Quá trình chuyển đổi sinh kế của người dân làng triều khúc trong thời kỳ 2000 – 2012

Quá trình chuyển đổi sinh kế của người dân làng triều khúc trong thời kỳ 2000 2012

Quá trình chuyển đổi sinh kế của người dân làng triều khúc trong thời kỳ 2000  2012
... nghiên cứu - Chương 2: Quá trình chuyển đổi sinh kế người dân làng Triều Khúc từ năm 2000 đến 2012 - Chương 3: Tác động trình chuyển đổi sinh đời sống người dân làng Triều Khúc 12 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ ... vấn đề Quá trình chuyển đổi sinh kế người dân làng Triều Khúc thời kỳ 2000 - 2012 làm đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Nghiên cứu vấn đề sinh kế Có thể nói, sinh kế vấn ... dẫn đến biến đổi nguồn lực sinh kế hộ dân - Luận văn đánh giá kết sinh kế người dân làng Triều Khúc sau thực trình chuyển đổi sinh kế - Luận văn phân tích ảnh hưởng hoạt động sinh kế tới môi trường...
 • 170
 • 333
 • 3

Giáo trình nghiên cứu quá trình chuyển lao động thủ công thành lao động cơ khí trong thời kỳ chuyển tiếp kinh doanh p1 pps

Giáo trình nghiên cứu quá trình chuyển lao động thủ công thành lao động cơ khí trong thời kỳ chuyển tiếp kinh doanh p1 pps
... định: công nghiệp hoá trình chuyển đổi toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công ... đại với kỹ thuật công nghệ cao Như công nghiệp hoá teo tư tưởng không bó hẹp phạm vi trình độ lực lượng sản xuất đơn kỹ thuật đơn để chuyển lao động thủ công thành lao động khí quan niệm trước ... triển công nghiệp tiến khoa học - công nghệ tạo suất lao động xã hội cao Khái niệm công nghiệp hoá Đảng ta xác định rộng quan niệm trước bao hàm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh...
 • 8
 • 282
 • 1

Tác động của việc thu hồi đất đến sinh kế của người dân trong quá trình đô thị hóa tại phường thủy dương, thị xã hương thủy, thừa thiên huế

Tác động của việc thu hồi đất đến sinh kế của người dân trong quá trình đô thị hóa tại phường thủy dương, thị xã hương thủy, thừa thiên huế
... vụ cho trình đô thị hóa phường Thủy Dương - Tác động việc THĐ đến sinh kế người dân phường Thủy Dương - Giải pháp giảm thiểu tác động THĐ trình đô thị hóa đến sinh kế người dân phường Thủy Dương ... THĐ phường Thủy Dương  Tác động việc THĐ địa phương: - Tình hình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hộ nông dân - Tác động tới lao động hộ nông dân - Tác động tới việc làm hộ nông dân - Tác động ... cấu ngành nghề hộ nông dân - Tác động tới thu nhập hộ nông dân - Tác động tới phương hướng sản xuất kinh doanh hộ nông dân  Giải pháp giảm thiểu tác động thu hồi đất III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 21
 • 413
 • 3

Đánh giá tác động của dự án phát triển CSHT thuộc chương trình 135 đối với sinh kế của người dân tại một số xã huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

Đánh giá tác động của dự án phát triển CSHT thuộc chương trình 135 đối với sinh kế của người dân tại một số xã huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ
... thực dự án kết thúc Đánh giá dự án thực nhiều giai đoạn khác chu trình thực dự án Và tùy theo mục đích cụ thể đánh có loại hình đánh giá khác Như đánh giá khả thi dự án, đánh giá trình thực dự án ... tố với 14 2.1.3 Đánh giá tác động dự án phát triển sở hạ tầng Đánh giá dự án hoạt động quan trọng trình thực dự án phát triển Đây trình khẳng định tính dắn, hiệu ảnh hưởng dự án mục tiêu dự án ... Thạc sĩ Đánh giá tác động dự án phát triển sở hạ tầng thuộc chương trình 135 sinh kế người dân số huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, mã số 60.31.10 công trình...
 • 128
 • 306
 • 1

Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất tại thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất tại thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất thị Hương Trà, tiến hành thực đề tài: Đánh giá tác động trình đô thị hóa đến sinh kế người dân bị thu hồi đất thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích yêu ... khai đề tài: Đánh giá tác động trình đô thị hóa đến sinh kế người dân bị thu hồi đất thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp Để hoàn thành khóa luận tốt ... đổi sinh kế người nông dân 58 4.4.2 Xác định mức độ tác động trình đô thị hóa đến sinh kế người dân bị thu hồi đất địa bàn thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 71 4.4.2.1...
 • 96
 • 77
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng kerr lên quá trình chuyển đổi công suất của bộ liên kết phi tuyến luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng kerr lên quá trình chuyển đổi công suất của bộ liên kết phi tuyến luận văn thạc sỹ vật lý
... phần phi tuyến SPM với hệ thức khác lên trình chuyển đổi công suất 9 Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng hiệu ứng Kerr lên trình chuyển đổi công suất liên kết phi tuyến đóng góp vào việc hoàn thiện ... truyề n công suấ t theo ý muố n Vì chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hiệu ứng Kerr lên trình chuyển đổi công suất liên kết phi tuyến Mục tiêu nghiên cứu xác định là: Nghiên cứu hiệu ứng Kerr ... cứu thành phần phi tuyến tác động lên Chương 2: Khảo sát ảnh hưởng hiệu ứng Kerr lên trình chuyển đổi công suất liên kết phi tuyến 2.1 Bộ liên kết phi tuyến Xét bô ̣ liên kế t phi tuyế n gồ...
 • 72
 • 434
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SỰ THAY ĐỔI CHUỖI CUNG SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở THỪA THIÊN HUẾ" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tham gia chuỗi cung sản phẩm lâm nghiệp, sinh kế người dân tộc người nói riêng người dân miền núi tỉnh Thừa Thiên- Huế có nhiều hội để cải thiện trình phát triển chuỗi cung sản phẩm lâm nghiệp TÀI ... cho sản phẩm họ Thảo luận kết luận Có thể nói, sinh kế lâm nghiệp người dân tộc người thay đổi đáng kể thời gian qua Điều thể rõ nét qua trình phát triển thay đổi chuỗi cung sản phẩm lâm nghiệp ... quan trọng trình phân tích thay đổi sinh kế người dân 3.2 Chuỗi cung sản phẩm lâm nghiệp trước năm 1995 Trước năm 1995, chuỗi cung sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào rừng tự nhiên (Sơ đồ...
 • 11
 • 208
 • 0

Biến đổi sinh kế của người tày xã trùng khánh (vùng lòng hồ thủy điện tuyên quang) ở nơi tái định cư

Biến đổi sinh kế của người tày xã trùng khánh (vùng lòng hồ thủy điện tuyên quang) ở nơi tái định cư
... quát người Tày Trùng Khánh sinh kế truyền thống Chương 2: Sinh kế người Tày Trùng Khánh nơi tái định Chương 3: Biến đổi sinh kế vấn đề đặt đời sống văn hóa người Tày nơi tái định 11 ... bào nơi tái định cư, em chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp là: Biến đổi sinh kế người Tày Trùng Khánh ( Vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang) nơi tái định với mong muốn: Kết nghiên cứu sở khoa ... - Tái cách khái quát người Tày tập quán mưu sinh truyền thống người Tày Trùng Khánh ( nơi trước tái định cư) - Phân tích thay đổi môi trường sống, hoạt động sinh kế người Tày nơi tái định cư, ...
 • 13
 • 572
 • 3

