ĐỀ tài GIỚI THIỆU một số KHÁI NIỆM cơ bản của lý THUYẾT mờ

MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN CỦA THUYẾT ĐỒ THỊ.doc

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ.doc
... vế phải số chẵn Từ suy tổng thứ (chính tổng bậc đỉnh lẻ) phải số chẵn, tất số hạng số lẻ nên tổng phải gồm số chẵn số hạng Vì số đỉnh bậc lẻ phải số chẵn Ta xét thuật ngữ tương tự cho đồ thị có ... Trong hình 2: Đồ thị G liên thông, đồ thị H không liên thông a b H1 c d e g H2 e H3 H G Hình Đồ thị liên thông G đồ thị H gồm thành phần liên thông H1, H2, H3 II MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ Thuật ... tương ứng với cặp đỉnh a e b g d c h l k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thông báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh...
 • 70
 • 718
 • 4

Một số khái niệm bản của thuyết đồ thị

Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị
... thuyết biểu diễn lãnh vực quan trọng mà giữ vai trò cốt yếu nhiều h ớng nghiên cứu toán học vật nh : giải tích điều hoà trừu t ợng, thuyết số, nhóm đại số, học l ợng tử, vật hạt bản, ... trình đại số toán tử Chỉ thời gian ngắn sau, thuyết đại số Von-Neumann đ ợc thống với thuyết biểu diễn nhóm báo G M Adelson, Mautner Godement Một cách tự nhiên toán quan trọng thuyết biểu ... đoạn đánh dấu khai sinh khái niệm nh đặc tr ng, toán tử bện biểu diễn bất khả quy mà sau trở thành khái niệm thuyết biểu diễn Giai đoạn thứ hai đ ợc đánh dấu xuất thuyết biểu diễn nhóm compact...
 • 70
 • 332
 • 0

Một số khải niệm bản của thuyết đồ thị và phát biểu bài toán luồng trên mạng

Một số khải niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị và phát biểu bài toán luồng trên mạng
... l k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thơng báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, khơng phải đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh Trong mạng máy tính ... máy tính mạng trao đổi thơng tin với đồ thị tương ứng với mạng đồ thị liên thơng Thí dụ Trong hình 2: Đồ thị G liên thơng, đồ thị H khơng liên thơng a b H1 c d e g H2 e H3 H G Hình Đồ thị liên ... PHÁT BIỂU BÀI TỐN 1 .Mạng Luồng mạng Định nghĩa Ta gọi mạng đồ thị có hướng G = (V,E), có đỉnh s khơng có cung vào gọi điểm phát, đỉnh t khơng có cung gọi điểm thu cung e = (v,w) ∈ E gán với số...
 • 70
 • 520
 • 3

MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN CỦA THUYẾT ĐỒ THỊ

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
... hình 2: Đồ thị G liên thông, đồ thị H không liên thông a b H1 c d e g e H2 H3 H G Hình Đồ thị liên thông G đồ thị H gồm thành phần liên thông H1, H2, H3 II MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ Thuật ... tương ứng với cặp đỉnh a e b g d c l h k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thông báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh ... ngữ đồ thị sau: Tồn hay đường cặp đỉnh đồ thị? Định nghĩa Đồ thị vô hướng G = (V,E) gọi liên thông tìm đường hai đỉnh Như hai máy tính mạng trao đổi thông tin với đồ thị tương ứng với mạng đồ thị...
 • 18
 • 252
 • 1

Một số khái niệm bản về thuyết đồ thị pot

Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết đồ thị pot
... hình 2: Đồ thị G liên thông, đồ thị H không liên thông a b H1 c d e g H2 e H3 H G Hình Đồ thị liên thông G đồ thị H gồm thành phần liên thông H1, H2, H3 II MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ Thuật ... For evaluation only a e b g d c l h k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thông báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh ... ngữ đồ thị sau: Tồn hay đường cặp đỉnh đồ thị? Định nghĩa Đồ thị vô hướng G = (V,E) gọi liên thông tìm đường hai đỉnh Như hai máy tính mạng trao đổi thông tin với đồ thị tương ứng với mạng đồ thị...
 • 70
 • 201
 • 0

Bài giảng hệ điều hành mạng windows NT và 2000 chủ đề 1 giới thiệu về công ty microsoft và một số khái niệm bản của hệ điều hành microsoft windows

Bài giảng hệ điều hành mạng windows NT và 2000 chủ đề 1  giới thiệu về công ty microsoft và một số khái niệm cơ bản của hệ điều hành microsoft windows
... giới thiệu ngắn gọn công ty Microsoft số khái niệm hệ điều hành Microsoft Windows Giới thiệu Windows 2000 với công nghệ phát triển so với hệ điều hành trước Tiếp theo giới thiệu số đặc điểm chủ ... Software City MS 2K -NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000 -NT page Giới thiệu tổng quan Windows Công ty Microsoft hệ điều hành Windows Windows 9x Windows NT • Kiến trúc tầng Windows 2000 • Phương ... City MS 2K -NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000 -NT page Windows 9x Windows NT • Năm 19 94, công nghệ NT (New Technology) xuất • Windows NT 3 .1/ 3.5 có giao diện giống Windows for Workgroup 3.1...
 • 54
 • 258
 • 0

Tài liệu Chương 1: Một số khái niệm bản của tin học doc

Tài liệu Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học doc
... tử - Đơn vị đo thông tin 2./ Kỹ năng: - Phân biệc khái niệm thông tin khái niệm liệu - Hiểu đơn vị đo thông tin / Thái độ:Có thái độ đắn học tập II./ Tài liệu thiết bị dạy học Giáo viên: - Sách ... Trang Bài 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU I./ Mục tiêu học 1./ Kiến thức - Biết số khái niệm như: thông tin ?, liệu gì? - Biết cách mã hóa thông tin liệu máy tính - Biểu diễn thông tin máy tính điện tử ... viên Học sinh III./ Các dạng thông tin hướng dẫn học ý nghe ghi Thông tin chia thành hai loại sinh phân loại chép dạng số phi số thông tin Dạng phi số: Văn bản, âm thanh, hình ảnh, Dạng số: Số...
 • 95
 • 360
 • 1

Tài liệu Giới thiệu một số nguyên tắc bản của hệ thống giao dịch liên tục doc

Tài liệu Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục doc
... : giao dịch thỏa thuận II PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH  Phương thức giao dịch khớp lệnh  Phương thức giao dịch thỏa thuận Phương thức giao dịch khớp lệnh  Khớp lệnh định kỳ Là phương thức giao dịch ...  Khớp lệnh liên tục Là phương thức giao dịch thực sở so khớp lệnh mua lệnh bán chứng khoán lệnh nhập vào hệ thống giao dịch Phương thức giao dịch thỏa thuận  Là phương thức giao dịch thành ... kiện giao dịch đại diện giao dịch thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận Loại chứng khoán Khớp lệnh Thỏa thuận Cổ phiếu x x Chứng quỹ x x Trái phiếu x Phương thức giao dịch...
 • 22
 • 316
 • 0

Một số khái niệm bản của tin học

Một số khái niệm cơ bản của tin học
... mại độc lập, khoa học D hình thành phát triển, ứng dụng, khoa học 08 Chức chức máy tính điện tử? A lưu trữ thông tin vào nhớ B xử lí thông tin C nhận biết thông tin D Đưa thông tin hình, máy in ... điền vào điền vào đoạn sau: Tin học ……thành ngành ……có nội dung, mục tiêu,phương pháp …… A hình thành phát triển, khoa học độc lập, nghiên cứu riêng B phát triển, khoa học độc lập, nghiên cứu riêng ... lưu trữ thông tin; D Thiết bị có khả xuất/nhập, lưu trữ xử lí thông tin 06 Phát biểu khả máy tính phù hợp nhất? A Giải trí; B Công cụ xử lí thông tin; C Lập trình soạn thảo văn bản; D A, B, C...
 • 2
 • 446
 • 0

một số khái niệm bản của lập trình đa luồng trong Java và cài đặt chương trình ứng dụng minh họa.

một số khái niệm cơ bản của lập trình đa luồng trong Java và cài đặt chương trình ứng dụng minh họa.
... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG : CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chương trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chương trình truy nhập sở ... hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn vị việc sử dụng ... dạng chương trình ứng dụng Java, cấu trúc tệp chương trình Java Chương trình bầy lập trình Socket TCP lập trình Socket TCP Java Chương giới thiệu khái niệm luồng, cách tiếp cận luồng, từ sâu vào...
 • 77
 • 501
 • 0

Chương I MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN CỦA TIN HỌC doc

Chương I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC doc
... thuật ngữ Tin học N i dung Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh III Thuật ngữ Tin học: Một số thuật ngữ Tin học sử GV g i thiệu số thuật HS đọc SGK dụng là: – Informatique – Informatics – Computer ... giáo khoa, ghi – Đọc trước III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp B i Hoạt động 1: Gi i thiệu hình thành phát triển Tin học Hoạt động Giáo N i dung Hoạt động Học sinh viên ... viên I Sự hình thành phát Đặt vấn đề: Các em triển Tin học: nghe nhiều Tin học thực chất ta chưa biết hiểu biết Vậy  Tin học ngành khoa Tin học có từ bao giờ,  Các nhóm thảo luận phát học hình...
 • 9
 • 166
 • 0

Giáo án tin học 10 - Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN CỦA TIN HỌC potx

Giáo án tin học 10 - Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC potx
... - Hãy kể tên ứng dụng tin học thực tiễn mà em biết? Trả l i: Ứng dụng quản lý, kinh doanh, giáo dục, giải trí, - Vậy em có biết Sự hình thành phát triển ngành tin học hình tin học thành ... kỷ nguyên thông tin ngày có thêm nhiều khả kỳ diệu Thuật ngữ tin học Tin học ngành khoa học có: Đối tượng nghiên cứu: Thông tin Công cụ nghiên cứu: MTĐT Vậy: Tin học ngành khoa học có mục tiêu ... Thời kỳ phát Vì tin học triển thông tin toàn cầu hình thành phát (Internet) triển thành Với đời máy tính điện tử ngành khoa học? nên người bước HS trả lời câu hỏi xây dựng ngành khoa học tương ứng...
 • 6
 • 329
 • 1

Chương I:MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN CỦA TIN HỌC pps

Chương I:MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC pps
... rút khái niệm tin học gì? - Computer Science (Người Mỹ) * Khái niệm tin học: SGK TG Hoạt động GV Hoạt động HS * Hoạt động 3: Củng cố kiến thức 3’ - Gọi HS nêu lại số ưu việt máy tính khái niệm tin ... nhắc nhiều đến tin học thực chất ta chưa biết, hiểu biết - Khi ta nói đến tin học ta nghĩ đến gì? - HS trả lời: Ta nghĩ - Hiên nay, số người hiểu nôm đến máy vi tính na học tin học học cách sử dụng ... khai thác thông tin người thúc đẩy cho tin học phát triển - Hãy kể tên nghành thực tế có dùng đến trợ giúp tin học? - Đưa vài phần mềm sang tạo - Tin học dần hình thành có ứng dụng sống phát triển...
 • 6
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số khái niệm cơ bản và lý thuyết về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mạimột số khái niệm cơ bản và lý thuyết cơ sở của quản trị thị trường chiến lượcmột số khái niệm cơ bản của đề tàimot so khai niem co ban cua tai san xuat tu ban xa hoimột số khái niệm cơ bản của marketingmột số khái niệm cơ bản của xã hội họcphần i một số khái niệm cơ bản của toán họcmột số khái niệm cơ bản của kinh tế học môi trườngi một số khái niệm cơ bản về độc học môi trường và sức khỏe con ngườimột số khái niệm cơ bản của excelmột số khái niệm cơ bản của kinh tế họccác khái niệm cơ bản về lý thuyết đồ thịnhững khái niệm cơ bản trong lý thuyết hệ thốngkhái niệm cơ bản về lý thuyết đồ thịmột số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tàiĐề + ĐA KT chương 1 hình 8Bài 30. ua, ưaBài 27. Ôn tậpTuần 2. Cái BốngHỗ trợ tài liệu cho thầy cô!CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 2017KẾ HOẠCH CÁ NHÂN: 2017-2018Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Hoạc kì 1Phép cộng trong phạm vi 6Phép cộng trong phạm vi 3Phép cộng trong phạm vi 3Các dạng toán về góc trong hình học không gian - Trần Đình Cưtest 1 lớp 9đề kiểm tra truyện trung đạiPPCT VĂN 7De cuong toan 7 ki 2Đề kiểm tra 1 tiếtBeer johnston mechanics of materials 4thĐỀ THI 8 TUẦN HKI 2017 - 2018đề kiêm tra 1 tiêt lớp 8