QCVN 04 02 2010 VỀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Hồ mời thầu xây lắp tu bổ nâng cấp cải tạo công trình thủy lợi vùng Bắc Long Giang huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa

Hồ sơ mời thầu xây lắp tu bổ nâng cấp cải tạo công trình thủy lợi vùng Bắc Long Giang huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa
... Kênh công trình kênh Kênh công trình kênh Hoà Thuận đến Giang Kênh công trình kênh dẫn Đà Bắc đến TB Giang Kênh công trình kênh TB Bắc IV Cống dới đê: Cống K0+161.6 tả s/ hoạt hữu s/tống ... thép M250; Khoá đóng mở V3; Công trình tiêu: a) Trạm bơm tiêu Giang II: * Quy mô công trình: - Nhiệm vụ tiêu cho diện tích tiêu: FTK = 414ha, công trình cấp IV; - Công suất: máy x 2500 m3/h, ... lợng trạm Q=3,21m3/s; b) Kênh tiêu TB tiêu Giang II công trình kênh: * Quy mô công trình: + Nhiệm vụ tiêu cho diện tích tiêu: FTK = 414ha, công trình cấp IV; + Lu lợng tiêu thiết kế : Q10%= 3,21...
 • 70
 • 248
 • 1

Tài liệu Chấp thuận thiết kế kỹ thuật phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường cấp IV, đường cấp V đường cấp VI ppt

Tài liệu Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường cấp IV, đường cấp V và đường cấp VI ppt
... đấu nối đường nhánh v o Quốc lộ trường hợp đơn lẻ Thành phần hồ sơ (bản sao) Thi t kế kỹ thuật phương án tổ chức giao thông nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông thi ... chính) V n cho phép sử dụng điểm đấu nối Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính) Quy hoạch điểm đấu nối v o Quốc lộ UBND cấp tỉnh phê duyệt (bản sao); v n chấp thuận Bộ Giao thông v n tải cho phép đấu ... sơ đề Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ V n phòng Khu Quản nghị lý đường Giải thủ Khu Quản lý đường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ tục sơ, có v n trả lời Hồ sơ Thành phần hồ sơ V n đề nghị chấp thuận...
 • 3
 • 599
 • 1

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật phương án tổ chức thi công của nút đường nhánh đấu nối vào Quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho địa phương quản lý. docx

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút đường nhánh đấu nối vào Quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho địa phương quản lý. docx
... đến 11 30 phút Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hồ sơ khảo sát Hồ sơ vẽ Công văn thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ Số hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định Mục Biểu mẫu Tổ chức, ... hồ sơ cho người nộp; + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ chưa hợp lệ hướng dẫn đương bổ sung hoàn thi n hồ sơ Mô tả bước Tên bước Người đại diện tổ chức cá nhân ngày hẹn giấy Biên nhận đến nhận kết Bộ phận...
 • 4
 • 396
 • 0

Tiêu chuẩn kỹ thuật chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 5 doc

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 5 doc
... q chiều cao sóng H nh sau : q = o g(1,6H - 0,9s) (5. 5 .5) Trọng lợng ngỡng dịch chuyển cho phơng trình (5. 5 .5) 1 /5 cờng độ lực nâng cho phơng trình (5. 5.4) Trọng lợng ngỡng đổ đợc tìm thấy 1/2 ... 2, phù hợp với điều kiện thiết kế (2) Các hệ số hiệu chỉnh với công thức Goda mở rộng Có thể áp dụng công thức Goda mỏ rộng cách lấy giá trị thích đáng cho hệ số hiệu chỉnh 1, 2, Các nghiên cứu ... đó, giá trị Ns sử dụng thiết kế phải xác định cách thích đáng dựa thí nghiệm mô hình thuỷ lực phù hợp với điều kiện thiết kế tơng ứng So sánh kết thí nghiệm sóng ổn định với kết thí nghiệm sóng...
 • 30
 • 200
 • 0

Tiêu chuẩn kỹ thuật chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 4 pps

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 4 pps
... phơng trình (4. 4.1) Với phân bổ Gumbel : = 0 ,44 , = 0,12 (4. 4.9) Với phân bố Weibull: Phn - Chng [2] 10 = 0,20 + 0,27 k = 0,20 + 0,23 k (4. 4.10) Với phân bổ loại II Fisher-Tippett: = 0 ,44 + ... (4. 4 .4) (4. 4.5) rv = - ln {- lnP [H x ]} rv = [- ln {1 P [H x ]}] (Phân bố Gumbel) 1/k (4. 4 .4) (Phân bố Weibull) (4. 4.5) Nếu liệu ăn khớp hoàn toàn với phơng trình (4. 4.2) (4. 4.3) có quan hệ tuyến ... S(f) = 0,257 H 21/3 T -4 1/3 - -5 exp [-1 .03(T1/3f) -4 ] (4. 1.23) G(f,) = Go cos2s /2 (4. 1. 24) đó: Go : số tỷ lệ thoả mãn điều kiên chuẩn hoá sau đây: max G ( f , ) d = (4. 1.25) đó:max góc lệch...
 • 79
 • 316
 • 0

