Các thông tin DA thượng lộ

Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang

Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang
... anten hệ di động hành), gọi hệ thống OFDM/SDMA (SDMA-Space Division Multiple Access -Đa truy cập theo không gian) Mô hình anten thông minh bao gồm hai hệ thống Đó hệ thống tìm hướng sóng đến hệ ... có hệ MIMO 2x2 (người dùng đòi hỏi có anten) Trong hệ thống OFDM gọi hệ hệ MIMO 2x2-SECTOR-OFDM Hệ thống 4: Là bổ sung anten vô hướng tâm tam giác vào hệ thống Tức kết hợp kỹ thuật tạo búp anten ... lượng hệ thông tin di động với hệ thống cụ thể sau đây: hệ thống dùng cải tiến hỗ trợ OFDM (hệ thống 1); hệ thống dùng cải tiến hỗ trợ OFDM tạo búp sóng thích nghi theo hướng người dùng (hệ thống...
 • 8
 • 366
 • 2

Các vấn đề bảo mật thông tin trong thương mại điện tử và giải pháp

Các vấn đề bảo mật thông tin trong thương mại điện tử và giải pháp
... nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Vấn đề bảo mật, an ninh mạng vấn đề nóng hổi hoạt động thực tiễn Thương mại điện tử Liệu khách hàng có tin tưởng thực giao dịch mạng không? liệu ... viên: Phạm Minh Huyền Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 46 Báo cáo tốt nghiêp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Khoa CNTT-ĐHDLHP ... nghiêp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 48 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp ́ KÊT LUẬN Qua trình thực...
 • 50
 • 281
 • 0

Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai
... tin thuốc thường gặp lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai thực với mục tiêu cụ thể sau: 1) Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu thập từ hoạt động Dược lâm sàng bệnh viện Bạch Mai 2) Khảo sát ... tình hình hoạt động thông tin thuốc giúp góp phần định hướng cho hoạt động thông tin thuốc hiệu Đề tài Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành hai hình ... hoạt động thông tin thuốc bệnh viện Bạch Mai nói riêng bệnh viện Việt Nam nói chung 4.1 Các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu đƣợc 4.1.1 Số lượng câu hỏi TTT thu thập * Số câu hỏi hồi cứu...
 • 46
 • 786
 • 7

Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai pot

Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai pot
... tin thuốc thường gặp lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai thực với mục tiêu cụ thể sau: 1) Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu thập từ hoạt động Dược lâm sàng bệnh viện Bạch Mai 2) Khảo sát ... tình hình hoạt động thông tin thuốc giúp góp phần định hướng cho hoạt động thông tin thuốc hiệu Đề tài Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành hai hình ... hoạt động thông tin thuốc bệnh viện Bạch Mai nói riêng bệnh viện Việt Nam nói chung 4.1 Các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu đƣợc 4.1.1 Số lượng câu hỏi TTT thu thập * Số câu hỏi hồi cứu...
 • 46
 • 420
 • 1

Giáo trình tin học 12 - Phụ lục các thông báo lỗi thường gặp potx

Giáo trình tin học 12 - Phụ lục các thông báo lỗi thường gặp potx
... size tạo mối quan hệ B) Lỗi nhập liệu: Trang 1) Lỗi nhập liệu sai kiểu Lỗi do:người dùng nhập vào giá trị không tuơng thích với kiểu liệu truờng khai báo, ví dụ: khai báo trường kiểu Date/Time ... bảng quan hệ dò tìm MAHS lạ để khai báo lại cho phù hợp Lỗi trường tham gia quan hệ không kiểu liệu? Thông báo xuất tạo mối quan hệ hai truờng Lỗi trường tham gia quan hệ không kiểu liệu, ví dụ: ... mã học sinh bảng BANG_DIEM chưa khai báo bảng DSHS trường MAHS không hợp lý, không thỏa mãn điều kiện đảm bảo mối vẹn tòan liệu hai bảng Khắc phục: Mở bảng quan hệ dò tìm MAHS lạ để khai báo...
 • 5
 • 174
 • 0

tóm tắt nghiên cứu nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu trong các hệ thống thông tin đa người dùng

tóm tắt nghiên cứu nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu trong các hệ thống thông tin đa người dùng
... hệ thống thông tin di động đa ngƣời dùng Chương THÔNG TIN ĐA NGƢỜI DÙNG 1.1 Tổng quan hệ thống đa người dùng Hệ thống thông tin đa ngƣời dùng hay gọi hệ thống đa truy nhập Có ba phƣơng pháp đa ... điểm tín hiệu 16-QAM có tách tín hiệu đa người dùng MMSE với MMSE Trên hình 2.11, điểm chấm màu đỏ thể tín hiệu đa ngƣời dùng trƣớc tách tín hiệu MMSE, điểm màu xanh thể điểm tín hiệu ngƣời dùng ... tách tín hiệu đa người dùng MMSE với giải mã l p ICM-ID Từ phân tích thuyết tín hiệu đa ngƣời dùng, tách tín hiệu đa ngƣời dùng MMSE dựa kết mô minh họa mục 2.2, rút số nhận xét sau: - Tín hiệu...
 • 24
 • 295
 • 1

