GA địa LÍ 10 HKI

GA địa LÍ 10 HKI

GA địa LÍ 10 HKI
... Kém Yếu TB Khá Giỏi 0đ – 1đ 2đ – 3đ 3,5đ – 4đ 5đ – 6đ 6,5 – 7,5 8đ -10 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 TỔNG Giáo viên: Lê Thị Nữ Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ: Văn - Sử ... khoảng 100 km) cấu tạo bới loại đá khác - Nhân Trái Đất: có độ dày khoảng 3470km, thành phần vật chất chủ yếu kim loại nặng niken, sắt (nhân Nife) Nhiệt độ áp suất lớn + Nhân ngoài: từ 2900km – 5100 km, ... nâng nằm ngang lên - Là tương vỏ Trái Đất - B5: Chia nhóm phát phiếu - B5: Thảo luận bị nén ép khu vực này, học tập để tìm hiểu Vận động nhóm, phân chia tách dãn khu vực theo phương ngang công...
 • 132
 • 241
 • 0

GA Địa lí 6 toàn tập

GA Địa lí 6 toàn tập
... 24h 22/ 66 33'B H¹ 66 33'N §«ng 22/ 66 33'B §«ng 12 66 33'N H¹ Tõ Cùc B¾c 1 86 ngµy ( H¹ 21/ Cùc Nam th¸ng) 1 86 ngµy ( th¸ng) §«ng ®Õn 23/ Tõ Cùc B¾c 1 86 ngµy ( th¸ng) §«ng 23/ Cùc Nam 1 86 ngµy ... 12 ®é dµi ngµy ®ªm ë ®Þa ®iĨm D vµ D' ë vÜ tun 66 033' cđa nưa cÇu ntn? ? VÜ tun 66 33'B vµ 66 33'N ®ỵc gäi lµ nh÷ng ®êng g×? - C¸c ®êng vÜ tun 66 33'B&N lµ khu vùc cã giíi h¹n ngµy, ®ªm dµi st ... tõ 23027'B-> 66 033'B 23027'N-> 66 033'N - NhiƯt ®é trung b×nh -Giã thỉi thêng xuyªn: T©y «n ®íi - Lỵng ma TB tõ 500-> 1000mm c ®íi l¹nh ( Hµn ®íi ) - N»m kho¶ng tõ 66 033'B-> cùc B¾c 66 033'N-> cùc...
 • 59
 • 209
 • 0

GA Địa lí 9 toàn tập( mẫu)

GA Địa lí 9 toàn tập( mẫu)
... 197 9- 198 9? - 197 9: + Nhóm 1: nam cao nữ 1,1% + Nhóm 2: nam thấp nữ 2,8% + Nhóm 3: nam thấp nữ 1,3% - 198 9: + Nhóm 1: nam cao nữ 1,2% + Nhóm 2: nam thấp nữ 2,6% + Nhóm 3: nam thấp nữ 1,2% - 199 9: ... án địa lý NM HC 20 09- 2010 có giảm(trên dới 40%) - Các năm 199 1, 199 5, 199 7 có + Công nghiệp tăng nhanh tơng đsự kiện xảy Việt Nam ơng với dịch vụ (gần 39% ) hay Thế giới? - 199 1, sụp đổ hệ thống ... (%) Góc tâm biểu đồ (độ) 199 0 2002 199 0 2002 Tổng số 100,0 100,0 360 360 Lơng thực 71,6 64,8 258 233 Công nghiệp 13,3 18,2 48 66 Cây khác 15,1 16 ,9 54 61 c Vẽ biểu đồ - 199 0: biểu đồ có bán kính...
 • 109
 • 334
 • 0

