Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp có chuyển pha spin

Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp chuyển pha spin

Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp có chuyển pha spin
... HOMO: Qu o phõn t cao nht b chim (Highest occupied molecular orbital) HS: Spin cao (High spin) K: ng nng LS: Spin thp (Low spin) LUMO: Qu o phõn t thp nht khụng b chim (Lowest unoccupied molecular ... mụmen t MO: qu o phõn t (Molecular orbital) n: in tớch P: Nng lng kt cp in t S: Tng spin SCO: Chuyn pha spin (Spin- crossover) U: Th nng tng tỏc tnh in Coulomb : Nng lng tỏch mc trng bỏt din (khe ... thỏi spin thp sang trng thỏi spin cao (cỏc di liờn kt c lit kờ Bng 3.3) 31 Hỡnh 3.8: Bc tranh mt bin dng in t (Deformation electron density) ca phõn t cỏc trng thỏi spin thp (LS) v spin...
 • 15
 • 162
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử thiosemicacbazon

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử thiosemicacbazon
... phối tử thiosemicacbazon 1.1.2 Một số ứng dụng thiosemicacbazon phức chất chúng 1.2 GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VÀ KHẢ NĂNG TẠO PHỨC CỦA CÁC KIM LOẠI ĐÓ VỚI PHỐI TỬ ... TỰ NHIÊN -o0o - Vũ Thị Điệp TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHỨC CHẤT KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VỚI PHỐI TỬ THIOSEMICACBAZON Chuyên ngành: Hoá Vô Mã số: 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... TỬ THIOSEMICACBAZON 1.2.1 Giới thiệu kim loại Ni, Pd, Cu, Zn 1.2.2 Khả tạo phức kim loại chuyển tiếp với thiosemicacbazon 10 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHỐI TỬ VÀ PHỨC CHẤT...
 • 15
 • 233
 • 2

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin thiosemicacbazon ba càng

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin thiosemicacbazon ba càng
... chưa nghiên cứu nhiều Với mục đích góp phần vào hướng nghiên cứu tập trung nghiên cứu tạo phức benzamiđin ba dẫn xuất từ thiosemicacbazit với kim loại chuyển tiếp Ni2+, Pd2+ Công việc đề tài tổng ... việc đề tài tổng hợp phối tử benzamiđin ba dẫn xuất từ thiosemicacbazit, sau tổng hợp nghiên cứu phức chất chúng Với mục đích này, luận văn bao gồm nội dung sau: Tổng hợp phối tử H2L chia làm ... chính: - Tổng hợp benzimidoyl clorua - Tổng hợp dẫn xuất 4,4-diankylthiosemicacbazit Tổng hợp phức chất Pd(II) Ni(II) với phối tử H2L Nghiên cứu cấu trúc H2L, phức chất Pd(II) Ni(II) với H2L phương...
 • 6
 • 182
 • 0

CẤU TRÚC HÌNH học, cấu TRÚC điện tử và các đặc TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN của một số PHÂN tử KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP

CẤU TRÚC HÌNH học, cấu TRÚC điện tử và các đặc TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN của một số PHÂN tử KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP
... cấu trúc CHƯƠNG CẤU TRÚC HÌNH HỌC, CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN CỦA PHÂN TỬ Fe(dpbo)(HIm)2 3.1 Trạng thái spin thấp 3.1.1 Cấu trúc hình học: Hình 3.1: Cấu trúc hình học phân ... - Đỗ Hồng Điệp CẤU TRÚC HÌNH HỌC, CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN CỦA MỘT SỐ PHÂN TỬ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP Chuyên ngành: Vật lý chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC ... nghiên cứu cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử, đặc trưng chuyển pha spin phân tử Fe(dpbo)(HIm)2 Đồng thời, để góp phần định hướng cho việc điều khiển đặc trưng SCO, việc thiết kế phân tử SCO mới,...
 • 63
 • 242
 • 0

CẤU TRÚC HÌNH học, cấu TRÚC điện tử và các đặc TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN của một số PHÂN tử KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP

CẤU TRÚC HÌNH học, cấu TRÚC điện tử và các đặc TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN của một số PHÂN tử KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP
... - Đỗ Hồng Điệp CẤU TRÚC HÌNH HỌC, CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN CỦA MỘT SỐ PHÂN TỬ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP Chuyên ngành: Vật lý chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC ... 78,54) tới cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử chuyển pha spin phân tử Fe(dpbo)(HIm)2 5.1 Ảnh hưởng dung môi tới cấu trúc hình học Hình 5.1: Cấu trúc hình học phân tử Fe(dpbo)(HIm)2 nguyên tử hydro ... việc tối ưu hóa cấu trúc Người hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Tuấn 17 Luận văn thạc sĩ Đỗ Hồng Điệp CHƯƠNG CẤU TRÚC HÌNH HỌC, CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN CỦA PHÂN TỬ Fe(dpbo)(HIm)2...
 • 61
 • 148
 • 0

