BỔ TRỢ từ VỰNG THPT từ VỰNG lớp 10

Bổ trợ kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn văn cực hay

Bổ trợ kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn văn cực hay
... dỗ dành nói: − "Ô hay! Thế ông cha ư? Ông lại biết nói, không cha trước nín thin thít" Thật chẳng khác tiếng sét Lời trẻ vô tình thổi bùng lên lửa ghen tuông lòng người đàn ông đa nghi (tác giả ... nói: "Chúa công chuyến này, không mười ngày, quân Thanh bị dẹp tan", ông "mừng lắm", không người Cống sĩ nói ý mà chủ yếu chủ trương ông, tâm ông nhân dân đồng tình ủng hộ Bằng chứng sau ông cho ... quyền phong kiến Lê − Trịnh vào thời kì suy tàn Thể loại: Nói tuỳ bút thể văn ghi chép việc cách cụ thể, sinh động tuỳ hứng nghĩa văn xếp lộn xộn, không theo trật tự Thực ra, điều có nghĩa văn tuỳ...
 • 113
 • 5,460
 • 16

BỔ TRỢ từ VỰNG THPT từ VỰNG lớp 10

BỔ TRỢ từ VỰNG THPT từ VỰNG lớp 10
... Tham gia nhóm : https://www.facebook.com/groups/tienganh.cohuong.thayphuc.hocmai/ TỪ VỰNG 10 TỔNG HỢP Tài liệu bổ trợ CTV: Lê Đức Thọ UNIT Alarm : đồng hồ báo thức Exactly : xác About : khoảng chừng ... from : rút từ Broken down : bị hư (xe) Injured : bị thương Cassette tapes : băng cátxét Lower secondary school : trường cấp Cause : gây Make great efforts : cố gắng Come from : đến từ Make : bắt ... Pull kéo Relief cứu trợ Punishment trừng phạt Remain Pupil học sinh Replace thay Puppy chó Report báo cáo Purpose mục đích Request yêu cầu Responsibly có trách nhiệm Resign từ chức Q Resort nghỉ...
 • 23
 • 392
 • 0

Tu vung lop 10 tron bo

Tu vung lop 10 tron bo
... [∫elf] kệ 100 .Bench [bent∫]( n): ghế dài 2.Vocabulary and Grammar 101 .To get angry ['ỉηgri] with somebody: giận giữ 102 .Turn off(v) khóa, tắt 103 .Gas stove(n)['gỉs: stouv] lò ga 104 .To return home(exp.): ... return home(exp.): trở nhà 105 .Mess(n) [mes] tình trạng bừa bộn 106 .Terrible(a) ['terəbl]:khủng khiếp 107 .Seldom(adv) ['seldəm] 108 .Climb [klaim] into (v) leo vào 109 .Thief(n) [θi:f] kẻ trộm ... trường kỷ bowl (n) [boul] cái tơ, cái bát how (adv) [hau] nào, theo cách bone (n) [boun] xương 11 close (v) [klous] đóng , khép 13 loudly (adv) ['laudli] ầm ĩ inh ