Thuyết trình về ngôn ngữ JAVA

Tổng quan về ngôn ngữ Java

Tổng quan về ngôn ngữ Java
... Java không biên dịch trực tiếp thành mã máy (machine code) ngôn ngữ đời trước (C, C++) mà biên dịch thành dạng ngôn ngữ trung gian (bytecode)  Quá trình biên dịch: Java source code ( .java) javac ... Giới thiệu ngôn ngữ Java  Đặc điểm kiểu liệu  Các khái niệm hướng đối tượng ngôn ngữ Java  Exception Handling  Collection Framework  Regular Expressions Phần 1: Giới Lịch sử đời  Java Sun ... (set-top box, microwave oven…)  Java ngôn ngữ hướng đối tượng, platform independent, hỗ trợ đầy đủ cho unicode mạnh mẽ  Các dòng sản phẩm Java có:  J2SE (Java Standard Edition): nhắm đến việc...
 • 61
 • 866
 • 3

Bài thuyết trình về thành ngữ

Bài thuyết trình về thành ngữ
... chó gạo Xem hỡnh nh oỏn thnh ng Chuột sa chĩnh gạo Bài vừa học: -Hc thuc ghi nh SGK/144 -Lm bi 2, 4/145 v vit mt on ngn vi thnh ng va tỡm Bài học: Cỏch lm bi biu cm v tỏc phm hc c v tr li cỏc...
 • 20
 • 1,030
 • 2

Sơ lược về ngôn ngữ Java

Sơ lược về ngôn ngữ Java
... mạnh mẽ, Sun cho ngôn ngữ thích hợp cho Internet Năm 1995, Oak đổi tên thành Java sau đến 1996 Java xem chuẩn công nghiệp cho Internet 1.1.2 Khả ngôn ngữ Java • • • • • • Là ngôn ngữ bậc cao C, ... tính thật Ngôn ngữ đơn giản, dễ học, kiến trúc chương trình đơn giản, sáng 1.1.3 Máy ảo Java (JMV - Java Virtual Machine) Để đảm bảo tính đa nền, Java sử dụng chế Máy ảo Java ByteCode ngôn ngữ máy ... http:/ /java. sun.com http://www.javasoft.com Bộ công cụ gồm chương trình thực thi đáng ý sau: • javac: Chương trình biên dịch chương trình nguồn viết ngôn ngữ java tập tin thực thi máy ảo Java java: ...
 • 37
 • 439
 • 0

Slide 1 tổng quan về ngôn ngữ java

Slide 1 tổng quan về ngôn ngữ java
... Environment – JDK 1. 0 – JDK 1. 1 – JDK 1. 2 – JDK 1. 3 – Java 1. 4 – Java (1. 5) – Java 19 96 19 97 19 98 2000 2002 2004 2006 Ghi chú: sau JDK gọi SDK (Java SDK - Software Development Kit) 29 JDK – JAVA DEVELOPMENT ... chương trình Java biên dịch xong 10 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA Minh họa tính khả chuyển 11 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA • Tính hướng đối tượng (OO): – Hướng đối tượng Java tương tự C++ Java ngôn ngữ lập ... tra an toàn 14 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA • Biên dịch thông dịch: – Java ngôn ngữ lập trình có khả biên dịch khả thông dịch – Chương trình nguồn viết ngôn ngữ lập trình Java có đuôi * .java biên dịch...
 • 36
 • 331
 • 0

Thuyết trình về phòng ngủ

Thuyết trình về phòng ngủ
... Thiết Kế Phòng ngủ Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ Nhóm Page 24 Dự án Thiết Kế Phòng ngủ Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ Nhóm Page 25 Dự án Thiết Kế Phòng ngủ Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ Nhóm ... Kế Phòng ngủ Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ Nhóm Page 21 Dự án Thiết Kế Phòng ngủ Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ Nhóm Page 22 Dự án Thiết Kế Phòng ngủ Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ Nhóm ... kê Phòng ngủ Nhóm Page 14 Dự án Thiết Kế Phòng ngủ 2.Bản vẽ chi tiết “Giường ngủ Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ Nhóm Page 15 Dự án Thiết Kế Phòng ngủ Khi thực Project kỳ 3: Thiêt kê Phòng ngủ...
 • 27
 • 2,570
 • 32

