Welding basics1

Marketing Strategy for welding and cutting products in Namviet company.doc

Marketing Strategy for welding and cutting products in Namviet company.doc
... Le Minh 19 Marketing Strategy for welding and cutting products in Namviet company A vice director in charge of general welding and cutting products business, a technical sale person, a marketing ... Dept for future development of NamViet in three years Field study report – Dam Thi Le Minh Marketing Strategy for welding and cutting products in Namviet company CHAPTER 2: MARKETING STRATEGY FOR ... hardness And advanced equipment protection In addition, this welding machine cutting equipment in the workshop in Field study report – Dam Thi Le Minh Marketing Strategy for welding and cutting products...
 • 26
 • 478
 • 3

Structural Welding Code—Steel

Structural Welding Code—Steel
... Institute March 11, 2010 Structural Welding Code— Steel 22nd Edition Supersedes AWS D1.1/D1.1M:2008 Prepared by the American Welding Society (AWS) D1 Committee on Structural Welding Under the Direction ... welding requirements for any type of welded structure made from the commonly used carbon and low-alloy constructional steels Clauses through constitute a body of rules for the regulation of welding ... International Standard Book Number: 978-0-87171-772-6 American Welding Society 550 N.W LeJeune Road, Miami, FL 33126 © 2010 by American Welding Society All rights reserved Printed in the United States...
 • 569
 • 471
 • 0

Kiểm tra siêu âm mối hàn ultrasonic testing welding

Kiểm tra siêu âm mối hàn  ultrasonic testing welding
... 40 50 Màn hinh hiển thị Kiểm tra mối hàn Kiểm tra chân (gốc),và mép • Kiểm tra thân • Bất liên tục dọc • Bất liên tục ngang Kiểm tra mối hàn- chân gốc • Đòi hỏi kiểm tra riêng biệt, kỹ lưỡng ... thước mối hàn Quan sát trực tiếp Kiểm tra kim loại Kiểm tra mối hàn Thông tin ban đầu  Tiêu chuẩn vật liệu Quá trình hàn Chuẩn bị mép Chiều dày kim loại Khó khăn trở ngại hàn Vị trí mối hàn sửa ... : 1/2 chiều rộng biến tử D : mũ mối hàn mài phẳng E :mũ mối hàn nguyên dạng e : khoảng 100 - 150 Thao tác dò quét- API Mối hàn nguyên dạng Mũ mối hàn mài Kiểm tra chân-gốc  Đầu dò đặt cách đường...
 • 77
 • 944
 • 6

Giáo trình máy hàn - welding machine textbook

Giáo trình máy hàn - welding machine textbook
... WELDING MACHINES Nội dung & Mục đích Giới thiệu chung máy hàn  Các yếu tố chọn máy hàn  Các loại nguồn hàn sử dụng đặc điểm Giới thiệu loại máy hàn sử dụng công ty  Máy hàn SMAW  Máy hàn ... dụng công ty  Máy hàn SMAW  Máy hàn GTAW  Máy hàn GMAW/FCAW  Máy hàn SAW WELDING MACHINES Bảng thống kê số lượng loại máy hàn công ty STT Loại máy Số lượng Đơn vị Ghi GTAW 180 Bộ SMAW – đơn ... (MMAW or SMAW) Trang thiết bị hàn SMAW Bảng điều khiển (amps, volts) Tủ sấy que Que hàn Nguồn hàn Tủ ủ que hàn Nguồn hàn Inverter Cáp mát Kìm hàn Mặt nạ hàn Cáp hàn Đường đặc tính hồ quang Constant...
 • 104
 • 377
 • 3

