TT phieu 6

Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
... thu đợc kết ớc lợng cao họ phải thực hình dự báo phơng sai có điều kiện B Giới thiệu hình ARCH GARCH hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập hình dự báo phơng sai có điều kiện Phơng sai ... kiện khác (Mô hình ARCH) hình ARCH trờng hợp đặc biệt định dạng hình GARCH dự báo phơng sai thời kỳ trễ phơng trình phơng sai có điều kiện hình ARCH- M ẩn x phơng trình (1) tả biến ... vọng hình ARCH bất đối xứng Trong phiên giao dịch, thay đổi giá cổ phiếu thị thị trờng tác động bất đối xứng sử dụng hình TARCH EGARCH a hình TARCH hình đợc Zakoian giới thiệu vào...
 • 23
 • 1,108
 • 6

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011
... nhằm sử dụng có hiệu tái đầu tư sở vật chất có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trị giao Trên báo cáo công tác tháng đầu năm chương trình công tác tháng cuối năm 2011 Sở Thông tin Truyền ... học Công nghệ - Tổ chức tập huấn lĩnh vực báo chí cho phóng viên quan báo chí tỉnh Về công tác tra, kiểm tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo - Tiếp tục thực chương trình công tác tra năm 2011 ... ban hành chương trình công tác năm 2011 thông báo nội dung thi đua khen thưởng năm 2011 ngành Thông tin Truyền thông đến phòng Văn hóa Thông tin huyện thành phố - Xây dựng kế hoạch trình UBND...
 • 9
 • 789
 • 2

Phiếu học tập 12 tiết Hình học 6 Chương I

Phiếu học tập 12 tiết Hình học 6 Chương I
... Các tia AB, AC BC trùng Hãy chọn câu trả l i nhất: a) I b) II c) I II d) II III Câu 5: Hãy chọn câu trả l i nhất: Kể tia chưa đặt tên, hình vẽ có tất cả: a) tia b) 12 tia c) tia d) 18 tia Câu 6: ... ON + NP B i 4:Trên tia Ox, xác định hai i m A, B cho OA = 4cm, OB = 6cm a) Tính AB b) G i I trung i m AB Tính IO c)So sánh OI v i OB + OA PHIẾU HỌC TẬP * HÌNH HỌC Tiết 12: TRUNG I M CỦA ĐOẠN ... Cho hình vẽ: A A A B C B B C C i m nằm i m l i hình? B i 2: Cho ba i m M, N, P thẳng hàng, biết i m M không nằm hai i m N P, i m N không nằm hai i m M P H i i m nằm hai i m l i? Gi i thích...
 • 15
 • 410
 • 8

Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT

Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT
... 2. 31. 12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = 24. 31 + 24.42 + 24.27 = 24( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 h/ 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 . 41 = 36( 28 + 82) + 64 (69 + 41) = 36 11 0 + 64 11 0 = 11 0( 36 + 64 ) = 11 0 .10 0 =11 000 ... a/ {[ 2 61 – ( 36 31) 3.2] – 9} .10 01 = {[ 2 61 – 250] – 9} .10 01 = 10 01 = 2002 b/{ 315 –[ (6041) 2 – 3 61 ].4 217 } + 2885 = { 315 – [ 3 613 61 ] 4 217 }+ 2885 = 315 + 2885 = 3200 c/ 23 .15 - [11 5 – (12 – 5)2] ... + x) = 64 (7 + x) = 24 7+x =8 x =1 d/ 13 1 x – 9 41 = 27 23 13 1 x = 1 965 x = 15 - HS lên bảng trình bày Giải : a/ 13 2 – [1 16 (13 2 – 12 8)2] = 13 2 – [ 1 16 16 ] = 13 2 – 10 0 = 32 b/ 16 : {400...
 • 18
 • 494
 • 8