Biến đổi sinh kế của người Mường vùng hồ thủy điện Hòa Bình (Nghiên cứu trường hợp xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Biến đổi sinh kế của người Mường vùng hồ thủy điện Hòa Bình (Nghiên cứu trường hợp xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
... nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu vấn đề mang tính biến đổi Đề tài Biến đổi sinh kế người Mường vùng lũng hồ Thủy điện Hũa Bỡnh– nghiờn cứu trường hợp Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh ... Nam(2) Ảnh hƣởng môi trƣờng sinh kế ngƣời dân tái định cƣ cỏc cụng trỡnh thủy điện nhƣ thủy điện Yali, thủy điện Sêsan, thủy điện Bản Vẽ, thủy điện A Vƣơng, thủy điện Sơn La… đƣợc nhiều ngành ... dựng hồ chứa nƣớc thủy điện sông Đà thuộc xó Hiền Lƣơng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hũa Bỡnh: xúm Dƣng, xóm Doi, xóm Ké, xóm Mơ xóm Lƣơng Phong 4.2 Đối tượng nghiên cứu Nghiờn cứu biến đổi môi trƣờng sinh...
 • 127
 • 455
 • 4

Biến đổi sinh kế của người Tày ở biên giới tỉnh Lạng Sơn từ đổi mới (1986) đến nay (nghiên cứu trường hợp thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng sơn

Biến đổi sinh kế của người Tày ở biên giới tỉnh Lạng Sơn từ đổi mới (1986) đến nay (nghiên cứu trường hợp thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng sơn
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ===***=== PHẠM THỊ THU HÀ BIẾN ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƢỜI TÀY BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN TỪ ĐỔI MỚI (1986) ĐẾN NAY (Nghiên cứu trường hợp thôn Bản Thẩu, Tân Thanh, huyện Văn Lãng, ... đến (Nghiên cứu trường hợp thôn Bản Thẩu, Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) ” làm luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu - Làm rõ sinh kế truyền thống biến đổi sinh kế người Tày thôn Bản ... nghiên cứu đề tài vấn đề có liên quan đến sinh kế biến đổi sinh kế Với khuôn khổ luận văn thạc sĩ, nghiên cứu giới hạn dân tộc Tày thôn Bản Thẩu, Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn từ thời...
 • 154
 • 473
 • 4

Đánh giá tác động của dự án phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới đến sinh kế của người dân tại xã tam thai, huyện tương dương

Đánh giá tác động của dự án phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới đến sinh kế của người dân tại xã tam thai, huyện tương dương
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - - TÊN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ ... hành nghiên cứu đề tài Đánh giá tác động dự án phát triển hệ thống sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn đến sinh kế người dân Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An” Mục tiêu nghiên ... 3.3.3 Kết sinh kế người dân 3.3 Tác động riêng dự án phát triển đường giao thông, chợ công trình thủy lợi sinh kế người dân 3.3.1 Tác động dự án phát triển đường giao thông 3.3.2 Tác động dự án phát...
 • 92
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phân tích thành phần chính và hệ thông tin địa lý gis trong nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã tản lĩnhtác động của dự án duy trì và phát triển bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo khu vực thái nguyênthực trạng sinh kế của người dânđánh giá hoạt động sinh kế của người dân miền núi thôn 1 – 5 khảo sát tại thôn 1 – 5 xã cẩm sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ anhoạt động sinh kế của người dân vùng ven biểnsinh kế của người dân sau thu hồi đấthoat dong sinh ke của nguoi dan sau tai dinh cuý nghĩa sự cần thiết nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ dân gần kcncơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế của người dân tái định cưquá trình biến đổi phát triển của tư tưởng triết học việt nam thế kỷ xix đầu thế kỷ xxmối quan hệ giữa biến động sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã tản lĩnh huyện ba vì thành phố hà nộiquá trình trao đổi năng lượng của vi sinh vậttác động của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hóa tại việt namphát huy tối đa vai trò của các định chế tài chính trung gian nhằm phục vụ cho quá trình chuyển đổiđổi mới cơ chế kinh tế cơ sở của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sảnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông góc