CHUYÊN đề ĐÁNH GIÁ NGUỒN lợi cá BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Đề tài "Đánh giá nguồn lợi biển miền Trung Việt Nam"

Đề tài
... lý đe dọa đến nguồn lợi biển Vì nhóm xin trình bày báo cáo chuyên đề “đánh giá nguồn lợi biển miền trung Việt Nam với mong muốn có nhìn khách quan nguồn lợi biển miền Trung để từ có ... điểm nguồn lợi 2.1 Nguồn lợi Nguồn lợi phong phú đa dạng vùng biển khác, gồm nhóm gần bờ nhóm đại dương Nhóm gần bờ nhóm có kích thước nhỏ, tuổi thọ thấp, sinh sản nhanh Trích, ... từ trung tâm khoa học nghiên cứu quốc gia tổng nguồn lợi biển miền trung (2005) 1.399.400 Năng suất sinh học 2.938.700 tấn/năm Bảng 1: trữ lượng nhỏ vùng biển Vịnh Bắc Vùng biển Miền Trung...
 • 10
 • 328
 • 1

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI BẠC MÁ KHAI THÁC BẰNG NGHỀ LƯỚI VÂY Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ TỪ NGHỆ AN ĐẾN BẾN TRE

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI CÁ BẠC MÁ KHAI THÁC BẰNG NGHỀ LƯỚI VÂY Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ TỪ NGHỆ AN ĐẾN BẾN TRE
... Đánh giá nguồn lợi Bạc Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) khai thác nghề lới vây vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Bến Tre * Mục đích luận án - Đánh giá trạng v biến động nguồn lợi ... nguồn lợi Bạc khai thác nghề lới vây vùng biển Việt Nam - Cung cấp đợc dẫn liệu xu hớng biến động sản lợng v suất khai thác nguồn lợi Bạc theo đội t u, không gian v thời gian biển ... Bạc Rastrelliger kanagurta, góp phần xây dựng sở khoa học nhằm đánh giá biến động nguồn lợi nhỏ vùng biển Việt Nam - Đề xuất phơng hớng khai thác hợp lý v bảo vệ nguồn lợi theo quan...
 • 27
 • 313
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2011 2015

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2011 2015
... HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2011 2015 .30 1.5 .ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN KẾ HOẠCH ... biến đổi khí hậu nước biển dâng cho khu vực Tĩnh quy hoạch phát triển kinh tế hội giai đoạn 2011 – 2020 Chương 3: đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu nước biển dâng đến quy hoạch phát triển ... HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG CHO KHU VỰC HÀ TĨNH VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 1.3 KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG CHO KHU VỰC HÀ TĨNH 1.3.1...
 • 37
 • 247
 • 0

Báo cáo " Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương - Lý luận và thực tiễn. Phần 1 Khả năng ứng dụng trong đánh giá dễ bị tổn thương lũ lụt ở miền Trung Việt Nam " potx

Báo cáo
... (suscepcibility), khả chống chịu (Coping capacity) mang tính tổng quát có ý nghĩa Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương Có nhiều phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương tác giả đề ... mối nguy hiểm lụt gây mà xã hội phải hứng chịu [4] 1. 4 Tổng quan nghiên cứu tính dễ bị tổn thương Trong khoảng 30 năm trở lại đây, tính dễ bị tổn thương nhà khoa học tập trung 11 8 N.T Sơn, C.T ... dễ bị tổn thương định nghĩa "khả bị thương" (Kates 19 85, Dow 19 92) "thiệt hại tiềm năng" (Cutter năm 19 96) Tuy nhiên, định nghĩa chung dễ bị tổn thương không định loại thiệt hại cá nhân, nhóm, tổn...
 • 8
 • 448
 • 3

phân tích hàm lượng và đánh giá sự phân bố một số kim loại trong nước biển và trầm tích tại khu vực biển miền trung, việt nam

phân tích hàm lượng và đánh giá sự phân bố một số kim loại trong nước biển và trầm tích tại khu vực biển miền trung, việt nam
... kết phân tích 47 4.3.1 Sự phân bố kim loại nặng nước biển trầm tích 47 4.3.1.1 Sự phân bố kim loại nặng nước biển ba tầng nước 48 biển …………………………………………………………………………… 4.3.1.2 Sự phân bố kim loại ... 4.7 Sự phân bố Mn nước biển tầng 48 Hình 4.8 Sự phân bố Cu nước biển tầng 48 Hình 4.9 Sự phân bố Zn nước biển tầng 49 Hình 4.10 Sự phân bố Cd nước biển tầng 49 Hình 4.11 Sự phân bố Hg nước biển ... Hóa phân tích Sự phân bố Cd Hg mẫu trầm tích 52 Sự phân bố Cu mẫu trầm tích nước biển Hình 4.16 54 vị trí lấy mẫu Sự phân bố Zn mẫu trầm tích nước biển Hình 4.17 54 vị trí lấy mẫu Sự phân bố Cd...
 • 84
 • 306
 • 1