Nghiên cứu một số phân tử chuyển pha spin

Nghiên cứu một số phân tử có chuyển pha spin
... lý, chuyển pha spin xảy với phân tử kim loại chuyển tiếp cấu hình điện tử d4 – d7 đặt trường bát diện Trong thập kỷ qua, việc nghiên cứu phương pháp tổng hợp tính chất phân tử kim loại chuyển ... dạng dung dịch [3,24] Chính nhờ vào kết nghiên cứu phân tử kim loại chuyển tiếp chuyển pha spin tiềm ứng dụng vô to lớn thiết bị chuyển mạch phân tử, thiết bị hiển thị lưu trữ thông tin ... phiếm hàm mật độ để nghiên cứu cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử đặc trưng chuyển pha spin số phân tử kim loại chuyển tiếp với cấu hình điện tử khác nhau, bao gồm: phân tử [Mn(pyrol)3(tren)]...
 • 23
 • 164
 • 0

Nghiên cứu một số phân tử chuyển pha spin

Nghiên cứu một số phân tử có chuyển pha spin
... lý, chuyển pha spin xảy với phân tử kim loại chuyển tiếp cấu hình điện tử d4 – d7 đặt trường bát diện Dựa lý thuyết trường phối tử, giải thích cách định tính tượng chuyển pha spin phân tử kim ... biến dạng điện tử của phân tử trạng thái spin thấp (LS) spin cao (HS) cho thấy tái phân bố điện tử phân tử Mn(pyrol)3(tren) chuyển pha trạng thái LS sang HS Vùng nhận thêm điện tử so với trạng ... dạng dung dịch [3,24] Chính nhờ vào kết nghiên cứu phân tử kim loại chuyển tiếp chuyển pha spin tiềm ứng dụng vô to lớn thiết bị chuyển mạch phân tử, thiết bị hiển thị lưu trữ thông tin...
 • 62
 • 214
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu ứng dụng một số phức chất kim loại chuyển tiếp với các axit hữu làm chất tạo màu cho gạch gốm ốp lát

Tổng hợp, nghiên cứu ứng dụng một số phức chất kim loại chuyển tiếp với các axit hữu cơ làm chất tạo màu cho gạch gốm ốp lát
... phức chất kim loại chuyển tiếp dãy 3d với phối tử axit hữu thông dụng nh axit fomic, oxalic, tactric, xitric, có màu sắc đa dạng dùng làm chế phẩm thấm tan tạo màu cho gạch gốm ốp lát Phức chất ... Tổng hợp, xác định thành phần, cấu tạo, tính chất số phức chất crom, mangan, sắt, coban, niken, đồng với axit hữu - Nghiên cứu ứng dụng phức chất làm chế phẩm thấm tan tạo màu, trang trí cho granit ... dung dịch màu Mục đích đề tài tìm đợc điều kiện thích hợp để pha dung dịch thấm tan (còn gọi chế phẩm màu) tạo màu cho gạch gốm ốp lát Các dung dịch màu phức chất ion kim loại chuyển tiếp với phối...
 • 27
 • 781
 • 0

tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức chất kim loại chuyển tiếp với thiosemicacbazon isatin

tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức chất kim loại chuyển tiếp với thiosemicacbazon isatin
... TNH SINH HC CA PHI T V PHC CHT 1.5.1 Hot tớnh khỏng vi sinh vt kim nh Hot tớnh khỏng vi sinh vt kim nh c thc hin da trờn phng phỏp pha loóng a nng õy l phng phỏp th hot tớnh khỏng vi sinh vt kim ... tớnh sinh hc ca mt s phc cht kim loi chuyn tip vi thiosemicacbazon isatin Vi hy vng rng nhng kt qu thu c s úng gúp mt phn nh d liu cho lnh vc nghiờn cu phc cht ca thiosemicacbazon v hot tớnh sinh ... Phng phỏp ph lng 19 1.5 THM Dế HOT TNH SINH HC CA PHI T V PHC CHT 21 1.5.1 Hot tớnh khỏng vi sinh vt kim nh 21 1.5.2 Cỏc chng vi sinh vt kim nh 21 1.5.3 Mụi trng nuụi cy ...
 • 67
 • 363
 • 0

Nghiên cứu một số phản ứng để xây dựng quy trình tổng hợp tamsulosin từ l tyrosin

Nghiên cứu một số phản ứng để xây dựng quy trình tổng hợp tamsulosin từ l tyrosin
... tổng hợp nghiên cứu phản ứng để tổng hợp tamsulosin hạn chế Do vậy, để góp phần nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp tamsulosin, tiến hành đề tài Nghiên cứu số phản ứng để xây dựng quy trình ... chọn l c điều kiện khác phản ứng 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Đã nghiên cứu phản ứng tổng hợp từ L- tyrosin số chất trung gian quy trình tổng hợp tamsulosin, phản ứng N-acetyl hóa, phản ứng ... trình tổng hợp tamsulosin từ L- tyrosin Với mục tiêu: Nghiên cứu phản ứng tổng hợp từ L- tyrosin số chất trung gian quy trình tổng hợp tamsulosin 2 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Bệnh u xơ tiền liệt...
 • 68
 • 245
 • 1