Chương 2: Cơ bản về ngôn ngữ Java docx

Chương 2: Cơ bản về ngôn ngữ Java docx
... int arrInt[100]; // Khai báo Java s báo l i Ch s m ng n ph n t : t ñ n n-1 Chú ý: M ng java ñư c xem m t ñ i tư ng 13 Ki u d li u tham chi u (3) Các hàm v i m ng java Thu c tính length: Cung ... cách s d ng M t s l p b n Bi n (1) Bi n? Tên bi n: Phân bi t ch hoa ch thư ng Trong java, bi n có th ñư c khai báo chương trình b t kỳ nơi ñâu Bi n toàn c c: Khai báo dùng t m t class khóa public, ... thúc chương trình } } 25 C u trúc l p while (ñi u_ki n_l p) { { kh i _l nh; } kh i_l nh; } while (ñi u_ki n); for (kh i_t o_bi n_ñ m;ñk_l p;tăng_bi n) { ; } 26 Ví d - C u trúc l p //Chương...
 • 59
 • 101
 • 0

Hãy viết chương trình trên ngôn ngữ Java cho phép cập nhật CSDL có kiểm tra tính gắn bó

Hãy viết chương trình trên ngôn ngữ Java cho phép cập nhật CSDL có kiểm tra tính gắn bó
... Quá trình kiểm tra tính gắn liệu  Xây dựng Monitoring dùng để kiểm tra trình cập nhật liệu  Chương trình xây dựng ngôn ngữ Java Tuy nhiên, thân bước đầu tìm hiểu làm quen với ngôn ngữ ... chương trình ngôn ngữ Java cho phép cập nhật CSDL kiểm tra tính gắn Đây hệ đơn Server, hoạt động theo mô hình Client/Server thường gặp Viết chương trình theo kiểu đa truy cập, ngẫu nhiên, ... cầu lĩnh vực Lập trình mạng Nội dung chủ yếu trình bày tiểu luận giải vấn đề lập trình mạng, chia sẻ sở liệu đối tượng xa đảm bảo tính gắn liệu Chương trình viết ngôn ngữ Java sử dụng Hệ quản...
 • 19
 • 385
 • 0

Giới thiệu về ngôn ngữ java

Giới thiệu về ngôn ngữ java
... tiếp máy ảo Java 2/5 Giới thiệu ngôn ngữ Java Bộ phát triển ứng dụng Java (JDK- Java Development Kit) JDK công cụ cho phép người lập trình phát triển triển khai ứng dụng ngôn ngữ java cung cấp ... thật Ngôn ngữ đơn giản, dễ học, kiến trúc chương trình đơn giản, sáng Máy ảo Java (JMV - Java Virtual Machine) Để đảm bảo tính đa nền, Java sử dụng chế Máy ảo Java ByteCode ngôn ngữ máy Máy ảo Java ... Giới thiệu ngôn ngữ Java • • • • • chương trình Phương châm java "Viết lần , Chạy nhiều nền" (Write Once, Run Anywhere) Ngôn ngữ đa luồng, cho phép chương trình...
 • 5
 • 92
 • 0

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình trong java

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình trong java
... triển máy ảo Java chạy hệ điều hành kiến trúc CPU khác Thông dịch: Java ngôn ngữ lập trình vừa biên dịch vừa thông dịch Chương trình nguồn viết ngôn ngữ lập trình Java có đuôi * .java biên dịch ... Sau không lâu ngôn ngữ với tên gọi Java đời giới thiệu năm 1995 Java tên gọi đảo Indonexia, Đây nơi nhóm nghiên cứu phát triển chọn để đặt tên cho ngôn ngữ lập trình Java chuyến tham quan làm việc ... Hướng đối tượng Java tương tự C++ Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn Tất thứ đề cập đến Java liên quan đến đối tượng định nghĩa trước, chí hàm chương trình viết Java (đó hàm main)...
 • 14
 • 280
 • 0

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
... STRUCT java. math.BigDecimal java. math.BigDecimal java. lang.String java. lang.String java. lang.String java. sql.Date java. sql.Time java. sql.Timestamp byte[ ] byte[ ] byte[ ] java. sql.Blob Java. sql.Clob ... Java. sql.Clob Java. sql.Array Java. sql.Ref Java. sql.Struct Bảng chuyển đổi từ kiểu liệu SQL sang Java Java Type boolean byte short int long float double java. math.BigDecimal java. lang.String byte[ ] java. sql.Date ... java. math.BigDecimal java. lang.String byte[ ] java. sql.Date java. sql.Time java. sql.Timestamp java. sql.Blob java. sql.Clob java. sql.Array java. sql.Ref SQL Type BIT TINYINT SMALLINT INTEGER BIGINT...
 • 48
 • 306
 • 0

Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình Java

Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình Java
... nhỏ nhất, có ý nghĩa trình biên dịch chương trình Java Một chương trình java tập hợp “token” Chương trình Java Chúng ta chương trình Java cổ điển với ứng dụng đơn giản Chương trình sau cho phép ... Form 10 Chương 2: Giới thiệu số gói (pakage) Java II.1 Giới thiệu Nhân Java API thay phiên Nó gồm số package thông dụng như: 2.1.1 java. lang Chứa lớp quan trọng ngôn ngữ Java Chúng bao gồm kiểu ... kiểu chương trình Java Chúng ta xây dựng loại chương trình Java sau: 1.2.1 Applets Applet chương trình tạo để sử dụng Internet thông qua trình duyệt hỗ trợ Java IE hay Netscape Bạn dùng Java để xây...
 • 11
 • 281
 • 0

Tài liệu GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ppt

Tài liệu GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ppt
... 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA 1.1 Mở đầu 1.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java 1.2.1 Java gì? 1.2.2 Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình Java ... trình Java 1.2 .Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java 1.2.1 Java gì? Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tựa C++) Sun Microsystem đưa vào thập niên 90 Chương trình viết ngôn ngữ lập trình java ... JFC (Java Foundation Class), lập trình mạng, lập trình sở liệu java, lập trình ứng dụng web dùng J2EE (Java Enterprise Edition), … nói đến chuyên đề nâng cao Chương giáo trình giới thiệu tổng quan...
 • 206
 • 349
 • 1

Hiệu quả buổi thuyết trình dưới ánh sáng của xã hội học về ngôn ngữ doc

Hiệu quả buổi thuyết trình dưới ánh sáng của xã hội học về ngôn ngữ doc
... thanh, ngôn ngữ nhóm nhỏ khác với ngôn ngữ toàn hội Bên Tây bên ta, luân lý bắt ta phải tự trọng tôn trọng người khác Ngôn tứ đức – công dung ngôn hạnh - mà người xưa dạy dỗ bà mẹ Không trường học ... thường tránh dùng từ thô tục Pierre Bourdieu (1930-2002) đại thụ hội học Pháp, ông tiếng toàn cầu Với Ngôn ngữ ngôn từ” (Ce que parler veut dire, xuất năm 1982), Bourdieu nhấn mạnh ngôn từ ... sau Những nghĩa nằm cấu trúc hội, liên hệ hội hay giới biểu tượng Thí dụ với từ “giàu nghèo” ta nghĩ tới xung đột giai cấp, bóc lột giá trị thặng dư, tới học thuyết Marx hay Weber, Như...
 • 3
 • 217
 • 0

Bài 2 Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java pdf

Bài 2 Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java pdf
... System.out.println(pargs [2] ); } } Bài 02 / of 46 Truyền tham số dòng lệnh Output Bài 02 / of 46 ngôn ngữ Java  Lớp & Phương thức  Kiểu liệu  Biến  Toán tử  Các cấu trúc điều khiển Bài 02 / of 46 Lớp Java ...     Dịch chương trình java Tìm hiểu java Kiểu liệu Arrays Toán tử Chuỗi ký tự thay Bài 02 / of 46 Một ví dụ chương trình java // This is a simple program called First .java class First { public ... chương trình bắt đầu thực thi System.out.println (“My first program in java );  Dòng hiển thị chuỗi My first program in java lên hình Bài 02 / of 46 Biên dịch thực thi chương trình The java compiler...
 • 45
 • 499
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình bằng ngôn ngữ javatìm hiểu về ngôn ngữ javagiới thiệu về ngôn ngữ javathuyết trình về môn ngu van 11thuyết trình về phòng ngủthuyết trình về ngoại ngữ với sinh viênbai thuyet trinh ve mam ngu qua ngay tetcơ bản về ngôn ngữ javasơ lược về ngôn ngữ javabài 2 cơ bản về ngôn ngữ javagiới thiệu về ngôn ngữ java và androidgiới thiệu tổng quan về ngôn ngữ javatìm hiểu về ngôn ngữ lập trình javagiới thiệu về ngôn ngữ lập trình javacăn bản về ngôn ngữ lập trình javatầm quan trọng của việc phân chia trách nhiệm,quyền hạn đối với hoạt động tổ chứcThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maithiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcthực tiễn và biện pháp thúc đẩy hoạt động marketing mix tại tổng công ty cà phê việt namThực trạng công ty bảo hiểm tại việt namthực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinaTìm hiểu chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa TH true milkTìm hiểu công nghệ 2g, 3gtìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acbtìm hiểu về lập trình socket với tcp udptìm hiểu về ngân hàng thụy sĩTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitìm hiểu về quy trình tinh luyện dầu từ dầu thô để có thể tạo ra loại dầu đạt chất lượng cao hơn và tốt cho sức khỏe con ngườiVận dụng lý thuyết lợi thế so sánh vào xuất khẩu hàng may mặc của việt namxác định hiệu quả kinh tế của công nghệ khai thác mới ở lò chợ số 3 vỉa k8 ct , công trường khai thác 5 công ty cp than mông dươngXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩPhân lập và thiết kế vector mang promoter liên quan đến quá trình phát triển phôi ở cây arabidopsisbài giảng chuyên đề nhà cao tầngđề tài thủ tục đầu tư