Giáo án Sinh học 7 bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Giáo án Sinh học 7 bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Giáo án Sinh học 7 bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
... luận SGK - KL Củng cố, đánh giá: * Chọn đáp án câu sau: Câu 1: Đặc điểm cấu tạo có Tb ĐV mà TB TV: a Chất nguyên sinh c Màng TB b Màng xenlulôzơ (x) d Nhân Câu 2: Đặc điểm giống ĐV TV là: a Có ... 20 ngành thể hình Nhưng chương trình sinh III Sơ lược phân chia giới động vật (Trang 10 SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí học học ngành - GV cho HS đọc thông tin SGK ... sẵn) - Có hệ tk giác quan - Sống tự dưỡng (tự tổng hợp chất hữu để sống) - Không…… II Đặc điểm chung động vật - HS thảo luận nhóm để làm BT mục II SGK/ 10 - Đại diện HS trả lời câu hỏi - GV nhận...
 • 4
 • 269
 • 0

Sinh học 7 - Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT pdf

Sinh học 7 - Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT pdf
... đểm chung động -Học sinh chọn đặc Động vật vật: điểm động vật đặc điểm phân biệt -Yêu cầu học sinh làm tập -1 vài em trả lời với thực vật: mục II SGK trang10 -Học sinh khác bổ sung -Có khả di ... phân chia giới động vật GV : Giới thiệu: -Giới động vật -Học sinh ghi nhớ kiến thức KL: Có ngành động chia thành 20 ngành vật: H2.2 SGK - ộng vật không -Chương trình sinh -Học sinh đứng lên đọc ... ngành học học ngành học sinh học - ộng vật có xương ngành sống : ngành Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò động vật GV: Yêu cầu học -Trao đổi nhóm  hoàn thành sinh hoàn thành bảng -Kẻ sẵn bảng để - ại...
 • 4
 • 1,854
 • 2

bài giảng sinh học 7 bài 2 phân biệt động vật với thực vật. đặc điểm chung của động vật

bài giảng sinh học 7 bài 2 phân biệt động vật với thực vật. đặc điểm chung của động vật
... BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT II ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT - Co hệ thần kinh giác quan - Co khả di chuyên - Sống dị dưỡng BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT ... BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT Quan sát đọc thích hình 2. 1 trang SGK Thảo luận nhóm hoàn thành bảng so sánh phiếu học ... ? • Khác nhau: - Đặc điểm dinh dưỡng - Cấu tạo thành tế bào - Khả di chuyển BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT II ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT Nghiên cứu thông...
 • 16
 • 2,941
 • 0

Giáo án sinh học 7 bài 1 thế giới động vật rất đa dạng và phong phú

Giáo án sinh học 7 bài 1 thế giới động vật rất đa dạng và phong phú
... vệ sinh 2 .Bài học: Về nhà học bài, Chuẩn bị mới: - Viết thu hoặch theo nhóm Kẻ bảng 1, 2 tr 60 SGK vào tập Trần Quốc Hùng 34 Tuần : 09 Tiết : 17 Ngày soạn :11 /10 /2 010 Ngày dạy :12 /10 /2 010 Bài 17 : ... Tiết : 16 Ngày soạn :11 .10 .11 Ngày dạy :12 .10 .11 Bài 16 : THỰC HÀNH MỔ VÀ QUAN SÁT GIUN ĐẤT I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nhận biết lồi giun khoang, rõ cấu tạo ngồi (đốt, vòng tơ, đai sinh dục) ... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số KTBC H Hãy kể tên động vật thường gặp nơi em ở? Chúng có đa dạng, phong phú khơng? H Chúng ta phải làm để giới động vật đa dạng phong phú? Bài Mở bài: ...
 • 62
 • 201
 • 0

Sinh học 7 - Tiết 2: Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung của động vật pps

Sinh học 7 - Tiết 2: Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung của động vật pps
... trang 10 - hs chon đặc điểm động - gv ghi câu trả lời phần bổ vật xung - hs trả lời > hs khác bổ xung > Yêu cầu hs rút kết luận * Kết luận: động vật đặc điểm phân biệt với thực vật - Có khả ... lớn đặc điểm nào? Khác lên, sinh sản đặc điểm nào? + đặc điểm khác: di chuyển, dinh dưỡng, thần kinh, giác quan, thành tế bào b, đặc điểm chung động vật - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ - ... Kết luận: có ngành động vật - Chương trình lớp - động vật không xs: ngành ngành - động vật có xs: ngành * Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò động vật - gv yêu cầu hs hoàn thành bảng - hs thảo luận >...
 • 4
 • 3,169
 • 0

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT pdf

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT pdf
... động 2: Đặc điểm chung động vật Mục tiêu: HS nắm đặc điểm chung động vật Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS làm tập - HS chọn đặc điểm mục II SGK trang động vật 10 - vài em trả lời, em - ... Vậy phân biệt chúng cách nào? Kết nối Hoạt động 1: Phân biệt động vật với thực vật Mục tiêu: HS tìm đặc điểm giống khác động vật thực vật Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát - Cá ... dưỡng Hoạt động 3: Sơ lược phân chia giới động vậtMục tiêu: HS nắm ngành động vật học chương trình sinh học lớp Hoạt động GV Hoạt động HS - GV giới thiệu: Động vật chia thành 20 ngành, - HS nghe...
 • 12
 • 4,427
 • 4