Tài liệu Bài 4. Hàn (welding) ppt

Tài liệu Bài 4. Hàn (welding) ppt
... Engineering 4.4 9 + Hàn áp l c Hàn siêu âm (ultrasonic welding) Hàn n Hàn ngu i Hàn áp l c Hàn dư i tác ng c a t0 + l c Hàn giáp m i (butt welding) Hàn i n ti p xúc (contact welding) Hàn i m (spot ... ti p xúc (contact welding) Hàn i m (spot welding) Hàn ma sát (friction welding) Hàn ng (seam welding) Hàn khuy ch tán chân không Hàn cao t n Hàn rèn HCM City Univ of Technology, Mechanical Engineering ... Hoang Long 4.5 2 II Hàn TIG (tungsten inert-gas arc welding) II (tungsten inertwelding) - Hàn TIG (hàn h quang wolfram - khí trơ) trình ó ngu n (h khí trơ) trì nhi t h quang c t o thành gi a i...
 • 19
 • 184
 • 1

Handbook of mold, tool and die repair welding

Handbook of mold, tool and die repair welding
... 60-70 0.243% 0.347% 0.6-2.5% 24 Handbook of mold, tool and die repair welding ' Table 3.2 Types of tool and their possible material type Types of tool Possible types of material Anvils Axes Blades ... shut off edge has been damaged during assembly after routine maintenance and is in need of repair; see Chapter , page 62, for full welding details 18 Handbook of mold, tool and die repair welding ... blanking die from a punch and die set The die is broken into two 10 Handbook of mold, tool and die repair welding pieces The owner of the die wants the die to be welded back together, retaining...
 • 211
 • 209
 • 0

Tài liệu ROBOT GỠ XỈ HÀN_ WELDING SLAG REMOVING MOBILE ROBOT ppt

Tài liệu ROBOT GỠ XỈ HÀN_ WELDING SLAG REMOVING MOBILE ROBOT ppt
... báo gồm: robot di động ba bánh xe, mang giá đỡ chuyển động theo hai phơng lên xuống vào ra, dụng cụ gỡ xỉ hàn Hình WSRMR cho hình H.1 H.1 Welding Slag Removing Mobile Robot (WSRMR) Dĩa gở xỉ hàn ... đề nghị dùng để gỡ xỉ hàn Tuy nhiên dĩa gỡ xỉ hàn nên phối hợp với bành cớc sắt vòi hút chân không để làm mối hàn Từ nhận xét trên, tác giả tin tởng phơng pháp gỡ xỉ hàn dùng robot di động nh ... thiện mô hình Phát triển điều khiển để gỡ xỉ hàn cho biên dạng cong Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Tấn Tiến đồng sự, Control of Two-Wheeled Welding Mobile Robot: Part I Kinematic Model Approach,...
 • 7
 • 191
 • 2

Tài liệu WELDING AND COATING METALLURGY ppt

Tài liệu WELDING AND COATING METALLURGY ppt
... part-welded WELDING AND COATING METALLURGY2 37 of 69 FOR INTERNAL USE ONLY WELDING STEELS CONSIDERED DIFFICULT Welding of HSLA and Q&T steels may pose several problems and a careful study of the steel and ... shown in Fig 43 takes into account CE, and restraint in calculating preheat WELDING AND COATING METALLURGY2 42 of 69 FOR INTERNAL USE ONLY WELDING AND COATING METALLURGY2 43 of 69 FOR INTERNAL USE ... OF WEAR PROTECTION - SUMMARY 68 19 REFERENCES 69 WELDING AND COATING METALLURGY2 12 October 1999 of 69 FOR INTERNAL USE ONLY WELDING AND COATING METALLURGY INTRODUCTION Steels form the largest...
 • 69
 • 1,137
 • 0

Tài liệu Resistance Spot Welding pptx

Tài liệu Resistance Spot Welding pptx
... clarity, the various parts of the resistance spot welding machine are identified UG-003 335 Page SECTION − FUNDAMENTALS OF RESISTANCE SPOT WELDING 4-1 Principle Resistance welding is accomplished when ... Figure 4-1 shows a resistance spot weld nugget compared to a gas tungsten-arc (TIG) spot weld ÉÉ ÉÉ RESISTANCE SPOT The gas tungsten-arc spot is made from one side only The resistance spot weld is ... next spot The resistance spot welding machines are constructed so minimum resistance will be apparent in the transformer, flexible cables, tongs, and electrode tips The resistance spot welding...
 • 20
 • 156
 • 1

