Hungary BT ghep cap trong do thi hai phia

Chuyên đề tìm HIỂU bài TOÁN GHÉP cặp TRONG đồ THỊ HAI PHÍA

Chuyên đề tìm HIỂU bài TOÁN GHÉP cặp TRONG đồ THỊ HAI PHÍA
... CỰC ĐẠI TRÊN ĐỒ THỊ HAI PHÍA Đồ thị hai phía (Bipartite Graph) Các tên gọi đồ thị hai phía, đồ thị lưỡng phân, đồ thị phân đôi, đồ thị đối sánh hai phần v.v để chung dạng đơn đồ thị vô hướng ... graph ( đồ thị bao trùm Đồ thị H đồ thị bao trùm đồ thị G tập đỉnh H trùng với tập đỉnh G Ta nói H bao trùm G) • k-factor ( đồ thị k-nhân tử) đồ thị bao trùm quy bậc k II BÀI TOÁN TÌM CẶP GHÉP CỰC ... khẳng định phần tử Fx Fy ≤ 500 Hãy tự tìm ví dụ để hiểu rõ chất thuật toán Bài toán tìm cặp ghép cực đại với trọng số cực đại đồ thị hai phía Bài toán tìm cặp ghép cực đại với trọng số cực đại giải...
 • 32
 • 231
 • 0

Lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía

Lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía
... Filtering) Lọc cộng tác dựa hình (Model Based Collborative Filtering) So với lọc cộng tác dựa vào nhớ, lọc cộng tác dựa hình cho lại kết tốt Chính vậy, em lựa chọn đề tài Lọc cộng tác dựa hình ... cận chính: Lọc cộng tác dựa vào nhớ lọc cộng tác dựa vào hình Nội dung cụ thể hai phương pháp trình bày mục 1.3 Phương pháp lọc cộng tác dựa nhớ Lọc cộng tác dựa độ nhớ tiếp cận theo hai phương ... đoán cho lọc cộng tác Đặc biệt, hình hạn chế vấn đề liệu thưa lọc cộng tác Xây dựng hệ thống tư vấn lựa chọn phim dựa hình đồ thị hai phía hình phản ánh đầy đủ chức hệ thống lọc cho lại...
 • 18
 • 348
 • 0

Chương 5: Cặp ghépđồ thị hai phần pdf

Chương 5: Cặp ghép và đồ thị hai phần pdf
... 5.3 Đồ thị vô hướng Vẽ lại đồ thị ta nhận được: Đồ thị đồ thị hai phần có tập đỉnh tựa bé {1, 2, 7} cặp ghép lớn {(1, 3), (2, 5), (4, 7)} Hình 5.4 Đồ thị hai phần tương ứng Đồ thị Ví dụ 5.2 đồ thị ... kết luận đồ thị đồ thị hai phần, ngược lại quay lên bước 3) hết đỉnh để thêm vào 5) Cuối cùng, V1 ∩ V2 = ∅ két luận đồ thị đồ thị hai phần Ví dụ 5 .5: Xét đồ thị vô hướng Hình 5.5 Đồ thị vô hướng ... thị hai phần Để kiểm tra xem đồ thị vô hướng G có phải đồ thị hai phần hay không, ta sử dụng thuật toán sau đây: Thuật toán 5.1 (Kiểm tra đồ thị đồ thị hai phần) : 1) 2) 3) 4) Chọn đỉnh a đồ thị...
 • 4
 • 266
 • 2

CẶP GHÉPđồ THỊ HAI PHẦN

CẶP GHÉP và đồ THỊ HAI PHẦN
... Khái niệm đồ thị hai phần  Thuật toán kiểm tra đồ thị đồ thị hai phần  Một số tính chất đồ thị hai phần 10/37 5.2 ĐỒ THỊ HAI PHẦN (tiếp)  Định nghĩa 5.2 Đồ thị G = (V, F) gọi đồ thị hai phần tập ... nhận được: - Đồ thị đồ thị hai phần - Tập đỉnh tựa bé {1, 2, 7} - Cặp ghép lớn {(1,3), (2,5), (4,7)} 13/37 KIỂM TRA MỘT ĐỒ THỊ LÀ ĐỒ THỊ HAI PHẦN  Thuật toán 5.1 1) Chọn đỉnh a đồ thị G 2) Đặt ... DUNG  Tập đỉnh tựa cặp ghép Đồ thị hai phần Đồ thị riêng hai phần 2/37 5.1 TẬP ĐỈNH TỰA VÀ CẶP GHÉP  Bài toán phân công nhiệm vụ  Khái niệm tập đỉnh tựa  Khái niệm cặp ghép 3/37 BÀI TOÁN...
 • 15
 • 52
 • 0

Cài đặt thuật toán Floyd-warshall tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cạp đỉnh trong đồ thị có hướng có trọng số.

