ĐỀ tài kỹ THUẬT CHĂN NUÔI THÚ y tại bộ THÚ y xã điện NAM TRUNG

báo cáo thực tập kỹ thuật chăn nuôi thú y tại bộ thú y điện nam trung

báo cáo thực tập kỹ thuật chăn nuôi thú y tại bộ thú y xã điện nam trung
... đ y đủ cần thiết để sau góp phần thúc đ y ngành chăn nuôi tỉnh nhà phát triển Trong thời gian thực tập cán thú y Điện Nam, em có hội làm việc cán thú y Đ y điều kiện cho em có xác thực ... hình chăn nuôi Điện Nam: Điều tra cấu đàn vật nuôi gồm: trâu, bò, lơn, gà, vịt, ngan tình hình chăn nuôi đàn vật nuôi thời điểm 12/2008  6/2009 Bảng 1: Cơ cấu đàn vật nuôi Điện Nam Trung ... ng y mở rộng việc chăn nuôi lợn Tuy việc phối giống cho lợn thú y họat động tốt chất lượng mặt kỹ thuật, Điện Nam Trung, thôn năm đực giống, Vì thôn lạc hậu việc phối giống việc nh y gà...
 • 21
 • 737
 • 1

Luận văn nghiên cứu đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch và một vài giải pháp kỹ thuật chăn nuôi thú y góp phần nâng cao năng suất sinh sản của lợn đực giống ngoại

Luận văn nghiên cứu đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch và một vài giải pháp kỹ thuật chăn nuôi thú y góp phần nâng cao năng suất sinh sản của lợn đực giống ngoại
... truyn nhim v ký sinh trựng l y qua ng giao phi - Nâng cao hiệu kinh tế, kỹ thuật chăn nuôi gia súc sinh sản * Để đầu t cho kỹ thuật thụ tinh nhân tạo nhà khoa học Việt Nam tập trung nghiên cứu ... thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm giống gia súc gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc, môn vi trùng Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ơng, hộ gia đình chăn nuôi lợn, cán kỹ thuật chăn nuôi thú y ... không l y gián tiếp mà l y qua giao phối Nếu lợn đực mắc bệnh đợc khai thác tinh dịch để thụ tinh nhân tạo vấn đề l y bệnh lại nguy hiểm Khi giao phối trực tiếp lợn đực bệnh truyền bệnh cho lợn cái,...
 • 99
 • 355
 • 1

Luận văn nghiên cứu đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch và một vài giải pháp kỹ thuật chăn nuôi thú y góp phần nâng cao năng suất sinh sản của lợn đực giống ngoại

Luận văn nghiên cứu đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch và một vài giải pháp kỹ thuật chăn nuôi thú y góp phần nâng cao năng suất sinh sản của lợn đực giống ngoại
... truyn nhim v ký sinh trựng l y qua ng giao phi - Nâng cao hiệu kinh tế, kỹ thuật chăn nuôi gia súc sinh sản * Để đầu t cho kỹ thuật thụ tinh nhân tạo nhà khoa học Việt Nam tập trung nghiên cứu ... thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm giống gia súc gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc, môn vi trùng Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ơng, hộ gia đình chăn nuôi lợn, cán kỹ thuật chăn nuôi thú y ... không l y gián tiếp mà l y qua giao phối Nếu lợn đực mắc bệnh đợc khai thác tinh dịch để thụ tinh nhân tạo vấn đề l y bệnh lại nguy hiểm Khi giao phối trực tiếp lợn đực bệnh truyền bệnh cho lợn cái,...
 • 99
 • 440
 • 1

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gà (tài liệu dùng cho hướng dẫn viên)