Đánh giá những tác động nguy hại đến môi trường qua sự cố rò rỉ các sản phẩm dầu mỏ ở các tỉnh ven biển miền trung việt nam

Đánh giá những tác động nguy hại đến môi trường qua sự cố rò rỉ các sản phẩm dầu mỏ ở các tỉnh ven biển miền trung việt nam
... thu gom dầu tràn hãi biên NGUY N NHÂN CỦA CÓ RÒ RỈ DẦU MỞ CÁC TỈNH VEN BIẺN MIỀN TRUNG Biển Đông nói chung biển Việt Nam tiếng bồn chứa loại dầu thải từ nhiều nguồn gốc khác nhau: rỉ vô ý ... vào Việt Nam với số lượng nhiều Do đó, nguy co xảy cố dầu tràn bờ biển Việt Nam ảnh hưởng tới môi trường cao Mặc dù Việt Nam chưa có tiêu chuân chất lượng môi trường đất trầm tích biển, song qua ... nhiều ô nhiễm dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ Việt Nam, xuất nhà máy lọc dầu Dung Quất với dung lượng triệu tấn/ năm tác động đáng kể đến môi trường vịnh Việt Thanh Sự gia tăng hàm lượng dầu kim loại nặng...
 • 42
 • 87
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM potx

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM potx
... trình bày kết nghiên cứu đặc điểm hoạt động kiến tạo, magma trẻ thềm lục địa miền Trung Luận điểm bảo vệ: Kết áp dụng phương pháp địa chấn nông phân giải cao khu vực thềm lục địa miền Trung cho phép ... địa 1.2 Đặc điểm địa chất thềm lục địa miền Trung CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT CÁC 1.2.1 Đặc điểm địa tầng a Móng trước Kainozoi TẦNG NÔNG THỀM LỤC ĐỊA MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2.1 Phương ... Dương Quốc Hưng, 2009, Nghiên cứu địa chất biển thềm lục địa Việt Nam phương pháp địa chấn nông phân giải cao , Các công trình nghiên cứu địa chất & địa vật lý biển, X, Nxb KHTN & CN, tr.81-91...
 • 14
 • 495
 • 2

Đánh giá tài nguyên đá hoa miền bắc Việt Nam và định hướng sử dụng

Đánh giá tài nguyên đá hoa miền bắc Việt Nam và định hướng sử dụng
... đá hoa phương pháp nghiên cứu; Chương Đặc điểm phân bố chất lượng đá hoa Miền Bắc Việt Nam; Chương Đánh giá tài nguyên giá trị kinh tế đá hoa Miền Bắc Việt Nam; Chương Định hướng sử dụng đá hoa ... tài Đánh giá tài nguyên đá hoa Miền Bắc Việt Nam định hướng sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi Mục đích luận án Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm phân bố đá hoa Miền Bắc Việt Nam, đánh ... 85 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ ĐÁ HOA MIỀN BẮC VIỆT NAM 88 4.1 Lựa chọn phương pháp đánh giá tài nguyên giá trị kinh tế đá hoa Miền Bắc Việt Nam ...
 • 223
 • 207
 • 2

ĐÁNH GIÁ tài NGUYÊN đá HOA MIỀN bắc VIỆT NAM và ĐỊNH HƯỚNG sử DỤNG

ĐÁNH GIÁ tài NGUYÊN đá HOA MIỀN bắc VIỆT NAM và ĐỊNH HƯỚNG sử DỤNG
... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ ĐÁ HOA MIỀN BẮC VIỆT NAM 4.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ ĐÁ HOA MIỀN BẮC VIỆT NAM 4.1.1 Lựa chọn phương pháp đánh giá tài ... pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng dự báo định lượng tài nguyên đá hoa theo lĩnh vực sử dụng chính; Áp dụng số phương pháp đánh giá kinh tế địa chất để đánh giá trị kinh tế tài nguyên đá hoa ... đề tài Đánh giá tài nguyên đá hoa Miền Bắc Việt Nam định hướng sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi Mục đích luận án: Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm phân bố đá hoa Miền Bắc Việt Nam, ...
 • 27
 • 270
 • 0