Cài đặt thuật toán Floyd-warshall tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cạp đỉnh trong đồ thị có hướng có trọng số.
... n,m,w:integer; procedure input; var i,k,x,trongso:integer; begin assign(f,'floydwar.inp');reset(f); readln(f,n,m); for i:=1 to m begin readln(f,k,x,trongso); d[k,x]:=trongso; end; close(f); end; procedure...
 • 4
 • 4,060
 • 56

Giải pháp thu hút đầu tư tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước đô thị

Giải pháp thu hút đầu tư tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước đô thị
... số giải pháp nhằm thu hút đầu nhân phát triển sở hạ tầng cấp nước đô thị dựa tìm hiểu trình thực tập Hy vọng rằng, phần giải tóan việc thu hút đầu nhân phát triển sở hạ tầng cấp nước ... phạm pháp luật lĩnh vực sở hạ tầng cấp nước đô thị ngày hoàn thiện trước Tuy nhiên, chế sách việc thu hút đầu nhân vào sở hạ tầng cấp nước đô thị chưa thực hấp dẫn Trong việc thu hút đầu ... nhân phát triển sở hạ tầng cấp nước đô thị 3.2.1 Hoàn thiện chế, sách liên quan đến việc thu hút đầu nhân tham gia phát triển sở hạ tầng cấp nước đô thị Đến nay, ngòai văn quy phạm pháp...
 • 21
 • 147
 • 0

Thực trạng đầu tư tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước đô thị ở Việt Nam

Thực trạng đầu tư tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước đô thị ở Việt Nam
... vốn đầu cho sở hạ tầng cấp nước đô thị 2.1.2 Tình hình thực dự án đầu phát triển sở hạ tầng cấp nước đô thị Việc đầu phát triển sở hạ tầng nói chung đầu vào sở hạ tầng cấp nước đô thị ... vốn đầu nhân vào tổng số vốn đầu chung, cụ thể thực trạng đầu nhân vào sở hạ tầng cấp nước đô thị nào? 2.2 Thực trạng đầu nhân phát triển sở hạ tầng cấp nước đô thị 2.2.1 Thực ... số vốn đầu vào phát triển sở hạ tầng cấp nước đô thị Việc đầu nhân vào sở hạ tầng cấp nước đô thị chủ yếu tập trung vào đô thị lớn, đô thị nhỏ thị trấn, thị tứ tỉnh việc đầu hạn chế,...
 • 23
 • 228
 • 1

Lập dự án PPP trong lĩnh vực cấp nước đô thị và xử lý nước thải

Lập dự án PPP trong lĩnh vực cấp nước đô thị và xử lý nước thải
... quan chuyờn trỏch v qun d ỏn PPP im khuyn ngh ny gn ging vi c ch qun hin ang ỏp dng Vit Nam vi vic thnh lp Vn phũng PPP B K hoch v u t v cỏc t cụng tỏc PPP cỏc tnh Trong ni dung khuyn ngh ... mng li cp nc) l PPP Trong lnh vc c s h tng, hp ng DB(F)O khụng phi l hp ng PPP, tr i tỏc t nhõn chu hon ton hoc mt phn chi phớ ci to Trong phn tip theo ca ti liu ny, ranh gii ca PPP nm gia qun ... cht lng nc thi sau x x vo mụi trng t nhiờn i tỏc nh nc cng cn c tng cng nng lc v: Qun cp nc v x nc thi Xõy dng khuụn kh phỏp v quy nh H thng thụng tin Qun ti chớnh v hnh chớnh...
 • 68
 • 463
 • 1

Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông đường bộ của công ty CP công trình đô thị hải phòng

Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông đường bộ của công ty CP công trình đô thị hải phòng
... xut kinh doanh ca doanh nghip Chng II: Thc trng hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty CP Cụng trỡnh ụ th Hi Phũng Chng III: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty CP Cụng ... xut kinh doanh ca Cụng ty CP Cụng trỡnh ụ th Hi Phũng 2.2.1 ỏnh giỏ hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty 2.2.1.1 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty t 2012 n 2014 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh ... ng - Ngun kinh doanh Vn kinh doanh cú vai trũ sng cũn i vi hu ht cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh Tựy theo ngnh ngh kinh doanh, gúc tip cn khỏc s cú cỏc cỏch hiu khỏc v kinh doanh ca doanh nghip...
 • 83
 • 89
 • 0

Chu trình đường đi EULER và HAMILTON trong đồ thị.DOC

Chu trình đường đi EULER và HAMILTON trong đồ thị.DOC
... kết luận đờng Euler Bớc 4: Xây dựng đờng Euler G II Chu trình đờng Hamilton Chu trình Hamilton Định nghĩa: Giả sử G = đồ thị vô hớng Chu trình Hamilton chu trình qua tất đỉnh đồ thị, đỉnh ... Xây dựng chu trình đơn G cho tất cạnh đồ thị có chu trình đơn qua cạnh qua lần Ghép chu trình đơn nh đỉnh chung ta đợc tập chu trình Euler cần tìm Đờng Euler 2.1 Định nghĩa Đờng Euler đồ thị G ... Theo định lý chu trình Euler G có chu trình Euler, tức đờng Euler Nếu số đỉnh bậc lẻ 2, chẳng hạn đinh x1 x2 Hãy thêm vào đỉnh x hai cạnh (x, x1) (x, x2) vào đồ thị G = Ta có đồ thị G' =...
 • 7
 • 6,105
 • 126

