Nghiên cứu xác định 2,4 d và 2,4,5 t trong mẫu đất sân bay biên hòa bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

nghiên cứu xây dựng qui trình định lượng đồng thời chất ngọt tổng hợp aspatam acesulpam trong một số sản phẩm thực phẩm băng phương pháp sắclỏng hiệu nâng cao

nghiên cứu xây dựng qui trình định lượng đồng thời chất ngọt tổng hợp aspatam và acesulpam trong một số sản phẩm thực phẩm băng phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao
... đuổi hết ethylacetat thêm vào 2ml dung dịch TBA-Br, định mức bơm vào hệ thống HPLC xác định detector PDA bớc sóng 210 230nm Phạm vi áp dụng: Phơng pháp áp dụng cho sản phẩm nớc giải khát, ô mai, ... nõng cao pha o thc hin ny chỳng tụi tin hnh trin khai ti: Nghiờn cu xõy dng qui trỡnh nh lng ng thi cht ngt tng hp aspatam v acesulpam mt s sn phm thc phm bng phng phỏp sc lng hiu nõng cao ... thu hi aspatam v acesulpam vi hai bin phỏp chit mu khỏc thu hi % Tờn cht Bin phỏp Acesulpam Aspatam Bin phỏp 105 65 98 Kt qu thu c cho thy: Bin phỏp bin phỏp cho thu hi cỏc cht phõn tớch cao (...
 • 28
 • 322
 • 0

nghiên cứu khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao hplc

nghiên cứu và khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc
... rau củ CHƯƠNG GIỚI THIỆU Đưa phương pháp xác định hàm lượng nitrate rau củ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Khảo sát hàm lượng nitrate số loại rau củ mặt thị trường Đối tượng nghiên cứu: ... đưa phương pháp nghiên cứu chiết tách nitrate phương pháp nghiền xác định hàm lượng nitrate rau củ sắc lỏng hiệu cao HPLC Nội dung đồ án chúng tơi bao gồm: Tổng quan nitrate, lí thuyết HPLC, ... Vì nitrate nhiều đất? 2.1.3 Ảnh hưởng nitrate sức khỏe người 2.1.4 Quy định hàm lượng nitrate số loại rau củ 2.1.5 Một số phương pháp xác định hàm lượng nitrate 10 2.2 Tổng quan HPLC...
 • 90
 • 2,406
 • 9

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin và bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
... thải phương pháp sắc lỏng hiệu cao II Mục đích nghiên cứu Tìm quy trình phân tích tối ưu cho trình xác định hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng Từ bước đầu phân tích hàm lượng anilin ... tiêu xác định điều kiện tối ưu để xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) bước đầu ứng dụng phân tích anilin nước thải Trong khóa luận này, nội dung ... việc phân tích định tính định lượng anilin hệ thống sắc lỏng hiệu cao Xây dựng đường chuẩn kiểm tra tính thích hợp hệ thống sắc cho trình phân tích anilin  Ứng dụng phân tích, đánh giá hàm...
 • 69
 • 372
 • 0

Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao ( HPLC)

Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao ( HPLC)
... cứu xác định hàm lượng axit amin thủy phân số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC” Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời axit amin ... việc phân tích vitamin axit amin Những nghiên cứu tách xác định axit amin số lượng lớn báo công bố với quy trình tách xác định axit amin Đây phương pháp phổ biến nhất để xác định axit amin ... mỏng nữa 1.3.1.2 Phương pháp sắc ký cột Phương pháp sắc ký cột phương pháp sắc ký bản đơn giản, nền tảng phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc ký cột với dẫn...
 • 93
 • 160
 • 1

Báo cáo y học: "Định lượng đồng thời các hoạt chất sinh học trong dược liệu Kim ngân (Linocere Japonica) bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao" ppsx

Báo cáo y học:
... Res 2008, 10 (9), pp.851-856 Tạp chí y - dợc học quân số 7-2010 Song, W, Li, S, Wang, S, Wu, Y, Zi, J, Gan, M, Zhang, Y, Liu, M, Lin, S, Yang, Y and Shi, J Pyridinium Alkaloid-Coupled Secoiridoids ... pp.59-64 Jeong, J J, Ha, Y M, Jin, Yong C, Lee, E J., Kim, J S, Kim, H J, Seo, H G, Lee, J H, Kang, S S., Kim, Y S and Chang, K C Rutin from Lonicera japonica inhibits myocardial ischemia/reperfusion- ... hc v tỏc dng sinh hc ca c y Kim ngõn v phõn lp c cỏc hot cht sinh hc thuc nhúm acid phenolic, iridoids, saponin v flavonoids cú tỏc dng chng oxy húa, chng viờm, chng d ng [2,10] Tuy nhiờn, thnh...
 • 8
 • 340
 • 2

