Ảnh hưởng của điện tử giam cầm và phonon giam cầm lên một số tính chất quang trong các hệ bán dẫn thấp chiều

Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm Lipomycin M lên một số tính chất đất vùng gò đồi Mê Linh, Vĩnh Phúc

Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm Lipomycin M lên một số tính chất đất vùng gò đồi Mê Linh, Vĩnh Phúc
... Lipomycin M , microorganism manure, NPK 1 Lipomycin M Lipom ycin M :10 12 Lipomycin M + microorganism manure M icroorganism m anure: Lipornycin M + NPK N P K : 10 Su b d ivisio n a n d determ ... 50cm, dng kớnh vi 30cm Mi vi 10kg t gũ i ca Trm a dng Sinh hc M Linh-VTnh Phỳc vi C b sung c cht linh bt sn (khụng cha nm men Lipom yccs) vi tý l 10g/lkg t, vi TN 12 b sung cht gi m Lipom ycin ... v sinh mng nhy, chỳng tụi ó xut ti nh hng ca ch phm vi sinh gi m Lipom ycin M lờn mt s tớnh clit t vựng gũ di M Lin h , Vnh Phỳc PHN TNG QUAN TI LIU 1.1 C HC NNG MNG NHY CA VI SINH VT Vi sinh...
 • 57
 • 363
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều
... HOC KHOA HOC TU NHHN TEN DE TAI: NGHIẫN CU ANH HUểNG CA SểNG DIẫN T MAN! LẫN MOT Sể TNH CHAT DONGTRONG BN DAN THAP CHIẫU MSO:QT-08-15 CHU TRI Dẫ TAI : GS.TS NGUYẫN QUANớớ P.U CC CAN B() THAM GIA: ... cao túm tỏt ớ! f ớ'on de tai: NGHIẫN CU ANH Hl/ểNG CĩA SểNG DEN Tĩ^i:A^H LẫN MOT Sể TNH CHAT DONGTRONG BN DAN THAP CHIẫU MA SO: OT - OS 15 b) Nubi chij Irj: (S.TS Nguyộn Quang Bỏu Khoa Vat ly,Dai ... Ng'ayen Quami, Bau Nguyộn Bich Ngoc, and Do Manh h'ung Tii^: r.oi;hii:o; absorption coefficient of a strong electromagnetic vvave by contớned cloctuwi- ;f rlie quantum v^eớls Journal ofthe Korean Physical...
 • 105
 • 130
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của bột yucca (yucca schidigera) bột húng quế đến một số chỉ tiêu sinh lý của giống gà cobb 500

nghiên cứu ảnh hưởng của bột yucca (yucca schidigera) và bột húng quế đến một số chỉ tiêu sinh lý của giống gà cobb 500
... Nghiên cứu ảnh hưởng bột Yucca (Yucca schidigera) bột Húng Quế đến số tiêu sinh máu giống Cobb 500 thực với mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung bột Yucca , bột húng quế phần, đến ... VÀ THẢO LUẬN 4.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ TIÊU SINH LÝ MÁU CỦA GÀ COBB 500 4.1.1 Ảnh hưởng việc bổ sung bột Yucca đến tiêu sinh máu Cobb 500 Bảng 4.1: Ảnh hưởng bột Yucca đến tiêu sinh ... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng bột Yucca (Yucca schidigera) bột Húng Quế đến số tiêu sinh máu giống Cobb 500 Do sinh viên: Nguyễn Thị...
 • 54
 • 149
 • 0

Ảnh hưởng của biện pháp luân canh quản lý nước đến một số đặc tính đất cân bằng NPK trên đất phèn nhẹ trồng lúa

Ảnh hưởng của biện pháp luân canh và quản lý nước đến một số đặc tính đất và cân bằng NPK trên đất phèn nhẹ trồng lúa
... luân canh quản nước đến số đặc tính đất cân NPK đất phèn nhẹ trồng lúa thực nhằm khảo sát: (i) Ảnh hưởng việc luân canh với trồng cạn quản nước đến số đặc tính đất phèn nhẹ trồng lúa; (ii) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ _ TRẦN QUANG GIÀU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP LUÂN CANH VÀ QUẢN LÝ NƯỚC ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ CÂN BẰNG NPK TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ TRỒNG LÚA Chuyên ngành: Đất ... sát ảnh hưởng việc luân canh với trồng cạn quản nước đến số đặc tính đất, đến cân dưỡng chất NPK đất phèn nhẹ trồng lúa - Về thực tiễn: giải khó khăn nguồn nước tưới độc chất đất phèn, quản lý...
 • 161
 • 149
 • 1

Ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên một số tính chất vật lý của hệ điện tử chuẩn một chiều dưới tác dụng của trường sóng điện từ

Ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên một số tính chất vật lý của hệ điện tử chuẩn một chiều dưới tác dụng của trường sóng điện từ
... vào tính toán để mô hình vật gần với thực tế Đó chọn đề tài nghiên cứu Ảnh hưởng hiệu ứng giảm kích thước lên số tính chất vật hệ điện tử chuẩn chiều tác dụng trường sóng điện từ với ... cộng hưởng electron-phonon có mặt trường laser cộng hưởng cyclotron có mặt điện trường từ trường Trong số hiệu ứng trên, hiệu ứng tạo phonon hiệu ứng cộng hưởng tham số hiệu ứng quen thuộc đặc tính ... nghiên cứu ảnh hưởng giam giữ phonon hiệu ứng giảm kích thước lên tính chất hiệu ứng tạo phonon, cộng hưởng tham số hai loại phonon, cộng hưởng electron-phonon cộng hưởng cyclotron tác dụng trường...
 • 106
 • 116
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ảnh hưởng của phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện puzơlan thiên nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn (rcc)'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ảnh hưởng của phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện và puzơlan thiên nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn (rcc)'
... Ảnh hưởng đến khả chống thấm tông: với cường độ tông, khả chống thấm tông cải thiện sử dụng phụ gia thành phần hỗn hợp tông Với hỗn hợp tông sử dụng phụ gia khoáng tro bay tông ... chống thấm nước tính công tác cho mẫu thí nghiệm So sánh kết tiêu BTĐL sử dụng phụ gia khoáng tro bay Puzơlan thiên nhiên 3.1 Ảnh hưởng tro bay nhiệt điện puzơlan thiên nhiên đến tính công tác ... xét: Phụ gia khoáng hoạt tính puzơlan Gia Quy tro bay Phả Lại có tiêu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn dùng cho BTĐL theo TCXDVN395- 2007 - Phụ gia khoáng cho tông đầm lăn 2.5 Phụ gia hoá học Trong...
 • 8
 • 344
 • 5

Ảnh hưởng của minh bạch thông tin kỳ hạn nợ lên hiệu quả đầu của các công ty niêm yết việt nam

Ảnh hưởng của minh bạch thông tin và kỳ hạn nợ lên hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết việt nam
... ch thông tin k h n n lên hi u qu công ty t i Vi t Nam c n tr rút ng n k h n n kh ng c a minh a công ty t i Vi n tính minh b ch thông tin c a báo cáo tài c i thi n hi u qu giúp t ng tích c c lên ... xét li u Vi t Nam có t n t i minh b ch thông tin k h n n lên hi u qu nghiên c u ng ng c a Vì v y tác gi ng c a minh b ch thông tin k h n n lên hi u qu c a công ty niêm y t Vi t Nam nt n 2012 ... n lên hi u qu a công ty niêm y t t i Vi t Nam Các câu h i nghiên c t là: ng c a minh b ch thông tin tài M t là: nh ng b ng ch ng th c nghi m th gi i v thông tin k h n n lên hi u qu nh ng c a minh...
 • 110
 • 140
 • 1

Ảnh hưởng của minh bạch thông tin kỳ hạn nợ lên hiệu quả đầu của các công ty niêm yết Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Ảnh hưởng của minh bạch thông tin và kỳ hạn nợ lên hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... ch thông tin k h n n lên hi u qu công ty t i Vi t Nam c n tr rút ng n k h n n kh ng c a minh a công ty t i Vi n tính minh b ch thông tin c a báo cáo tài c i thi n hi u qu giúp t ng tích c c lên ... xét li u Vi t Nam có t n t i minh b ch thông tin k h n n lên hi u qu nghiên c u ng ng c a Vì v y tác gi ng c a minh b ch thông tin k h n n lên hi u qu c a công ty niêm y t Vi t Nam nt n 2012 ... n lên hi u qu a công ty niêm y t t i Vi t Nam Các câu h i nghiên c t là: ng c a minh b ch thông tin tài M t là: nh ng b ng ch ng th c nghi m th gi i v thông tin k h n n lên hi u qu nh ng c a minh...
 • 110
 • 159
 • 0

ảnh hưởng của việc bón giảm lân đến hàm lượng lân hữu dụng trong đất năng suất lúa tại ấp láng giài huyện hòa bình, tỉnh bạc liêu

ảnh hưởng của việc bón giảm lân đến hàm lượng lân hữu dụng trong đất và năng suất lúa tại ấp láng giài huyện hòa bình, tỉnh bạc liêu
... ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT _ Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BÓN GIẢM LÂN ĐẾN HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TẠI ẤP LÁNG ... ii LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan đề tài Ảnh hưởng việc bón giảm lân đến hàm lượng lân hữu dụng đất suất lúa Ấp Láng Giài, Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu công trình nghiên cứu thân Các số liệu ... TĐ2013), việc không bón lân giảm lượng lân cung cấp không ảnh đến hàm lượng lân hữu dụng đất Tuy nhiên, đến vụ ĐX2014, việc không bón lân (NT1) giảm 2/3 lân so đối chứng (NT4) làm suy giảm ý nghĩa hàm...
 • 60
 • 92
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của điện áp ĐÁNH lửa CƯỜNG độ DÒNG PHÓNG TIA lửa điện đến độ NHÁM bề mặt CHI TIẾT KHI GIA CÔNG THÉP 40cr TRÊN máy CHMEREDM CW 420HS THE EFFECTS OF BREAKDOWN POTENTIAL PARAMETER AND SPARK DISCHARGE POWER ON SURFACE

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của điện áp ĐÁNH lửa và CƯỜNG độ DÒNG PHÓNG TIA lửa điện đến độ NHÁM bề mặt CHI TIẾT KHI GIA CÔNG THÉP 40cr TRÊN máy CHMEREDM CW 420HS  THE EFFECTS OF BREAKDOWN POTENTIAL PARAMETER AND SPARK DISCHARGE POWER ON SURFACE
... Truong ÐHCN Ha Nôi B 2015 ÐÊM DAO GIA CÔNG BÁNH RANG CÔN CONG Vât liêu: 40Cr SL: 16 Ty lê: 4:1 Hình 2.1 Bản vẽ chi tiết đệm dao gia công bánh côn cong Bề mặt gia công là hai mặt song song, ... lửa (Uz) đến độ nhám bề mặt chi tiết (Ra) gia công thép 40Cr máy CHMEREDM CW4 20 HS Mối quan hệ đó được thể hiện qua công thức: Ra = 0,795 × Uz0,0502 × Ie0,3800 Kết nghiên cứu giúp các ... chi tiết sau gia công Kết nghiên cứu thực nghiệm phù hợp với kết nghiên cứu lý thuyết 2.4.2 Đánh giá độ tin cậy hàm hồi quy thực nghiệm Độ tin cậy được đánh gia bằng công thức [3,5]:...
 • 8
 • 266
 • 0

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án đến thu nhập việc làm của người dân t

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án đến thu nhập và việc làm của người dân t
... ng ñ t, giá ñ t, thu h i ñ t, b i thư ng, h tr T C; - Thông t s 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy ñ nh chi ti t v b i thư ng, h tr , T C trình t th t c thu h i ñ t, giao ñ t, cho thu ñ t; ... ñ t, giá ñ t, thu h i ñ t, b i thư ng, h tr T C, Thông t s 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 c a B T i nguyên Môi trư ng quy ñ nh chi ti t v b i thư ng, h tr , T C trình t , th t c thu h i ñ t, ... t qu b i thư ng v ñ t t i d án d án 75 4.4 K t qu b i thư ng, h tr t i s n ñ t t i d án 77 4.5 K t qu b i thư ng, h tr thi t h i thu h i ñ t c a d án 79 4.6 Trình ñ văn hóa c a lao ñ ng sau thu...
 • 122
 • 373
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của bón phân hữu cơ phụ phẩm cây mía đến năng suất, chất lượng mía độ phì nhiêu của đất

Nghiên cứu ảnh hưởng của bón phân hữu cơ và phụ phẩm cây mía đến năng suất, chất lượng mía và độ phì nhiêu của đất
... m mía phân bón cho mía ñi m nghiên c u 35 2.3.1.1 ði u ki n khí h u ñi m nghiên c u 35 2.3.1.2 Tình hình s d ng ph ph m mía phân bón cho mía ñi m nghiên c u 35 2.3.2 Nghiên ... t ng n mía 19 1.4 Lư ng phân bón cho mía 26 3.1 Lư ng phân khoáng bón cho mía c a h tr ng mía t i nông trư ng Hà Trung, Thanh Hoá 48 3.2 Lư ng phân h u bón cho mía t i ... ng ng n mía 64 3.2.3.12 Qúa trình phân gi i ng n mía 64 3.2.3.2 nh hư ng c a ph ph m mía (ng n mía) ñ n su t, ch t lư ng mía kh gi m thi u phân khoáng c n bón cho mía ñ t ñ vàng ...
 • 131
 • 591
 • 4

ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ MẶT TRĂNG YẾU TỐ MÙA LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN

ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ MẶT TRĂNG VÀ YẾU TỐ MÙA LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN
... nghiên cứu xem xét ảnh hưởng chu kỳ mặt trăng hiệu ứng rối loạn theo mùa (SAD) lên tỷ suất sinh lợi chứng khoán Với chu kỳ mặt trăng, tìm hiểu xem liệu chu kỳ mặt trăng ảnh hưởng đến tâm lý ... có ảnh hưởng đến giá chứng khoán theo cách có hệ thống Theo truyền thống tồn niềm tin ảnh hưởng chu kỳ mặt trăng hành vi người, điều tra ảnh hưởng chu kỳ mặt trăng lên tỷ suất sinh lợi chứng khoán ... kỳ trăng tròn lớn chu kỳ trăng non, mức biến động ngày chu kỳ trăng tròn nhỏ chu kỳ trăng non ét N -Index, tỷ suất sinh lợi ngày chu kỳ trăng tròn nhỏ chu kỳ trăng non, mức biến động ngày chu kỳ...
 • 90
 • 367
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BÊ TÔNG ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG ĐẾN ĐẶC TÍNH ANỐT CỦA LỚP KẼM PHUN TRÊN BÊ TÔNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tông có ức chế dương tông phụ gia chế độ 3.2 Đặc tính anốt lớp kẽm phun hệ bảo vệ catốt cho cốt thép tông Đặc tính anốt lớp kẽm phun hệ bảo vệ catốt cho cốt thép tông nghiên cứu ... tốc độ tự hòa tan lớp kẽm phun chế độ ngập chu kỳ Ở chế độ ngập 0,5 cm loại phụ gia không ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tự hòa tan có ảnh hưởng đến điện lớp kẽm phun tông, điện lớp kẽm phun ... nghiên cứu ảnh hưởng loại tông (ức chế, phụ gia) độ ẩm môi trường hay chế độ ngập nước đến hình thành sản phẩm hoà tan anốt bề mặt kẽm Thành phần sản phẩm hoà tan anốt bề mặt lớp kẽm phun tông...
 • 5
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của điện từ trường tần số công nghiệp và biện pháp dự phòngluận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học đất 35 ảnh hưởng của bón kali bã bùn và bón n theo bảng so màu lúa lên năng suất và chất lượng mía suphanburi 7 ở long mỹ hậu giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên bái4 14 ảnh hưởng của đào tạo tập huấn khuyến nông đến năng suất một số cây trồng chính ở địa phương4 15 ảnh hưởng của đào tạo tập huấn khuyến nông đến năng suất một số vật nuôi chính ở địa phươngnghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsnimột số tính chất quan trọng của khí hydrocacbonmột số tính chât quan trọng của sắtđối tượng nghiên cứu  lộ trình cắt giảm thuế suất nhập khẩu theo cam kết gia nhập wto và ảnh hưởng của việc cắt giảm này đến thu ngân sách nhà nước của việt namảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm phonon âm giam cầm bởi trường bức xạ laser trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn3 ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên tốc độ gia tăng sóng âm phonon âm giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạnbão từ và ảnh hưởng của bão từnguồn gốc ra đời hệ tư tưởng của phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người việt namảnh hưởng của lượng giống sử dụng và nhiệt độ lên men đến chất lượng cảm quan của yaourt trái câyCông bố thông tin số 670 TB-TMT-HĐQT ngày 1 7 2017congbothongtin773 bchopnhat bcriengtmt thong bao ve viec niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yetBao cao tai chinh rieng nam 2015 addCông bố thông tin số 157 TB-TMT-HĐQT ngày 18 02 2016 .Nghi quyet so 1008 NQ-TMT-HDQT ngày 11 07 2015 cua Hoi dong quan tri nhiem ky 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Công bố thông tin số 1229 TB-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015CBTT số 556 ngày 12 06 2014TB Ong Pham Van Hong lam Pho TGĐ Cty TMT ngay 01 8 2014BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014Giai trinh cham cong bo ky HD kiem toan nam 2013Thông báo so 901 TB-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.Cái trống trường emQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnTin hoc 6 nam hoc 2016 2017kiem tra 1 tiet li 7 kieu ky