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gà (tài liệu dùng cho hướng dẫn viên)
... quặt sang bên Ng y phối giống tốt Nái thờng phối vào cuối ng y thứ 2, đầu ng y thứ Ng y phối giống tốt thời gian ng y lợn động dục: Nái hậu bị thờng phối vào cuối ng y thứ đầu ng y thứ ( tính từ ... ta - 3% - Cho thức ăn vào máng sạch, lợn ăn xong tráng rửa tránh để lu Thờng cho ăn - bữa / ng y d Tập cho lợn vận động Sau - ng y, tập cho lợn theo mẹ (trời nắng ấm) 7- 10 ng y cho lợn vận động ... sóc lợn nái có chửa 13 V Chăm sóc lợn nái đẻ nuôi 14 VI Chăm sóc lợn từ - 60 ng y tuổi 17 VII Kỹ thuật nuôi lợn thịt 22 Phần II: Kỹ thuật chăn nuôi ...
 • 41
 • 578
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 1 docx

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 1 docx
... chăm sóc lợn nái có chửa 11 V Chăm sóc lợn nái đẻ nuôi .12 VI Chăm sóc lợn từ - 60 ng y tuổi 14 VII Kỹ thuật nuôi lợn thịt 19 Phần II: Kỹ thuật chăn nuôi gà ... Lợn móng (kg) Lợn Yoorksai (kg) Sau cai sữa 7,5 - 8 - 8,5 15 - 16 6-7 tháng tuổi 50 - 55 55 - 60 80 - 90 Trởng thành 90 - 10 0 10 0 - 12 0 18 0 - 200 Lứa tuổi III Nuôi dỡng, chăm sóc lợn nái hậu bị ... - 10 lít nớc / ng y Sạch vệ sinh - Lợn sạch, - Chuồng sạch, - Máng - Luyện cho lợn tiết chỗ Cho lợn vận động thích hợp Định kỳ cân trọng lợng Có cách cân trọng lợng lợn - Cho vào cũi để cân -...
 • 23
 • 276
 • 2

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn phần 1

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn  phần 1
... 77.0 54 15 27.77 10 25,4 85.0 3997 216 0 54.04 12 22,0 87.0 16 50 10 22 61. 94 18 VII Kỹ thuật nuôi lợn thịt I Chọn giống lợn nuôi thịt Lợn nuôi thịt chủ y u lợn lai F1, F2 có hộ chăn nuôi lợn ngoại ... chăm sóc lợn nái có chửa 11 V Chăm sóc lợn nái đẻ nuôi .12 VI Chăm sóc lợn từ - 60 ng y tuổi 14 VII Kỹ thuật nuôi lợn thịt 19 Phần II: Kỹ thuật chăn nuôi gà ... lục Phần I: Kỹ thuật chăn nuôi lợn I Các điều cần biết để chăn nuôi II Kỹ thuật nuôi lợn nái Móng Cái: .6 III Nuôi dỡng, chăm sóc lợn nái hậu bị .8 IV Nuôi...
 • 23
 • 276
 • 0

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 2

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 2
... 29 - 310C tuần 26 - 28 0C Mật độ chuồng nuôi Từ - 30 ng y tuổi nhốt đợc 50 - 100 con/ m2 31 - 60 ng y tuổi nhốt đợc 20 - 50 60 - 90 ng y tuổi nhốt đợc 15 - 20 Chuồng thoáng nuôi 27 ... đèn - Nóng gà nằm tản xa - Nhiệt độ vừa phải: Gà tản đều, ngủ ngon lành, 26 Sau nhiệt độ cần thiết độ tuổi gà Ng y tuổi gà Nhiệt độ cần thiết tuần 33 - 25 0C tuần 31 - 330C tuần 29 - 310C tuần 26 ... diện tích m2 có rèm che để đảm bảo nhiệt độ Khi trời ấm vén rèm để chuồng thoáng b úm nhà Lót nhà trấu phôi bào với độ d y - 10 cm, tuỳ theo mùa Dùng qu y để qu y gà Mỗi qu y tối đa 25 0 25 c úm...
 • 4
 • 193
 • 1

