tâm Y tế dự phòng Quận Phú Nhuận
... Dược: - Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế dự phòng 15 phường - Quản lý nhập bảo quản vaccine Trung tâm y tế Dự phòng - Nhập cấp phát loại thuốc cho chương trình ... dễ dàng kiểm tra cung cấp thuốc cho khoa phòng trạm y tế phường SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH TT Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN KHOA:79T P13 PHIẾU LĨNH THUỐC Ng y tháng…năm…… MS:01D/BV-99 SỐ:03 STT Mã ... Tên thuốc dự trù phải ghi rõ ràng đ y đủ nồng độ,hàm lượng, Số lượng tên biệt dược UBND QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG CHƯƠNG...
 • 39
 • 3,877
 • 17

Báo cáo thực tập tại trung tâm y tế dự phòng quận Phú Nhuận

Báo cáo thực tập tại trung tâm y tế dự phòng quận Phú Nhuận
... - Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Phú Nhuận phòng, khoa 15 Trạm y tế phường - Khoa Dược gồm có: + Dược Sĩ Đại Học + Dược Sĩ Trung Học - Sơ đồ m y tổ chức Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Trung Tâm Y Tế ... dân truyền thong giáo dục sức khỏe sở kế hoạch Quận tình hình thực tế địa phương 2.2.Quy mơ tổ chức - Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Phú Nhuận thành lập dựa sở tách từ Trung Tâm Y Tế Quận Phú Nhuận ... chung đơn vị thực tập Tên đơn vị địa đơn vị thực tập - Tên đơn vị thực tập: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Phú Nhuận - Địa : 23 Nguyễn Văn Đậu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP HCM Nhiệm vụ quy mơ tổ chức...
 • 84
 • 824
 • 1

Báo cáo thực tập dược tại trung tâm ý tế dự phòng

Báo cáo thực tập dược tại trung tâm ý tế dự phòng
... Đồ Bộ Máy Tổ Chức Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Phú Nhuận Phú Nhuận Ban Giám Đốc Ban Giám Đốc Phòng TổTổ Chức – Phòng Chức – Hành Chính ... thiết thuốc hướng tâm thần cấp, phát cho trạm y tế phường để làm đối chứng xảy cố liên quan đến thuốc 22 BỆNH VIỆN: TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN Khoa, phòng: Trung Tâm Y Tế P2 Số: 02 PHIẾU ... cho khoa phòng khác, chứng để đối chiếu TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG MS: 03D/BV- 99 QUẬN PHÚ NHUẬN Số: Khoa:……………………… PHIẾU LĨNH VẬT DỤNG Y TẾ TIÊU HAO Ngày……tháng……năm… STT Mã Tên vật dụng y tế tiêu...
 • 87
 • 4,022
 • 14

Báo cáo thực tập tại Trung tâm Y tế Dự Phòng Hà Tĩnh

Báo cáo thực tập tại Trung tâm Y tế Dự Phòng Hà Tĩnh
... loi trc ly mu - Lng mu ly ỳng theo quy nh - Dỏn nhón cú ghi y cỏc thụng tin v mu nh: tờn mu, ngy ly mu, tờn v a ch ca bờn y u cu kim nghim, cỏc y u cu kim nghim, tỡnh trng ly mu - Ly mu tỡnh ... chai d lc trn mu sau ny Dự bt c loi nc no, cỏch ly mu cng nh nhau, ngha l phi tuyt i vụ khun Cỏch ly mu liờn quan ti kt qu kim nghim sau ny 2.2 Ly nc vũi Trc ly mu phi dựng khn lau sch cht bn ... nuụi cy xong khụng quỏ 20 phỳt 3.2 Nuụi Cy: - Dựng pipep vụ khun chuyn vo b ng nghim cha canh thang tryptoza lauryl sulfat lng nng kộp 10ml mu th nu sn phm ban u l cht lng hoc 10 ml huyn phự...
 • 74
 • 404
 • 0

BÁO cáo THỰC địa năm 4 tại TRUNG tâm y tế dự PHÒNG, CHI cục AN TOÀN THỰC PHẨM hà NAM

BÁO cáo THỰC địa năm 4 tại TRUNG tâm y tế dự PHÒNG, CHI cục AN TOÀN THỰC PHẨM hà NAM
... thuộc: Trung tâm y tế dự phòng Nam, Chi cục An toàn thực phẩm Nam, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 1.2 Trung tâm y tế dự phòng Nam Trung tâm y tế dự ... dinh dưỡng THCS Trung học sở TTYT Trung tâm y tế TTYTDP Trung tâm y tế dự phòng TYT Trạm y tế VSATTTP Vệ sinh an toàn thực phẩm YTDP Y tế dự phòng Nhóm TTYTDP & Chi cục ATTP Nam PHẦN I CÁC ... 20 04) 1 .4 Chi cục An toàn thực phẩm Nam Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nam tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực chức quản lý nhà nước...
 • 102
 • 594
 • 1

BÁO cáo THỰC địa năm 4 tại TRUNG tâm y tế dự PHÒNG, CHI cục AN TOÀN THỰC PHẨM hà NAM

BÁO cáo THỰC địa năm 4 tại TRUNG tâm y tế dự PHÒNG, CHI cục AN TOÀN THỰC PHẨM hà NAM
... Chi cục ATTP Nam Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nam tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực chức quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực ... quan đến Chi cục ATTP triển khai Chi n Thanh tra, kiểm dịch Bảo đảm an Thanh tra, an toàn an toàn tra Giám sát mối Chi n Tháng Hành toàn thực ô nhiễm kiểm tra andịch an thực phẩm nguy thực phẩm ... bệnh, thực phẩm không ăn đối tượng kĩ trước x y dựng.Quan sát nhận định tình trạng kinh tế hộ để x y dựng thực đơn có tính thực tế đối tượng www.hsph.edu.vn CHI CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM HÀ NAM www.hsph.edu.vn...
 • 43
 • 338
 • 0

Báo cáo thự địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội xã tứ hiệp

Báo cáo thự địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội và xã tứ hiệp
... ATTP, nhóm thực tập, tham gia tìm hiểu tham gia hoạt động thực tế Trung tâm y tế dự phòng Nội, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nội Tứ Hiệp Khoa Sức khỏe cộng đồng Trung tâm y tế ... thuộc: Trung tâm y tế dự phòng Nội, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trong đợt thực tập năm chuyên ngành Dinh dưỡng ... thực phẩm Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội năm 2013 III TỔNG QUAN TÀI LIỆU Page 24 Thực địa năm Tứ Hiệp Một số kiến thức thực phẩm, thực phẩm an toàn 1.1 Một số khái niệm ATTP 1.1.1.Thực...
 • 104
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường ksnb tại trung tâm y tế dự phòng huyện mai sơn tỉnh sơn lađặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức khoa vệ sinh tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh gia laiđặc điểm tổ chức quản lý tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh gia laiđề tài tìm hiểu trung tâm y tế dự phòng tỉnh thừa thiên huế docxnhiệm vụ trung tâm y tế dự phòngnhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng huyệnchức năng nhiệm vụ trung tâm y tế dự phòngnhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòngnhiệm vụ trung tâm y tế dự phòng huyệntrung tâm y tế dự phòng hà nội tại hà đôngtrang web trung tâm y tế dự phòng tp hcmnhiệm vụ của trung tâm y tế dự phòng tỉnhtrung tâm y tế dự phòng tại hà đôngtrung tâm y tế dự phòng tại hải phòngtrung tâm y tế dự phòng tại hà nộiBài 12. Phân bón hoá họcBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa họcnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketingTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)