Giáo án tin học 7 - Bài 2 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH pptx

Giáo án tin học 7 - Bài 2 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH pptx
... bảng trang tính, tính mới, phân em cần nháy biệt bảng tính chuột vào nhãn trang tính, tương ứng kích hoạt Gv yêu cầu Hs trang tính thực máy Hoạt động 2: Các thành phần trang tính - Em biết - Đó ... NỘI DUNG HỌC SINH Hoạt động 1:Bảng tính Gv giới thiệu: - Hs lắng - Một bảng tính nghe, quan sát có nhiều hình 13 trang tính - Khi mở bảng tính mới, thường gồm ba trang tính - Các trang tính phân ... khối - Gv cho nhóm Hs thao tác máy Hoạt động 4: Dữ liệu trang tính - Có thể nhập Lắng nghe dạng liệu khác vào ô trang tính Dưới em làm quen với hai dạng liệu thường dùng :dữ Chú ý a/ Dữ liệu số liệu...
 • 15
 • 981
 • 1

GIÁO ÁN SINH HỌC 7-BÀI 59-TIẾT 62(CỰC HAY)

GIÁO ÁN SINH HỌC 7-BÀI 59-TIẾT 62(CỰC HAY)
... đấu tranh sinh học I, TH NO L BiN PHP U TRANH SINH HC II BiN PHP U TRANH SINH HC 1, S dng thiờn ch a, S dng thiờn ch tiờu dit sinh vt gõy hi b , S dng nhng thiờn ch trng kớ sinh vo sinh vt gõy ... chúng? Vậy nhiệm vụ học sinh mai sau để sử dụng tốt biện pháp đấu tranh sinh học vừa tiêu diệt sinh vật có hại vừa bảo vệ môi trường? Kết luận SGK Biện pháp đấu tranh sinh học bao gồm cách sử ... truyền nhiễm gây vô sinh cho sinh vật gây hại, nhằm hạn chế tác động sinh vật gây hại.Sử dụng đấu tranh sinh học có nhiều ưu điểm so với thuốc trừ sâu.Tuy nhiên, đấu tranh sinh học có hạn chế cần...
 • 18
 • 1,355
 • 2

GIÁO ÁN SINH HỌC 7-BÀI 59-TIẾT 62 (THAO GIẢNG)

GIÁO ÁN SINH HỌC 7-BÀI 59-TIẾT 62 (THAO GIẢNG)
... ngưhayưkhông?ư ưưư tiết 62 : biện pháp đấu tranh sinh học I, TH NO L BiN PHP U TRANH SINH HC -u tranh sinh hc l bin phỏp s dng sinh vt hoc l sn phm ca chỳng ngn chn hoc gim bt thit hi cỏc sinh vt hi gõy ... no l bin phỏp u tranh sinh hc ? ? K nhng bin phỏp u tranh sinh hc m em bit ? tiết 62 : biện pháp đấu tranh sinh học I, TH NO L BiN PHP U TRANH SINH HC II BiN PHP U TRANH SINH HC 1, S dng thiờn ... tiết 62 : biện pháp đấu tranh sinh học I, TH NO L BiN PHP U TRANH SINH HC II BiN PHP U TRANH SINH HC 1, S dng thiờn ch a, S dng thiờn ch tiờu dit sinh vt gõy hi b , S dng nhng thiờn ch trng kớ sinh...
 • 18
 • 1,351
 • 4

Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER ppt

Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER ppt
... 1,: - Biết phần mềm Earth Explorer - Biết cách khởi động Earth Explorer thoát khỏi Earth Explorer - Biết sử dụng nút lệnh để làm cho trái đất xoay dừng xoay - Quan sát chế đô kéo thả, lấy tâm, - ... hứng ảnh + Phiếu học tập cho học sinh (HS viết thu hoạch sau học) 2. / Học sinh: + Sách giáo khoa + Xem đồ giới (ở nhà) + Tập đồ giới III./ NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý SƯ PHẠM: Earth Explorer phần mềm ... tượng Earth Explorer - Excel Nhấp đúp - … Nêu cụ thể cách mà HS khởi động chương trình phần mềm HS quan sát cách khởi động GV => thực hành lại (2 HS) C2: Click chuột vào Start  Programs Earth Explorer...
 • 31
 • 552
 • 0

