Khảo sát lỗi sử dụng từ hán việt của sinh viên trung quốc học tiếng việt (cứ liệu các bài viết của sinh viên trung quốc ở việt nam)

Khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ của học viên Trung Quốc học tiếng Việt[115306][115306]

Khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ của học viên Trung Quốc học tiếng Việt[115306][115306]
... tiếng Việt, lỗi từ vựng đa dạng có số lƣợng lớn Trƣớc khảo sát loại lỗi đó, giới thiệu sơ lƣợc số quan điểm lỗi sử dụng từ ngữ 1.3 Lỗi sử dụng từ ngữ 1.3.1 Quan điểm lỗi sử dụng từ ngữ Cho đến ... tài: Khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ học viên Trung Quốc học tiếng Việt” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nhiệm vụ luận văn nghiên cứu lỗi sử dụng từ ngữ, dựa lý thuyết so sánh đối chiếu ngôn ngữ ... cơm Lỗi sử dụng từ ngữ sinh viên Trung Quốc mà thu thập đƣợc có nhiều loại Ngoài lỗi nêu trên, sinh viên mắc lỗi nhƣ lỗi thiếu từ, lỗi lặp từ, lỗi tạo từ mới, lỗi dùng sai phong cách hay lỗi...
 • 135
 • 397
 • 0

Khảo sát khả năng và sử dụng từ Hán Việt

Khảo sát khả năng và sử dụng từ Hán Việt
... lỗi thường gặp sử dụng tiếng Việt nói chung từ Hán Việt nói riêng xem xét khả mở rộng từ Hán Việt học sinh, 3.3 Từ kết khảo sát thu được, chúng tơi so sánh khả hiểu sử dụng từ Hán Việt học sinh ... từ Hán Việt từ Việt gốc Hán; nhiên, cần khẳng định rằng, từ Hán Việt phận từ Việt gốc Hán tồn bên cạnh từ Tiền Hán Việt, Hán Việt Việt hố v.v Xem xét q trình tiếp xúc ngơn ngữ văn hố Hán - Việt ... học nhằm nâng cao khả hiểu sử dụng từ Hán Việt học sinh Thế hiểu từ Hán Việt Ở đây, hiểu từ Hán Việt tức xét khả học sinh làm rõ nghĩa từ Hán Việt từ Việt từ đồng nghĩa mà từ đồng nghĩa có mức...
 • 85
 • 318
 • 0

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 3,854
 • 7

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 1,664
 • 1

SKKN sử dụng từ Hán-Việt trong môn Ngữ văn

SKKN sử dụng từ Hán-Việt trong môn Ngữ văn
... phân tích từ ngữ Hán Việt thơ văn Trong văn hành mật độ từ Hán Việt chiếm cao Ví dụ: Trong đoạn văn sau phần lớn sử dụng từ Hán Việt “Căn đề nghị Ban văn hóa tư tưởng Trung ương, Bộ văn hóa thơng ... thích, từ việc tiếp thu từ Hán Việt học sinh khó khăn Dân trí nâng cao ngơn ngữ giao tiếp vận dụng nhiều từ ngữ thuộc lớp từ văn hóa – khoa học - kỹ thuật, dùng nhiều đến từ Hán Việt Trong nhận ... mơn văn hóa xã hội Từ gốc Hán lớp từ văn hóa Tiếng việt chiếm tới 70% Trong văn hành có mật độ từ gốc Hán cao Cũng vay mượn theo đường học thuật mà từ ngữ Hán Việt mang tính trang trọng so với từ...
 • 10
 • 965
 • 21

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu
... đóng góp Tố Hữu thơ ca Việt Nam đại, có việc sử dụng từ địa phơng Đối tợng Đề tài, đối tợng để khảo sát từ địa phơng xuất thơ Tố Hữu in Tố Hữu thơ (NXB Giáo dục, 1995) gồm tập thơ sau: - Từ (1937 ... ngữ nhà thơ Tố Hữu nh : + Nghệ thuật sử dụng ngôn từ thơ Tố Hữu + Địa danh thơ Tố Hữu Trong viết Xuân Nguyên, tạp chí Sông Hơng số 10 - 1991 có đề cập đến "Từ địa phơng miền Trung thơ Tố Hữu" liệt ... tạo từ địa phơng thơ Tố Hữu 13 Qua khảo sát thống kê từ địa phơng thơ Tố Hữu ta thấy lớp từ địa phơng có cấu tạo tơng đối chặt chẽ linh hoạt, hoàn chỉnh thống Từ đơn tiết đa tiết đợc Tố Hữu sử dụng...
 • 49
 • 1,088
 • 4