Đường đi ngắn nhất trong đồ thị.DOC

Đường đi ngắn nhất trong đồ thị.DOC
... đỉnh b đồ thị G Đờng a b ngắn thoả mãn l() = {l() / D(a,b)} Bài toán: Cho đơn đồ thị G = liên thông có trọng số, a, b X Tìm đờng ngắn đỉnh a, b Thuật toán tìm đờng ngắn cho đồ thị ... Sơ đồ PERT đợc thể đồ thị có hớng cung đồ thị biểu diễn công việc Trên cung có đặt thời gian thực công việc, đỉnh bắt đầu kết thúc hay nhiều công việc a) Xây dựng sơ đồ PERT Giả sử sơ đồ PERT đồ ... Sơ đồ PERT dạng đồ thị mà thờng đợc gọi đồ thị có u tiên trớc sau ta xét thêm ví dụ ứng dụng loại đồ thị nh sau: Giả sử máy tính thi hành chơng trình đó, câu lệnh đợc xử lý đồng thời Nhng đi u...
 • 14
 • 1,018
 • 6

CHU TRÌNH, ĐƯỜNG ĐI EULER VÀ HAMILTON TRONG ĐỒ THỊ.DOC

CHU TRÌNH, ĐƯỜNG ĐI EULER VÀ HAMILTON TRONG ĐỒ THỊ.DOC
... kết luận đờng Euler Bớc 4: Xây dựng đờng Euler G II Chu trình đờng Hamilton Chu trình Hamilton Định nghĩa: Giả sử G = đồ thị vô hớng Chu trình Hamilton chu trình qua tất đỉnh đồ thị, đỉnh ... Theo định lý chu trình Euler G có chu trình Euler, tức đờng Euler Nếu số đỉnh bậc lẻ 2, chẳng hạn đinh x1 x2 Hãy thêm vào đỉnh x hai cạnh (x, x1) (x, x2) vào đồ thị G = Ta có đồ thị G' = ... Xây dựng chu trình đơn G cho tất cạnh đồ thị có chu trình đơn qua cạnh qua lần Ghép chu trình đơn nh đỉnh chung ta đợc tập chu trình Euler cần tìm Đờng Euler 2.1 Định nghĩa Đờng Euler đồ thị G...
 • 7
 • 827
 • 12

Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều

Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều
... Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 12/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi ngược • Phép biến đổi ngược dùng để undo phép biến đổi thực • Q ảnh P qua phép biến đổi T có ma trận biến đổi M : Q ... 0 1  Các phép biến đổi đồ họa chiều 6/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Kết hợp phép biến đổi • Quá trình áp dụng phép biến đổi liên tiếp để tạo nên phép biến đổi tổng thể gọi kết hợp phép biến đổi (composing ...  Các phép biến đổi đồ họa chiều 13/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phân rã phép biến đổi • Một phép biến dạng theo phương trục x phân rã thành tích phép biến đổi tỉ lệ phép biến dạng đơn vò, với phép biến...
 • 16
 • 1,568
 • 9

Các phép biến đổi hình học trong đồ họa hai chiều

Các phép biến đổi hình học trong đồ họa hai chiều
... Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 12/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi ngược • Phép biến đổi ngược dùng để undo phép biến đổi thực • Q ảnh P qua phép biến đổi T có ma trận biến đổi M : Q ... 0 1  Các phép biến đổi đồ họa chiều 6/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Kết hợp phép biến đổi • Quá trình áp dụng phép biến đổi liên tiếp để tạo nên phép biến đổi tổng thể gọi kết hợp phép biến đổi (composing ...  Các phép biến đổi đồ họa chiều 13/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phân rã phép biến đổi • Một phép biến dạng theo phương trục x phân rã thành tích phép biến đổi tỉ lệ phép biến dạng đơn vò, với phép biến...
 • 16
 • 1,983
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: cặp ghép lớn nhất trong đồ thị hai phầncặp ghép hoàn hảo trong đồ thị hai phầnđ11 bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía thuật toán hungaribài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực đại trên đồ thị hai phía§12 bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía thuật toán hungari§11 bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phíamô hình đồ thị hai phíađồ thị hai phía bipartite graphbiểu diễn đồ thị hai phíaban quản lý nâng cấp đô thị hải phòngdự án nâng cấp đô thị hải phòngcấp thoát nước trong đô thịban qlda nâng cấp đô thị hải phòngvấn đề cấp thoát nước trong đô thịvẽ đồ thị hai trục tung trong excel 2010Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học