Định lượng đồng thời theophylin, ephedrin hydroclorid, phenobarbital trong thuốc hỗn hợp trị hen suyễn bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao

Định lượng đồng thời theophylin, ephedrin hydroclorid, phenobarbital trong thuốc hỗn hợp trị hen suyễn bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... thòi Theophylin, Ephedrin hydroclorid, Phénobarbital thuốc hỗn hợp trị hen suyễn phương pháp sắc lỏng hiệu cao với hai mục tiêu: Khao sát lựa chọn điều kiện để xây dựng quy trình định lượng đồng ... đồng thời Theophylin, Ephedrin hydroclorid, Phénobarbital hỗn hợp phương pháp sắc lỏng hiệu cao ( HPLC ) với điều kiện sắc lỏng pha đảo, đẳng dòng, detector uv - Áp dụng phương pháp để định ... Như cộng - Định tính, định lượng đồng thời Theophylin, Ephedrin hydroclorid, Phenobarbital thuốc hỗn hợp trị hen suyễn phương pháp sắc lỏng hiệu cao - Thông báo kiểm nghiệm số năm 2000 - trang...
 • 41
 • 283
 • 0

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... Viện Dinh D ng Trung tâm kiểm nghiệm vsATTP ***************** Báo cáo kết nghiên cứu Chuẩn hóa phơng pháp xác định hàm lợng vitamin D (D2 D3 ) thực phẩm phơng pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Chủ ... (trong vitamin D2 D3 ) đợc chiết ete d u hoả Vitamin D2 D3 đợc xác định cách làm d ch chiết bơm vào cột sắc phát detector DAD bớc sóng 265nm Phạm vi áp d ng Quy trình áp d ng cho loại thực ... nói thực nội dung sau đây: - Khảo sát điều kiện chạy dung d ch chuẩn vitamin D2 vitamin D3 - Xác định giới hạn phát (LOD) - Xác định giới hạn định lợng (LOQ) - Xác định khoảng tuyến tính - Xác định...
 • 59
 • 1,332
 • 8

Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (HPLC

Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC
... theo trn HPLC nhón (ppm) (ppm) Vitamin < /b> BI 40 Vitamin < /b> B2 Vitamin < /b> B3 Thuục B com plex B BI B2 B3 B6 Thuục 4B com plex (15 m g) (10 mg) (50 mg) (5 mg) BI B2 B3 B6 c mg) mg) mg) mg) c (200 mg) ... th b nh mỡ ngy gim nhiu Ngoi ra, Vitamin < /b> BI b mt i quỏ trỡnh ch bin: cú 0,25mg Vitamin < /b> BI lOOg b nh mỡ ton phn v chi 0,08mg BI b nh mỡ trng 1.2.2.2 Riboflavin vitamin < /b> B2 ) Riboflavin (vitamin < /b> B2 ) ... Cobalamin C ig ssC oN u O^P H 1355.37 Pantothenic B6 Vitamin < /b> B9 Vitamin < /b> B1 2 HO V / V NH / V OH V 1.2.2 Tớnh cht v vai trũ ca cỏc vitamin < /b> nhúm B [11] Vitamin < /b> nhúm B bao gm cỏc loi: B l, B2 , B3 ,...
 • 65
 • 534
 • 6

Nghiên cứu, xác định hàm lượng vitamin D trong nấm bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu, xác định hàm lượng vitamin D trong nấm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... 25(OH )D .: 25-hydroxyl vitamin D 25(OH )D2 : 25-hydroxyl vitamin D2 25(OH )D3 : 25-hydroxyl vitamin D3 BHT : butylate hydroxytoluen BSTFA :N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide DM .: ... gm: vitamin D2 (ergocalciferol), vitamin D3 (cholecalciferol), v cỏc vitamin D4 , D5 , D6 , D7 Cu trỳc ca cỏc dng vitamin c trỡnh by hỡnh 1.1 i vi ngi cỏc hp cht quan trng nht nhúm vitamin D l vitamin ... ngoi ó c s dng phõn tớch nh lng ca vitamin D Trong cỏc pha rn, vitamin D2 cú th c phõn bit vi vitamin D da vo nh ph vitamin D2 ti 907 cm-1 [34] Ph FTIR c trng ca tinh th vitamin D2 v D3 cung a...
 • 71
 • 860
 • 8

Nghiên cứu xác định dư lượng một số cephalosporin trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng phương pháp LC MS MS

Nghiên cứu xác định dư lượng một số cephalosporin trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng phương pháp LC và MS MS
... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THUẬN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ CEPHALOSPORIN TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC/ MS- MS LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC ... tượng nước thải từ sở sản xuất c bước đầu nghiên cứu nghiên cứu lượng cefixim công bố [20] Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định lượng số cephalosporin nước thải ... nước thải từ sở sản xuất c kỹ thuật LC/ MS- MS nồng độ ppb Thẩm định phương pháp phân tích lượng kháng sinh bước đầu ứng dụng phương pháp để đánh giá lượng kháng sinh nước thải nhà máy...
 • 102
 • 368
 • 4

