Văn du ký nửa đầu thế kỷ XX và tiến trình hiện đại hóa văn học

Tóm tắt luận án văn du nửa đầu thế kỷ XX tiến trình hiện đại hóa văn học

Tóm tắt luận án văn du ký nửa đầu thế kỷ XX và tiến trình hiện đại hóa văn học
... Chương Cơ sở văn hóa xã hội diễn biến văn du nửa đầu kỷ XX Chương Nội dung văn du nửa đầu kỷ XX đại hóa văn học Chương Nghệ thuật văn du Việt Nam nửa đầu kỷ XX đại hóa văn học CHƯƠNG TỔNG ... Tây Các chương luận án phải trình bày ý nghĩa, vai trò, đóng góp văn du văn học đại hóa giai đoạn nửa đầu kỷ XX 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VĂN DU KÝ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX VÀ HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC 3.1 Nhận ... khác biệt văn du nửa đầu kỷ XX du văn xuôi chữ Hán trung đại Không thể loại nào, nội dung lại chuyển tải rõ văn du thế, quan niệm nội dung đại hóa văn hóa đầu kỷ XX văn du có đóng...
 • 27
 • 214
 • 2

Văn du nửa đầu thế kỷ XX tiến trình hiện đại hóa văn học

Văn du ký nửa đầu thế kỷ XX và tiến trình hiện đại hóa văn học
... sở văn hóa xã hội diễn biến văn du Việt Nam nửa đầu kỷ XX Chương Nội dung văn du Việt Nam nửa đầu kỷ XX đại hóa văn học Chương Nghệ thuật văn du Việt Nam nửa đầu kỷ XX đại hóa văn học ... du nửa đầu kỷ XX: nhân tố văn hóa, xã hội, văn học qui định đời, tồn văn du ký; trình diễn biến theo nhịp đại hóa văn học dân tộc - Chương Nội dung văn du nửa đầu kỷ XX với vấn đề đại hóa ... người am hiểu văn hóa, văn học Phương Tây nên văn du họ có nhiều nét đại, khác với văn du nhà nho 1.2.2 Văn du Việt Nam nửa đầu kỷ XX Bước sang nửa đầu kỷ XX, văn du tiếng Việt phong...
 • 178
 • 117
 • 0

Thơ Nôm trào phúng luật Đường cuối thế kỷ XIX trên tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Thơ Nôm trào phúng luật Đường cuối thế kỷ XIX trên tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
... dung thơ Nôm trào phúng luật Đường cuối kỷ XIX tiến trình đại hóa văn học Việt Nam Chương Những đóng góp hình thức thơ Nôm trào phúng luật Đường cuối kỷ XIX tiến trình đại hóa văn học Việt Nam ... phúng, văn học trào phúng, thơ trào phúng để đến khái niệm thơ Nôm trào phúng, thơ Nôm trào phúng luật Đường Các giai đoạn phát triển thơ Nôm trào phúng luật Đường cuối kỷ XIX Hiện đại hóa trình đại ... trình đại hóa văn học Việt Nam Về khái niệm, trình bày khái quát thơ luật Đường, trào phúng, văn học trào phúng, thơ trào phúng để đến khái niệm thơ Nôm trào phúng, thơ Nôm trào phúng luật Đường...
 • 74
 • 382
 • 3

Đông dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học việt nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Đông dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học việt nam 30 năm đầu thế kỷ XX
... chí tiến trình đại hóa văn học Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX Chương II: Đông Dương tạp chí tiến trình đại hoá văn học Việt Nam Chương III: Đóng góp Nguyễn Văn Vĩnh - chủ bút Đông Dương tạp chí ... kịch” (Giáo trình văn học Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX, Trần Ngọc Vương) Chƣơng II VAI TRÕ CỦA ĐÔNG DƢƠNG TẠP CHÍ TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ VĂN HỌC VIỆT NAM 30 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX Tiền đề, ... học Việt Nam nửa đầu kỷ XX, Tạp chí Văn học, số 1, Hà Nội 21 Nguyễn Đăng Mạnh (1997), Quá trình đại hóa văn học Việt Nam đầu kỷ XX, Tạp chí văn học, số 5, Hà Nội 22 Đặng Thái Mai (1944), Văn học...
 • 26
 • 391
 • 2

Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX
... luận văn Nội dung Vai trò báo chí trình đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX 10 Diện mạo văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX Vai trò báo chí trình đại hóa văn học dân tộc 17 Vai trò Đông Dương ... Dương tạp chí tiến trình đại hóa 33 văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX Tiền đề, tôn mục đích sơ hệ thống chuyên mục 33 Đông Dương tạp chí Vai trò Đông Dương tạp chí tiến trình đại hóa 43 văn học Việt ... báo chí trình đại hóa văn học đại Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX 8      Chương II: Đông Dương tạp chí tiến trình đại hoá văn học Việt Nam Chương III: Những đóng góp chủ bút Đông Dương tạp chí...
 • 109
 • 656
 • 1

NGUYỄN TUÂN QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ KỶ XX TRƯỜNG HỢP THIẾU QUÊ HƯƠNG

NGUYỄN TUÂN VÀ QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ KỶ XX TRƯỜNG HỢP THIẾU QUÊ HƯƠNG
... nhân vật Nguyễn Tuân ông thời tiền chiến mối quan hệ hội So với người hội Việt Nam trung đại, họ mẻ Người Việt vốn xa Cô Mai Nửa chừng xuân Thị Mịch Giông tốgiống điểm: họ từ quê Hà Nội; ... nhận Nguyễn Tuân, Thạch Lam có lý riêng Đó phương diện đời sống hội trước 1945 ông thực Một lo ngại đáng thường xảy nghe nói đến Âu hoá: sợ nói dễ sinh nông gốc Nhưng hiểu Âu hoá đại hoá ... Trong đời tác phẩm Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Đoàn Phú Tứ có mặt người Pháp nét đặc biệt hội Việt nam từ sau1884 trở nên nhân tố khách quan hợp Trường hợp Người đầm Thạch Lam ghi...
 • 6
 • 263
 • 1

Ý thức nữ quyền sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX pps

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX pps
... toàn diện, đại hồng thủy ý thức hệ nữ giới đầu kỷ XX Bên cạnh đó, với bút nam, tác giả nữ bộc lộ tinh thần yêu nước, ý thức quyền sống, quyền tự dân tộc hoàn cảnh đất nước bị thực dân xâm lấn ... mảng văn học nữ lúc Đồng thời, sau, tranh luận nữ quyền tác giả, học giả có khuynh hướng vào vấn đề xã hội vấn đề đặc thù văn học cuối cùng, thời vàng kim thơ Mới qua đi, vấn đề văn học nữ quyền ... tham gia vào tiến trình đại hoá văn học dân tộc Người phụ nữ cầm bút đầu kỷ XX mạnh dạn hăm hở theo “một lối thơ trình chánh làng thơ” (Phan Khôi), sáng tác phong thái tự cảm xúc hình thức Thế nhưng,...
 • 9
 • 214
 • 2

Ý thức nữ quyền sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX_2 ppsx

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX_2 ppsx
... tính lý luận, Phan Khôi tạo tiền đề cho lý thuyết nữ quyền văn học Việt Nam, phác họa sơ lược Loạt Về văn học phụ nữ Việt Nam( Phụ nữ tân văn, số 1, 2/5/1929), Văn học với nữ tánh (Phụ nữ tân văn, ... bình nữ quyền, xác lập tảng cho khuynh hướng phê bình đời sống văn học có suy nghĩ, dự cảm xác đáng lịch sử văn học minh chứng, đặc biệt giai đoạn văn học đại Những quan điểm Phan Khôi văn học nữ ... nữ văn chương tri thức nhân loại, nữ sĩ đưa dẫn chứng khẳng định vai trò “nội tướng” nữ giới nghiệp văn học nam giới nước, phong trào học thuật phụ nữ quốc gia tiên tiến: “(…) địa vị đàn bà văn...
 • 8
 • 233
 • 1

NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA pptx

NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA pptx
... trắc khí tượng thủy văn bề mặt Hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng cao không Xây dựng sở liệu đại hóa hệ thống thông tin khí tượng thủy văn Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn ... lý khí tượng thủy văn) Đề án đại hóa công tác dự báo mạng lưới KTTV… Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn: - Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng: + Hệ thống đồng hóa số liệu khí ... tác nghiệp khí tượng thủy văn đại đáp ứng yêu cầu đại hóa công nghệ dự báo thông tin khí tượng thủy văn Đề án đại hóa công tác dự báo mạng lưới KTTV… Các dự án thành phần : Hiện đại hóa mạng lưới...
 • 28
 • 777
 • 5

Ảnh hưởng của phương Tây truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc_2 ppt

Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc_2 ppt
... Trong trình phát triển, văn học dân tộc tránh khỏi giao lưu ảnh hưởng văn học dân tộc khác, ảnh hưởng văn học tiên tiến Quá trình đại hoá văn học Việt Nam, theo chúng tôi, trình hình ... triển hai trào lưu văn học chủ đạo chủ nghĩa lãng mạn chủ nghĩa thực – trào lưu mà phương Tây phát triển vào kỷ XIX Việc sau phương Tây công đại hoá văn chương hàng kỷ có ảnh hưởng không đến số ... lấy đề tài từ truyền thuyết, truyện cổ tích dân tộc để sáng tác, khai thác vốn từ ngữ dân tộc văn chương dân gian văn chương trung đại Chủ nghĩa thực tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc đó, nhà...
 • 7
 • 382
 • 4

Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
... Chương : Huỳnh Thúc Kháng tiến trình đại hoá 62 văn học Việt Nam Tổng quan vận động văn học Việt Nam 63 năm cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Huỳnh Thúc Kháng tiến trình đại hoá văn học 67 Việt Nam 2.1 Những ... không khí văn chương để nhà nho chí sĩ xuất văn đàn Việt Nam Trong vận động văn học đầu kỉ, từ văn học trung đại mang tính khu vực, văn học Việt Nam bắt đầu chuyển dần bước sang văn học đại mang ... người ta thừa nhận Huỳnh Thúc Kháng nhà văn theo quan điểm văn học, mỹ học mấy…” Ngoài số công trình sưu tầm, tuyển chọn tác phẩm Huỳnh Thúc Kháng, phổ biến Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng chọn lọc nhà...
 • 63
 • 315
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự vận động nhanh chóng của nền văn học theo tiến trình hiện đại hóanhững đóng góp và hạn chế của phan khôi trong quá trình hiện đại hóa văn hóa việt nam buổi đầu thế kỷ xxhãy phân tích ảnh hưởng của khoa học công nghệ ở nửa sau thế kỷ xx đến quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của việt nam hiện naycác khuynh hướng tư tưởng thẩm mĩ trong văn xuôi hiện thực việt nam nửa đầu thế kỉ xx 1900 1945những phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ xxthế giới nửa đầu thế kỉ xxtrong chương trình ngữ văn 11 có hai cuối cùng của thời kì văn học trung đại giai đoạn từ thế ỉ xviii đến nửa đầu thế kỉ xix và nửa cuối thế kỉ xixchung minh van hoc viet nam dau the ki 20 den cach mang thang 8 1945 buoc vao qua trinh hien dai hoabai 26 lop 10 tinh hinh xa hoi o nua dau the ki xix va phong trao dau tranh cua nhan dangiải pháp nâng cao năng lực – tư vấn thiết kế giám sát thi công tại viện địa kỹ thuật và công trình trường đại học xây dựng hà nộiphù hợp với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại thế giớiquá trình hiện đại hóa văn học việt namquá trình hiện đại hóa văn học phương đôngquá trình hiện đại hoá của văn học việt namquá trình hiện đại hóa văn học là gìBài 8. Nhiễm sắc thểđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)Quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)Phương pháp xấp xỉ đạo hàm với độ chính xác bậc cao và ứng dụng (LV thạc sĩ)Đề cương ôn tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân 12 học kì 1Các trang trong thể loại “hóa học lượng tử”Các trang trong thể loại “vi xử lý”Bài tập ôn thi THPT Quốc Gia môn Hoá HọcTuyển Tập Thánh Ca Thường Niênde thi thu hoc sinh gioi tinh khoi 12Quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) từ năm 1986 đến năm 2010 (tt)