Đề cương ôn tập địa lí 9 HKII

Đề cương ôn tập địa lí 9 HKII
... tây Nam vịnh Thái Lan, Đông Nam Biển Đông Đông Đông Nam Bộ *ý nghĩa : thuận lợi phát triển kinh tế đất liền biển, mở rộng quan hệ hợp tác với nước tiểu vùng sông Mê Kông II)Điều kiện tự nhiên ... _ĐB Sông Cửu Long phận châu thổ sông MêKông _Địa hình rộng thấp phẳng Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh nằm, sinh vật cạn nước đa dạng Tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ĐB sông ... chiếm diện cửa sông, ven biển khai thác hải sản tích lớn rộng lớn… _Thiên nhiên gây không khó khăn cho sản xuất đời sống dân cư ĐB sông Cửu Long III) Đặc điểm dân cư, xã hội _Là vùng đông dân, có...
 • 5
 • 413
 • 9

khóa luận tốt nghiệp áp dụng phương pháp dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí tự nhiên trong dạy học địa lí 10 thpt

khóa luận tốt nghiệp áp dụng phương pháp dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí tự nhiên trong dạy học địa lí 10 thpt
... khái niệm hận thức khái niệm đ a l khái niệm đ a l tự nhiên 10 on đường hình thành khái niệm khoa học 10 on đường hình thành khái niệm đ a l khái niệm ... suy nghĩ củ - ạy học trọng r n uy n phương pháp tự học: Tr ng phương pháp học th c t i phương pháp tự học Nếu r n uy n ch ngư i học có đư c phương pháp ỹ n ng thói u n ý chí tự học th s tạ ch họ ... phương pháp ph h p v i đ i tư ng H ó phương pháp: Phương pháp đ th ại g i th u n nhó n u v n đ v phương pháp đ ng n Tr ng i phương pháp đ u y ví d c th tr nh y r c đ h nh th nh hái ni m đ í tự...
 • 70
 • 268
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 10 HKI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 10 HKI
... 19.7; 19.8; 19.9; 19 .10 Cách tính tỉ suất sinh thô; tỉ suất tử thô; tỉ suất gia tăng tự nhiên; gia tăng dân số Bài tập (trang 86); bài tập ( trang 92); bài tập ( trang 97) Cách...
 • 2
 • 210
 • 0

Địa lí lớp 10 Chương I X Địa Lí Dịch Vụ

Địa lí lớp 10 Chương I X Địa Lí Dịch Vụ
... l i trọng x h i lo i ngư i ,nhưng câu h i : vai trò đònh đến phát -Nêu kh i niệm t i nguyên thiên nhiên triển x h i cách phân lo i t i nguyên thiên III T I NGUYÊN THIÊN NHIÊN : nhiên ? -Kh i ... Mai Thanh Thúy Đòa Lí 10 Trang 28 -Hiểu kh i niệm m i trường ,phân biệt lo i m i trường -Chức m i trường ,vai trò m i trường phát triển x h i lo i ngư i -Hiểu kh i niệm t i nguyên thiên nhiên ... phát triển ,bùng nổ dân số v i huỷ ho i m i trường ,do việc gi i vấn đề m i trường gắn liền v i việv gi i vấn đề x h i Gv làm rõ m i quan hệ tiến khoa học kó thuật v i việc tiết kiệm việc sử...
 • 35
 • 894
 • 1

GA Địa 11 HKI(4 cột Full)

GA Địa 11 HKI(4 cột Full)
... dùng > khai thác: Bắc Mĩ (14240,4 nghìn thùng/ngày), Đơng Á (111 05,7 nghìn thùng/ngày), Tây Âu (6729,0 nghìn thùng/ngày), Đơng Nam Á (116 5,3 nghìn thùng/ngày) b/ (1 điểm) -Lượng dầu mỏ có khả xuất ... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 11 Bài: Tiết: 11 Ngày soạn: 02 /11/ 2008 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ (Tiết 3: Thực hành) I MỤC TIÊU Sau học, HS cần: Kiến ... 127,7 CHLB Đức 82,5 Trung Quốc 1303,7 Ấn Độ 110 3,6 Thế giới 6477,0 Dương Bá Vạn a a GDP (triệu USD) 116 67,5 4623,4 2714,4 1649,3 591,9 40887,8 10 d 11 c 12 b GDP/người (USD) 39.350 36.205 32.901...
 • 48
 • 196
 • 0

