Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa vật liệu nano zn2sno4

Nghiên cứu chế tạo chức năng hóa vật liệu nano zn2sno4

Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa vật liệu nano zn2sno4
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Ngô Như Việt NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CHỨC NĂNG HÓA VẬT LIỆU NANO Zn2SnO4 Chuyên ngành: Vật lý chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI ... defined Nghiên cứu tính chất vật liệu Zn2SnO4 pha tạp Eu3+ Error! Bookmark not defined 1.5 1.6 Nghiên cứu trình chức hóa bề mặt tinh thể Zn2SnO4 APTES Error! Bookmark not defined 1.7 Chức hóa ... defined 1.10 Nghiên cứu trình chức hóa bề mặt hạt Zn2SnO4 Error! Bookmark not defined Phổ FTIR hạt Zn2SnO4 trình chức hóa Error! Bookmark not defined 1.11 Chức hóa bề mặt hạt nano ZTO/Eu3+...
 • 15
 • 162
 • 0

Nghiên cứu chế tạo chức năng hóa bề mặt các hạt nano quang – từ ZnSMn fe3o4

Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano quang – từ ZnSMn fe3o4
... phương pháp hoá siêu âm hạt nano từ Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa - Tạo hạt nano đa chức quang từ ZnS:Mn Fe3O4 phương pháp vi nhũ tương - Chức hoá bề mặt hạt đa chức Fe3O4 ZnS:Mn chất APTES ... chế tạo phù hợp: chế tạo hạt nano quang ZnS:Mn với tỷ lệ tạp từ 0% đến 10% phương pháp hoá siêu âm; chế tạo hạt nano từ Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa; chế tạo chức hoá hạt đa chức Fe3O4 ZnS:Mn ... trung vào nghiên cứu chế tạo hạt nano đơn chức ; hạt nano bán dẫn ZnS:Mn nghiên cứu tối ưu hóa tỉ lệ pha tạp để có tính chất huỳnh quang tối ưu ; hạt nano từ chế tạo phương pháp đồng kết tủa phương...
 • 63
 • 218
 • 0

nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu từ nano fepd

nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu từ nano fepd
... u T ñó nghiên c u tính ch t nh t c a v t li u t c ng [5] Trong khóa lu n ti n hành: Nghiên c u ch t o tính ch t c a v t li u t nano FePd M c ñích c a khóa lu n: - Ch t o v t li u nano FePd theo ... nghiên c u ch t o h t nano t c ng v i tính ch t ñ c trưng như: lư ng d hư ng t tinh th cao, l c kháng t l n, t ñ bão hòa cao M t nh ng v t li u có tính ch t lưu tr t tính m t ñ cao h t nano FePd ... (fct) L1o kéo theo tính t c ng th hi n rõ r t v i HC l n - Nghiên c u tính ch t t c a v t li u nano FePd ñư c ch t o v i t l thành ph n khác ñư c t i nhi t ñ khác Phương pháp nghiên c u: Khóa lu...
 • 48
 • 422
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm
... to v kho sỏt tớnh cht phỏt quang ca vt liu hunh quang LaPO4 pha kim loi khớ him Tb3+ Lun cú tiờu : Nghiờn cu ch to v tớnh cht ca vt liu hunh quang lanthanum Phosphate pha t him Lun bao gm cỏc phn ... phỏt quang 1.1.2 Cỏc c trng ca s phỏt quang 1.1.3 Phõn loi phỏt quang .9 1.2 Cỏc tớnh cht quang ca tõm t him .11 1.2.1 c trng quang ph ca cỏc tõm phỏt quang ... 1.1.3 Phõn loi phỏt quang S phỏt quang c phõn loi theo thi gian sng Nu thi gian sng nh hn 10-8 s thỡ s phỏt quang c gi l hunh quang Cng cú th hiu rng hunh quang l s phỏt quang thi gian mu b...
 • 63
 • 445
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu polyprotylen talc

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu polyprotylen talc
... tài Nghiên cứu chế tạo tính chất vật liệupolypropylen /talc ’sẽ góp phần làm rõ ảnh hưởng bề mặt khoáng chất talc đến tính chất vật liệu sở polypropylen, từ khẳng định khả gia cường khoáng talc ... đến tính chất vật liệu polypropylene Nhiệm vụ nghiên cứu Chế tạo vật liệu compozit polypropylen /talc với hàm lượng loại bột khoáng talc khác  Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng khoáng talc đến tính ... Khoáng talc biến đổi bề mặt sản phẩm biển đổi phòng nghiên cứu vật liệu Polyme Compozit, Viện Khoa học Vật liệu 2.2 Phƣơng pháp chế tạo mẫu nghiên cứu Vật liệu compozit polypropylen /talc chế tạo...
 • 50
 • 239
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu polyme nanôcmpozit trên cơ sở cao su thiên nhiên cacbon nanotube

