TCVN 9169:2012: Công trình thủy lợi Hệ thống tưới tiêu Quy trình tưới nhỏ giọt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT
... tốc độ dòng chảy nhỏ trì - Rửa hệ thống: Từng khối để đảm bảo hệ thống đủ áp lực lưu lượng - Toàn hệ thống nên xúc rửa năm lần, hàng tháng có thể, tùy theo cần thiết hệ thống - Đường ống ống nhánh ... ngừa thích hợp 3.3.2 Duy tu bảo dưỡng hệ thống đường ống Danh mục kiểm tra bảo dưỡng thiết bị hệ thống tưới nhỏ giọt bao gồm: 1) Xúc rửa hệ thống: - Rửa ống tưới: Mở khóa cuối đường ống van ống ... thống tưới nhỏ giọt 3.3.1 Để tăng tối đa hiệu hệ thống tưới, vấn đề quan trọng hệ thống phải thiết kế, lắp đặt vận hành kết hợp vói chương trình bảo dưỡng thích hợp Thường chương trình bảo dưỡng...
 • 7
 • 224
 • 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ
... A µ A µ - 0,98 - 0,78 - 0,62 - 1.0 - 0,96 - 0,82 - 1,14 - 1,04 - 0,94 3,0 - 2,5 - 2,1 - 3,2 - 2,7 - 2,3 - 2,4 - 3,0 - 2,7 - 10 3,7 - 3,2 - 2,9 - 15 4,0 - 3,6 - 3,3 - 20 4,2 - 3,9 - 3,6 - b) Trường ... cấp II: N 1-1 , N 1-2 , N 1-3 , v.v ; N 2-1 , N 2-2 , N 2-3 , v.v ; N 3-1 , N 3-2 , N 3-3 , v.v ; Kênh nhánh cấp III: N 1-1 -1 , N 1-1 -2 , N 1-1 -3 , v.v ; N 1-2 -1 , N 1-2 -2 , N 1-2 -3 , v.v ; 3.2 Trường hợp hệ thống kênh tưới ... nét mành thưa - Vùng có công trình tưới - Vùng xây dựng công trình tưới - Vùng bị hạn chưa có biện pháp tưới Khu tiêu: - Vùng có công trình tiêu - Vùng xây dựng công trình tiêu - Vùng bị úng...
 • 67
 • 937
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9164:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÊNH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9164:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÊNH
... nhiệm vụ hệ thống tưới tiêu để xây dựng quy trình vận hành tuyến kênh, hệ thống kênh hệ thống tưới tiêu 3.4 Vận hành hệ thống kênh phải vào văn quy phạm pháp luật hành thực trạng hệ thống kênh để ... TCVN 285:2002 Quy định thiết kế công trình thủy lợi [9] TCVN 411 8-8 5 Hệ thống tưới - Tiêu chuẩn thiết kế [10] 14TCN-13 1-2 002 Trang thiết bị quản lý hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu ... kênh tưới kênh Hình A2 - Sơ đồ ký hiệu hệ thống kênh tưới có nhiều kênh Hình A3 - Sơ đồ ký hiệu hệ thống kênh tiêu kênh Hình A4 - Sơ đồ ký hiệu hệ thống kênh tiêu có hai nhiều kênh tiêu...
 • 22
 • 573
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9168 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9168 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA
... tính theo công thức: qht = qmr η qht hệ số tưới toàn hệ thống; qmr hệ số tưới mặt ruộng; η hệ số sử dụng nước toàn hệ thống tưới, phương pháp xác định quy định tiêu chuẩn thiết kế kênh tưới Các ... Trong công thức (1) mức nước tưới m thay bằng: m = 3,6n.t.q (2) n số tưới ngày; q hệ số tưới (l/s - ha); t số ngày trì hệ số tưới q 5.3 Hệ phương trình (1), (2), cho suốt thời vụ lúa xác định ... thời gian để đáp ứng yêu cầu sinh trưởng phát triển trồng có mặt diện tích đó, ký hiệu l/s.ha Hệ số tưới phân thành: Hệ số tưới mặt ruộng, hệ số tưới công trình đầu mối hệ số tưới toàn thể hệ thống...
 • 31
 • 404
 • 0

Quy hoạch thủy lợi hệ thống tưới VT PA1

Quy hoạch thủy lợi hệ thống tưới VT PA1
... em hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Quy hoạch thủy lợi hệ thống tưới VT- PA1 Đây đồ án tốt nghiệp sử dụng tài liệu thực tế công trình thủy lợi vận dụng kiến thức học Những điều giúp em ... cho tưới 1.4 Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch hệ thống thủy lợi giải vấn đề tưới cho xã Đạo Trù, Yên Dương, Bồ Lý Xuân Hòa- phía bắc huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh phúc đảm bảo tránh lãng phí nước, tăng hệ ... trình có quy mô, kích thước phù hợp + Trong công tác quản lý vận hành hệ thống : Khi có yêu cầu nước nhờ tính toán chế độ tưới cho loại trồng đưa kế hoạch vận hành quy trình quản lý hệ thống phù...
 • 164
 • 445
 • 1

Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt tự động phục vụ sản xuất rau an toàn

Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt tự động phục vụ sản xuất rau an toàn
... điều khiển 2.1 Công nghệ sản xuất rau an toàn Chúng nghiên cứu hệ thống tới nhỏ giọt cho rau an toàn nhà lới thực tế, hệ thống hoạt động bán tự động, số khâu cha đợc tự động hóa yêu cầu phức ... toàn phần không sản xuất hàng khối mà san xuất loại nhỏ đơn Chính thay đổi nhanh sản xuất liên kết chặt chẽ công nghệ thông tin với công nghệ chế tạo máy, làm xuất loạt thiết bị hệ thống tự động ... Đảng nhà nớc ta đẩy nhanh công công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn Do tiến hành nghiên cứu đề tài "Thiết kế hệ thống tới nhỏ giọt tự động phục vụ sản xuất rau an toàn" Trong trình thực...
 • 92
 • 1,294
 • 9

Hệ thống tưới nhỏ giọt trong cải tạo vườn cây ăn trái pot

Hệ thống tưới nhỏ giọt trong cải tạo vườn cây ăn trái pot
... đề nghị áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt cho vườn ăn trái vật liệu phương tiện Việt Nam Theo ước tính khuyến cáo, cần từ 2-3 triệu đồng có hệ thống tưới nhỏ giọt cho ăn trái, điều kiện đồng sông ... nước ta, kỹ thuật tưới nhỏ giọt số nông dân miền Trung áp dụng trồng đất cát phạm vi hẹp Hệ thống tưới bao gồm lu lớn có lỗ lấy nước đáy, kê cao khoảng 50 cm, nước truyền hệ thống máng tre, nứa ... xuyên giặt rửa lưới lọc nước bồn - Sau mùa tưới, mở khóa đầu ống nhánh, xả bỏ cặn sình toàn hệ thống Nhận xét - Ưu điểm quan trọng hệ thống tưới nhỏ giọt giới thiệu tiết kiệm nhân công, tiết kiệm...
 • 6
 • 620
 • 8

Cấu tạo và phân loại hệ thống tưới nhỏ giọt ppt

Cấu tạo và phân loại hệ thống tưới nhỏ giọt ppt
... gian tưới, ống tưới vòi nhỏ giọt để cố định - Hệ thống tưới cố định mặt đất - Hệ thống tưới nhỏ giọt di động Ống tưới vòi nhỏ giọt di động từ vị trí đến vị trí khác thời gian tưới - Hệ thống tưới ... nhánh, ống tưới làm nhiệm vụ dẫn phân phối nước, chôn mặt đất độ sâu định Do quy mô khu tưới mà số cấp đường ống khác 3.6.2.4 Phân loại hệ thống tưới nhỏ giọt - Hệ thống tưới nhỏ giọt cố định ... gian tưới - Hệ thống tưới nhỏ giọt gián đoạn: Nguyên lý cách khoảng thời gian phun nước lần Lưu lượng loại gấp - 10 lần so với loại thông thường 3.6.3 3.6.3.1 Mức tưới Mức tưới xác định theo công...
 • 3
 • 580
 • 4

hệ thống tưới nhỏ giọt

hệ thống tưới nhỏ giọt
... đầu tưới có đường kích nên chúng em khảo sát đầu tưới với hệ số nhỏ giọt giọt/giây Lần 10 Kết (giọt/ ml) Bảng 4.1: Bảng số liệu khảo sát đầu tưới nhỏ giọt Sau 10 lần khảo sát, cho kết giống hệt ... thông số: lưu lượng cần tưới, thời gian cần tưới, hệ số nhỏ giọt từ rút mối quan hệ thời gian mở thời gian đóng để cài đặt hộp điều khiển Để xác định lưu lượng tưới đầu nhỏ giọt, chúng em sử dụng ... khảo sát, cho kết giống hệt 22 giọt ml Từ ta suy giọt ml  giây = ml với a hệ số nhỏ giọt (giọt/ giây) Đặt: T khoảng thời gian tưới liên tục cho Vout thể tích nước cần tưới cho khoảng thời gian T...
 • 10
 • 286
 • 2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN
... tầng chứa nước, hệ số thấm xác định theo công thức B.2 Xác định hệ số thấm, hệ số dẫn áp dẫn mực nước theo tài liệu hồi phục mực nước sau hút nước hút thử B.2.1 Phương pháp xác định phương pháp ... bình đất đá chứa nước; H chiều dày tầng chứa nước trước hút nước; S0 độ hạ thấp mực nước lỗ khoan sau khoảng thời gian cho trước kể từ bắt đầu hút nước; µ độ nhả nước đất đá; Hệ số thấm, hệ số ... tầng chứa nước (quan hệ thủy lực nước đất nước mặt, dòng chứa nước) , quan hệ lưu lượng độ hạ thấp mực nước 2.2.2.1 Hút nước thí nghiệm đơn Hút nước lỗ khoan quan sát 2.2.2.2 Hút nước thí nghiệm...
 • 39
 • 565
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây tiêuhệ thống tưới nhỏ giọt netafimhệ thống tưới nhỏ giọt cà phêđầu tư hệ thống tưới nhỏ giọthệ thống tưới nhỏ giọt giá rẻhệ thống tưới nhỏ giọt của israelhệ thống tưới nhỏ giọt tự chếhệ thống tưới nhỏ giọt israelhệ thống tưới nhỏ giọt đơn giảnchi phí đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọthệ thống tưới nhỏ giọt cho cây cà phêcách làm hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giảnhướng dẫn làm hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giảncấu tạo hệ thống tưới nhỏ giọthệ thống tưới nhỏ giọt cho tiêuPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayKế hoạch sơ kết học kì ICÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcHCM voi CNMarx leninĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHKết luận của ban bí thư về sơ kết việcPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về thanh niênVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân5 kethua8 IO