Nghiên cứu xác định vitamin c trong thuốc, thực phàm chức năng, hoa quả nước giải khát bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xác định vitamin c trong thuốc, thực phàm chức năng, hoa quả và nước giải khát bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... Xuất phát từ tình hình th c tế trên, lựa chon đề tài: Nghiên c u x c định vitamin c thu c, th c phàm ch c năng, hoa c giải khát phương pháp s c lỏng hiệu cao Trong luận văn này, triển ... VitaminC < 1.4 Phương pháp sac lỏng hiêu cao HPLC 1.4.1 Giới thiệu phương pháp s c lỏng hiệu cao (HPLC) 1.4.1.1 C sở ụ thuyết HPLC chữ viết tắt c a 04 chữ đầu Tiếng Anh phương pháp s c lỏng ... đê kéo chất tan khỏi c t - S c hấp phụ (NP-HPLC RP-HPLC) - S c phân bố - s c chiết (LLC) - S c trao đổi ion (IE-HPLC) - S c rây phân tử - s c gel (IG-HPLC) 24 Nhimg th c tế hiên...
 • 73
 • 205
 • 1

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ĐỊNH LƯỢNG STEROLS TỪ LÁ CỦA CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮCLỎNG HIỆU NĂNG CAO docx

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ ĐỊNH LƯỢNG STEROLS TỪ LÁ CỦA CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO docx
... 18 Nghiên cứu chiết tách định lượng Sterols từ Diếp 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Chiết tách sterol tổng, thô phương pháp ngâm chiết Nguyên liệu Diếp khô sau xử lý cho vào bình ... β-sitosterol chuẩn Nghiên cứu chiết tách định lượng Sterols từ Diếp 22 3.4.2 Định lượng số thành phần sterol mẫu thử 3.4.2.1 Độ lặp lại phương pháp HPLC Tiêm lập lại lần vào hệ thống HPLC ... Nội, 2005 [2] Phan Văn Cư, Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu phương pháp vi sóng phân lập flavonoid dịch chiết Diếp (Houttuynia cordata Thunb) Thừa Thiên Huế, Báo cáo nghiệm thu cấp Bộ, Mã số:...
 • 8
 • 685
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcnghiên cứu chiết tách và định lượng sterols từ lá của cây diếp cá houttuynia cordata thunb ở tỉnh thừa thiên huế bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao docxxac dinh ham luong nitrat trong rau cu bang phuong phap sac kt long hieu nang caoxác định một số chất màu nhuộm gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ hplc mstổng quan các phương pháp xác định vitamin nhóm b bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcđịnh lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caoxác định đồng thời paracetamol cafein và phenobarbital trong thuốc thần kinh d3 bằng phường pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv vis và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcnghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác địnnhàm lượng một số axit hữu cơ có trong rau quảđề tài xác định thành phần trái mướp đắng momordica charantina linn thuộc họ bầu bí bằng phương pháp sắc kí lớp mỏngứng dụng của phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caotrong nghiên cứutiêu chuẩn việt nam tcvn 8674 2011 thức ăn chăn nuôi xác định hàm lượng vitamin a phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caoứng dụng mới nhất nghiên cứu về các chất bằng phương pháp sắc kí lỏngứng dụng mới nhất nghiên cứu về chất bằng phương pháp sắc kí lỏngứng dụng mới nhất nghiên cứu lượng chì có trong son bằng phương pháp sắc kí lỏngxác định hàm lượng nitrat trong rau củ quả bằng phương pháp sắc kí lỏng cao áp3 ptd participatory technology developmentBia - Phu luc Chien luoc 2011-20202004 16 TT BTC huong dan thuc hien ND 99 2004 ND CP danh muc hh ASEAN Trung Quoc02. Phu luc Bao cao cua Ban Cong tacĐơn trình bàyufphieu dang ky va thuyet minh de tai hssv22314ufphieu danh gia nghiem thu de tai nckh sv22315ufbao cao dinh ky thuc hien de tai22331Malaysia GSGN1MYS2ufhop dong thuc hien de tai nckh22341ufhuong dan viet bao cao tong ket de tai nckh22342ufhuong dan viet de cuong nghien cuu22343Bài 26. Thuế máuufphieu dang ky de tai nckh22345Trung Quốc GSCMN1CHN1S1Trung Quốc GSCMN1CHN1S2ON TAP CAC CHUYEN DE MON TOAN LOP 3Chemistry in context applying chemistry to society 8th edition american chemical society test bankChemistry in focus a molecular view of our world 5th edition tro test bankClearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bank