Mô phỏng ngập lụt hạ lưu lưu vực sông cả

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Nội " pptx

Tài liệu Báo cáo
... chia thành cấp độ: thấp, thấp, trung bình, cao, cao 61 Sau tính toán tổn thương lũ, nghiên cứu tiến hành đồ hóa mức độ tổn thương gây lũ, ngập lụt lưu vực sông Nhuệ Đáy, địa bàn thành phố Nội ... hình ngập lụt lưu vực sông Nhuệ Đáy, nghiên cứu thấy công thức (2.3) phù hợp với điều kiện khu vực nghiên cứu Bài báo sử dụng công thức (2.3) để xây dựng đồ tổn thương gây bới ngập lụt cho lưu vực ... lũ, ngập lụt thành lập dựa đồ hiểm họa lũ, ngập lụt đồ sử dụng đất Hình Các bước xác định tính dễ bị tổn thương lũ, ngập lụt Bước 1: Xây dựng đồ hiểm họa gây lũ, ngập lụt Bản đồ hiểm họa lũ, ngập...
 • 8
 • 454
 • 0

ứng dụng hình nam phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông vệ, trạm an chỉ

ứng dụng mô hình nam mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông vệ, trạm an chỉ
... Các thông số hình 27 2.5 hình số viết FORTRAN hình NAM 28 CHƢƠNG ÁP DỤNG VÀ SO SÁNH HAI MÔ HÌNH NAM TRONG MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LƢU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ 30 3.1 ... 3.3 Hiệu chỉnh kiểm định hình NAM – FORTRAN với dòng chảy ngày 40 3.4 Hiệu chỉnh kiểm định hình MIKE NAM với dòng chảy 46 3.5 Hiệu chỉnh kiểm định hình NAM – FORTRAN với dòng chảy 54 ... so sánh với hình MIKE NAM cho nhiều lƣu vực khác để khẳng định tính đắn hình Vì vậy, khóa luận chọn đề tài: Ứng dụng hình NAM dòng chảy lƣu vực sông Vệ, trạm An Chỉ nh m tiếp...
 • 67
 • 211
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp " ỨNG DỤNG HÌNH NAM PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LƯU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ " potx

Khóa luận tốt nghiệp
... viết FORTRAN hình NAM 28 CHƢƠNG ÁP DỤNG VÀ SO SÁNH HAI MÔ HÌNH NAM TRONG MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LƢU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ 30 3.1 Phƣơng pháp số liệu s dụng đánh giá hình ... so sánh với hình MIKE NAM cho nhiều lƣu vực khác để khẳng định tính đắn hình Vì vậy, khóa luận chọn đề tài: Ứng dụng hình NAM dòng chảy lƣu vực sông Vệ, trạm An Chỉ nh m tiếp ... HÌNH NAM TRONG MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LƢU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ 3.1 Phương pháp số liệu s dụng đánh giá hình 3.1.1 Các bƣớc tiến h nh Hiệu chỉnh tham số hình tìm tham số có khả tốt...
 • 67
 • 289
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu các sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... vực hạ lưu Bến Hải Thạch Hãn xây dựng từ đồ kết hợp với kết tính toán để xây dựng đồ ngập lụt khu vực nghiên cứu tương ứng với trận lũ lịch sử Cơ sở liệu với mô hình xây dựng sở khoa học cho nghiên ... Quảng Trị Kết luận Trong nghiên cứu này, mô hình kết nối 12D sử dụng mô ngập lụt hạ lưu sông Thạch Hãn Bến Hải phần hạ lưu sông Ô Lâu Kết mô có độ tin cậy phù hợp với số liệu có Bản đồ ngập lụt ... phù hợp (hình 7) 6 T.N Anh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 1-8 Xây dựng đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Bến Hải Thạch Hãn Kết tính toán trận lũ lịch sử...
 • 8
 • 370
 • 2

XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CẢNH báo, dự báo lũ và NGẬP lụt CHO lưu vực SÔNG BA

XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CẢNH báo, dự báo lũ và NGẬP lụt CHO lưu vực SÔNG BA
... kết dự báo cho lưu vực sông theo lựa chọn người sử dụng  Hiệu chỉnh kết dự báo sau mô hình Hình 11: Giao diện hiển thị kết Dự báo  Kết xuất kết dự báo, tin Công nghệ Dự báo lũ, ngập lụt lưu vực ... + Dự báo ngập lụt với thời gian dự kiến 24 giờ: Công nghệ đưa đồ tính toán dự báo ngập lụt theo thời gian dựa vào kết tính mô hình dự báo ngập hệ thống Các mô đun xây dựng gồm:  Cập nhập, lưu ... Chênh lệch lớn độ sâu vết 0.78 m Xây dựng công nghệ Phần mềm công nghệ phân tích, giám sát, dự báo, cảnh báo dự báo lũ, ngập lụt hạn hán cho hệ thống sông Ba phát triển ngôn ngữ VB.NET Cốt lõi...
 • 9
 • 132
 • 0

phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông đăk bla sử dụng hình HEC RAS và công cụ HEC GeoRAS

Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông đăk bla sử dụng mô hình HEC RAS và công cụ HEC GeoRAS
... vào sông, từ trình đó, HECRAS đƣợc độ sâu nhƣ diện ngập lƣu vực 2.4.2 Công cụ HEC- GeoRAS Công cụ HEC- GeoRAS đun đƣợc tích hợp liệu GIS kết thủy lực hình HEC- RAS Công cụ HEC- GeoRAS ... Minh Khoa Môi trƣờng & Tài nguyên Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng i ` TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu ngập lụt vùng hạ lƣu lƣu vực sông Đắk Bla sử dụng hình HEC- RAS công cụ HEC- GeoRAS đƣợc ... vời hình HEC- RAS công cụ HEC- GeoRAS để xây dựng hình vỡ đập ảnh hƣởng từ lũ gây HEC- GeoRAS truy xuất liệu địa lý từ hệ thống đồ địa hình số chuyển liệu vào hình HEC- RAS HEC- RAS dòng...
 • 74
 • 234
 • 0

phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu đập cửa đạt đến bái thượng

mô phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu đập cửa đạt đến bái thượng
... Giới hạn vùng ngập hạ lưu xác định sở đồ DEM toàn khu vực hạ lưu lưu vực sông Mã với độ phân giải 100x100m xây dựng từ đồ địa hình chi tiết hóa cho khu vực nghiên cứu từ đập Cửa Đạt đến Bái Thượng ... toàn khu vực nông nghiệp Nam sông Chu Trong trận lũ năm 2007 nói trên, đập Cửa Đạt trình xây dựng bị hư hại phần, đồng thời khu vực hạ lưu đập Cửa Đạt xung quanh đập Bái Thượng chịu tác động ngập ... cấp cho khu vực từ hạ lưu đập Cửa Đạt đến Bái Thượng chủ yếu gồm xã Xuân Mỹ, Xuân Cẩm, Ngọc Phụng, Thị trấn Thường Xuân, Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cao Thọ Xương (hình 1) Hình Sơ đồ khu vực nghiên...
 • 135
 • 323
 • 0

BÁO CÁO " ỨNG DỤNG HÌNH MIKE ĐỂ TÍNH TOÁN NGẬP LỤT HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " ppt

BÁO CÁO
... Địa hình tính toán sông Cu Đê hình hình lũ bao gồm: hình chiều sông MIKE 11 hình lũ tràn bãi hai chiều MIKE 21FM 3.4.1 Mạng lưới sông 1D (Q~t) (Z~t) (Z~t) (Q~t) Hình Địa hình tính ... Hình Địa hình tính toán MIKE 21FM Hình Mạng lưới sông MIKE 11 3.4.2 Địa hình tính toán MIKE 21FM hình lũ hai chiều toàn lưu vực có khả chịu ảnh hưởng lũ (hình 8) Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 việc xây dựng sở hạ tầng vô cần thiết cấp bách cho thành phố Đà Nẵng Khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thuộc...
 • 6
 • 315
 • 0

Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian trường hợp áp dụng cho bài toán phỏng ngập lụt lưu vực sông đăk bla

Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt lưu vực sông đăk bla
... TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU GIS THEO THỜI GIAN: TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN MÔ PHỎNG NGẬP LỤT SÔNG ĐAK -BLA Tác giả ĐỖ MINH TRƯỜNG Khóa luận đệ trình để áp ứng yêu cầu cấp Kĩ ... trình định liên quan đến hoạch định sách lưu vực sông 10 Xuất phát từ lý trên, đề tài Trực quan hóa liệu GIS theo thời gian, trường hợp áp dụng cho toán ngập lụt sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum” ... – thời gian, trường hợp ứng dụng cho toán ngập lụt sông Đak Bla 37  Dữ liệu thuộc tính thay đổi, liệu không gian không đổi: trường hợp áp dụng cho toán trực quan hóa lượng mưa, liệu lượng mưa...
 • 69
 • 278
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông ba

