Giao an toan 10 co ban tron bo

Giáo án toán 12 bản trọn bộ

Giáo án toán 12 cơ bản trọn bộ
... nm hc 2 012 - 2013 Giỏo ỏn Hỡnh hc12 chun Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm S GD & T H GIANG P N CHNH THC P N KIM TRA CHT LNG HC K I NM HC: 2 012- 2013 MễN TON LP 12 - THPT Thi gian: 120 phỳt ... mt B mt C mt D mt Cõu 3: Th tớch ca lng tr tam giỏc u cú tt c cỏc cnh u bng 5a l: A 125 a3 B 125 a C 125 a D 125 3 a Cõu 4: Th tớch ca lng tr bng 3a3 , chiu cao bng 2a Din tớch ỏy ca lng tr ú bng: ... Phm Vit Phng 21 Trng THPT N Chỡ nm hc 2 012 - 2013 Ngy dy Tit dy Lp dy 12A1 Giỏo ỏn Hỡnh hc12 chun Tờn HS vng mt Chng II: MT NểN, MT TR, MT CU Tit dy: 12 Bi 1: KHI NIM V MT TRềN XOAY I MC TIấU:...
 • 92
 • 697
 • 2

giáo án toán 10 chỉnh sửa bổ sung đầy đủ

giáo án toán 10 có chỉnh sửa bổ sung đầy đủ
... thiên: GV nêu toán HS suy nghĩ giải toán Bài toán: Xét biến thiên hàm số y = ax (a 0) f ( x2 ) f ( x1 ) = a ( x2 + x1 ) , x2 x1 khoảng (-; 0), (0; +) x2 x1 * Với a > ta + Nếu x1, x2 ... lac bo Tacke Bài toán: HS suy nghĩ giải toán Xét biến thiên hàm số y = ax2+bx+c Với x x f ( x2 ) f ( x1 ) = a ( x + x ) + b 2 x2 x1 b b khoảng ; ữ ; + ữ * Với a > ta có: 2a 2a ... thị đời sống thực tế II Chuẩn bị giáo viên học sinh: - HS chuẩn bị kiến thức học, làm đầy đủ tập sgk GV vẽ sẵn đồ thị số hàm số đợc nhờ phép tịnh tiến, hình 2 .10 III Phơng pháp dạy học: Phơng...
 • 33
 • 284
 • 5

Giáo án Toán 10 Hình học trọn bộ

Giáo án Toán 10 Hình học trọn bộ
... quan hệ kiến thức học, toán học thực tế từ hình thành cho học sinh thái độ học tập tốt II/ Chuẩn bò thầy trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, thước, bảng phụ vẽ hình 2 .10 Học sinh: xem trước , ... nắm toán vectơ phương, hướng, độ dài, toán chứng minh vectơ  Về kỹ năng: học sinh giải toán từ đến nâng cao,lập luận cách logíc chứng minh hình học  Về tư duy: giúp học sinh tư linh hoạt sáng ... HĐHS Học sinh vẽ hình vào Học sinh thực toán học sinh làm bài8a,b học sinh làm bài8c,d học sinh nhận xét sữa sai HĐ2:Giới thiệu TL: uuu uuu u Hỏi :G trọng tâm V ABC uuu r r r r V A’B’C’ ø G’là trọng...
 • 59
 • 299
 • 0

Giáo án Toán 10 co bản( Đại số )

Giáo án Toán 10 co bản( Đại số )
... Parapol (P) y= ax2 +bx +2 biết Parapol đó: a) qua M(1; 5); N(-2; 8) b) qua A(3;- 4) có trục đối a) M (1; 5) ∈ (P) a+b+2=5 ( 1) N(-2; 8) ∈ (P) ⇒ 4a-2b+2=8 ( 2) xứng x= −3 c) đỉnh I(2;- 2) d) qua B(-1; 6) tung ... số đồng biến khoảng (0;+ ) ta vẽ mũi tên lên ( từ đến + ) Đại số 10 xuống khoảng nào) HĐ2(Tính chẵn lẻ đồ thị hàm s ) HĐTP 1( ): (Hàm số chẵn, hàm số l ) GV: Một hàm số gọi hàm số chẵn, hàm số ... hàm s ) HĐTP 1( ): (Cách cho hàm số bảng) Giáo án Tốn 10 Cơ Bản I.Ơn tập hàm số: 1)Hàm số Tập xác định hàm số: Nếu giá trị x thuộc tập D có giá trị tương ứng y thuộc tập số thực ¡ ta có hàm số...
 • 93
 • 403
 • 10

Giáo án Toán lớp 10 bản trọn bộ

Giáo án Toán lớp 10 cơ bản trọn bộ
... phép toán tập hợp H1 Vẽ biểu đồ Ven biểu diễn Lớp 10A có HS giỏi 10' tập HS giỏi môn Toán, HS giỏi Lý, HS giỏi L lớp 10A? Hoá, HS giỏi Toán T Lý, HS giỏi Toán Hoá, HS giỏi Lý Hoá, HS giỏi môn Toán, ... suy luận toán học Thái độ: – Rèn luyện tính tự giác, tích cực học tập – Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Một số kiến thức mà HS học lớp Học ... 2, SGK − Đọc trước “Các phép toán tập hợp” Giáo án Đại Số 10 chuẩn Nguyễn Đình Khương Ngày soạn: 3/9/2012 Tiết dạy: 05 Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HP Bàøi 3: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HP I MỤC TIÊU: Kiến thức:...
 • 118
 • 1,218
 • 14

Giáo án vật lý lớp 10 bản trọn bộ

Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản trọn bộ
... tính toán cụ thể tích đề => đa phơng án làm A = 150.20 Giáo án Vật 10 ban = 2595 J Trang 49 Hoạt động ( .10. phút): Bài tập (trang 133 SGK) Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên 100 0 .10. 30 ... luật bảo toàn động lvật Từ nhận xét động lợng hệ cô ợng lập gồm hai vật Hoạt động ( 10 phút): Xét toán va chạm mềm Giáo án Vật 10 ban Trang 46 Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Đọc SGK ... đợc trọng lợng trọng lực Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhớ lại đặc điểm trọng lực - Giới thiệu khái niệm trọng vật biểu diễn trọng lực tác dụng lên vật - Xác định công thức tính trọng...
 • 75
 • 4,086
 • 49

giáo án 10 bản (tron bộ)

giáo án 10 cơ bản (tron bộ)
... Expected answer: 1.was done 10. crept 2.cooked 11.slept 3.were 12.woke 4.smelt 13.was 5.told 14.leapt 6.sang 15.hurried 7.began 16.found 8.felt 17.wound 10 Lesson plan - English 10 9.put out 18.flowed ... 7.to go 8.visiting 9.seeing 10. hearing Exercise 2: 1.to go 2.waiting 3.having 4.find 5.living 6.making 7.to call 8.to lend 9.talking 10. to post 19 Lesson plan - English 10 4.Exercise 2,3:Supply ... suggested words Lesson :LANGUAGE FOCUS Lesson plan - English 10 Teachers activities WARMER:Categorising -T asks Ss to work in groups and give out 10 to 15 words and tell Ss to put them under correct...
 • 154
 • 421
 • 0

GIÁO ÁN 10 BẢN TRỌN BỘ

GIÁO ÁN 10 CƠ BẢN TRỌN BỘ
... proton electron nơtron electron proton proton 1,602 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,602 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,502 .10- 19C 1,5 u 1,1 u 1u 2u Nội dung : Cho biết liên ... nm = 101 0m, 1nm = 10 HS dùng đơn vị nh gam hay kilogam để đo khối lợng nguyên tử bất tiện số lẻ có số mũ âm lớn, nh 19,9264 .102 7kg khối lợng nguyên tử cacbon Do đó, để thuận tiện tính toán, ngời ... tơng ứng đồng vị lại ? 78,99 10, 00 11,01 + 25 + 26 = 24,32 100 100 100 24 b) Số nguyên tử Mg = 50 7,899 395 (nguyên tử) a) A Mg = 24 Số nguyên tử 26 Mg = 50 1 ,101 55 (nguyên tử) Hoạt động...
 • 12
 • 280
 • 0

GIÁO ÁN 10 BẢN TRỌN BỘ

GIÁO ÁN 10 CƠ BẢN TRỌN BỘ
... 6,02 .102 3 ngun tử Ca ⇒ Thể tích ngun tử Canxi : 19,14 V= = 3,18 .10- 23 (cm3) 6,02 .102 3 Nếu coi ngun tử Canxi cầu bán kính : V = πr3 ⇒r = -13- 3V = 4π 3.3,18 .10 23 ≈ 1,93 .10- 8 cm 4.3,14 Giáo án K10CB ... khoảng 10- 10m = 1A0 -4- Giáo án K10CB GV: Nguyễn Phạm Thùy Linh Hoạt động 7: Củng cố tồn bài: me = 0,00055u - Ngun tử nhỏ là:H có bán kính = 0,53A0 d( hạt nhân) = 10- 4A0 ; d ( e p) = 10- 7A0 d ... ng.tử Proton +1,6 .101 9 C -1,6 .10- 19C Nơtron 9,1 .10- 31kg 1,67 .10- 27kg 1,67 .10- 27kg II Kích thước khối lượng ngun tử: Kích thước: Đơn vị kích thước ngun tử: A = 10- 10m ; 1nm = 10- 9m Kích thước ngun...
 • 145
 • 563
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 10 bản trọn bộ

Giáo án Sinh Học lớp 10 Cơ bản trọn bộ
... học: -Vấn đáp + Nêu vấn đề + Thảo luận nhóm III Tiến trình giảng: Bài mới: Hoạt động giáo viên học Nội dung học sinh I Sinh trởng Vi sinh vật I Sinh trởng Vi sinh vật -Giáo viên yêu cầu học sinh ... Đề kiểm tra môn sinh học 10 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề 234 Phần Câu hỏi trắc nghiệm: Họ tên học sinh: Lớp: Học sinh lựa chọn phơng án điền phơng án vào bang sau: Câu 10 11 Giỏo viờn: ... gen Ngày 20 /10/ 2011 Tiết 10 tập chơng ii Imục tiêu học: -Qua học sinh nắm đợc:- Hệ thống lại kiến thức phần sinh học tế bào cho học sinh -Rèn luyện kỹ phân tích tổng hợp cho học sinh -Rèn luyện...
 • 58
 • 5,522
 • 22

Giáo án Tiếng Anh lớp 10 bản trọn bộ

Giáo án Tiếng Anh lớp 10 Cơ bản trọn bộ
... passage write arms efforts fingers opposition 10 proud Consolidation T goes over the words and ideas from the passage DOP : 14 /10/ 07 DOT : 16 /10/ 07 CLASS: 10B2 Part B: SPEAKING (TCT-21) • Aims To ... class what they know about their partners 10 Consolidation T asks students to make an interview with public check DOP DOT : 17 /10/ 07 : 19 /10/ 07 CLASS: 10B3 Part C: LISTENING (TCT-22) • Aims To ... chickens 50 stimulated beauty 10 escape Consolidation After you listen T asks sts to retell the story about the VTK photography club : 20 /10/ 07 : 22 /10/ 07 CLASS: 10B3 Part D: WRITING (TCT-23)...
 • 99
 • 18,661
 • 105

Giáo án Vật Lý lớp 10 bản trọn bộ

Giáo án Vật Lý lớp 10 cơ bản trọn bộ
... chất cộng Trọng lực Trọng lượng a) Trọng lực Trọng lực lực Trái Đất tác dụng vào vật, gây cho chúng gia tốc rơi tự Trọng → lực kí hiệu P Trọng lực tác dụng lên vật đặt trọng tâm vật b) Trọng lượng ... Trọng lượng Độ lớn trọng lực tác dụng lên vật gọi trọng lượng vật, kí hiệu P Trọng lượng vật đo lực kế c) Công thức trọng lực → → Suy từ toán vật rơi tự Xác đònh công thức tính trọng P = mg lực ... vật, gọi trọng tâm vật Độ lớn trọng lực (trọng lượng) :  Giáo án Vật 10 – Ban  Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xn – Bình Thuận  Trang 26 Yêu cầu hs viết biểu thức trọng lực...
 • 89
 • 731
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 11 cơ bản trọn bộgiao an toan 10 co ban 2 cotgiáo án văn 12 cơ bản tron bogiáo án toán 10 cơ bảngiáo án toán 10 cơ bản violetgiáo án toán 10 cơ bản giảm tảigiáo án toán 10 cơ bản 3 cộtgiáo án văn 11 cơ bản trọn bộgiao an toan 10 co ban tran si tunggiáo án toán 10 cơ bản file wordgiáo án toán 10 cơ bản haygiáo án toán 10 cơ bản chương 6giáo án toán 10 cơ bản mớigiáo án toán 10 nâng cao trọn bộgiáo án toán 10 cơ bản mới nhấtĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học