TCVN 8422:2010 Công trình thuỷ lợi Thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công

QUY PHẠM THIẾT KẾ TẦNG LỌC NGƯỢC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG

QUY PHẠM THIẾT KẾ TẦNG LỌC NGƯỢC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG
... định Quy phạm thiết kế tầng lọc ngợc công trình thuỷ công QP-TL-C-5-75 Điều 2: Quy phạm dùng để thiết kế, kiểm tra thiết kế tầng lọc ngợc công trình thuỷ công Điều 3: Các đơn vị thiết kế toàn ... tiêu chuẩn ngành QP TL - C - - 75 QUY PHạM THIếT Kế TầNG LọC NGƯợC CÔNG TRìNH THủY CÔNG Chơng I Quy định chung 1.1 Phạm vi sử dụng Quy phạm dùng để thiết kế lọc ngợc vùng chuyển tiếp đất không ... nông thôn QUY PHạM THIếT Kế TầNG LọC NGƯợC CÔNG TRìNH THủY CÔNG QP TL - C - - 75 QP TL - C - - 75 Hà nội - 2004 lời nói đầu Để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu sản xuất, Vụ Khoa học Công nghệ...
 • 87
 • 468
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9137: 2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9137: 2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
... trường hợp tính toán Thiết kế đập tông tông cốt thép đá 5.1 Thiết kế đập phận đập tông tông cốt thép đá 5.1.1 Khi thiết kế phận đập xả nước tông tông cốt thép đá, dẫn điều này, ... chống tông vùng đập tông, đập tông cốt thép thuộc tất cấp đập phải đạt yêu cầu nêu Bảng Bảng - Yêu cầu tông vùng đập Yêu cầu tông vùng khác đập Vùng đập tông tông cốt thép - ... độ theo dẫn Điều 6.2.18 Thiết kế đập vòm tông tông cốt thép 8.1 Thiết kế đập phận đập vòm tông tông cốt thép 8.1.1 Khi thiết kế công trình đầu mối thủy lợi đập kiểu vòm vòm trọng...
 • 53
 • 560
 • 0

Đồ án chuyên ngành Công trình thủy lợi: Thiết kế cầu máng bê tông cốt thép

Đồ án chuyên ngành Công trình thủy lợi: Thiết kế cầu máng bê tông cốt thép
... Đồ án: Thiết kế cầu máng BTCT Chuyên ngành công trình thủy B THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CẦU MÁNG Theo quy phạm , cầu máng cần tính toán thiết kế ứng với tổ hợp tải trọng ... Hình 1.2 – Biểu đồ nội lực lề người 1.4 Tính toán bố trí cốt thép a Tính toán bố trí cốt thép dọc Đồ án: Thiết kế cầu máng BTCT Chuyên ngành công trình thủy Tính toán bố trí cốt thép dọc chịu ... – Nội lực vách máng trường hợp căng Đồ án: Thiết kế cầu máng BTCT Chuyên ngành công trình thủy 2.4 Tính toán bố trí cốt thép a Tính toán bố trí cốt thép dọc: Tính toán bố trí thép dọc chịu lực...
 • 32
 • 1,613
 • 0

ĐỒ án CÔNG TRÌNH TRÊN hệ THỐNG THỦY lợi THIẾT kế CỐNG NGẦM đề 17b

ĐỒ án CÔNG TRÌNH TRÊN hệ THỐNG THỦY lợi THIẾT kế CỐNG NGẦM đề 17b
... dài cống, chọn cao trình đáy cống thấp MNC (m) Cao trình đáy cống xác hoá tính toán thuỷ lực sau III Thiết kế kênh hạ lưu cống: Kênh hạ lưu thiết kế để làm cho việc tính toán thuỷ lực Thiết kế ... dân Cấp công trình: - Theo nhiệm vụ: cấp III(Tra bảng QCVN 04-05) - Theo cấp công trình đầu mối: cấp III 3- Chỉ tiêu thiết kế: Từ cấp công trình, dựa vào quy phạm ta xác định tiêu cần thiết cho ... 3,9(m3/s) - Tài liệu kênh : hệ số mái m = 1.5 ; độ nhám n = 0.025 ; độ dốc đáy: i = (3 ÷ 5).10-4 TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ I Nhiệm vụ, cấp công trình tiêu thiết kế Nhiệm vụ: - Cấp nước tưới...
 • 21
 • 613
 • 1

TCVN 5686 1992 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng các kết cấu công trình xây dựng kí hiệu quy ước chung