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 3

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y heo và lợn - Phần 3
... phòng cho lợn mẹ vào Tiêm phòng cho lợn mẹ tháng - - 12 tháng 4, 8, 12 Làm tốt vệ tháng 4, 8, 12 Cho lợn trớc sau đẻ Cho lợn sinh thú y lúc 30 - 35 ng y tuổi sau tuần Điều trị Dùng kháng sinh tiêm ... nóng vào mùa hè 34 Quan hệ nhiệt độ chuồng đến thân nhiệt lợn Nhiệt độ chuồng nuôi (0C) Nhịp thở lợn (lần/phút) 15 1 9-2 0 20 36 25 46 30 80 - 100 160 - 198 35 Các kiểu chuồng lợn (Chuồng nuôi lợn ... dùng cho vật nuôi là: - Nuớc ma - Nớc giếng khoan - Nớc giếng khơi, - Nớc m y Nớc không chăn nuôi là: - Nớc tù đọng - Nớc chứa vật nuôi mắc bệnh truyền nhiễm - Nớc thải khu giết mổ - Nớc ô nhiễm...
 • 12
 • 201
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 2 docx

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 2 docx
... chuẩn chọn lọc Lợn giữ làm nái sinh sản cần có tiêu chuẩn sau: a Lợn thuộc giống mắn đẻ Sự mắn đẻ lợn thể số đẻ ra, tỷ lệ nuôi sống ổ Một ổ đẻ có 8-9 nuôi sống đến cai sữa năm lợn nái cho từ 15-16 ... nguồn gốc d Lợn có khối lợng thích hợp Khối lợng đợc chọn lúc cai sữa 2- 3 tháng tuổi đạt: - 8-10kg /con lợn nội, phối giống lứa đầu đạt 45-50kg /con - 12- 14kg /con lợn lai, 60-65kg /con lúc 6-7 tháng ... lúc 60 ngày tuổi: 7-8 Khối lợng sơ sinh /con: 1,2kg Khối lợng 60 ngày tuổi /con: 12- 13kg Lợn nuôi thịt: tháng tuổi đạt: 83,3kg 10 tháng tuổi đạt: 117kg Lợn Yorkshire nuôi thích nghi tốt, đạt đợc...
 • 12
 • 720
 • 6

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 3 ppt

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 3 ppt
... (Nhất lợn nái tơ) 26 Dới sơ đồ động dục lợn thời điểm phối giống - Đối với lợn nái lai nái ngoại: 27 II KHả NĂNG SiNH SảN CủA lợN Nái Số lứa đẻ tuổi loại thải lợn nái nội, nái lai nái ngoại Lứa đẻ ... để thay lợn nái hàng năm Nếu nái giữ qua năm tuổi số thay hàng năm 25% Tỷ lệ số có tuổi trung bình 30 tháng đàn phù hợp (trờng hợp nuôi từ 5-10 nái chuồng) Số lứa đẻ lợn nái nội, nái lai nái ngoại ... dài nái Hao mòn thể lợn thờng từ 10-20% so với trớc đẻ Trên mức lợn mẹ cần đợc ý nuôi dỡng Không ép phối, lợn nái sau cai sữa mà thể hao mòn gầy sút Cần phải bỏ qua chu kỳ để nái lại sức nuôi...
 • 7
 • 668
 • 2

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 4 doc

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 4 doc
... lợn Nhu cầu dinh dỡng Loại lợn Lợn nhỡ Lợn Lợn nái Nái chửa Nuôi 10-25kg 25-50kg 17 15-17 14 12 13- 14 14- 15 56-62 56- 64 58-67 62-68 56- 64 56- 64 1-16 0,9-1,6 0,9-1,5 0,7-1 ,4 0,9-1 ,4 0,9-1 ,4 ... 1,4kg/ngày, lợng cần 542 6 Kcal Chửa kỳ (81 - 1 14 ngày) ăn 1,6kg/ngày, lợng 6170 Kcal Nái nuôi (8 - 10 con/ ổ) ăn 2,4kg/ngày, lợng 9595kcal II NUÔI DƯỡNG CHăM SóC LợN CON Lợn sơ sinh + Sau đẻ lợn ... 2673 Kcal 16% 14% 15% Năng lợng 1kg T.Ă có Đạm tiêu hoá% =3 0,9 =3 0,9 =3 45 Công thức Loại thức ăn(%) Các loại lợn Lợn tập ăn Lợn choai, lợn nái chửa Lợn nái nuôi Bột ngô 43 47 45 Cám loại 29...
 • 20
 • 330
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 5 docx