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông ba
... trong khu vực hạ lưu sông Ba Phương pháp Hiện giới có phương pháp sử dụng để xây dựng đồ ngập lụt, là: a Xây dựng đồ ngập lụt dựa vào điều tra trận lũ lớn thực tế xảy b Xây dựng đồ ngập lụt dựa ... lụt ứng với trận lũ khác nhau, nghiên cứu tiên hành: “ Nghiên cứu xây dựng đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba Kết nghiên cứu sở quy hoạch phòng chống lũ cho khu vực làm tài liệu tham khảo cho ... xây dựng đồ ngập lụt Rất nhiều phần mềm GIS ứng dụng ngành KTTV, đặc biệt hữu ích lĩnh vực quản lý lưu vực xây dựng đồ ngập lụt quy trình chung tiến hành thành lập đồ ngập lụt (hình 14) Xây dựng...
 • 14
 • 592
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba
... 42 Bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Ba ứng với thời điểm ngập lụt lớn tháng 11/2009 95 Hình 43 Bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Ba_ Ứng với tần suất 1% 96 Hình 44 Bản đồ ngập lụt hạ lưu ... sông Ba_ Ứng với tần suất 2% 97 Hình 45 Bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Ba_ Ứng với tần suất 5% 98 Hình 46 Bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Ba_ Ứng với tần suất 10% 99 v LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc ... Các phương pháp xây dựng đồ ngập lụt Hiện giới có phương pháp sử dụng để xây dựng đồ ngập lụt, là: Xây dựng đồ ngập lụt dựa vào điều tra trận lũ lớn thực tế xảy Xây dựng đồ ngập lụt dựa vào việc...
 • 105
 • 450
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE-FLOOD tính toán ngập lụt hạ lưu sông Ba " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... luận hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt cho hạ lưu sông Ba với thông số hiệu chỉnh kiểm định với kết đánh giá theo tiêu Nash đạt loại tốt, chứng tỏ hình trình ngập lụt lưu vực hệ thống sông ... liệu hình 4.2 Thiết lập hình MIKE-FLOOD cho mạng sông thuộc hạ lưu sông Ba Xây dựng mạng lưới thủy lực chiều: Mạng lưới thủy văn khu vực nghiên cứu tả sơ đồ thủy lực sông (sông Ba) , ... nhập khu từ số liệu mưa lưu vực 275 Ứng dụng MIKE-FLOOD tính toán ngập lụt hạ lưu sông Ba 4.1 Xây dựng sở liệu Dữ liệu địa hình đồ cao độ số độ cao (DEM) khu vực nghiên cứu xây dựng với độ phân...
 • 10
 • 279
 • 0

Ứng dụng hình thủy lực một và hai chiều kết hợp HDM xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông cái nha trang

Ứng dụng mô hình thủy lực một và hai chiều kết hợp HDM xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông cái nha trang
... nối hình chiều hai chiều Kết nối hình dòng chảy chiều hệ thống sông hình dòng chảy hai chiều vùng ngập Hình Liên kết hình chiều chiều hình chiều dòng chảy sông hình hai chiều ... Bùi Văn Chanh ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC MỘT VÀ HAI CHIỀU KẾT HỢP HDM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG CÁI NHA TRANG Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60 44 0224 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... Ninh Hòa sông Cái Nha Trang, đồ ngập lụt hạ lưu hồ thủy đện Eakrôngru tỉnh Khánh Hòa hình HDM hình thủy lực chiều kết hợp, nước chảy sông hình chiều, nước tràn bờ sang bãi tràn hình tự...
 • 76
 • 370
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba
... 42 Bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Ba ứng với thời điểm ngập lụt lớn tháng 11/2009 97 Hình 43 Bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Ba_ Ứng với tần suất 1% 98 Hình 44 Bản đồ ngập lụt hạ lưu ... phƣơng pháp xây dựng đồ ngập lụt Hiện giới có phƣơng pháp đƣợc sử dụng để xây dựng đồ ngập lụt, là: Xây dựng đồ ngập lụt dựa vào điều tra trận lũ lớn thực tế xảy Xây dựng đồ ngập lụt dựa vào ... TRÌNH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT 64 2.3.1 Khái niệm hệ thống thông tin địa lý 64 2.3.2 Các phương pháp GIS xây dựng đồ ngập lụt [1, 2, 3] 66 CHƢƠNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT KHU VỰC NGHIÊN...
 • 107
 • 377
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình mike flood mô phỏng ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộitình hình ngập lụt hạ lưu sông baphan tich danh gia va xac dinh nguyen nhan lu lut tren luu vuc song baluat danh gia tac dong moi truong o ha luu vuc song me cong3 3 sơ đồ tính toán cân bằng nước bằng mô hình mike basin trên lưu vực sông trà khúc tỉnh quảng ngãi3 chạy thử nghiệm mô hình wetspa cho thượng lưu lưu vực sông cảsửa đổi sông mã nguồn của mô hình và chạy lại cho lưu vực sông cảhiện trạng tai biến lũ lụt trên lưu vực sông thu bồnlưu vực sông cầucác tỉnh thuộc lưu vực sông cầuô nhiễm lưu vực sông cầuquản lý tổng hợp lưu vực sông cầuủy ban lưu vực sông cầuhiện trạng lưu vực sông cầumôi trường lưu vực sông cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây