BÁO cáo NGHIÊN cứu BUỒNG TRỨNG và KHẢ NĂNG SINH sản của các DÒNG tôm sú GIA hóa

nghiên cứu buồng trứng khả năng sinh sản của các dòng tôm gia hóa

nghiên cứu buồng trứng và khả năng sinh sản của các dòng tôm sú gia hóa
... bệnh nghiên cứu tạo nguồn tôm giống bệnh 39 Tình hình nghiên cứu tôm gia hóa 41 4.1 Tình hình nghiên cứu tôm gia hóa giới 41 4.2 Tình hình nghiên cứu tôm gia hóa ... trứng giai đoạn - Khả sinh sản dòng tôm gia hóa + Sức sinh sản (sức sinh sản tuyệt đối) + Sức sinh sản tương đối + Sức sinh sản thực tế + Tỷ lệ thụ tinh + Tỷ lệ nở 50 Sơ đồ khối nội dung nghiên ... giai đoạn IV Buồng trứng Sức sinh sản (sức sinh sản tuyệt đối) Sức sinh sản tương đối Khả sinh sản dòng tôm gia hóa Sức sinh sản thực tế Kết luận đề xuất Phương pháp nghiên cứu Có công thức...
 • 83
 • 362
 • 0

Luận văn đề tài:" nghiên cứu buồng trứng khả năng sinh sản của các dòng tôm gia hóa" doc

Luận văn đề tài:
... giai đoạn IV Buồng trứng Sức sinh sản (sức sinh sản tuyệt đối) Sức sinh sản tương đối Khả sinh sản dòng tôm gia hóa Sức sinh sản thực tế Kết luận đề xuất Phương pháp nghiên cứu Có công thức ... trình nghiên cứu sinh sản nhân tạo tôm Viện Nghiên cứu Hải sản, Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Biển… Năm 1984÷1990, Viện Nghiên cứu Hải sản nghiên cứu kỹ ... bệnh nghiên cứu tạo nguồn tôm giống bệnh 39 Tình hình nghiên cứu tôm gia hóa 41 4.1 Tình hình nghiên cứu tôm gia hóa giới 41 4.2 Tình hình nghiên cứu tôm gia hóa...
 • 83
 • 289
 • 0

Tài liệu Báo cáo " nghiên cứu tổng hợp khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số benzoylhiđrazonohi đroxiaxetophenon " pptx

Tài liệu Báo cáo
... vậy, kiện phổ xác nhận cấu tạo hiđrazon tổng hợp đợc hoàn toàn phù hợp với kết nghiên cứu đợc công bố [2] Để khảo sát khả ức chế ăn mòn kim loại hiđrazon tổng hợp đợc, thử nghiệm theo phơng pháp ... 104, 92, 69, 55, 50 Từ số liệu trên, dẫn sơ đồ phân mảnh hiđrazon nh sau: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN & CN, T.XXIII, Số 1, 2007 Nghiên cứu tổng hợp v khả ức chế ăn mòn kim loại 71 oh h3c c n ... vào dung dịch axit HCl 2M (mẫu so sánh) có chất ức chế thời gian, xác định mức giảm khối lợng thép, từ rút đợc kết luận khả ức chế ăn mòn kim loại chất nghiên cứu, dựa tính toán theo công thức...
 • 7
 • 554
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cho thịt khả năng sinh sản của 3 dòng lợn cái l06, l11, l95 nuôi tại trại lợn giống hạt nhân tam điệp trung tâm nghiên cứu lợn, viện chăn nuôi

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cho thịt và khả năng sinh sản của 3 dòng lợn cái l06, l11, l95 nuôi tại trại lợn giống hạt nhân tam điệp trung tâm nghiên cứu lợn, viện chăn nuôi
... tế tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu khả sinh trởng, cho thịt khả sinh sản dòng lợn L06, L11, L95 nuôi Trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp Trung tâm Nghiên cứu lợn - Viện Chăn nuôi" 1.2 Mục ... dung nghiên cứu tiêu theo dõi 32 3. 3.1 Đánh giá khả sinh trởng dòng lợn L06, L11, L95 32 3. 3.2 Đánh giá khả cho thịt dòng lợn L06, L11, L95. \ 33 3. 3 .3 Một số đặc điểm sinh sinh dục dòng ... suất sinh sản dòng lợn L06, L11 L95 lứa 53 Bảng 4.10 Năng suất sinh sản dòng lợn L06; L11 L95 lứa 57 Bảng 4.11 Năng suất sinh sản dòng lợn L06, L11 L95 lứa 58 Bảng 4.12 Năng suất sinh sản dòng...
 • 78
 • 271
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình khả năng sinh sản của gà địa phương lạc thủy - hòa bình

nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà địa phương lạc thủy - hòa bình
... nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình Lạc Thủy địa phương - Đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy (mô tả ảnh chụp con, dò, trưởng thành) - Các chiều đo thể địa phương ... định số đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy - Đánh giá khả sinh sản địa phương Lạc Thủy -X Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài địa phương Lạc Thủy nghiên cứu cách có hệ thống đặc điểm ... dung nghiên cứu 30 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình chiều đo địa phương Lạc Thủy 30 2.3.2 Nghiên cứu khả sinh sản địa phương Lạc Thủy 30 2.4 Phương pháp nghiên...
 • 93
 • 223
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình khả năng sinh sản của Gà địa phương Lạc Thủy Hòa Bình Đỗ Thị Kim Dung.