TCVN 5686 1992 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng các kết cấu công trình xây dựng kí hiệu quy ước chung
... tầng đ|ợc quy định từ thấp -Độ cao tầng quy định mặt sàn chịu lực Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ TIÊU CHUẩN Việt nam TCVN 5686- 1992 Phụ lục Cách ghi hiệu quy |ớc kết cấu mặt cắt ... cắt (Hình 1) Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ TIÊU CHUẩN Việt nam TCVN 5686- 1992 Cách ghi hiệu quy |ớc kết cấu mặt (hình 2) Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ ... TIÊU CHUẩN Việt nam TCVN 5686- 1992 Thí dụ : Cột tầng số : C3.02 Các hiệu th|ờng dùng đ|ợc nêu bảng d|ới : Móng Móng máy Bản móng M Mm Bm Khung...
 • 5
 • 230
 • 0

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP ĐẠI HỌC THỦY LỢI THIẾT KẾ CỬA VAN PHẲNG TRÊN MẶT

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP ĐẠI HỌC THỦY LỢI THIẾT KẾ CỬA VAN PHẲNG TRÊN MẶT
... at a1 < 0,45.h Đồ án môn học KếT CấU THéP 2H/3 ii nội h dung thiết 1/Sơ W kế: H/3 30O xác định kích thớc bản: * Sơ chọn chiều dày mặt là: bm = 10(mm) = 1(cm) * Nhịp tính toán cửa van: Chọn khoảng ... Giả thiết giàn liên kết khớp với nhau, ta dùng phơng pháp tách mắt để xác định nội lực giàn Kết tính toán đợc thể bảng GVHD: Đỗ Văn Hứa 13 SV: Vũ Ngọc Lăng Lớp 42C3 78 Đồ án môn học KếT CấU THéP ... daN/cm2 c Bánh xe ngợc hớng bánh xe bên: GVHD: Đỗ Văn Hứa 25 SV: Vũ Ngọc Lăng Lớp 42C3 Đồ án môn học KếT CấU THéP Bánh xe ngợc hớng bánh xe bên làm cao su đúc có đờng kính 200mm trục bánh xe có...
 • 26
 • 593
 • 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9359:2012 NỀN NHÀ CHỐNG NỒM - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9359:2012 NỀN NHÀ CHỐNG NỒM - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
... Nguyên tắc chống nồm cho nhà Thi t kế nhà chống nồm Thi công nhà chống nồm Kiểm tra chất lượng thi công nhà chống nồm Phụ lục A (tham khảo): Phương pháp tính toán khả chống nồm kết cấu nhà Phụ lục ... nhà (τbm) cao nhiệt độ điểm sương không khí giải pháp kỹ thuật nhiệt Thi t kế nhà chống nồm 4.1 Nguyên tắc thi t kế Nền nhà chống nồm thi t kế theo nguyên tắc hệ số hàm nhiệt bề mặt kết cấu nhà ... khả chống nồm kết cấu nhà 4.5.3 Nền nhà có khả chống nồm loại có giá trị ∆t > Thông thường lấy ∆t dao động từ 0,1 oC đến oC hay Y từ 0,024 W/m2.oK đến 0,006 W/m2.oK 4.5.4 Thi t kế nhà chống nồm...
 • 15
 • 435
 • 0

Chương trình Bồi dưỡng công nghệ mới Thiết kế bộ lọc số

Chương trình Bồi dưỡng công nghệ mới Thiết kế bộ lọc số
... l c s IIR thụng cao, thụng d i v ch n d i C Ki m tra k t thỳc mụ un 20 H-ớng dẫn sử dụng ch-ơng trình Chng trỡnh b i d ng "thi t k b l c s " c biờn so n theo c u trỳc mụ un - Chng trỡnh c gi...
 • 251
 • 151
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế máy lốc đĩa uốn tạo hình con lươn bảo vệ tàu và quy trình công nghệ chế tạo lô lốc

Đồ án tốt nghiệp thiết kế máy lốc đĩa uốn tạo hình con lươn bảo vệ tàu và quy trình công nghệ chế tạo lô lốc
... 8- Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy lốc đĩa uốn tạo hình lươn bảo vệ tàu quy trình công nghệ chế tạo lốc T n1 HGT n2 Hình 1.2 : Phương án Chú thích : Động điện Bơm thủy lực 3 .Đĩa lốc 4.Khuôn lốc ... Diệm - 4- Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy lốc đĩa uốn tạo hình lươn bảo vệ tàu quy trình công nghệ chế tạo lốc Các loại sản phẩm lốc tạo mặt cong từ đơn giản đến phức tạp Sản phẩm tạo có kích ... Minh Diệm - 42- Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy lốc đĩa uốn tạo hình lươn bảo vệ tàu quy trình công nghệ chế tạo lốc F1 p1 Fmst p0 F2 G Hình 1.12 Sơ đồ nguyên lý hành trình xuống nhanh -Van...
 • 156
 • 88
 • 0

