ĐỀ tài PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG vải THIỀU THANH hà tại HUYỆN THANH hà TỈNH hải DƯƠNG

phân tích ngành hàng vải thiều Thanh tại huyện Thanh - tỉnh Hải Dương

phân tích ngành hàng vải thiều Thanh Hà tại huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương
... 8 0- 100 2 0- 25 2 5- 30 (Nguồn: Điều tra thực địa, 09/2005) Chủ buôn từ nơi khác đến 1 0- 15 2 0- 30 5- 10 4 0- 50 9- 10 50 0- 600 40 0- 500 1 0- 15 1 5- 20 40 0- 500 40 0- 500 8- 10 5- 10 10 0- 200 10 0- ... 0,59 0,71 3,21 -3 ,73 2,87 0,41 8,87 II.2 Tình hình sản xuất vải thiều tỉnh Hải dơng II.2.1 Huyện Thanh - TrungDiện tích sản lượng vải tỉnh HảiHải dơng tâm sản xuất vải tỉnh dương Ha Tấn 16000 ... vải thiều Thanh a hình thức giao hàng trực tiếp cửa hàng nh Hiệp hội vải Thanh mong muốn kết hợp giao vải không đóng gói cửa hàng mong muốn bán loại cho nhiều đối tợng khách hàng - Lợng vải...
 • 37
 • 557
 • 0

phân tích ngành hàng vải thiều lục ngạn tại huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang

phân tích ngành hàng vải thiều lục ngạn tại huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang
... hình sản xuất vải thiều tỉnh Bắc giang III.2.1 Huyện Lục ngạn - Trung tâm sản xuất tiêu thụ vải Bắc giang Hiện nay, vải đợc trồng tất huyện địa bàn tỉnh Bắc giang với tổng diện tích 30.746 sản ... lợng vải Bắc giang đợc tiêu thụ huyện Lục ngạn) vải lớn Bắc giang nh nớc với chất lợng vải tiếng đợc khách hàng nhiều vùng biết đến Mặc dù vậy, huyện Lục ngạn chất lợng vải có khác vùng Có thể phân ... khảo sát - Chúng tiến hành thu thập tài liệu thứ cấp, bao gồm tài liệu, số liệu liên quan ngành hàng vải thiều tỉnh Bắc Giang huyện Lục Ngạn - Phỏng vấn tác nhân tham gia ngành hàng vải từ khâu...
 • 38
 • 793
 • 1

Luận văn phân tích rủi ro trong chăn nuôi lợn ở huyện nam sách, tỉnh hải dương

Luận văn phân tích rủi ro trong chăn nuôi lợn ở huyện nam sách, tỉnh hải dương
... Xỏc ủ nh R i ro Theo dừi Phõn tớch Giỏm sỏt r i ro ỏnh giỏ R i ro Qu n tr R i ro S ủ 2.1: Cỏc b c qu n tr r i ro s n xu t nụng nghi p V y no c n ti n hnh phõn tớch chớnh th c v r i ro? phõn tớch ... thi u r i ro chn nuụi l n Vi t Nam R i ro l ủi u khụng th trỏnh kh i t t c cỏc ngnh, nhng m c ủ r i ro nhi u hay ớt l ủi u c n quan tõm Trong m y nm v a qua, r i ro x y ngnh Tr ng i h c Nụng ... i r i ro Xỏc ủ nh cỏc lo i r i ro - Nh ng r i ro no th ng phỏt sinh ủ i v i chn nuụi l n - Xỏc ủ nh lo i r i ro no l chớnh v nguy c x y cỏc lo i r i ro m i - Th i gian trỡ t ng lo i r i ro l bao...
 • 112
 • 1,571
 • 7

Báo cáo " HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG NGÀNH HÀNG VẢI THIỀU THANH HÀ" potx

Báo cáo
... Hoạt động tác nhân ngành hàng vải thiều Thanh Hà PHNG PHP NGHIấN CU KT QU V THO LUN Thanh H l ni xut x u tiờn ca cõy vi Thiu Vit Nam Hin ... cho cỏc tỏc nhõn khỏc ngnh hng vi Thanh H (tỏc nhõn kiờm, tỏc nhõn thu gom, tỏc nhõn ch bin vi úng hp) ó c tng hp (Bng 2) Hoạt động tác nhân ngành hàng vải thiều Thanh Hà Bng Chi phớ v kt qu sn ... ca tỏc nhõn ny v cng l ngun thu nhp chớnh ca h Hoat ng thu gom din quanh nm Hoạt động tác nhân ngành hàng vải thiều Thanh Hà v bn rn nht vo v thu hoch vi ti u v cỏc h trung vo thu gom vi ti, t...
 • 14
 • 255
 • 0

Báo cáo khoa học: Hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng vải thiều thanh docx