Ôn tập toán 6 (08-09). TT

Ôn tập toán 6 (08-09). TT
... 100.9= 900 b/ * 36. 12 = 36( 10 +2) = 36. 10 + 36. 2 = 360 + 72 = 432 * 75.11 = 75(10 + 1) = 75.10 + 75.1 = 750 +75 = 825 * 76. 101= 76. (100 + 1) = 76. 100 + 76. 1 = 760 0 + 76 = 767 6 - HS hoạt động cá nhân ... + 15 = 800 + 400 + 15 = 1215 c 35.34 + 35. 86 + 65 .75 + 65 .45 = 35.(34 + 86) + 65 .(75 + 45) = 35 120 + 65 120 = 120.(35 + 65 ) = 12000 d 3.25.8 + 4.37 .6 + 2.8.12 = 24.25 + 24.37 + 24.38 = 24.(25 ... + 2 76 + 55 = (189 + 511) + (424 + 2 76) = 55 = 700 + 700 + 55 = 1400 + 55 = 1455 d 25.9.40 = (25.40).9 = 1000.9 = 9000 e 39.8 + 60 .2 + 21.8 = 8(39 + 21) + 60 .2 = 8 .60 + 60 .2 = 60 .(8 + 2) = 60 .10...
 • 7
 • 226
 • 0

Ôn tập Chương 6 (tt)

Ôn tập Chương 6 (tt)
... Ba có số mol y 17 , Khử hoàn toàn 4 ,64 g oxit kim loại R cần 0,08 mol H Hoà tan kim loại R thu HCl dư thu 0, 06 mol H a) Xác định R oxit b) Hoà tan hết 4 ,64 g oxit kim loại R 10ml dung dịch H ... loại M → * Ghi : MOH + Al(OH)3  MAlO2 + H O 16, Cho 23g hỗn hợp gồm Ba kim loại kiềm thuộc chu kỳ liên tiếp tác dụng với nược thu dung dịch A 5 ,6 lít khí (đktc) Nếu thêm vào dung dịch A 180ml ... NaOH vào dung dịch A thấy sinh 1,36g kết tủa Xác định thành phần % hỗn hợp ban đầu 15, Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M Al Hoà tan 2,54g X H SO4 vừa đủ thu 2, 464 lít khí (đktc ) dung dịch A Cho...
 • 3
 • 195
 • 0

Những cuộc phiêu lưu của Alice (chương 6)

Những cuộc phiêu lưu của Alice (chương 6)
... `How am I to get in?' asked Alice again, in a louder tone `ARE you to get in at all?' said the Footman `That's the first question, you know.' It was, no doubt: only Alice did not like to be told ... days and days.' `But what am I to do?' said Alice `Anything you like,' said the Footman, and began whistling `Oh, there's no use in talking to him,' said Alice desperately: `he's perfectly idiotic!' ... don't know of any that do,' Alice said very politely, feeling quite pleased to have got into a conversation `You don't know much,' said the Duchess; `and that's a fact.' Alice did not at all like...
 • 10
 • 155
 • 0

Những cuộc phiêu lưu của Alice (chương 6)

Những cuộc phiêu lưu của Alice (chương 6)
... `How am I to get in?' asked Alice again, in a louder tone `ARE you to get in at all?' said the Footman `That's the first question, you know.' It was, no doubt: only Alice did not like to be told ... days and days.' `But what am I to do?' said Alice `Anything you like,' said the Footman, and began whistling `Oh, there's no use in talking to him,' said Alice desperately: `he's perfectly idiotic!' ... don't know of any that do,' Alice said very politely, feeling quite pleased to have got into a conversation `You don't know much,' said the Duchess; `and that's a fact.' Alice did not at all like...
 • 9
 • 144
 • 0