GA Địa lí 10,HKII, tiết 43,44

GA Địa lí 10,HKII, tiết 43,44
... tải nh hoạt động phơng tiện vận tải Kỹ - Đọc phân tích ảnh địa - Kỹ đọc phân tích biểu đồ - Liên hệ với thực tế Việt Nam thực tế địa phơng để hiểu đợc mức độ ảnh hởng nhân tố tới phát triển ... phát triển phân bố GTVT Loại hình vận tải Địa hình Xây dựng công trình, hớng vận chuyển Khí hậu Hoạt động Sông ngòi Điều kiện kinh tế - xã hội Vị trí địa Vận tải đờng thuỷ, chi phí cầu đờng Sự ... học, cần liên hệ với thực tế đời sống -Tiết: 44 Ngày dy :7/3/2011 Bài 36: Vai trò, đặc điểm nhân tố ảnh hởng đến phát triển phân bố ngành...
 • 7
 • 91
 • 0

Giáo án địa lí 10( HKII)

Giáo án địa lí 10( HKII)
... Cho ví dụ? Dặn dò: Học chuẩn bị mới: Địa ngành cơng nghiệp( tt) IV Rút kinh nghiệm: Giáo án địa 10 Ngày soạn : 26- 1- 2009 Tiết PPCT : 38 Tên dạy: ĐỊA LÍ NGÀNH CƠNG NGHIỆP Tuần 22 ( Tiết ... PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT: Giáo án địa 10 Bảng chuẩn kiến thức: Nhân tố Điều kiện tự nhiên Ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành GTVT Vị trí địa Địa hình Khí hậu Sơng ngòi Điều kiện ... giải tốt việc làm, tăng thêm thu nhập Ngày soạn: 9/1/2009 Tiết PPCT: 37 Tuần 21 Giáo án địa 10 Tên dạy: Bài 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CƠNG NGHIỆP I.Mục tiêu học: - HS hiểu vai trò, cấu tình hình sản...
 • 37
 • 1,699
 • 11

Ôn TN12-Hệ thống biểu đồ địa lí chương trình THPT

Ôn TN12-Hệ thống biểu đồ địa lí chương trình THPT
... : Vẽ biểu đồ hình cột Bước 3: Vẽ đường biểu diễn Bước : Hoàn thiện bản đồ ( Ghi số liệu , lập bản chú giải , ghi tên biểu đồ ) *Một số dạng biểu đồ của biểu đồ kết ... chồng và đường 1.3 Biểu đồ đường _đồ thị * Đồ thị hay còn gọi là đường biểu diễn hoặc biểu đồ dạng đường , là dạng biểu đồ dùng để thể hiện tiến trình phát triển ... hiệu thể hiện biểu đồ và lập bant chú giải cuối cùng ta ghi tên biểu đồ ) * Một số dạng biểu đồ hình tròn +Biểu đồ hình tròn (như đã giới thiệu ở ) +Biểu đồ từng nửa...
 • 6
 • 617
 • 3

Giải pháp hữu ích: "Rèn kỹ năng bản đồ địa lí cho học sinh THCS"

Giải pháp hữu ích:
... luận…để tạo biểu tượng cụ thể, sinh động đối tượng đòa lí cho HS; đồng thời phát huy cao độ tính tích cực học tập HS • Đối với HS: - Cần có đầy đủ SGK đòa lí, Tập đồ( Dùng cho Thực hành & Bài tập), ... trí, đòa hình, khí hậu…  Rèn luyện cho HS kó năng: + Đọc, phân tích đồ, lược đồ khu vực Nam Á + Xác đònh mối quan hệ yếu tố tự nhiên khu vực • GV hướng dẫn cho HS dựa vào Bản đồ tự nhiên & lược ... Liên Đầm năm học 07 - 08 Rèn kó khai thác kiến thức từ đồ(lược đồ) đòa lí cho HS trường THCS đồ thật trình khó khăn học sinh Từ gây áp lực môn HS dân tộc thiểu số & HS yếu Các giải pháp cụ thể:...
 • 14
 • 1,225
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: bào 12 địa lí 10ôn tập thi học kì môn địa lí kì i lớp 10tài liệu ôn thi địa lí lớp 10học tốt địa lí lớp 10hệ thống thông tin địa lí gisđề thi địa lí hayôn tập địa lícấu trúc đề thi địa lítài liệu ôn thi địa líđịa lí lớp 12lịch sử phát triển của địa lí họcgiáo án địa lí lóp 11 tiết 24đề thi học sinh giỏi địa lí 9giai tập ban do địa li lớp 6 bai 6tài liệu nâng cao hsg địa lý 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học