Báo cáo khoa học: Hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng vải thiều thanh hà docx
... hng vi thiu Thanh H nhng nm gn õy * Trung tõm NCLN PTNT - Trng i hc Nụng nghip I ** Khoa Chn nuụi v Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip I 96 Hoạt động tác nhân ngành hàng vải thiều Thanh PHNG PHP ... cỏc tỏc nhõn khỏc ngnh hng vi Thanh H (tỏc nhõn kiờm, tỏc nhõn thu gom, tỏc nhõn ch bin vi úng hp) ó c tng hp (Bng 2) Hoạt động tác nhân ngành hàng vải thiều Thanh Bng Chi phớ v kt qu sn xut ... tỏc nhõn ny v cng l ngun thu nhp chớnh ca h Hoat ng thu gom din quanh nm Hoạt động tác nhân ngành hàng vải thiều Thanh v bn rn nht vo v thu hoch vi ti u v cỏc h trung vo thu gom vi ti, t gia...
 • 15
 • 141
 • 0

Luận văn nghiên cứu các giải pháp góp phần phát triển hệ thống cây trồng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Luận văn nghiên cứu các giải pháp góp phần phát triển hệ thống cây trồng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... gi i pháp góp ph n phát tri n h th ng tr ng hàng năm nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p t i huy n C m Giàng, t nh H i Dương" Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông ... cao ñi u ki n s n xu t v xuân 2010 4.4 99 Các gi i pháp phát tri n HTCT hàng năm nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p t i vùng nghiên c u 103 4.4.1 Cơ s l a ch n gi i pháp 103 4.4.2 Các ... p 1.2 M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh h th ng tr ng hàng năm có hi u qu t i huy n C m Giàng - H i Dương - Xác ñ nh gi i pháp phát tri n h th ng tr ng hàng năm thích h p, nâng cao hi u qu m t...
 • 136
 • 348
 • 0

Đánh giá hiện trạng, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

Đánh giá hiện trạng, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I ð VĂN SÁNG ðÁNH GIÁ HI N TR NG, ð XU T M T S GI I PHÁP K THU T GÓP PH N HOÀN THI N H TH NG TR NG TR T T I HUY N GIA L C, T NH H I DƯƠNG ... qu c gia xây d ng nông thôn m i Xu t phát nh ng v n ñ trên, ti n hành th c hi n ñ tài "ðánh giá th c tr ng ñ xu t m t s gi i pháp k thu t góp ph n hoàn thi n h th ng tr ng tr t t i huy n Gia L ... ngành tr ng tr t Vi c ñánh giá th c tr ng, ti m s n xu t tr ng tr t t n t i vi c t ch c s n xu t huy n Gia L c, H i Dương ñ t ñó ñ xu t m t s gi i pháp k thu t nh m hoàn thi n h th ng tr ng tr...
 • 133
 • 154
 • 0

nghiên cứu thành phần nấm bệnh truyền qua hạt giống lúa sản xuất tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngđề xuất biện pháp hạn chế bệnh

nghiên cứu thành phần nấm bệnh truyền qua hạt giống lúa sản xuất tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương và đề xuất biện pháp hạn chế bệnh
... thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin đợc gửi lời chân thành cảm ơn tới thầy cô giáo Khoa Công nghệ thực phẩm, Viện Đào tạo Sau đại học Tôi xin đợc chân thành cảm ơn cán Trung tâm Giống lúa ... i hc Nụng nghip H Ni - Lun Thc s khoa hc Nụng nghip i LI CM N Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp cố gắng thân nhận đợc nhiều quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, bạn bè ngời thân Trớc tiên, xin đợc ... bnh v ủc truyn qua nhiu ngun khỏc nh giú, nc ti, ủt, tn d cõy trng v Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun Thc s khoa hc Nụng nghip qua ht ging Hu ht cỏc loi bnh hi lỳa ủu cú th truyn qua ht ging nh...
 • 113
 • 177
 • 0

Nghiên cứu đê xuất mô hình Khu sinh thái công nghiệp- Ứng dụng tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đê xuất mô hình Khu sinh thái công nghiệp- Ứng dụng tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
... Tổng quan sinh thái công nghiệp Chương 2: Thực trạng tình hình phát triển công nghiệp huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm xây dựng khu STCN huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Chương ... trạng hình sản xuất công nghiệp huyện quan điểm STCN + Đề xuất giải pháp phù hợp để phát triển khu STCN Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Các khu công nghiệp địa bàn huyện Tứ ... cấp phải có giải pháp đồng nhằm bảo vệ môi trường sống địa phương Với lý trên, phạm vi khóa luận tốt nghiệp, xin chọn Đề tài: “ Nghiên cứu đề xuất hình khu sinh thái công nghiệp- Ứng dụng huyện...
 • 75
 • 436
 • 0

Ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng phát triển, năng suất giống ngô lai đơn b06 tại huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

Ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng phát triển, năng suất giống ngô lai đơn b06 tại huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương
... c c g m gi ng lai gi a gi ng, lai gi a dũng thu n v i gi ng (lai ủ nh), lai gi a cỏc gia ủỡnh, lai gi a m t lai ủn v m t gi ng (lai ủ nh kộp) Trong cỏc lai trờn thỡ lai ủ nh v lai ủ nh kộp ủ ... Cụng ty Bioseed Genetics Cụng Mật độ trồng th c Viết tắt vạn cây/ha (mật độ trồng phổ biến địa phơng) Khoảng cách trồng x 28 cm, h ng x h ng 60cm vạn cây/ha Khoảng cách trồng x 24 cm, h ng x h ng ... ng ủ n sinh tr ng, phỏt tri n v nng su t gi ng ngụ lai ủn B06 Xỏc ủ nh m t ủ tr ng thớch h p - nh h ng c a m c phõn bún (N, P, K) ủ n sinh tr ng, phỏt tri n v nng su t gi ng ngụ lai ủn B06 Xỏc...
 • 152
 • 848
 • 25

Luận văn: Nghiên cứu đề xuất mô hình khu sinh thái công nghiệp Ứng dụng tại huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương pptx

Luận văn: Nghiên cứu đề xuất mô hình khu sinh thái công nghiệp Ứng dụng tại huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương pptx
... dựng khu STCN huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Chương Tổng quan sinh thái công nghiệp I.Khái niệm hệ sinh thái, hệ sinh thái công nghiệp trình trao đổi chất công nghiệp 1.1.1 Khái niệm hệ sinh thái ... tế huyện 2.2.3 Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp Trên địa bàn huyện hình thành khu công nghiệp vừa nhỏ, khu công nghiệp Kỳ Sơn (60 ha); khu công nghiệp Nguyên Giáp( 113 ha) cụm công nghiệp ... cấp phải có giải pháp đồng nhằm bảo vệ môi trường sống địa phương Với lý trên, phạm vi khóa luận tốt nghiệp, xin chọn Đề tài: “ Nghiên cứu đề xuất hình khu sinh thái công nghiệp- Ứng dụng huyện...
 • 77
 • 270
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của một số cây ăn quả có múi tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của một số cây ăn quả có múi tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
... nghiên c u v bón phân: Các nghiên c u v bón phân s d ng phân bón ñã ñư c nghiên c u nh ng năm g n ñây múi: Nguy n H u Tho i Nguy n Minh Châu (2003) nghiên c u hi u qu c a m t s lo i phân bón ... tiêu th múi 1.3 Tình hình nghiên c u múi th gi i Vi t Nam 20 1.3.1 Tình hình nghiên c u múi th gi i 20 1.3.2 Tình hình nghiên c u múi 34 1.3 Nh ng nghiên c u t i t nh H i Dương 41 ... hàng hóa ăn qu Xu t phát t th c ti n ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n c a m t s ăn qu múi t i huy n T Kỳ t nh H i Dương M...
 • 112
 • 478
 • 1

Quản lý chi thường xuyên Ngân hàng nhà nước tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Quản lý chi thường xuyên Ngân hàng nhà nước tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
... trạng chi thƣờng xuyên quản chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc huyện Kinh Môn 39 2.2.1 Thực trạng cân đối ngân sách Huyện Kinh Môn 2.2.1.1 Phân cấp ngân sách nhà nước quản ngân sách nhà nước ... HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN KINH MÔN 61 3.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu đặt hoàn thiện quản chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc Huyện Kinh Môn, Hải Dƣơng ... HỌC KINH TẾ - TRẦN VĂN VẠN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành Quản kinh tế: Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH...
 • 90
 • 339
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng phát triển năng suất giống ngô lai đơn b06 tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngsử dụng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngnghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới do khối hợp tác xã quản lý tại huyện gia lộc tỉnh hải dươngđánh giá tình hình quản lý thu chi bhxh tại huyện ninh giang tỉnh hải dương giai đoạn 2003 2008báo cáo phân tích ngành hàng rau an toàn tại thành phố hà nộibáo cáo phân tích ngành hàng hảichủ đề 2 phân tích ngànhchuyên đề 5 phân tích chi phí và giá thànhphân tích dịch vụ vai trò thành viên csdlđánh giá hiện trạng quản lý quan hệ khách hàng tại agribank chi nhánh tỉnh hải dươnggiải pháp phát triển quản trị quan hệ khách hàng tại agribank chi nhánh tỉnh hải dươngphân tích thực trạng tín dụng chính thức ở huyện tiểu cần tỉnh trà vinhđồ án sở tài nguyên môi trường tỉnh hải dươngkhảo sát và đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm tại xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngsở tài nguyên môi trường tỉnh hải dươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học