NGỮ PHÁP 10 (HK1)

bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10

bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10
... though) …………………………………………………………………………… 10 He ate the chocolate cake even though he is on a diet (inspite of) …………………………………………………………………………… English 10 Period 10 LESSON 10: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) ... those these 10 there 10 here Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?” He asked me why I had gone with her father the week before S + asked + O + wh- + S + V… English 10 Period ... tomorrow Remember the lights before you leave the classroom 10 Teacher to students: You are not allowed this door English 10 Period LESSON 3: THE PRESENT SIMPLE, THE PRESENT PROGRESSIVE...
 • 35
 • 565
 • 0

Ngữ Pháp, Ngôn Từ Nhật - Việt phần 10 ppt

Ngữ Pháp, Ngôn Từ Nhật - Việt phần 10 ppt
... động: I/ Cấu trúc + Ngữ pháp -Cấu trúc: N1 は N2 に(N を) V(受身-thể bị động) -Ngữ pháp: N1 bị N2 N2 làm Ví dụ: - たしは 部長に ほめられました。 わたしは ぶちょうに ほめられました。 Tôi trưởng khen - は部長に仕事を たのまれました。 わたしはぶちょうにしごとを ... pháp 疑問詞(Từ để hỏi) + V(普通形-Thể thông thường) + か、~~~~ Không biết có hay không? -Ví dụ; - 議はいつ終わるか、わかりません Tôi họp kết thúc - ールが何本あるか、教えてください Hãy nói cho biết có lon bia - の中に何があるか、調べてください Hãy tìm ... cấu trúc :V(普通形-Thể thông thường) + かどうか、~~~~ -Ví dụ; - がないかどうか、調べてください Hãy kiểm tra xem có bị thương hay không? - 物が着いたかどうか、確かめてください Hãy xác nhận lại xem hàng hóa đến hay chưa? - の話はほんとうかどうか、わかりません...
 • 7
 • 229
 • 0

Ngữ Pháp Ngoại Ngữ - Các Thì Trong Tiếng Anh phần 10 ppsx

Ngữ Pháp Ngoại Ngữ - Các Thì Trong Tiếng Anh phần 10 ppsx
... thân ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ To my dearrest love on this joyous Christmas + Anh không nghĩ anh có hạnh phúc thực ngày anh gặp em Chúc em " Ngày Tình Nhân " hạnh phúc I didn't think that I could ... sinceve greetings you will be blessed through the coming year in fullest measure +Anh huấn luyện viên em yêu quý Em gửi anh lời chúc mừng nhân ngày " Lễ Tình Nhân " You one my favourite in structor ... your both, please accept this little present with my congragu;ations upon your happy wedding + Trong đời gặp để cuối nói hai tiếng " chia tay " Chúc tình bạn mãi vượt qua thờii gian không gian...
 • 5
 • 193
 • 3

Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học

Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học
... thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không bắt đầu giới từ) Chủ ngữ thường đứng đầu câu định việc chia động từ Chú ý câu tiếng Anh có ... Dùng với danh từ đếm số nhiều: 82 23.3.3 Dùng với danh từ không đếm được: 82 23.3.4 Dùng với danh từ đếm số ít: 83 23.3.5 Dùng such trước tính từ + danh từ: ... ngữ không thi t Tuy nhiên trạng từ cụm giới từ không nằm động từ vị ngữ She drove on the street her new car (Sai) She drove her new car on the street (Đúng) N oun phrase (ngữ danh từ) 2.1 Danh...
 • 126
 • 632
 • 14

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hay

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 hay
... Anh Vậy có nên học tiếng Anh liệu tiếng Anh có giúp cảm thấy vui vẻ thoải mái hay không? Trả lời: Bạn cần biết tiếng Anh không công cụ hữu ích cho công việc mà giúp cải thiện sống bạn Tiếng Anh ... time (Đọc từ một) Cách đọc nhanh Người đọc nhanh biết bí thật việc đọc nhanh lần đọc lướt nắm toàn nhóm từ Ngay sau bạn biết cách đọc ý thay từ hay nhóm từ bạn đọc nhanh Bạn cần bước tăng tốc độ ... nói anh? ” Bạn trả lời: “Về tình yêu em” Và nàng lên: Anh giỏi thế! Ước em hiểu hết tiếng Anh giống anh Bạn cảm thấy yêu ngưỡng mộ Chúc bạn tìm nguồn vui cảm giác thích thú với môn tiếng Anh! ...
 • 49
 • 3,107
 • 96

Các hoạt động khuyến khích học ngữ pháp cho sinh viên học Toeic cấp độ một tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Các hoạt động khuyến khích học ngữ pháp cho sinh viên học Toeic cấp độ một tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
... overview of Toeic test in general and Toeic grammar in particular, we can realize that Grammar is one of three components in a Toeic test Without an adequate amount of grammar knowledge, a Toeic test-taker ... collaboratively, learners will have more opportunities to use the language 11 I.1.2 TOEIC test and TOEIC grammar The TOEIC originated from the Japanese Ministry of International Trade and Industry.This ... corporation However, TOEIC test-takers have recently included many university graduating people, because corporations are requiring TOEIC scores for new employees more and more often The TOEIC is used...
 • 70
 • 329
 • 0

tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12

tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12
... into chia thành TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Page 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to be separated ['sepəreitid] tách • break [breik] (n) kỳ nghỉ ... tắc đạo chấp nhận, thơng qua Luật đất đai Luật doanh nghiệp đặt sở pháp lý Page 24 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • efficient [i'fi∫ənt] (adj) có hiệu • inefficient ... TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Page VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Unit WAYS OF SOCIALISING A READING • social ['sou∫l] (adj) thuộc xã hội • society...
 • 22
 • 1,506
 • 7

ngữ pháp tiếng trung cho người mới học

ngữ pháp tiếng trung cho người mới học
... từ, có cấu trúc chung: «định ngữ + 的 + trung tâm ngữ» Trong trung tâm ngữ» thành phần cốt lõi (vốn danh từ); «định ngữ» thành phần bổ sung /xác định ý nghĩa cho thành phần cốt lõi Yếu tố «的» có ... hay giới hạn cho phép c Quá mức, đáng d Vd: -Bổ nghĩa cho tính từ 词方提出的词件词分苛刻了 Duì fāng tí chū de tiáo jiàn guò fēn kē kè le (Những điều kiện đối phương đưa khắt khe rồi) -Bổ nghĩa cho động từ, ... âm tiết, dùng kết hợp với từ “亦”, “也” có nghĩa cho dù, dù cho Vd: 词无他方之支援, 也能按期完成任词 Jí wú tā fāng zhī zhī yuán yě néng àn qī wán chéng rèn wù (Cho dù giúp đỡ nơi khác hoàn thành nhiệm vụ thời...
 • 247
 • 387
 • 0

tổng hợp ngữ pháp tiếng anh cơ bản nâng cao lớp 9 tham khảo

tổng hợp ngữ pháp tiếng anh cơ bản nâng cao lớp 9 tham khảo
... nhiều) +V(số nhiều)… 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Eg:-The majority believes that we are in no danger -The majority of the students believe him to be innocent(vô tội) -Một số danh từ đặc biệt coi số ... từ chia theo danh từ sau or nor Eg:Neither John nor his friends are going to the beach today 83 -Danh từ “None”có thể sử dụng với danh từ số danh từ số nhiều.Khi động từ chia theo danh từ sau “None ... fish/herd of cattle/pride of lion/pack of dog.Luôn coi danh từ số -Tất danh từ thời gian,số đo,tiền tệ,phép tính đề cập đến thể thống coi danh từ số Eg:Ten dollars is a high price to pay Two miles...
 • 12
 • 2,144
 • 9

Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 8 có bản bồi dưỡng

Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 8 có bản bồi dưỡng
... từ chia theo danh từ sau or nor Eg:Neither John nor his friends are going to the beach today -Danh từ “None”có thể sử dụng với danh từ số danh từ số nhiều.Khi động từ chia theo danh từ sau “None ... nhiều.) 81 Think+ Clause = In my opinion , Clause : Nghĩ 82 Think = under the impression : Nghĩ 83 .Out of sight : vượt khỏi tầm nhìn / không bị nhìn 84 .Beyond one’s means : vượt khả 85 .Be let ... in 187 6 A The telephone is invented by Alexander graham Bell in 187 6 B The telephone was invented in 187 6 by Alexander Graham Bell C The telephone was invented By Alexander Graham Bell in 187 6...
 • 18
 • 499
 • 3

ngữ pháp tiếng anh cấp 3

ngữ pháp tiếng anh cấp 3
... 32 THÌ CỦA ĐỘNG TỪ 33 MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH 37 CÁCH SỬ DỤNG HOPE VÀ WISH 38 MỘT SỐ KIẾN THỨC KHÁC 39 MỤC LỤC 43 ... form their own baseball team Dùng với danh từ không đếm được: Cấu trúc so that phải dùng much little trước danh từ KIẾN THỨC TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 33 S + V + so + much/little + uncountable ... NGUYÊN TẮC CƠ BẢN: Danh từ số (danh từ không đếm được) + Động từ số Danh từ số nhiều + Động từ số nhiều II CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC: V_ing To_V làm chủ ngữ theo sau động từ thứ số Tất danh từ tập thể thời...
 • 45
 • 497
 • 0

ngữ pháp tiếng anh trung học cơ sở

ngữ pháp tiếng anh trung học cơ sở
... NOUNS Danh từ đếm số nhiều Chỉ có danh từ đếm chuyển thành danh từ số nhiều I/- Cách thành lập (Formation) 1/- Hầu hết danh từ đếm số chuyển sang danh từ số nhiều cách thêm “S” vào sau danh từ ... qua, gặp anh Anh chào Ở câu thứ “tôi” đại từ làm chủ ngữ, anh ấy” làm tân ngữ Ở câu thứ Anh ấy” làm chủ ngữ, “tôi” làm tân ngữ Đối với tiếng Việt hai hình thức giống cách viết, tiếng Anh phải ... Vietnamese (Tôi nói tiếng Việt) - He lives in Australia (Anh sống Úc) - He is Australian (Anh người Úc) - He speaks English (Anh nói tiếng Anh) 36 tiếng Anh & Pháp tiếng Nga Dao Duc Thuan-THCS Tan Lap...
 • 83
 • 597
 • 4

Xem thêm