QCVN 04 01: 2010BNNPTNT :Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi

Quy chuẩn kĩ thuâtj quốc gia về ddieezen sinh học gốc etanol nhiên liệu biến tính

Quy chuẩn kĩ thuâtj quốc gia về ddieezen sinh học gốc và etanol nhiên liệu biến tính
... thuật etanol nhiên liệu biến tính (Trớch t TCVN 7716 : 2007, Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động đánh lửa Yờu cu k thut) Tên tiêu Mức 92,1 Etanol, ... LNG 4.1 Nhiờn liu sinh hc gc nhp khu 4.1.1 Nhiờn liu sinh hc gc nhp khu phi c kim tra nh nc v cht lng theo cỏc ch tiờu quy nh ti mc ca Quy chun ny 4.1.2 Vic kim tra nhiờn liu sinh hc gc nhp khu ... c quan qun lý nh nc cú thm quyn tha nhn 4.2 Nhiờn liu sinh hc gc sn xut, ch bin nc Nhiờn liu sinh hc gc sn xut, ch bin nc phi c chng nhn phự hp vi quy nh ti mc ca Quy chun ny theo phng thc th...
 • 9
 • 952
 • 2

TC Thanh phan noi dung lap du an-thiet ke cong trình thuỷ lợi-14TCN118-119

TC Thanh phan noi dung lap du an-thiet ke cong trình thuỷ lợi-14TCN118-119
... gia cờng; d) Mức nớc chết 2) Các loại dung tích: a) Dung tích to n bộ; b) Dung tích hữu ích, có phân dung tích phòng lũ, tới, cấp nớc, phát điện v.v c) Dung tích chết 3) Diện tích mặt hồ ứng ... Email: Arico.consult@Gmail.com Nội dung Báo cáo tóm tắt Nội dung Báo cáo tóm tắt giai đoạn NCTKT cần đạt đợc yêu cầu sau: a) Nêu đợc nội dung chủ yếu BCNCTKT b) Nội dung báo cáo phản ảnh trung thực ... thuyết minh) 3.4.2.4 Nội dung Báo cáo tóm tắt giai đoạn NCKT Nội dung Báo cáo cần đạt: Nêu tóm tắt nội dung quan trọng v cần thiết BCNCKT v vẽ cần thiết để dẫn giải Nội dung số liệu v vẽ phản ảnh...
 • 186
 • 110
 • 0

QCVN 22:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG ppt

QCVN 22:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG ppt
... in ỏp danh nh hoc ngng trờn di in ỏp danh nh ca thit b Các phận mắc song song với lớp cách điện (tụ điện, triệt xung) Thiết bị đợc thử L Các đầu nối với nguồn điện lới (không nối) Các đầu nối ... cht dn in 16 QCVN 22:2010/BTTTT Đầu nối với nguồn điện (không nối) L Đầu nối với mạng viễn thông (không nối) N Thiết bị đợc thử Lá dẫn điện Đất bảo vệ Bộ phận tay cầm (a) Máy phát điện áp thử ... Các đầu nối với mạng viễn thông (không nối) N Lớp cách điện bổ sung Đầu nối với đất bảo vệ Điện áp danh định mA k Hỡnh - Phộp th s cỏch ly gia mng vin thụng v t 13 QCVN 22:2010/BTTTT (c) Yờu...
 • 47
 • 350
 • 0

QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ doc

QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ doc
... kỹ thuật đô thị Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nêu Quy chuẩn gồm: - Hệ thống công trình giao thông đô thị; - Hệ thống công trình cấp nước đô thị; - Hệ thống công trình thoát nước đô thị; ... mặt đất mặt đất 5) Đối với đô thị mới, khu đô thị mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải tuân thủ đầy đủ yêu cầu kỹ thuật Quy chuẩn Đối với đô thị, khu đô thị cải tạo nâng cấp, phải ... NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng Quy chuẩn qui định yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 1.2 Các công trình hạ tầng...
 • 98
 • 1,035
 • 3

QCVN 40:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

QCVN 40:2011/BTNMT  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
... CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Indus trial Wastewater HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 40:2011/BTNMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất ... 1.2.2 Nước thải công nghiệp số ngành đặc thù áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng 1.2.3 Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thu gom nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy ... nguyên Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Wastewater QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định giá trị tối...
 • 8
 • 519
 • 4

QCVN 29:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NÚỚC THẢI CỦA KHO CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 29:2010/BTNMT  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NÚỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
... hoạt động thải nước thải môi trường từ kho xăng dầu cửa hàng xăng dầu hoạt động kinh doanh; kho xăng dầu dự trữ quốc gia kho xăng dầu phục vụ an ninh quốc phòng Nước thải kho xăng dầu nằm sở ... phát xăng dầu 1.3.2 Cửa hàng xăng dầu công trình xây dựng đất liền phục vụ việc kinh doanh xăng dầu loại Cửa hàng xăng dầu có dịch vụ rửa xe 1.3.3 Nước thải kho xăng dầu cửa hàng xăng dầu nước thải ... TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1 Quy chuẩn quy định riêng cho nước thải kho xăng dầu cửa hàng xăng dầu hoạt động kinh doanh; kho xăng dầu dự trữ quốc gia kho xăng dầu phục vụ an ninh quốc phòng Tổ chức, cá...
 • 5
 • 401
 • 1

QCVN 14 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT pot

QCVN 14 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT pot
... nước thải sinh hoạt thải vào QCVN 14 : 2008/btnmt QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm n ước thải sinh hoạt ... cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất l ượng nước mặt) - Cột B quy định ... C max nước thải sinh hoạt thải nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định Bảng QCVN 14 : 2008/btnmt Bảng - Giá trị thông số ô nhiễm l àm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt TT...
 • 8
 • 444
 • 2

QCVN 13 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY doc

QCVN 13 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY doc
... định, nơi mà nước thải công nghiệp dệt may thải vào QCVN 13 : 2008/btnmt 1.4 Tiêu chuẩn viện dẫn: - TCVN 594 5:2 005 - Chất lượng nước - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 ... QCVN 13 : 2008/btnmt QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY National technical regulation on the effluent of Textile industry QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn ... Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ hiểu sau: 1.3.1 Nước thải công nghiệp dệt may dung dịch thải từ nhà máy, sở sử dụng quy tr ình công nghệ gia công ướt công nghệ khác để sản xuất sản phẩm dệt may...
 • 9
 • 431
 • 0

QCVN 12 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BỘT GIẤY docx

QCVN 12 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY docx
... QCVN 12 : 2008/btnmt Li núi u QCVN 09 : 2008/BTNMT Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht lng nc biờn son, Tng cc Mụi trng v V Phỏp ch trỡnh duyt v c ban hnh theo Quyt nh s /2008/Q-BTNMT ... trng QCVN 12 : 2008/btnmt QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CễNG NGHIP GIY V BT GIY National technical regulation on the effluent of pulp and paper mills QUY NH CHUNG 1.1 Phm vi iu chnh Quy chun ... chun vin dn: QCVN 12 : 2008/btnmt - TCVN 7732 : 2007 Cht lng nc Tiờu chun nc thi cụng nghip sn xut giy v bt giy - TCVN 5945 : 2005 - Cht lng nc - Nc thi cụng nghip - Tiờu chun thi QUY NH K THUT...
 • 9
 • 191
 • 1

QCVN 11 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN potx

QCVN 11 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN potx
... QCVN 11 : 2008/btnmt Li núi u QCVN 11 : 2008/BTNMT Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht lng nc biờn son, Tng cc Mụi trng v V Phỏp ch trỡnh duyt v c ban hnh theo Quyt nh s /2008/Q-BTNMT ... 5) Phng phỏp c y v pha loóng; - TCVN 6491 : 1999 (ISO 6060 : 1989) - Cht lng nc - Xỏc nh nhu cu oxy húa hc (COD); - TCVN 6625 : 2000 (ISO 119 23 : 1997) Ch t lng nc - Xỏc nh cht rn l lng bng cỏch ... Xỏc QCVN 11 :2 008/btnmt - TCVN 6187 : 1996 (ISO 9308 : 1990) Cht lng nc Phỏt hin v m vi khun coliform, vi khun coliform chu nhit v escherichia coli gi nh Phn 1: Phng phỏp mng lc - TCVN 6187 :...
 • 9
 • 642
 • 1

QCVN 10 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ potx

QCVN 10 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ potx
... quan trắc chất l ượng nước biển ven bờ áp dụng theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia: - TCVN 599 2:1 995 (ISO 5667 - 2: 1991) - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu - TCVN 599 3:1 995 (ISO ... Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất chuẩn độ - TCVN 618 1-1 996 (ISO 6703 -1 -1 984) - Chất lượng nước – Xác định xyanua tổng - TCVN 599 1-1 995 (ISO 5666 -3 -1 984) - Chất lượng nước ... 649 2-1 999 (ISO 105 2 3-1 994) - Chất lượng nước – Xác định pH - TCVN 549 9-1 995 Chất lượng nước – Xác định oxy hoà tan Phương pháp Winkler - TCVN 662 5-2 000 (ISO 11923 -1 997) - Chất lượng nước- Xác...
 • 7
 • 221
 • 1

QCVN 08 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT docx

QCVN 08 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT docx
... hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia: - TCVN 599 2:1 995 (ISO 5667 - 2: 1991) - Chất lượng nước- Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu - TCVN 599 3:1 995 (ISO 5667 - 3: 1985) - Chất lượng nước- Lấy mẫu Hướng ... pháp ngu ồn dày - TCVN 621 9-1 995 (ISO 9697 –1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ beta QCVN 08 : 2 008/ BTNMT - TCVN 6187 -1 -1 996 (ISO 9 308 -1 -1 990) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn ... số chất l ượng nước mặt thực theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn phân tích tương ứng tổ chức quốc t : - TCVN 6492 -1 999 (ISO 10523 -1 994) - Chất lượng nước – Xác định pH QCVN 08 : 2 008/ BTNMT...
 • 8
 • 641
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung lập báo cáo kinh tế kỹ thuậtủy ban quốc gia về thanh niên vnnguyên tắc nội dung lập báo cáo tài chínhxây dựng chương trình quốc gia về thành lập các tập đoàn kinh tể ở việt namdự thảo quy chuẩn kỹ thuậtquy chuẩn kỹ thuật quốc gia;thức ăn chăn nuôiquy chuẩn kỹ thuật an toàn thiết bị nângquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uốngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện pdfquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điệnquy chuẩn kỹ thuật an toàn điệnquy chuẩn kỹ thuật về an toàn điệnquy chuẩn quốc gia về kỹ thuật an toàn điệndự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc giaquy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 09 2011 bgtvtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học