Tài liệu Báo cáo: Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện và đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ven biển miền Trung Việt Nam pdf

Tài liệu Báo cáo: Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện và đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ven biển miền Trung Việt Nam pdf
... nghiệp Phát triển Nông thôn Hợp tác Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (CARD) 027/05VIE Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng dân nghèo ven biển miền Trung Việt ... Ngày kết thúc dự án (ban đầu) Ngày kết thúc dự án (điều chỉnh) Thời gian viết báo cáo Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng dân nghèo ven biển miền Trung Việt ... triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng dân nghèo ven biển miền Trung Việt Nam (Số hiệu dự án: 027/05VIE) Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ...
 • 40
 • 326
 • 1

loài chỉ thị để theo dõi trạng thái rừng ở miền Trung Việt Nam

loài chỉ thị để theo dõi trạng thái rừng ở miền Trung Việt Nam
... trees for tropical forest in Nam Dong district, Viet Nam Materials and methods Nam Dong district is located in southwestern Thua Thien Hue province in central Viet Nam The district ranges in elevation ... Plant Name Table – Probable and possible indicator species for relatively intact forest (RIF), selectively logged forest (SLF), and Swidden forest (SWF) in Nam Dong district of Central Viet Nam ... Biodivers Lett 3, 18–25 Ho, P.H., 2000 Cay Co Viet Nam An Illustrated Flora of Viet Nam, volumes Youth Publishing House, Ho Chi Minh City (in Vietnamese) Institute of Ecology and Biological Resources...
 • 4
 • 256
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện và đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ven biển miền Trung Việt Nam - MS04 " potx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... Ngày kết thúc dự án (ban đầu) Ngày kết thúc dự án (điều chỉnh) Thời gian viết báo cáo Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng dân nghèo ven biển miền Trung Việt ... A - Tiến độ dự án thông qua mục tiêu, sản phẩm, hoạt động đề T ên dự án: Cơ quan thực Việt Nam: Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng dân nghèo ven biển ... kế hoạch, không nảy sinh vấn đề nằm mong đợi 27 BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Tên dự án CARD: Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện đa dạng...
 • 35
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá nguồn lợi cá tại khu hệ ven biển đà nẵngbiển miền trung việt namquyết định phê duyệt qhtt phát triển kt xh dải ven biển miền trung việt nam đến năm 2020nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngkhảo sát đánh giá nguồn lợi hai mảnh vỏ ở vùng ven biển 2 huyện vĩnh lợi và giá rai tỉnh bạc liêunguồn lợi cá biểnnguồn lợi cá biển việt namchuyen de danh gia hieu qua sau dao taochuyên đề đánh giá rủi ro kiểm toánchuyên đề đánh giá tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thuế giá trị gia tăng ở việt namchuyen de danh gia su hai long chat luong dich vu coopmark my tho tien giangchuyen de danh gia hoat dong khuyen nongchuyên đề đánh giá thực trạng quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh nam địnhnghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý pcb tại việt nam đề xuất các biện pháp quản lý phù hợpchuyên đề đánh giá tình hình nợ xấu của các ngân hàng việt nam giai đoạn 2010 2012Chương I. §3. Bảng lượng giácChương I. §7. Hình bình hànhChương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉTuần 3. MRVT: Nhân dânDự án xử lý khí thải bằng cylone Kỹ thuật xử lý khí thải Tài Liệu môi trườngUnit 9. DesertsChương III. §2. Phương trình đường trònBài 13. Bài toán dân sốDự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tôBài 3. Tính chất hoá học của axitBài 20. Tỉ khối của chất khíBài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtTuần 24. Từ ấyTuần 13. Một số thể loại văn học: Thơ, truyệnBài 4. Đại từUnit 12. The Asian GamesUnit 11. Sources of energyBài 9. Các loại rễ, các miền của rễBài 7. Cấu tạo tế bào thực vậtLập và thẩm định dự án bắn súng sơn