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 5 docx
... sản xuất số lợng phân nguyên nớc tiểu sau: Lợn 15 - 50 kg cho - 2kg phân - 1 ,5 lít nớc tiểu/ngày Lợn nái 50 -90kg cho từ 5- 8kg phân 2-4 lít nớc tiểu/ngày Lợn nái nuôi đàn cho từ 10-15kg kể độn ... thay Lợn nái nuôi làm sàn gỗ, đủ cho lợn mẹ nằm cho bú 1/4-1/3 chuồng Sân chơi để vận động Chuồng lợn nái cần có sân chơi để vận động Lợn nái chửa có vận động tránh đợc bệnh sót nhau, khó đẻ lợn ... tích sân chơi: Trên đầu lợn Sân có lát Sân cỏ Lợn nái nuôi 6m Lợn theo mẹ m2 Lợn choai 3 -5 tháng tuổi, 6-8 15- 18 m2 II NHữNG YếU Tố CầN CHú ý KHI XÂY DựNG CHUồNG Vật liệu xây dựng Chuồng xây...
 • 10
 • 946
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 6 pptx

Tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con -Chương 6 pptx
... 65 -70 ngày Lợn cai sữa, lợn choai, lợn tơ bị mắc bệnh nhiều lợn lớn Triệu chứng - Lợn bụng to, ỉa chảy, không lớn, Giun nhiều làm tắc ruột, gây viêm phúc mạc, lợn chết Phòng bệnh: - Lợn nái đẻ ... 0,5cc; lợn 45-50 kg - 1cc, lợn 100kg - 2cc Lợn nái nuôi con, lợn dới 60 ngày tuổi cha tiêm Nơi tiêm: Dới da phía gốc sau tai, dới da nách hay háng Chú ý không sát trùng cồn trớc sau tiêm Lợn sốt ... tay trỏ vào miệng lợn con, ngón bấm miệng lợn, kéo lúc với đợt rặn đẻ lợn mẹ Trờng hợp nặng phải mổ mời cán thú ý đến can thiệp Lợn mẹ ăn con, cắn sau đẻ Nguyên nhân - Do đau đẻ, thần kinh bị...
 • 10
 • 537
 • 3

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN SINH SẢN HƯỞNG LẠC - CHUYÊN ĐỀ 5 VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN pdf

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN SINH SẢN HƯỞNG LẠC - CHUYÊN ĐỀ 5 VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN pdf
... 2.1.10 Bệnh suyễn lợn a) Đặc điểm nguyên nhân g y bệnh - Bệnh suyễn lợn vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae g y ra, lợn chết nhanh, thƣờng kế hợp với bệnh thứ phát khác - Bệnh truyền qua bào thai lợn ... Phiếu - Quy trình vệ sinh thú y chăn nuôi lợn: đánh giá vệ sinh chuồng trại, thiết vị thức ăn, nƣớc tập huấn uống; vệ sinh gia súc; vệ sinh ngƣời chăn ng y thứ nuôi khách thăm quan - Các bệnh ... cách ly 2.1.7 Bệnh phân trắng lợn a) Đặc điểm nguyên nhân g y bệnh - Bệnh vi khuẩn E.coli g y Bệnh đặc biệt có liên quan đến điều kiện thay đổi khí hậu thời tiết vệ sinh thú y chăn nuôi - Lứa...
 • 27
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gàkỹ thuật chăn nuôi dêkỹ thuật chăn nuôi dê cỏgiáo trình kỹ thuật chăn nuôi dêtài liệu kỹ thuật chăn nuôi heokỹ thuật chăn nuôi dê thịtkỹ thuật chăn nuôi chim cút đẻtài liệu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợntài liệu kỹ thuật chăn nuôi lợnkỹ thuật chăn nuôi vịt đẻkỹ thuật chăn nuôi vịt đẻ trứngkỹ thuật chăn nuôi gà đẻ trứngkỹ thuật chăn nuôi ngan đẻtài liệu kỹ thuật chăn nuôi bò thịttuyển dụng kỹ sư chăn nuôi thú ychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học