Giáo Án Sinh Học 7-Bài 13:Giun Đũa

Giáo Án Sinh Học 7-Bài 13:Giun Đũa
... giun dp l c im no? III Sinh sn C quan sinh dc -T hỡnh phõn bit : th tinh nờu c C th v thụng tin trờn em hóy Hóy cho tớnh, -quan imdc cadng a? Tuyn sinh dc giun ng c sinh sinh sn no - Giun cỏi ... hậu môn đáp án Sán gan Là động vật lưỡng tính Giun đũa Là động vật phân tính Cơ thể dẹp theo chiều lưng Cơ thể hinh ống, hai đầu thon lại bụng Tiết diện ngang tròn Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ... ruụt sau va hõu mụn Chung thich nghi vi i sụng ki sinh Hướng dẫn nhà - Học trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Trang 49 - đọc mục Em có biết Sách giáo khoa Trang 49 - Chuẩn bị sau: đọc trước Một...
 • 16
 • 2,143
 • 3

Giáo án sinh học 7 bài 1

Giáo án sinh học 7 bài 1
... sát hình 7. 4 - HS quan sát hình 7. 4 SGK tr .7 -> điền SGK tr .7 -> hoàn thành tập điền vào vào thích thích - GV cho HS chữa nhanh tập - HS tự chữa - GV hướng dẫn HS quan sát hình 7. 3 SGK tr .7 để nhận ... kiến HS bổ sung - GV thông báo: hình 1. 1 hình ảnh - HS lắng nghe số loài vẹt sống hành tinh Vẹt loài chim đẹp quý giới có tới 316 loài khác (trong có tới 27 loài có - HS trả lời câu hỏi đạt: sách ... cầu HS quan sát hình 1. 1, 1. 2 - HS quan sát hình, nghiên cứu SGK tr.5, 6, nghiên cứu thông tin -> trả thông tin -> trả lời đạt: Số lượng lời câu hỏi: Sự phong phú loài loài 1, 5 triệu với thể nào?...
 • 5
 • 296
 • 2

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật
... - Giới khởi sinh - Giới nguyên sinh - Giới nấm - Giới thực vật - Giới động vật II.Đặc điểm giới: Giới khởi sinh( Monera): a Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 15micrômet Sống hoại sinh, sinh ... (?) Giới gì? Cho ví dụ? đặc điểm định HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành giới: (?) Sinh giới chia thành giới ?là giới nào? HS Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm giới: (?) Giới khởi sinh ... khả tự tổng hợp chất hữu (?) Giới nguyên sinh gồm có sinh b Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống 00Cvật ? Đặc điểm giới gì? 100 0C, độ muối 25 %) HS: Giới nguyên sinh: (?) Giới nấm có đặc điểm gì? HS:...
 • 4
 • 492
 • 0

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 BÀI 35 ẾCH ĐỒNG

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 BÀI 35 ẾCH ĐỒNG
... mùa nào? III -Sinh sản phát triển ếch - Sinh sản vào cuối xuân + Cuối mùa xuân + Đến mùa sinh sản ếch có tượng gì? + Có ghép đôi tìm đến bờ nước để đẻ trứng - Tập tính: ếch đực ôm lưng ếch (tưới ... động 3: Sinh sản phát triển ếch Mục tiêu: trình bày sinh sản phát triển ếch - Y/C HS nghiên cứu thông tin -Nghiên cứu thông tin 4’ phần III, trả lời câu hỏi: trang 114  nêu nhận xét + Ếch sinh ... sẽ chết + Thức ăn ếch sâu - Ếch xem thiên bọ, giun ốc nói lên điều gì? địch đồng ruộng - GV kết luận Hoạt động 2: Cấu tạo di chuyển Mục tiêu: Giải thích đặc điểm cấu tạo ếch đồng thích nghi đời...
 • 3
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 7 bài 36 phan thu hoachbài giảng điện tử sinh học 7 bài 2 phân biệtgiáo án sinh học lớp 7 bài 2 phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung của động vật pdfgiao an sinh hoc 7 ky 2 bai 65 66giáo án sinh học 9 bài 2giáo án sinh học 7 bài 33giáo án sinh học 7 bài 32giáo án sinh học 7 bài 31giáo án sinh học 7 bài 30giáo án sinh học 7 bài 29giáo án sinh học 7 bài 28giáo án sinh học 7 bài 27giáo án sinh học 7 bài 26giáo án sinh học 7 bài 23giáo án sinh học 7 bài 22Business communication today 13th edition bovee test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bankBusiness data networks and security 10th edition panko test bankBusiness driven technology 6th edition baltzan test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness ethics case studies and selected readings 8th edition jennings test bankBusiness its legal ethical and global environment 9th edition jennings test bankBusiness law in canada canadian edition 10th edition yates test bankBusiness ethics now 4th edition andrew ghillyer test bankBusiness law legal environment online commerce business ethics and international issues 9th edition cheeseman test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 16th edition mallor test bankBusiness law today comprehensive text and cases diverse ethical online and global environment 10th edition miller test bankBusiness law today standard text and summarized cases 10th edition miller test bankBusiness law today standard text and summarized cases 11th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness marketing management b2b 11th edition hutt test bankBusiness statistics 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics for contemporary decision making 8th edition black test bankBusiness statistics in practice 7th edition bowerman test bankCampbell biology concepts and connections 8th edition reece test bank