Nghiên cứu quá trình trùng hợp gốc kiểm soát mạch một số monome họ (met)acrylat

Nghiên cứu quá trình trùng hợp gốc kiểm soát mạch một số monome họ (met)acrylat

Nghiên cứu quá trình trùng hợp gốc kiểm soát mạch một số monome họ (met)acrylat
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CAO DUY TÚ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP GỐC KIỂM SOÁT MẠCH MỘT SỐ MONOME HỌ (MET)ACRYLAT Chuyên ngành: ... 1.4.2.1 Trùng hợp gốc tự (RP) Error! Bookmark not defined 1.4.2.2 Trùng hợp gốc kiểm soát mạch (CRP)Error! Bookmark not defined 1.4.2.3 So sánh trùng hợp gốc kiểm soát mạch với trùng hợp gốc tự ... trùng hợp gốc kiểm soát mạch với trùng hợp gốc tự .Error! Bookmark not defined Bảng 1.2 Đặc trưng phương pháp trùng hợp gốcError! Bookmark not defined Bảng 1.3 Tính chất vật lý số monome họ (met)acrylatError!...
 • 16
 • 174
 • 0

nghiên cứu quá trình tự làm sạch nguồn nước ở một số ao, hồ, ở quận thủ đức

nghiên cứu quá trình tự làm sạch nguồn nước ở một số ao, hồ, ở quận thủ đức
... TRẦN LÊ VƯƠNG Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức -Tài liệu tham khảo -Phụ lục SVTH: TRẦN LÊ VƯƠNG Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức CHƯƠNG 2: ... Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức -Dựa vào thông số phân tích để nghiên cứu, so sánh đánh giá, khả tự làm số ao hồ Thủ Đức từ có biện pháp xử lý cho nguồn nước thải ... Nuôi cá 50 Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức 2.2.3.5 Một số thực vật có khả làm nguồn nước Các loại thực vật thủy sinh chính: Thủy thực vật sống chìm: loại thủy thực vật...
 • 88
 • 570
 • 1

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metylmetacrylat với sự có mặt của nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metylmetacrylat với sự có mặt của nanoclay
... Sự phụ thuộc trọng lợng phân tử PS vào % nanoclay 3.3.2 Trùng hợp metylmetacrylat mặt nanoclay Tiến hành trùng hợp Metyl metacrylat 700C , thời gian phản ứng 75 phút , chất khơi mào 0.4% Với ... metacrylat mặt nanoclay 3.3.1 Trùng hợp stiren mặt nanoclay Tiến hành trùng hợp Stiren 700C , thời gian phản ứng 45 phút , chất khơi mào 0.3% Với tỉ lệ nanoclay lần lợt 1%, 2%, 3% , 4%, ... lợng phân tử hầu nh không phụ thuộc vào mặt nanoclay Nh điều kiện tối u cho trình trùng hợp nanoclay nanoclay tơng đơng 3.4 Khảo sát tính lý màng polime nanoclay composit Sau tạo màng phơng...
 • 59
 • 544
 • 3

nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamitt và axit acrylic trong lớp nanoclay

nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamitt và axit acrylic trong lớp nanoclay
... 0918.775.368 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Acrylic axit Metacrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Natri acrylat Styren Styren n - butyl ... trùng hợp r1 r2 axit acrylic với số loại monome khác đợc trình bày dới bảng sau [45] Bảng 1.7 - Hằng số đồng trùng hợp r1 r2 axit acrylic TT Monome, M1 Acrylic axit Natri acrylat Metacrylic axit ... Đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic với có mặt nanoclay - Trớc tiên, tiến hành nghiên cứu trình đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic, với N, N - metylen bisacrrylamit tác nhân đan lới Quy trình: ...
 • 83
 • 304
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit và axit acrylic trong lớp nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit và axit acrylic trong lớp nanoclay
... 0918.775.368 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Acrylic axit Metacrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Natri acrylat Styren Styren n - butyl ... chọn đề tài : Nghiên cứu trình trùng hợp acrylamit axit acrylic lớp nanoclay nhằm tìm điều kiện tối u để chế tạo vật liệu poly (acrylamit - co - axit acrylic) clay nanocomposit polyacrylamit clay ... Polyacrylamit Nghiền bi Polyacrylamit clay nanocomposit Tạo màng 2.2.3 - Đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic với có mặt nanoclay - Trớc tiên, tiến hành nghiên cứu trình đồng trùng hợp acrylamit...
 • 83
 • 596
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit vµ axit acrylic trong líp nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit vµ axit acrylic trong líp nanoclay
... 1,38 0,33 2,3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Acrylic axit Metacrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Natri acrylat Styren Styren n - butyl ... Đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic với có mặt nanoclay - Trớc tiên, tiến hành nghiên cứu trình đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic, với N, N - metylen bisacrrylamit tác nhân đan lới Quy trình: ... chọn đề tài : Nghiên cứu trình trùng hợp acrylamit axit acrylic lớp nanoclay nhằm tìm điều kiện tối u để chế tạo vật liệu poly (acrylamit - co - axit acrylic) clay nanocomposit polyacrylamit clay...
 • 83
 • 245
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metyl metacrylat với sự có mặt của nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metyl metacrylat với sự có mặt của nanoclay
... lợng phân tử PS vào % nanoclay 3.3.2 Trùng hợp metylmetacrylat mặt nanoclay Tiến hành trùng hợp Metyl metacrylat 700C , thời gian phản ứng 75 phút , chất khơi mào 0.4% Với tỉ lệ nanoclay lần ... trờng hợp PS Thời gian phản ứng lâu phân tử metyl metacrylat cồng kềnh Nhiệt độ phản ứng đợc lựa chọn 700C lựa chọn chất xúc tác 3.3 Khảo sát trình trùng hợp stiren metyl metacrylat mặt nanoclay ... nanoclay với 10% acryamide chèn 400C Cũng cần giải thích thêm 37 400C trình trùng hợp acryamide xảy không đáng kể nên tăng khoảng cách nhỏ 3.2 Khảo sát trình trùng hợp stiren metyl metacrylat mặt nanoclay...
 • 59
 • 676
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp poly(hydroxamicaxit) từ acrylamit và vinylsunfonic axit để tách kim loại đất hiếm neodym, xeri