Tiêu chuẩn kỹ thuật chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 3 pptx

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 3 pptx
... lên công trình cảng bến, xem 15 .3. 4 Tải trọng tuyết 3. 2 Gió (Điều 3, Khoản Thông báo) Sẽ chuẩn xác đa đặc tính gió vào việc tính sóng xem đặc điểm gió nguyên nhân ngoại lực tác động lên công trình ... điểm gió giật Phn - Chng 3 3 .3 áp lực gió (Điều 3, Khoản Thông báo) áp lực gió phải đợc xác định cách thoả đáng, có xem xét nghiêm túc tới loại kết cấu vị trí chúng [Chỉ dẫn kỹ thuật] (1) Khi tính ... cần làm với chiều cao đo đạc v.v (2) Vận tốc gió tác động lên công trình cảng bến phải đợc xác lập dựa số liệu thống kê thời kỳ thích hợp với đặc điểm công trình kết cấu [Chỉ dẫn kỹ thuật] (1)...
 • 4
 • 158
 • 0

Tiêu chuẩn kỹ thuật chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 2 docx

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 2 docx
... Khi thiết kế công trình neo đậu cho tàu đánh cá sử dụng, nên tiến hành công việc thiết kế dựa tiêu chuẩn tính toán cho công trình cảng tình trạng sử dụng thực tế [3] Hệ số lệch tâm (Điều 22 , ... T .2. 2.8 tàu tiếp xúc với chống va F1 F2 với điểm tàu gần tờng bến điểm P, khoảng cách l từ điểm tiếp xúc tới trọng tâm tàu đo song song với công trình neo đậu đợc cho phơng trình (2. 2.6) (2. 2.7); ... 1969) 7) Hình T -2 . 2.8 Tàu cập bến L2 = 0,5 + e(1 k ) L pp cos (2. 2.6) L2 = (0,5 ek ) L pp cos (2. 2.7) đó: L1: khoảng cách từ diểm tiếp xúc tới trọng tâm tàu đo song song với công trình neo đậu...
 • 22
 • 293
 • 0

Tiêu chuẩn kỹ thuật chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 1 pps

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 1 pps
... điều kiện thiết kế cần thiết khác [Chú giải] Các điều kiện thiết kế cần xác định cẩn thận chúng có ảnh hởng lớn đến độ an toàn, chức chi phí thi công công trình Các điều kiện thiết kế nêu điều kiện ... Phần II Các điều kiện thiết kế Chơng 1: Đại cơng Khi thiết kế cảng bến tầu, phải lựa chọn điều kiện thiiết kế từ hạng mục nêu dới đây, có xét đến điều kiện tự nhiên, điều kiện khai thác thi công, ... hợp kết cấu tạm thời, điều kiện thiết kế đợc xác định có xem xét đến tuổi thọ dài ngắn chúng [Chỉ dẫn kỹ thuật] (1) Khi thiết kế công trình cảng bến, cần xem xét vấn đề sau: (a) Chức công trình...
 • 4
 • 146
 • 0

Tiêu chuẩn kỹ thuật chú giải đối với các công trình cảng - Phần 1 Khái quát potx

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng - Phần 1 Khái quát potx
... tiêu chuẩn kỹ thuật) (3) Hình C .1. 1 .1 cho thấy cấu luật pháp Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Sắc lệnh cảng bến tầu [Điều 5 6-2 ] (Tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình cảng bến tàu) Quy định bổ sung Luật cảng ... 18 1 ,19 99; sau đơn giản gọi Thông báo), hai văn kiện phù hợp với Điều 5 6-2 Luật cảng bến tầu [Chú giải] (1) Pháp lệnh Thông báo (sau gọi chung Các tiêu chuẩn kỹ thuật) không áp dụng cho công trình ... lệnh Bộ Thông báo Hình C .1. 1 .1 Cơ cấu pháp luật Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật công trình cảng bến tầu (4) Tài liệu nhằm giúp đỡ quan tâm đến việc lý giải đắn Các tiêu chuẩn kỹ thuật làm cho việc áp dụng...
 • 8
 • 165
 • 0

Tài liệu Thủ tục " Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương " pptx