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của Gà địa phương Lạc Thủy Hòa Bình Đỗ Thị Kim Dung.
... nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình Lạc Thủy địa phương - Đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy (mô tả ảnh chụp con, dò, trưởng thành) - Các chiều đo thể địa phương ... định số đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy - Đánh giá khả sinh sản địa phương Lạc Thủy -X Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài địa phương Lạc Thủy nghiên cứu cách có hệ thống đặc điểm ... ––––––––––––––––––––––– ĐỖ THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ ĐỊA PHƢƠNG LẠC THỦY - HÒA BÌNH Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số ngành: 60.62.01.05 LUẬN VĂN...
 • 93
 • 1,948
 • 9

Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Ngoại Hình Khả Năng Sinh Sản Của Gà Địa Phương Lạc Thủy - Hòa Bình

Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Ngoại Hình Và Khả Năng Sinh Sản Của Gà Địa Phương Lạc Thủy - Hòa Bình
... đề tài - Xác định số đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy - Đánh giá khả sinh sản địa phương Lạc Thủy - Xây dựng sở khoa học cho nghiên cứu bảo tồn địa phương Lạc Thủy sau 2 Ý nghĩa ... ––––––––––––––––––––––– ĐỖ THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ ĐỊA PHƯƠNG LẠC THỦY - HÒA BÌNH Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số ngành: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC ... điểm ngoại hình chiều đo thể địa phương Lạc Thủy - Đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy (mô tả ảnh chụp con, dò, trưởng thành) - Các chiều đo thể địa phương Lạc Thủy lúc 38...
 • 93
 • 168
 • 0

Đánh giá khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà CP40, CP42 bố mẹ CP909 nuôi tại trại lợn cao thượng tân yên bắc giang

Đánh giá khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà CP40, CP42 và bố mẹ CP909 nuôi tại trại lợn cao thượng  tân yên  bắc giang
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N TH THU TRANG ðÁNH GIÁ KH NĂNG SINH S N C A CÁC DÒNG L N ÔNG CP40, CP42 VÀ B M CP909 NUÔI T I TR I L N CAO THƯ NG – TÂN ... chăn nuôi hi n nay, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá kh sinh s n c a dòng l n ông CP40, CP42 b m CP909 nuôi t i tr i l n Cao Thư ng – Tân Yên – B c Giang 1.2 M c ñích c a ñ tài ðánh giá ... ph i v i dòng L11 (dòng L thu n) ñ s n xu t l n nái ông CP42, ñ c ông CP51 có ñ c ñi m ngo i hình gi ng Y21 dài - Dòng CP40: ðây dòng l n ông ñư c ph i t dòng L01 dòng Y21, dòng có ñ...
 • 81
 • 551
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO "ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN CHỌN GIỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG LỢ MẶN (Oreochromis niloticusS) " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... Ảnh hưởng độ mặn đến khả sinh sản phi vằn chọn giống môi trường lợ mặn (Oreochromis niloticus) ĐẶT VẤN ĐỀ phi vằn (Oreochromis niloticus) loài nuôi quan trọng môi trường nước ... hưởng 994 độ mặn lên khả sinh sản dòng phi vằn chọn giống điều kiện nước lợ cần thiết để xác định độ mặn thích hợp cho sinh sản, làm sở cho xuất giống phi vằn môi trường nước lợ ... chọn giống phi nhằm nâng cao tốc độ sinh trưởng khả sinh sản phi nuôi môi trường nước lợ nước mặn Việt Nam Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản phi vằn mật độ (Ridha &...
 • 7
 • 272
 • 1

Hoạt lực của tinh trùng khả năng sinh sản của nam giới

Hoạt lực của tinh trùng và khả năng sinh sản của nam giới
... Hoạt lực tinh trùng khả sinh sản nam giới hợp: (1) hai dịch hoàn lại ổ bụng; (2) dịch hoàn dừng lại thừng dịch hoàn nằm vị trí đường di chuyển Dịch hoàn nằm ổ bụng khả sản suất tinh trùng ... protein mô 2/3 Hoạt lực tinh trùng khả sinh sản nam giới Khi tách khỏi buồng trứng, trứng "chín" bao bọc vài lớp tế bào hạt (granulosal cells) Để cho tinh trùng gặp gỡ trứng thụ tinh, tế bào hạt ... 400 triệu tinh trùng Nếu nồng độ tinh trùng thấp (...
 • 3
 • 48
 • 0

Khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 bố mẹ VCN21, VCN22 nuôi tại phú thọ

Khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và bố mẹ VCN21, VCN22 nuôi tại phú thọ
... t sinh s n c a dòng l n ông VCN12 44 ng 3: Năng su t sinh s n c a l n ông dòng VCN11 qua năm 45 ng 4: Năng su t sinh s n c a l n ông dòng VCN12 qua năm 46 ng 5: Năng su t sinh ... tiêu sinh s n c a l n ông dòng VCN11 qua năm 47 Ch tiêu sinh s n c a l n ông dòng VCN12 qua năm 48 Ch tiêu sinh s n c a l n ông dòng VCN11 qua năm 50 Ch tiêu sinh s n c a l n ông dòng ... 94 5.1.1 Năng su t sinh s n c a hai dòng l n ông VCN11, VCN12 l n b m VCN21, VCN22 94 5.1.2 Năng su t sinh s n c a hai dòn l n ông VCN11 VCN12 l n b m VCN21 VCN22 t l a ñ...
 • 110
 • 320
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng sinh sản của các dòng lợn cụ kỵ l01, l11, y21, y22 nuôi tại trại lợn an phú mỹ đức hà nội

Luận văn đánh giá khả năng sinh sản của các dòng lợn cụ kỵ l01, l11, y21, y22 nuôi tại trại lợn an phú  mỹ đức  hà nội
... t o l i Dòng L01 L11 dòng mang ngu n gen c a gi ng Landrace, dòng Y21 Y22 mang ngu n gen c a gi ng Yorkshire Ti n hành ñ tai “ðánh giá kh sinh s n c a dòng l n c k L01, L11, Y21, Y22 nuôi t i ... 54 4.3.3 Năng su t sinh s n c a l n nái c k dòng Y21 qua l a ñ 57 4.3.4 Năng su t sinh s n c a l n nái c k dòng Y22 qua l a ñ 59 4.4 Năng su t sinh s n c a dòng l n c k L01, L11, Y21, Y22 qua ... tư ng nghiên c u b n dòng l n c k L01, L11, Y21 Y22 nuôi t i tr i l n An Phú – M ð c – N i Các dòng l n nái ñư c công ty c ph n chăn nuôi CP Vi t Nam nh p t Thái Lan Các dòng l n ñư c ph i thu...
 • 86
 • 428
 • 1

Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát dục khả năng sinh sản của lợn nái thuộc 2 dòng lợn ông bà c1230 c1050 nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phương

Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát dục và khả năng sinh sản của lợn nái thuộc 2 dòng lợn ông bà c1230 và c1050 nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phương
... C1050 C 123 0 51 Bảng 4: Khả sinh sản lợn nái dòng C1050 C 123 0 lứa đẻ 58 Bảng 5: Khả sinh sản lợn nái dòng C1050 C 123 0 lứa đẻ 63 Bảng 6: Khả sinh sản lợn nái dòng C1050 C 123 0 lứa đẻ 64 Bảng 7: Khả ... (20 03) điều kiện Trại lợn giống hạt nhân Ninh Bình Vì nghiên cứu đề tài: Khảo sát khả sinh tr ởng, phát dục khả sinh sản lợn nái thuộc dòng lợn ông C 123 0 C1050 nuôi Trung tâm nghiên cứu lợn ... bị ông dòng C1050: 60 - Lợn hậu bị ông dòng C 123 0: 37 Sơ đồ lai tạo dòng lợn ông C 123 0 C1050 đ ợc thể d ới đây: a/ Công thức tạo lợn ông dòng C 123 0 O dòng L06 x O dòng L95 Dòng C 123 0...
 • 113
 • 464
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ và khả năng ứng dụng mạng wll cdma tần số 450mhznghiên cứu hiệu quả và khả năng áp dụng chất gia cố đbs06 trong xây dựng đườngnghiên cứu nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ y tế phục vụ việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngưòi tham gia bhyt tại trạm y tế xãkết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái cụ kỵ lo6 l11 và l95 tại trại lợn giống hạt nhân tam điệpnghiên cứu về khả năng sinh trưởng và khả năng sinh sản ở bò sữanghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở tỉnh thừa thieen huếde tai nghien cuu kha nang sinh san cua lon nai f1nghien cứu khả năng sinh sản của lợnnghiên cứu về khả năng sinh sản của lợn náinâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệpcung cấp dịch vụ logisticsiii nhiễm trùng và khả năng chống đỡ của cơ thểsự nhiễm trùng và khả năng gây bệnh của vi sinh vậtmột số khó khăn và giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh sản của lợn nái móng cái ở huyện thăng bìnhnghiên cứu giao tiếp và kỹ năng giao tiếp ở các nước phương tâyphương pháp nghiên cứu khả năng sinh sản của mọt gạoTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh giá đảo ngược là thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayKế hoạch sơ kết học kì IChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauVan hoa nam bovh qua ca daoSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT2 c++motsomorongsoc6 dahinh7 thiet ke huong doi tuong