Nghiên cứu quá trình trùng hợp poly(hydroxamicaxit) từ acrylamit và vinylsunfonic axit để tách kim loại đất hiếm neodym, xeri
... đất hiếm, không kể đến hai nguyên tố đất quan trọng Neodym, Xeri Vì vậy, đề tài khóa luận tốt nghiệp em là: nghiên cứu trình trùng hợp poly(hydroxamic axit) từ acrylamit vinylsulfonic axit để ... dùng để thu hồi ion kim loại, dùng để tách ion kim loại nặng kim loại đất hiệu Hiện nay, có nhiều phương pháp khác để chế tạo nhựa thành phần có chứa nhóm chức hydroxamic axit như: từ polyacrylamit, ... tan monome lỏng pha liên tục Cũng gọi trình trùng hợp huyền phù trình trùng hợp hạt biến thể trình trùng hợp khối, trùng hợp dung dịch Trong trình trùng hợp huyền phù có sử dụng chất hoạt động...
 • 49
 • 299
 • 3

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu
... VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU    NGUYỄN TRỌNG THÀNH NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HOLE- BURNING PHỔ BỀN VỮNG TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU THỦY TINH ÔXIT PHA TẠP Eu LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU HÀ NỘI ... trình hole burning phổ bền vững số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu Mục tiêu luận án: - Chế tạo hệ vật liệu thuỷ tinh fluoroalumninoborate-Na (Ca) pha tạp ion Eu3 + với tỉ lệ thành phần tạp khác ... hole burning vật liệu thủy tinh pha tạp Sm2+ (cho trình: photon photon) Nguyên lí kích thích lọc lựa phổ huỳnh quang vạch hẹp ion Eu3 + vật liệu thủy tinh Quy trình chế tạo vật liệu thủy tinh...
 • 161
 • 314
 • 1

Nghiên cứu quá trình hole-burning phổ bền vững trong một số - vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu

Nghiên cứu quá trình hole-burning phổ bền vững trong một số - vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu
... vững số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu Mục tiêu luận án: - Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu thuỷ tinh fluoroalumninoborate Na (Ca) pha tạp ion Eu3 + với tỉ lệ thành phần tạp khác - Nghiên cứu ... trị thông số cường độ Ω2,4,6 dựa lý thuyết Judd-Ofelt phổ huỳnh quang ion Eu3 + Chƣơng Các kết nghiên cứu phổ huỳnh quang vạch hẹp, phổ hole-burning trình hole-burning ion Eu3 + thủy tinh 10Al2O3.90SiO2; ... đặc trưng thủy tỉnh aluminosilicate loại thủy tinh khác 24 Hình 5.22 Phổ hấp thụ UV-Vis thủy tinh aluminosilicate pha tạp Eu3 + (a), không pha tạp (b), không pha tạp, chiếu tia X (c), pha tạp, chiếu...
 • 28
 • 230
 • 2

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOHMgO

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOHMgO
... cho trình tổng hợp biodiezel dầu dừa, metanol Xúc tác đợc sử dụng cho trình tổng hợp biodiezel đồ án xúc tác dị thể MgO đợc hoạt hóa NaOH II.1.1 Metanol [38] Rợu đợc sử dụng trình tổng hợp biodiezel ... dới mgKOH/g dầu Nh dầu dừa sẵn sàng cho trình tổng hợp biodiezel II.1.3 Xúc tác cách điều chế xúc tác Quá trình tổng hợp biodiezel sử dụng xúc tác kiềm, axít enzym Tuy nhiên xúc tác kiềm cho ... giá hoạt tính chúng trình tổng hợp biodiezel Đồ án nghiên cứu trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa xúc tác dị thể NaOH/MgO phần nhỏ nỗ lực đó, với mong muốn ngày không xa biodiezel đợc sử dụng...
 • 70
 • 619
 • 9