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu polyme nanôcmpozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và cacbon nanotube
... thực dễ dàng tạo sản phẩm cuối với hiệu su t cao 1.2 Cao su thiên nhiên 1.2.1 Lịch sử phát triển CSTN Cao su thiên nhiên vật liệu polyme tách từ nhựa cao su Cây cao su phát lần vào cuối kỉ thứ ... tương hợp cho vật liệu polyme blend sở CSTN 1.2.4.2 Nâng cao tính lý cho cao su cách cho chất độn hoạt tính Đối với hợp phần cao su đưa chất trộn vào, độ bền kéo đứt vài tính chất cao su lưu hóa ... Vật liệu nghiên cứu Những vật liệu nghiên cứu khóa luận bao gồm CSTN, CNTs phụ gia khác trình bày cụ thể 2.3.1 Cao su thiên nhiên Cao su thiên nhiên sử dụng cao su SVR - 3L công ty cao su Việt...
 • 50
 • 181
 • 0

nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng
... hợp nano Cu phương pháp khử hóa học hỗ trợ nhiệt vi sóng dung môi glycerin, chất khử hydrazine hydrat, chất bảo vệ PVP - Nghiên cứu tính chất hóa lý vật liệu nano Cu phương pháp phân tích hóa ... âm, phương pháp khử nhiệt, khử điện hóa Ngoài nano Cu tổng hợp phương pháp: khử hóa học, phương pháp polyol, phương pháp bốc bay Nghiên cứu chế tạo thành công dung dịch nano Cu, làm rõ tính chất ... chế tạo nano đồng bao gồm phân hủy nhiệt [8, 9], khử hóa học [6, 14, 18], nhiệt vi sóng [10], phương pháp xạ [3], phương pháp polyol [10], phương pháp vi nhũ [7], phương pháp khử nhiệt khử sóng...
 • 65
 • 614
 • 3

Nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng (au) kích thước nanomet bằng phương pháp hóa học

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng (au) kích thước nanomet bằng phương pháp hóa học
... đề: Nghiên cứu chế tạo tính chất vật màng mỏng kim loại vàng (Au) kích thước nanomet phương pháp hóa học Nội dung luận văn nghiên cứu chế tạo màng vàng thực đế thủy tinh phương pháp hóa học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ NGUYỄN VĂN KHÁ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA MÀNG MỎNG KIM LOẠI VÀNG (Au) KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP HĨA HỌC Chun ... Rh6G 2.1 Thực nghiệm chế tạo màng vàng kích thước nanomet phương pháp hóa học Nhiệm vụ chế tạo màng Au kích thước nanomet đế thủy tinh phương pháp hóa học Phương pháp chế tạo bào gồm năm bước...
 • 50
 • 221
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... mặt vật liệu gốm xốp có gắn ống nano cacbon theo BET diện tích tăng lên ~ 20 lần (12,5 m2/g) so với vật liệu gốm xốp chưa gắn ống nano cacbon (0,6 m2/g) Khi đó, vật liệu bền vững để xử nước ô ... sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon sử dụng làm vật liệu hấp phụ thân chúng sử dụng vật liệu lọc Để khảo sát khả hấp phụ vật liệu tiến hành nghiên cứu thời gian đạt ... khả hấp phụ gốm xốp sau gắn CNT tăng lên nhiều Khảo sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon mục đích sử dụng nghiên cứu làm nhiệm vụ lọc thô, nhiên khả lọc vật liệu đóng...
 • 14
 • 491
 • 0

Nghiên cứu xây dựng công nghệ chế tạo ứng dụng của vật liệu nanô phát quang vật liệu quang điện polyme dẫn lai hạt kim loại nanô

Nghiên cứu xây dựng công nghệ chế tạo và ứng dụng của vật liệu nanô phát quang và vật liệu quang điện polyme dẫn lai hạt kim loại nanô
... nhiệm vụ nghiên cứu theo nhánh: Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang phổ ứng dụng vật liệu nano phát quang Nghiên cứu chế tạo tính chất vật liệu quang điện tử sở polyme dẫn lai hạt nano kim loại Phần ... hai loại giấy bóng vỡ giấy in không phát quang - Tập trung nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp chất bán dẫn hữu cơ, vật liệu polyme dẫn, chế tạo vật liệu quang điện sở polyme dẫn lai hạt nano kim loại ... vật liệu polyme dẫn điện, vật liệu lai sở polyme dẫn điện với hạt nano kim loại ứng dụng cho chế tạo pin mặt trời hữu mẻ Đề tài chế tạo thành công hai loại polyme dẫn quan tâm Ppy, PPV dẫn xuất...
 • 6
 • 413
 • 2