Nghiên cứu một số phản ứng trên nguyên tử nitơ của nuciferin và khảo sát độc tính tế bào của sản phẩm tạo thành

Nghiên cứu một số phản ứng trên nguyên tử nitơ của nuciferin và khảo sát độc tính tế bào của sản phẩm tạo thành
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐOÀN QUỐC PHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHẢN ỨNG TRÊN NGUYÊN TỬ NITƠ CỦA NUCIFERIN VÀ KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA SẢN PHẨM TẠO THÀNH KHÓA LUẬN TỐT ... tài Nghiên cứu số phản ứng nguyên tử nitơ nuciferin khảo sát độc tính tế bào sản phẩm tạo thành thực với mục tiêu sau: Tạo dẫn chất N-oxid, khử hóa N-oxid tạo N-demethyl nuciferin (nornuciferin) ... trúc sản phẩm phản ứng oxy hóa (nuciferin N-oxid) Trên phổ khối lượng sản phẩm phản ứng oxy hóa quan sát thấy pic phân tử là: [M+H]+ (m/z 312,20) Điều phù hợp với công thức phân tử sản phẩm nuciferin...
 • 71
 • 145
 • 0

Nghiên cứu một số phản ứng chuyển hóa với hợp chất ent-kauran diterpenoid phân lập

Nghiên cứu một số phản ứng chuyển hóa với hợp chất ent-kauran diterpenoid phân lập
... H 168 O OH 163 Hình 18: Sơ đồ phản ứng chuyển hóa hỗn hợp chất 2.3.1 Phản ứng epoxi hóa Cân 0,5 g chất đầu vào bình cầu phản ứng có dung tích 50 ml Hòa tan hết chất đầu 16 ml CH2Cl2 Cho 0,4 g ... F2 (163), sản phẩm thủy phân chất 164, sản phẩm thủy phân hỗn hợp chất (7+8) K2 (165), sản phẩm axetyl hóa chất 166, sản phẩm oxi hóa chất 167, sản phẩm oxi hóa hỗn hợp chất (7+8) 168 thử nghiệm ... OCOCH3), 209,7 (s, C-15) 3.4 Các phản ứng chuyển hóa ent-kauran 3.4.1 Phản ứng epoxi hóa Cân 0,5 g chất đầu vào bình cầu phản ứng có dung tích 50 ml Hòa tan hết chất đầu 16 ml CH2Cl2 Cho 0,4 g...
 • 66
 • 376
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu một số toán tử suy diễn đối với hệ tri thức F-luật. pptx

Tài liệu Nghiên cứu một số toán tử suy diễn đối với hệ tri thức F-luật. pptx
... ung cac plnrong d VU 46 NHtJ LAN, VU CHAN HUNG, DANG THANH PHU phap suy lu%n mo' v6i phirong ph ap giai m...
 • 7
 • 394
 • 1

Nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học

Nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học
... reaction channels from which the compound nucleus can be created The boundary of these regions is chosen as a nuclear radius of the channels The information about the internal nuclear structure...
 • 153
 • 184
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học
... thức cần thiết, quan trọng vật hạt nhân liên quan đến vật thiên văn Từ đó, nhận thấy vị trí, vai trò phản ứng nghiên cứu luận án 1.1 Nguồn gốc vật chất vũ trụ Trình bày giả thiết suy luận ... lĩnh vực thiên văn mà lĩnh vực cấu trúc hạt nhân Ngoài ra, hạt nhân không bền môi trường cho giúp có kiến thức cấu trúc hạt nhân Với thiết bị đại dành cho nghiên cứu hạt nhân nay, hoàn toàn tiến ... Bố cục luận án, trình bày tiếng Anh, với nội dung sau: - Phần mở đầu - Chương 1: Những kiến thức tổng quan vật hạt nhân, vật thiên văn mục tiêu luận án Những chuỗi phản ứng hạt nhân xảy trình...
 • 30
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi của huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu một số bài tập bổ trợ giúp tiếp thu kỹ thuật đá bóng bằng lòng mu trong bàn chân cho nam học sinh trường thph dân tộc nội trú thanh hoánghiên cứu xử lý tách ion kim loại tích tụ trong cơ thịt vẹm xanh trong một số dung dịchnội dung nghiên cứu đặc điểm phân tử của một số loài sán lá nhỏnghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tửluận án nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất nước rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyênđánh giá chất lượng môi trường nguồn gốc ô nhiễm và tốc độ lắng đọng trầm tích từ kết quả nghiên cứu một số chỉ thị đánh dấu phân tửnghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệmnghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh miền núi từ 11 đến 17 tuổi tỉnh vĩnh phúc và phú thọnghiên cứu một số chế phẩm dược liệu có nguồn gốc từ nấm linh chi ở việt namnghiên cứu một số hoạt quảng cáo cho sữa th true milk của công ty cổ phần sữa thnghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu ðông năm 2010 vùng gia lâm và phụ cậnnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 60 tuổi trở lên tại viện lão khoa trung ươngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học