NGHIÊN cứu VIỆC sử DỤNG từ hán VIỆT TRONG VIỆC DỊCH các cụm DANH từ TRONG bộ SÁCH HARRY POTTER

NGHIÊN cứu VIỆC sử DỤNG từ hán VIỆT TRONG VIỆC DỊCH các cụm DANH từ TRONG bộ SÁCH HARRY POTTER
... books 2.4.2 Harry Potter book series 16 Harry Potter is a series of seven fantasy novels written by the British author J K Rowling The books chronicle the adventures of a wizard, Harry Potter, and ... translation of original noun phrases in Harry Potter series Figure Sino-Vietnamese structures used in the English-SV translation of original noun phrases in Harry Potter series List of tables Table ... of the thesis 1.1 Rationale Since the release of the first novel Harry Potter and the Philosopher's Stone on 30 June 1997, Harry Potter has become a symbol in readers’ mind all over the world,...
 • 66
 • 240
 • 1

Tiểu luận Khảo sát việc sử dụng từ vay mượn trên báo Hoa Học Trò

Tiểu luận Khảo sát việc sử dụng từ vay mượn trên báo Hoa Học Trò
... Những vấn đề sử dụng từ vay mượn Khái niệm: Từ mượn từ vay mượn từ ngôn ngữ khác trình tiếp xúc ngôn ngữ Con đường vay mượn theo cách từ ngữ (lặp lại tương tự vỏ âm từ vay mượn) theo cách từ văn tự, ... việc mượn từ ngữ việc bình thường Nhưng vấn đề đặt mượn để bảo tồn phát triển ngôn ngữ Trên sở tiểu luận sâu vào nghiên cứu việc sử dụng từ vay mượn tiếng Anh tít báo mạng, dựa khảo sát tít báo ... ngữ học phổ biến từ THCS THPT chí bậc tiểu học số thành phố lớn Hoa Học Trò tờ báo dành cho lứa tuổi học sinh, em quen với việc sử dụng từ tiếng Anh thông dụng teen, hot boy, hot girl, Việc sử dụng...
 • 25
 • 822
 • 4

Phương pháp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng từ hán việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sài gòn

Phương pháp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng từ hán  việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sài gòn
... cho sinh viên phƣơng pháp nhằm bồi dƣỡng kỹ sử dụng từ Hán Việt Đối tƣợng nghiên cứu Các phƣơng pháp nhằm bồi dƣỡng kỹ sử dụng từ Hán Việt cho sinh viên ngành Tiểu học trƣờng Đại học Sài Gòn ... pháp bồi dƣỡng kỹ sử dụng từ Hán Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trƣờng Đại học Sài Gòn Lịch sử vấn đề Từ Hán Việt nói riêng vốn từ gốc Hán nói chung đƣợc ý nghiên cứu sâu từ chục ... thành đƣợc kỹ sử dụng từ Hán Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Đại học Sài Gòn 10 Chƣơng NHỮNG GIỚI THUYẾT CƠ BẢN VỀ TỪ HÁN VIỆT 1.1 Khái niệm từ Hán Việt Từ Việt gốc Hán tƣợng đa dạng...
 • 75
 • 81
 • 0

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THƠ TỐ HỮU

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THƠ TỐ HỮU
... phẩm thơ, Tố Hữu sử dụng tài tình khéo léo từ ngữ địa phƣơng từ ngữ địa phƣơng trở thành ngôn ngữ nghệ thuật thơ ông Đó đặc điểm riêng thơ Tố Hữu mà CHƢƠNG VIỆC DÙNG TỪ ĐỊA PHƢƠNG TRONG THƠ TỐ HỮU ... tích từ ngữ địa phƣơng đƣợc sử dụng thơ Tố Hữu 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố 2.2.1 Bảng thống kê chung Theo kết khảo sát, qua tập thơ ... CỦA TỐ HỮU TRONG VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ ĐỊA PHƢƠNG…………………………………… 58 3.1 Quan điểm thơ ngôn ngữ thơ Tố Hữu ………….… 58 3.2 Về cách dùng từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu ………….66 3.2.1 Ba nguyên tắc sử dụng...
 • 62
 • 202
 • 0

Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị bệnh phong tại trung tâm chống phong da liễu nghệ an

Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị bệnh phong tại trung tâm chống phong  da liễu nghệ an
... bệnh nhân phong, đến nay, địa bàn tỉnh chưa có nghiên cứu đầy đủ liên quan đến công tác điều trị, lựa chọn đề tài: Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị bệnh phong Trung tâm chống Phong- Da liễu ... pháp phòng chống tàn tật Trang 13 1.4 Điều trị bệnh phong Trang 14 1.4.1 Các mốc thời gian điều trị bệnh phong Trang 14 1.4.2 Phác đồ áp dụng điều trị Trang 16 1.4.3 Ưu điểm MDT Trang 17 Chương ... Trang 24 3.1.3 Điều trị bệnh nhân theo địa dư Trang 25 3.1.4 Điều trị bệnh nhân theo nhóm tuổi Trang 26 3.2 Một số yếu tố liên quan đến điều trị bệnh nhân Trang 26 phong bị tàn tật 3.2.1 Điều trị...
 • 53
 • 181
 • 0

đề tài khảo sát việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học trong việc cải thiện kĩ năng viết của sinh viên năm nhất khoa anh trường đại học ngoại ngữ đà nẵng

đề tài  khảo sát việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học trong việc cải thiện kĩ năng viết của sinh viên năm nhất khoa anh trường đại học ngoại ngữ đà nẵng
... tiến bạn Kết luận Qua nghiên cứu này, thực trạng sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học việc cải thiện viết sinh viên năm khoa Anh trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng phản ánh Mặc dù tỉ lệ sử dụng ... kiến phản hồi sinh viên năm trường Đại học Ngoại Ngữ nào? Sinh viên có thái độ ý kiến phản hồi nhận từ bạn học? Ý kiến phản hồi từ bạn học ảnh hưởng tới khả viết sinh viên năm nhất? 352 Tuyển ... trạng sử dụng ý kiến phản hồi sinh viên năm Nhìn chung, tần suất sử dụng ý kiến phản hồi lớp học viết sinh viên năm chưa cao, có 47% tổng số 106 sinh viên trả lời phiếu điều tra có sử dụng Khi...
 • 6
 • 290
 • 2

Khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo Lao Động

Khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo Lao Động
... Trong s nh ng t báo có chun m c v phóng nư c ta, Sài Gòn gi i phóng t báo có t l cao c a nh ng tác ph m phóng s thu c d ng II Kh o sát vi c s d ng ngơn t c a chun m c phóng s báo Lao ng s s 184 ... i u t o c tính cách riêng c a tác gi phóng s báo chí THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2.2 Các d ng phóng s báo chí Các d ng phóng s báo chí th y r ng: phóng s báo chí hi n i c a nư c ta hi n ang có ... bao năm tìm ki m” THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN K T LU N Báo Lao ng hi n t báo hàng thácnh ng th m nh c a phóng s báo chí hi n Phóng s báo Lao u c a nư c ta vi c khai i ng có ưu i m n i b t phong...
 • 30
 • 351
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát việc sử dụng từ ngữ hán việt trong sáng tác của nam caolỗi thường gặp trong sử dụng từ hán việtsu dung tu han viet trong dạy hoc lop 3su dung tu han viet trong dạy tieu hocviet mot dan van ngan co su dung tu han vietkhảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ tố hữumột số lưu ý khi sử dụng từ hán việtnhung cau hoi khao sat ve su dung internext hien nay cua sinh viennhung cau hoi trac nghiem khao sat ve su dung internext hien nay cua sinh vienkhảo sát việc sử dụng thành ngữ tục ngữ trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 2khảo sát việc sử dụng thành ngữ trong sgk tiếng việt ở tiểu họckhao sat vie su dung thanh ngu tuc ngu tieng viet 2khao sat viec su dung trang thiet bi y tegiải nghĩa đúng từ hán việtbảng câu hỏi khảo sát về sử dụng muối i ốtphương pháp làm bánh flan tại nhàKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képTổng hợp trắc nghiệm số phứccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữugián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Cơ chế di truyền va biến dị Tế bàoBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂNBài viết số 7 lớp 8 đề 2Phân tích chính sách sản phẩm dòng xe máy của công ty honda việt nam