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOH-MgO

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOH-MgO
... khụng ch vi nhiờn liu biodiezel 100% (B100) m c vi t l pha trn 20% biodiezel (B20) + An ton chỏy n : Biodiezel cú nhit chp chỏy trờn 100 0C cao hn nhiu so vi diezel vỡ vy biodiezel ớt nguy him ... diezel Cỏc nhiờn liu biodiezel d b phõn hy sinh hc nờn vic bo qun biodiezel cn phi c chỳ trng Do thnh phn cú nhiu gc hidrocacbon no nờn so vi cỏc nhiờn liu biodiezel khỏc thỡ biodiezel da cú bn ... hp biodiezel [29] PHM NG SN 43 HểA DU K47 N TT NGHIP TNG HP BIODIEZEL Da vo lng ca biodiezel v glyxerin tinh khit cú th tớnh c hiu sut ca phn ng : + Hiu sut ca phn ng cú th tớnh theo lng biodiezel...
 • 72
 • 647
 • 4

Nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi

Nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi
... đích tẩy rửa định Đồ án nghiên cứu trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử dầu mỡ vải sợi Đồ án tốt nghiệp SVTH: Phạm Thị Luyến_HD1001 PHẦN : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 TỔNG ... tổng hợp từ số dầu thực vật nhƣ dầu dừa, dầu lạc, dầu cám dầu thông Tuy nhiên dựa tính chất tƣơng đồng cấu tạo nhƣ kích thƣớc động học hợp chất terpen có dầu thông chất bẩn bám vải sợi dầu mỡ ... ích sợi tổng hợp Nhiệt độ xử sợi hỗn hợp chịu chi phối loại sợi mỏng manh 1.2.2 Tiền xử vải sợi nguồn nhiễm bẩn 1.2.2.1 Cấu trúc vải Vải đƣợc cấu tạo từ nhiều bó sợi, sợi gồm nhiều sợi...
 • 81
 • 886
 • 13

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) trên xúc tác NaOH

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) trên xúc tác NaOH
... chất lượng Biodiesel điều chế từ dầu dừa xúc tác NaOH Thực trình tổng hợp Biodiesel tinh chế Biodiesel từ dầu dừa xúc tác NaOH với thông số kỹ thuật: Nhệt độ phản ứng: 60°C Hàm lượng xúc tác: 1,1% ... đến trình tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa xúc tác NaOH 3.1.2.1 Nồng độ xúc tác NaOH Tiến hành thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng nồng độ xúc tác NaOH đến độ chuyển hóa metyl este Hàm lượng xúc tác ... thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) xúc tác NaOH SV Nguyễ n Văn Nam Lớp MT1202 Trang Đồ án tốt nghiệ p Trường Đại học Dân lậ p Hả i Phòng CHƢƠNG I – TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung dầu thực...
 • 38
 • 493
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC) pptx

Luận văn:Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC) pptx
... u s d ng PAC nhà máy c p nư c sinh ho t 6 1.4 Polyaluminium silicate chloride (PASiC) 1.4.1 Tính ch t c a PASiC Polyaluminium silicate chloride (PASiC) có công th c chung AlnSil Cl(3n+4l-m)(OH)m, ... NGHIÊN C U 2.1 Đ i tư ng T ng h p polyaluminium silicate chloride (PASiC) 2.2 Phương pháp nghiên c u 2.2.1 Phương pháp nghiên c u Polyaluminium silicate chloride (PASiC) m t h p ch t keo t th h ... aluminium chloride b ng lon nhôm th c hi n quy trình t ng h p polyaluminium silicate chloride (PASiC) Ph n 3: So sánh kh keo t gi a h p ch t PASiC t o thành t aluminium chloride, t lon nhôm, polyaluminium...
 • 26
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao pcbnnghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở huyện vụ bản tỉnh nam địnhđề tài tập trung nghiên cứu quá trình hình thành các chính sách pháp luật đất đai tại việt nam qua các thời kì từ đó nhìn nhận lại khái niệm sở hữu toàn dân trong thời đại hiện naynghiên cứu quá trình sáp nhập hợp nhất trong nền kinh tế mới nổi của việt nam 1990 2009nghiên cứu quá trình dhđh cho hs rlptk trong đó knđh được tiếp cận ở góc độ kn riêng gắn với phân môn tập đọc trong chương trình tv đầu cấp thquá trình trùng hợpnghiên cứu quá trình và thiết bị truyền nhiệtnghiên cứu quá trình hóa họcnghien cuu qua trinh len men ruou nep thannghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác nanomeso zsm5 tạo nhiên liệu sinh họcnghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở việt namnghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dưnghiên cứu quá trình truyền nhiệtrut nhan xet khi nghien cuu qua trinh cuu nuoc cua nguyen ai quocnghiên cứu quá trình thực thi chính sách miền thủy lợi phí nông nghiệp tại tỉnh nam địnhSƯu tầm một số tài liệuTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsDE THI TOAN TUOI THO 2017file word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10Dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảophân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Prepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFtính toán hồ nước máiThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phi