Tài liệu Lesson 9-Welding docx

Tài liệu Lesson 9-Welding docx
... ,chúng ta vào chi tiết trình hàn 1-Hàn tay điện hồ quang Như nói trên,cắt thích hợp cho cắt vật liệu gia công ,còn hàn thích hợp cho hàn thép tấm,ống thông gió,các chi tiết gang đúc kim loại không...
 • 6
 • 371
 • 0

Tài liệu Welder’s Handbook For Gas Shielded Arc Welding, Oxy Fuel Cutting & Plasma Cutting pptx

Tài liệu Welder’s Handbook For Gas Shielded Arc Welding, Oxy Fuel Cutting & Plasma Cutting pptx
... WwW.oto-hui.com OXYGEN CUTTING Oxygen -fuel gas cutting Principles Oxygen -fuel gas cutting is widely used to cut: q straight lines and shapes in plates q pipe end in preparation for welding q scrap ... the arc melts the metal and the gas jet removes the molten metal from the cut ceramic shroud tungsten electrode plasma gas shielding gas plasma (arc) stream 44 WwW.oto-hui.com PLASMA ARC CUTTING ... solidifies Plasma arc welding The arc used in TIG welding can be converted to a high energy jet by forcing it through a small hole in a nozzle This constricts the arc and forms the plasma jet plasma gas...
 • 48
 • 350
 • 0

Welding Pipeline Handbook docx

Welding Pipeline Handbook docx
... Suitable for welding of pipeline up to API 5L X56 it is aiso suitable for root pass welding up to API 5L X80 Electrode used for welding high tensile low alloyed steels API 5L X60, X65, X70 Welding ... special materials and welding processes which have evolved with the sector have been developed in recent years The main welding process used to install the pipelines is manual welding with coated ... un-satisfactory welding performance, loss of arc voltage and weld metal porosity These types of electrodes should NOT be re-dried Recommended current ranges for the different welding positions Welding...
 • 63
 • 142
 • 0

Health and Safety in Welding and Allied Processes FIFTH EDITION ppt

Health and Safety in Welding and Allied Processes FIFTH EDITION ppt
... Plasma arc processes 13 Electroslag welding 14 Resistance welding 15 Thermit welding 16 Electron beam welding 17 Friction welding 18 Laser welding and cutting 19 Brazing and braze welding 20 Soft ... Health and Safety in Welding and Allied Processes FIFTH EDITION Jane Blunt and Nigel C Balchin Published by Woodhead Publishing Limited, Abington Hall, Abington Cambridge CB1 6AH, England ... and absorbed acetone 4.1 Acetylene gas cylinder Porous topping 28 Health and Safety in Welding and Allied Processes Acetylene cylinders must always be stored and used in an upright position and...
 • 265
 • 179
 • 1

ARC WELDING ELECTRODE

ARC WELDING ELECTRODE
... OF ELECTRODES  TESTING OF ELECTRODES  03/12/14 ARC WELDING ELECTR HISTORY OF ARC WELDING COATED ELECTRODE During first stage of work with metal arc welding a bare electrode was in use which ... HISTORY OF ARC WELDING COATED ELECTRODE  WHAT IS AN ELECTRODE ?  SIZE OF ELECRODE  TYPES OF ELECTRODES  COATING OF ELECTRODES  TYPES OF ELECTRODE COATING  STORAGE AND DRYING OF ELECTRODES ... the electrode as under 03/12/14 ARC WELDING ELECTR ELECTRODES TYPES ELECTRODE BASED UPON MATERIALS 03/12/14 BASED UPON COATING ARC WELDING ELECTR BASED UPON MATERIALS        MILD STEEL ELECTRODES...
 • 36
 • 930
 • 0

Xem thêm