Các công cụ bảo đảm an toàn thông tin trong thương mại điện tử

Các công cụ bảo đảm an toàn thông tin trong thương mại điện tử
... luận "Trình bày công cụ đảm bảo an toàn thông tin thương mại điện tử" bao gồm chương: Tổng quan Thương mại điện tử, Các công nghệ đảm bảo an toàn thông tin giao dịch thương mại điện tử, Chương trình ... khóa công khai Danh mục từ viết tắt Tiếng Việt TMĐT Thương mại điện tử CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Các khái niệm chung thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử Có ... thương mại quốc tế không bán sản phẩm mà quan hệ với khách hàng 10 CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2.1 Mã hóa 2.1.1 Khái niệm mã hóa liệu Để bảo đảm An toàn thông tin...
 • 35
 • 320
 • 2

các chính sách của nhà nước về việc phát triển công nghệ thông tinthương mại điện tử

các chính sách của nhà nước về việc phát triển công nghệ thông tin và thương mại điện tử
... gia thứ cấp công nghệ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM I CÁC ĐIỀU KIỆN HẠ TẦNG CHO PHÁT TRIỂN TMĐT Ở VIỆT NAM Các sách nhà nước việc phát triển công nghệ thông tin TMĐT Ngày 5/6/2000, Chính phủ ban ... nghiệp phát triển công nghệ thông tin nước nhà, họ có nhu cầu tim hiểu lớn chủ chương, sách Nhà Nước ta vấn đề liên quan Lực lượng làm tin học nước ta có số ưu điểm sau: - Nhiều người thông minh, ... chủ yếu khách hàng nhà cung cấp dịc vụ lớn VDC ( Công ty dịch vụ tăng truyền số liệu), FPT( Công ty phát triển đầu tư công nghệ ) NetNam (Viện công nghệ thông tin) Lĩnh vực phát triển nhanh dần,...
 • 44
 • 163
 • 0

ANTEN THÔNG MINH và áp DỤNG TRONG các hệ THỐNG THÔNG TIN đa SÓNG MANG

ANTEN THÔNG MINH và áp DỤNG TRONG các hệ THỐNG THÔNG TIN đa SÓNG MANG
... CÔNG NGHỆ TRẦN CAO QUYỀN ANTEN THÔNG MINH ÁP DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA SÓNG MANG Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã số : 62 52 70 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ... 4.1.2 Anten thông minh trạm gốc 4.1.2.1 Anten thu phát 4.1.2.2 Hệ anten tìm hướng trạm gốc 4.1.2.3 Các tham số hệ thống 4.2 Anten thông minh người dùng 4.3 Các hệ thống cụ thể mô 4.3.1 Hệ thống dùng ... anten không tâm pha dùng phương pháp MUSIC 3.8 Kết luận Chương ANTEN THÔNG MINH DÙNG CHO HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI 4.1 Anten thông minh trạm gốc 4.1. 1Anten trạm gốc truyền thống 4.1.2 Anten...
 • 29
 • 175
 • 0

Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang

Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang
... CÔNG NGHỆ TRẦN CAO QUYỀN ANTEN THÔNG MINH ÁP DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA SÓNG MANG Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã số : 62 52 70 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ... 4.1.2 Anten thông minh trạm gốc 4.1.2.1 Anten thu phát 4.1.2.2 Hệ anten tìm hướng trạm gốc 4.1.2.3 Các tham số hệ thống 4.2 Anten thông minh người dùng 4.3 Các hệ thống cụ thể mô 4.3.1 Hệ thống dùng ... anten không tâm pha dùng phương pháp MUSIC 3.8 Kết luận Chương ANTEN THÔNG MINH DÙNG CHO HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI 4.1 Anten thông minh trạm gốc 4.1. 1Anten trạm gốc truyền thống 4.1.2 Anten...
 • 117
 • 400
 • 0

Nghiên cứu các đặc tính kênh truyền tốc độ cao và sự truyền dẫn thông tin đa sóng mang trên mạng điện lực

Nghiên cứu các đặc tính kênh truyền tốc độ cao và sự truyền dẫn thông tin đa sóng mang trên mạng điện lực
... thêm mạng mới, công việc tỏ tốn Từ yêu cầu tiến hành nghiên cứu khả truyền dẫn thông tin mạng điện lực nhằm tạo mạng thông tin góp phần giảm tải mạng với chi phí thấp.Việc áp dụng mạng điện lực vào ... thông tin bảo vệ thiết bị không bị ảnh hưởng dòng điện lưới 40 Hz 50Hz 1.3 Các đặc tính mạng điện lực Như biết đặc tính mạng điện lực tần số 40 -50 Hz dùng cho mục đích cung cấp điện nghiên cứu ... 1.2 Mạng điện lực ứng dụng truyền thông 14 1.3 Các đặc tính mạng điện lực 18 1.3.1 Nhiễu đường dây điện lực 18 1.3.2 Hàm truyền mạng PLC dải access 22 1.3.3 Hàm truyền...
 • 123
 • 273
 • 0

Các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong Thương mại điện tử

Các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong Thương mại điện tử
... internet mối đe dọa đến an toàn hoạt động thương mại điện tử đề tài chúng em nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin thương mại điện tử Đây vấn đề quan tâm, hứa hẹn áp dụng ... Instritute, Japan; Mark Twain Bank, USA; Eunet, Finland Chương 4: Vấn đề bảo mật, an ninh mạng 4.1 Đặt vấn đề Vấn đề bảo mật, an ninh mạng vấn đề nóng hổi hoạt động thực tiễn Thương mại điện tử Liệu ... vấn đề cần thiết Chương 1: Giới thiệu Thương mại điện tử 1.1 Thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm Thương mại điện tử hình thức mua bán hàng hóa dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu Thương mại...
 • 36
 • 398
 • 0

Xem thêm