TCVN 3988 1985 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế

TCVN 3988 1985 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế
... 2 Tài liệu lưu trữ http://tailieuxd.com/ Tài liệu lưu trữ http://tailieuxd.com/ Tài liệu lưu trữ http://tailieuxd.com/ ...
 • 4
 • 166
 • 0

Tài liệu Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng pptx

Tài liệu Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng pptx
... cung cấp điện cho tải nấu nghịch lưu cộng thép cảm ứng nguồn dòng hưởng nguồn dòng, phát xung điều khiển cộng hưởng, tải nấu thép cảm ứng phụ trợ mạch Vấn đề cảm ứng nhiệt vật liệu sắt ... có AF MÔ PHỎNG LÒ NẤU THÉP CẢM ỨNG KẾT HỢP VỚI AF 3.1 Mô nấu thép cảm ứng với trường hợp chưa có AF Hình Mô hình nấu thép cảm ứng Hình sơ đồ hệ thống cung cấp điện cho tải bao gồm: khối ... suất nguồn cấp 3.2 Mô nấu thép cảm ứng với trường hợp ghép thêm AF - Dòng điện pha phía nguồn cung cấp: dòng điện nguồn (phía trước điểm kết nối chung) Hình 10 so với đồ thị dòng điện pha nguồn...
 • 9
 • 409
 • 5

Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng pdf

Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng pdf
... có AF MÔ PHỎNG LÒ NẤU THÉP CẢM ỨNG KẾT HỢP VỚI AF 3.1 Mô nấu thép cảm ứng với trường hợp chưa có AF Hình Mô hình nấu thép cảm ứng Hình sơ đồ hệ thống cung cấp điện cho tải bao gồm: khối ... nghịch lưu cộng hưởng nguồn dòng, phát xung điều khiển cộng hưởng, tải nấu thép cảm ứng Hình Sơ đồ cung cấp điện cho tải nấu thép mạch phụ trợ cảm ứng nguồn dòng Vấn đề cảm ứng nhiệt vật liệu ... suất nguồn cấp 3.2 Mô nấu thép cảm ứng với trường hợp ghép thêm AF - Dòng điện pha phía nguồn cung cấp: dòng điện nguồn (phía trước điểm kết nối chung) Hình 10 so với đồ thị dòng điện pha nguồn...
 • 10
 • 445
 • 13

10 lỗi thiết kế bảo mật mạng thường gặp doc

10 lỗi thiết kế bảo mật mạng thường gặp doc
... Quản trị mạng – Có thể cho bảo mật mạng chức quan trọng CNTT Tuy nhiên lại bắt gặp số tổ chức bỏ sót thao tác thiết kế bảo mật đơn giản lại cần thiết Vậy lỗi mà công ty mắc phải ... cụm từ thiết lập sau bỏ quên” Đây xảy tổ chức chuyên tâm vào việc bảo vệ mạng họ mà quên đánh giá lại kế hoạch bảo mật Những hiểm họa vấn đề bảo mật thường thay đổi nhanh kiến trúc bảo mật bạn ... bạn 10 Phụ thuộc vào người dùng việc cài đặt nâng cấp Một lỗi thường gặp nhắc đến phụ thuộc vào người dùng việc triển khai vá bảo mật Có số triển khai mạng gần sử dụng WSUS để vá máy trạm mạng...
 • 11
 • 253
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế bể lọc ngượclỗi thiết kế phòng bếptcvn cấp nước đô thị tiêu chuẩn thiết kếlỗi thiết kế webthiết kế tầng trình bàytrình thiết kế bộ lọc thông dải bằng phương pháp lấy mẫu tần sốsánh tcvn hiện hành đối chiếu quy cách thiết kế của nhà thầuthiết kế bộ lọc firthiết kế bể lọcthiết kế lưới lọcthiết kế mạch lọc siêu cao tầnthiết kế bộ lọc iirthiết kế bộ lọc số firthiết kế bộ lọc tích cựcthiết kế bộ lọc thông dảiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học