Phiếu chi 02 TT

Phiếu chi 02 TT
...
 • 1
 • 7,338
 • 204

Tiet 6 + 7(tt).doc

Tiet 6 + 7(tt).doc
... e) y = 2x ( x + 3) ; Bài : Tìm tập xác đònh hàm số sau : 3x + ; x + x−2 2x + y= ( x − 2) x + a) y = d) b) y = x +1 x + 3x + x 1 x −1 + − x + 2 f) y = 2x - x + c) y = ; e) y = x − + − x ; ; h) ... g) y = x + − x + ; x −x ; c) y= f) y = i) y = x2 −1 3x + x + x x2 + x + ; ; 1+ x 1− x + ; 1− x 1+ x Bài : Xét biến thiên hàm số sau : a) y = f(x) = 2x2 + 3x + khoảng (− ∞ ; −1) (−1 ; + ∞) b) ... 2x2 + 4x + khoảng (− ∞ ; 1) (1 ; + ∞) c) y = f(x) = d) y = f(x) = e) y = f(x) = f) y = f(x) = khoảng (−1 ; + ∞) ; x +1 khoảng (2 ; + ∞) 2− x 2x −1 khoảng (− ∞ ; −2) (−2 ; + ∞) x+2 −x +1 khoảng...
 • 6
 • 160
 • 0

Giáo Án DS 10NC (tt) tuan 4-6

Giáo Án DS 10NC (tt) tuan 4-6
... Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 10 – Nâng cao Năm học: 2009 - 2010 tương tự B4/45, gọi học sinh phát biểu kết * Giáo viên gọi học sinh lên bảng vẽ BBT hàm số B13/46, Cả lớp theo dõi ; giáo viên gọi ... 31,3 cm ± 0,5 cm số gọi chữ số (hay Hoạt động : đáng tin) d không vượt - GV giới thiệu chữ số đơn vò hàng có chữ số GV: Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 10 – Nâng cao Năm học: 2009 - 2010 - Cho ... trình SGK : Học sinh : Giáo Viên : + Nội dung : + Phương pháp : GV: Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 10 – Nâng cao Năm học: 2009 - 2010 + Tổ chức...
 • 28
 • 132
 • 1

Giáo Án DS 11CB (tt) tuan 4-6

Giáo Án DS 11CB (tt) tuan 4-6
...  Cẩn thận xác tính toán, lập luận, vẽ đồ thò 2.Chuẩn bò: a) Giáo viên: Sách giáo khoa,thước kẻ, compa, máy tính cầm tay b) Học sinh: Xem chuẩn bò câu hỏi trước nhà, Sách giáo khoa, thước kẻ, ... Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 11 – Cơ Năm học 2009-2010 3π   Áp dụng: Giải phương trình sin  x − ÷ =   Đáp án: Công thức: điểm, giải phương trình: điểm 4.3 Giảng Hoạt động giáo viên học sinh ...  Cẩn thận xác tính toán, lập luận, vẽ đồ thò 2.Chuẩn bò: a) Giáo viên: Sách giáo khoa,thước kẻ, compa, máy tính cầm tay b) Học sinh: Xem chuẩn bò câu hỏi trước nhà, Sách giáo khoa, thước kẻ,...
 • 25
 • 269
 • 0

Phiếu ôn tập tuần 6 lớp 5 - Dung

Phiếu ôn tập tuần 6 lớp 5 - Dung
... - Cái nhẫn bạc b )- Cây đàn ghi ta - Đồng bạc trắng hao xòe - Vừa đàn vừa hát - Cờ bạc bác thằng bần - Lập đàn để tế lễ - Đừng xanh nh bạc nh vôi - Bớc lên diễn đàn - Đàn chim tránh rét trở - ... b) 15 yến = kg 15 m27dm2200 mm2 = cm2 25 kg g = g 1 052 8 m2 50 0 kg = yến 31 7 65 20 mm2 =.m2.dm2.mm2 = hm2 m2 30000 g = hg 50 00000 m2 = hm2 Mt i cụng nhõn cú 48 ngi tớnh lm xong mt cụng trỡnh 50 ... = .mm 19 k m2 3 65 m2= m2 400 kg = tạ m2 50 0 cm2 = dm2 2000 g 12 km24000 dam2 = =kg 452 3 kg = tấn.yến.kg 850 00 cm2 = m2 dm2 Cho hỡnh ch nht cú chu vi 324m Nu tng chiu di thờm 5m v chiu rng...
 • 2
 • 718
 • 20

Xem thêm