Tài liệu Thủ tục
... xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II); Bản giấy phép cấp Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo ... nhân trực tiếp quản lý khai thác bảo Vệ công trình thủy lợi Số hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu “Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động phạm ... đảm an toàn cho công trình quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép) ; Thành phần hồ sơ Báo cáo vi c thực quy định giấy phép cấp; biên lần vi phạm hình...
 • 3
 • 246
 • 0

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý phát triển nguồn nhân lực phần 10 ppsx

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực phần 10 ppsx
... hành nhân sự, để sử dụng nhân lực xác định tiền lương hợp lý, để tiêu chuẩn hoá, cụ thể hoá việc sát hạch, đánh giá công chức, để qui hoạch đào tạo cán bộ, công chức đối tượng theo yêu cầu nội dung ... chức vào làm việc quan nhà nước số ngành có nhu cầu lớn nhân lực - Tiền lương phải đảm bảo để trì đội ngũ nhân có chất lượng mặt phẩm chất, tay nghề, tài kinh nghiệm - Công khai, dân chủ việc ... chức lao động "chất xám" phức tạp, thực chức tổ chức trình định tổ chức thực định quản Sản phẩm lao động đánh giá mà phải có trình đưa vào thực hiện, áp dụng thực tế đánh giá 1.2/ Phân loại...
 • 5
 • 163
 • 0

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý phát triển nguồn nhân lực phần 9 pps

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực phần 9 pps
... sách liên quan đến nguồn thu số ngành (Giáo dục, đào tạo, Y tế, Hải quan, Thuế, ) ban hành chưa tính toán đồng chưa quản chặt chẽ đ tạo điều kiện hình thành thu nhập ngầm số cá nhân tập thể, nhiều ... hoạt động nghiệp (giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, báo chí ), chưa chủ động đưa giải pháp động viên nguồn lực tài x hội để phát triển mà chủ yếu trông chờ vào nguồn tài hạn chế ... cán bộ, công chức: 1/ Nguyên nhân bản, bao trùm quan điểm coi tiền lương khoản chi cho tiêu dùng cân đối ngân sách nhà nước, chi cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực Vì vậy, cải cách tiền lương...
 • 5
 • 154
 • 0

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý phát triển nguồn nhân lực phần 8 potx

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực phần 8 potx
... chức đ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tạo điều kiện cho việc xếp lương cán bộ, công chức vị trí công việc thực quản thống biên chế tiền lương nước, khắc phục bước tình trạng quản phân ... c - Việc thực bước chế độ tiền lương mới, đặc biệt việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương tiến hành dân chủ, giữ ổn định kinh tế, trị- x hội tạo môi trường cho phát triển 1.2/ Những nội dung ... doanh để nhà nước có sách chế quản phù hợp - Trong khu vực hành chính, nghiệp, đ ban hành tiêu chuẩn công chức, phân cấp quản cán bộ, công chức, làm sở cho việc thi tuyển, nâng bậc, nâng...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý phát triển nguồn nhân lực phần 7 doc

Giáo trình hình thành những nội dung khuôn khổ của việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực phần 7 doc
... cán công chức - Hình thành hệ thống sách phát triển: sách tiền lương, tiền thưởng, sách thu hút nhân tài, sách bảo đảm điều kiện phát triển cán công chức, sách bảo đảm nguồn nhân lực cho vùng đặc ... công chức quản thống nhất; tiến hành phân cấp quản công chức bao gồm xác định biên chế, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm sở xác định trách nhiệm quan quản lý, nguồn ngân sách trình độ, tính chất ... khó khăn; - Sự quản Nhà nước ngân sách, biên chế tiền lương hiệu lực Tình trạng thả việc quản tiền lương thu nhập kéo dài chứa đựng dấu hiệu không ổn định kinh tế x hội Việc đổi sách liên...
 • 5
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi côngpháp lệnh bảo vệ các công trình thủy lợinội dung hồ sơ thiết kế cơ sởnội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuậtbản vẽ các công trình thủy lợiphát triển kinh tế góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật năng lực công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triểntăng trưởng kinh tế góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật năng lực công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triểnnội dung hồ sơ thiết kếthành phần nội dung của quan hệ pháp luậtthành phần nội dung và khối lượng tài liệu bảo quản ở lưu trữ cơ quanthành phần nội dung tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của trường cao đẳng nội vụ hà nội hiện naythành phần nội dung tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của cấp bộ hiện naythành phần nội dung tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động ở cấp bộ hiện naythành phần nộp lưu hồ sơ nguyên tắcquy định thành phần nộp lưu hồ sơ nguyên tắcTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ câyBảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHBài 17. u, ưBài 12. i, aLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cBài 8. Ăn, uống hàng ngày