Nghiên cứu chế tạo pin quang năng từ tinh thể nano ppsx

Nghiên cứu chế tạo pin quang năng từ tinh thể nano ppsx
... Các nhà nghiên cứu pin quang từ tinh thể nano có giá phải so với loại pin quang truyền thống Tuy nhiên, tính hiệu lại chưa sánh Cuối cùng, họ phát triển gốc hóa học nhân tạo – phân tử nhỏ tạo cầu ... cấu trúc tinh thể nano Các cầu nối có khả dẫn điện cách hiệu quả, từ khiến cho lượng điện pin quang tinh thể nano sản xuất tăng lên Năng lượng mặt trời trở thành loại hình lượng thay thể phổ biến ... nhà nghiên cứu tin pin quang tinh thể nano giúp ngành công nghiệp đạt tới trình thương mại hóa Song điều không thực vài năm tới hệ thống quang gặp số khó khăn Đại học Nam California tiếp tục nghiên...
 • 3
 • 157
 • 0

nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở pzt các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe
... gm PZT- PZN-PMnN vo nng PZT (a) v Zr/Ti (b) 60 Hệ số áp điện d (pC/N) 31 1100 1600 (b) Hệ số liên kết điện k, kt, k31 p 1200 0.5 0.2 0.6 0.7 160 1300 Hệ số phẩm chất Q m 1400 (a) Hệ số áp điện ... (b) 0.015 400 Tổn hao điện môi tan 1400 140 kp d31 Hệ số phẩm chất Q m 0.6 Hệ số áp điện d 31 Hệ số liên kết điện k , k p t 4.2.2.3 nh hng ca CuO n tớnh cht ỏp in ca gm PZTPZNPMnN T kt qu o ph ... ca gm PZT - PZN - PMnN pha Fe2O3 o nhit phũng So vi PbTiO3 [1] v Pb(Zr,Ti)O3 [64], ph tỏn x Raman ca mu PZT PZN PMnN pha Fe2O3 dng nh rng hn iu ny phự hp vi c tớnh chuyn pha nhũe ca gm PZT...
 • 26
 • 215
 • 0

Nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe
... ỏp in ca gm PZT- PZN-PMnN vo nng PZT (a) v Zr/Ti (b) 77 Hỡnh 4.1 Gin nhiu x tia X ca gm PZTPZNPMnN pha Fe2O3 82 Hỡnh 4.2 Hng s mng (a) v nng pha t giỏc (b) ca gm PZTPZN PMnN pha Fe2O3 ... Vogel Fulcher ca cỏc mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 67 Hỡnh 3.6 ng thc nghim v ng lm ... cỏc tn s khỏc ca nhúm mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 xiv (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 64 Hỡnh 3.4 Hng s in mụi theo...
 • 149
 • 431
 • 5

luận án tiến sỹ nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở pzt các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

luận án tiến sỹ nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe
... ỏp in ca gm PZT- PZN-PMnN vo nng PZT (a) v Zr/Ti (b) 77 Hỡnh 4.1 Gin nhiu x tia X ca gm PZTPZNPMnN pha Fe2O3 82 Hỡnh 4.2 Hng s mng (a) v nng pha t giỏc (b) ca gm PZTPZN PMnN pha Fe2O3 ... Vogel Fulcher ca cỏc mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 67 Hỡnh 3.6 ng thc nghim v ng lm ... cỏc tn s khỏc ca nhúm mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 xiv (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 64 Hỡnh 3.4 Hng s in mụi theo...
 • 149
 • 329
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinnghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 r y gd tb dy ho kích thước nanometnghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha zns zno của các cấu trúc nano zns một chiềunghiên cứu chế tạo và các tính chất của màng mỏng pztnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta metamaterialsnghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quảnghiên cứu chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn hợp chất ba nguyên tố iiiivi2 cuins2nghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòenghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsninghiên cứu hiện trạng và chức năng của hệ thốngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 03 11 1522269(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12uftai ve tai day22455uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc hop nhat ban nien nam 2010BAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh Refrigeration2.Dang ky du hop 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020