Quá trình đô thị hóa quận 2 TP hồ chí minh và những tác động đối với kinh tế xã hội

Quá trình đô thị hóa quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh những tác động đối với kinh tế hội

Quá trình đô thị hóa quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh và những tác động đối với kinh tế xã hội
... động đô thị hóa phát triển kinh tế Quận Vì thế, tác giả chọn đề tài: Quá trình đô thị hóa Quận – Tp Hồ Chí Minh tác động kinh tế hội , nghiên cứu góc độ kinh tế hội thời kì đô thị hóa ... chương chính: Chương 1: Cơ sở lí luận đô thị hóa Chương 2: Quá trình đô thị hóa Quận 2, Tp Hồ Chí Minh tác động đến kinh tế hội Chương 3: Định hướng phát triển đô thị, đô thị hóa Quận giải ... triển kinh tế hội Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng thành phố đẩy mạnh trình đô thị hóa Đặc biệt, trình đô thị hóa vùng ven Tp Hồ Chí Minh diễn sôi động Quận quận vùng ven trình đô thị hóa...
 • 172
 • 582
 • 2

đô thị hóa quận 12 (tp hồ chí minh), hiện trạng giải pháp

đô thị hóa quận 12 (tp hồ chí minh), hiện trạng và giải pháp
... 32 1.6.2 Đô thị hóa vùng Đông Nam Bộ 34 1.6.3 Đô thị hóa TP Hồ Chí Minh 38 Chương HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA QUẬN 12 – TP HCM 44 2.1 Khái quát quận 12 Tp Hồ Chí Minh 46 ... ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, ĐÔ THỊ HÓA QUẬN 12 TP HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 7 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HÓA 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm đô thị Đô thị trung ... triển đô thị, ĐTH Quận 12 133 3.3.1 Giải pháp phát triển kinh tế Quận 12 133 3.3.2 Giải pháp quy hoạch phát triển đô thị Quận 12 135 3.3.3 Giải pháp phát triển xã hội Quận 12 ...
 • 163
 • 386
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại quận 4, tp hồ chí minh

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại quận 4, tp hồ chí minh
... dụng cho người dùng, người quản xanh đô thị Xuất phát từ mục đích nêu, đề tài Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản xanh đô thị Quận 4, TP. HCM” thực CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng ... gian công nghệ, thông tin hệ thống xanh đối tượng việc nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản xanh đô thị Quận 4, TP. HCM” 1.2 Mục đích đề tài Xây dựng công cụ ... vào chương trình quản nhập đồ xây dựng từ Arcmap vào chương trình quản Kết đạt được: - Xây dựng chương trình quản xanh Quận 4, TP. HCM - Hệ thống đồ thể trực quan vị trí xanh đô thị iii...
 • 70
 • 667
 • 1

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊHÓA HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (1986 - 2003)

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊHÓA HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (1986 - 2003)
... Hồ Chí Minh đến trước năm 1986 Huyện Bình Chánh phận Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh Q trình thị hóa huyện gắn liền với q trình phát triển thị Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh Do trình bày q trình thị hóa huyện ... q trình thị hóa TP Hồ Chí Minh sách Những mặt tồn q trình thị hóa TP Hồ Chí Minh Đó vấn đề xúc q trình thị hóa mà hẳn Bình Chánh gặp phải nội dung mà chúng tơi quan tâm khung cảnh huyện Bình Chánh ... TP Hồ Chí Minh (1975 - 1996) Luận án trình bày q trình thị hóa quận huyện ven TP Hồ Chí Minh Thủ Đức, quận 8, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp Trong cơng trình nghiên cứu này, tác giả làm rõ q trình...
 • 164
 • 253
 • 0

Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ hà nội

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ  hà nội
... cần đến độ chi tiết cao Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài nghiên cứu: "Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá tác động việc chuyển đổi ranh giới quận đến trình đô thị hóa khu vực Tây Hồ - Nội" ... đô thị quận Tây Hồ giai đoạn 1995 - 2010 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI RANH GIỚI QUẬN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 1.1 Các nhân tố tác động đến trình ... chuyển đổi ranh giới quận đến trình đô thị hóa Chương 2: Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu trạng đất đô thị quận Tây Hồ giai đoạn 1995 - 2010 Chương 3: Đánh giá biến động sử dụng đất thay đổi hình...
 • 18
 • 640
 • 1

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến vấn đề sử dụng đất thu nhập của người dân trên địa bàn quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến vấn đề sử dụng đất và thu nhập của người dân trên địa bàn quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội
... - Đề giải pháp giải vấn đề bất cập trình đô thị hóa địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Nội PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm đô thị đô thị hóa 2.1.1 Đô thị a.Khái niệm đô thị Một đô thị ... tác động trình đô thị hóa đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất mặt kinh tế, xã hội môi trường địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Nội - Xác định tác động đô thị hóa đến thu nhập người dân địa phương ... thấp 4.2 Khái quát trình đô thị hóa địa bàn quận Cầu Giấy - TP .Hà Nội 4.2.1 Biến động đất đai quận Cầu Giấy Do tác động mạnh mẽ trình đô thị hoá khu vực Nội nói chung quận Cầu Giấy nói riêng,...
 • 70
 • 722
 • 3

Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ hà nội

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ  hà nội
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI  VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI RANH GIỚI QUẬN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA KHU VỰC ... khu vực đô thị cần đến độ chi tiết cao Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài nghiên cứu: "Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá tác động việc chuyển đổi ranh giới quận đến trình đô thị hóa khu vực ... cứu tác động việc chuyển đổi ranh giới quận đến trính đô thị hóa Chương 2: Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu trạng đất đô thị quận Tây Hồ giai đoạn 1995 - 2010 Chương 3: Đánh giá biến động sử dụng...
 • 92
 • 208
 • 0

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống của người dân trên địa bàn thị cửa lò, tỉnh nghệ an

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... p c a ngư i dân Trong trình ñô th hoá, v i vi c tăng dân s ñô th s chuy n ñ i c u kinh t Trên góc ñ dân s lao ñ ng, ñô th hoá trình chuy n ñ i c u dân só t lao ñ ng nông nghi p sang lao ñ ng ... Nghiên c u nh hư ng c a trình ñô th hoá ñ n s d ng ñ t nông nghi p ñ a bàn th C a Lò - Nghiên c u nh hư ng c a trình ñô th hoá ñ n ñ i s ng c a ngư i dân ñ a bàn th C a Lò - T n i dung nghiên ... “ nh hư ng c a trình ñô th hoá ñ n s d ng ñ t nông nghi p ñ i s ng c a ngư i dân ñ a bàn th C a Lò, t nh Ngh An Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………...
 • 103
 • 299
 • 5

Đồ án tốt nghiệp cao ốc căn hộ cao cấp Phú An Giang - Quận 2 -Tp Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp cao ốc căn hộ cao cấp Phú An Giang - Quận 2 -Tp Hồ Chí Minh
... KIẾN TƯỜNG 12 219 21 9 21 9 22 1 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 SVTH : PHẠM VĂN MẠNH LỚP : X02A2 – MSSV : X 020 664 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 20 0 2- 2 007 DT : CHUNG CƯ AN PHÚ GIANG IX.6 Tính toán bố trí ... daN/m2 daN/m2 daN/m3 daN/m2 daN/m2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 Tải trọng tiêu chuẩn Hệ số vượt tải 20 0 300 1000 500 20 0 20 0 75 400 20 0 400 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2 1.3 1 .2 1 .2 1 .2 ... PKyk1 ^2 S k1 (T) 16 123 2 -2 .637 -3 25 0.3 8571.7 -3 9.6 15 1370 -1 .979 -2 710.1 53 62. 8 -3 3.0 14 1370 -1 .3 32 -1 823 .7 24 28.7 -2 2. 2 13 1370 -0 .703 -9 63.1 677.0 -1 1.7 12 1375 -0 .1 12 -1 54 .2 17.3 -1 .9 11...
 • 256
 • 347
 • 0

Đồ án tốt nghiệp cao ốc văn phòng SOUTHERN CROSS SKY VIEW Quận 2 Tp Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp cao ốc văn phòng SOUTHERN CROSS SKY VIEW Quận 2 Tp Hồ Chí Minh
... 1. 720 609 1.84873 1.955914 2. 045358 2. 119878 18 .23 969 3 3 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 0 .20 273 ... 1 .22 429 3 0.001 2. 4711 92 0.003 2. 416651 0.007 2. 177987 0.009 2. 220 579 0.016 2. 2180 62 0. 02 2 .26 245 0. 025 2. 275434 0.03 2. 30 525 4 0.037 2. 327 669 0.041 2. 3 529 64 0.047 2. 3 522 62 0.053 2. 371755 0.058 2. 38446 ... 0 .22 2671 0.317059 0.43115 0.571536 0.733 524 0.918837 1. 122 879 1.356573 1.607418 1.877996 2. 1579 02 11.65457 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836 -0 .22 836...
 • 160
 • 390
 • 0

Đồ án tốt nghiệp chung cư cao cấp An Phú Quận 2 Tp Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp chung cư cao cấp An Phú Quận 2 Tp Hồ Chí Minh
... Fa (cm2) 5,11 5,30 5,63 0, 52 5,65 4,83 0,97 4,91 2, 23 1,93 2, 38 2, 02 2 ,22 1,71 1,37 1,35 1 ,27 TRANG 44 Þ (mm) a (mm) Fchọn (cm2) µ% 12 200 5,65 0 ,25 12 200 5,65 0 ,25 12 200 5,65 0 ,25 12 200 5,65 ... 29 0000 29 0000 29 0000 29 0000 α 7 ,24 7 ,24 7 ,24 7 ,24 7 ,24 7 ,24 b (cm) 100 100 100 100 100 100 h (cm) 20 20 20 20 16 16 a (cm) 3,00 3,00 3,00 3,00 2, 00 2, 00 a' (cm) 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00 h1 ... 11 13 15 17 21 23 25 27 31 33 35 37 41 43 45 47 51 53 55 57 61 63 65 67 M 22 (Tm/m) -0 ,29 2 -0,581 -0,5 72 -0 ,29 2 -0,0 62 -1, 929 -1, 926 -0,064 -2, 295 -4,4 92 -4,431 -2, 296 -0,053 0,334 0 ,28 8 -0,186...
 • 166
 • 986
 • 1

Đồ án tốt nghiệp dự án khu nhà ở tái định cư Bình Khánh phường Bình Khánh, quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp dự án khu nhà ở tái định cư Bình Khánh phường Bình Khánh, quận 2, Tp Hồ Chí Minh
... thiết Vì Dự án khu nhà tái định Bình Khánh đời nhằm đáp ứng nhu cầu người dân 1.1.2 Vị trí xây dựng Dự án khu nhà tái định Bình Khánh tọa lạc phường Bình Khánh, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh ... Hình 1-1: Phối cảnh Dự án khu nhà tái định Bình Khánh -1- Chương Kiến trúc cơng trình 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TRÌNH 1.1.1 Cơ sở đầu tư Trong năm gần đây, nhà cao tầng dần trở nên phổ biến thị ... xét: Từ phân tích trên, kết hợp với kiến trúc cơng trình: Dự án khu nhà tái định Bình Khánh, chọn hệ kết cấu khung – giằng theo sơ đồ mặt kiến trúc cơng trình hợp lý Với hệ thống vách cứng...
 • 285
 • 193
 • 0

báo cáo thực tập nhà thuốc phúc thiên ân 560 nguyễn duy trinh, phường bình trưng đông, quận 2, TP hồ chí minh

báo cáo thực tập nhà thuốc phúc thiên ân 560 nguyễn duy trinh, phường bình trưng đông, quận 2, TP hồ chí minh
... nói đến nhà thuốc Phúc Thiên Ân hẳn không người dân đến Nhà thuốc Phúc Thiên Ân nằm đường 560 Nguyễn Duy trinh, P Bình Trưng Đông, Quận 2, gần NGUYỄN VĂN HẠNH TRANG Báo Cáo Thực Hành Quầy Thuốc ... THUỐC - Địa chỉ thực tập : Nhà thuốc Phúc Thiên Ân 560 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Page | Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh - Tổng số nhân viên quầy thuốc nhân viên, dược sĩ Đại học, dược ... KIỂM TRA NHÀ THUỐC PHÚC THIÊN ÂN Thể thức đơn, liều dùng Đ/c: Số 560 Nguyễn Duy Trinh, P cách dùng: Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Nhãn thuốc: Chất lượng thuốc: ĐỐI CHIẾU Chí Minh NHÀ THUỐC ĐẠT...
 • 79
 • 2,750
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận tự động hóa quá trính sản xuất đh công nghiệp tp hồ chí minhphân tích điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa và tác động của nó đối với kinh tế xã hội ở việt namphân tích quan điểm của hồ chí minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội liên hệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tatrường đại học công nghiệp tp hồ chí minh lớp nckt2ctb tiểu luận địa lý kinh tếtác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đối với kinh tế xã hội việt namnhững kết quả đạt được và tác động đến nền kinh tế xã hộikết quả phát triển ngành nghề nông thôn đối với kinh tế xã hội tỉnh đồng naiquá trình đô thị hóa ở tp hồ chí minhđánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãidanh gia qua trinh do thi hoa tac dong den viec quan ly va su dung datnguyên tắc quan điểm và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong quá trình đô thị hóaquá trình đô thị hóaquá trình đô thị hoáviệt nam trong quá trình đô thị hóatình hình về quá trình đô thị hóaứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCo che di truyen va bien di phan tuli thuyet va bai tap tuong tac genUng dung di truyen hocQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦPhân tích chính sách sản phẩm dòng xe máy của công ty honda việt namđồ án xây dựng đườngtóm tắt vi sinh học phần virus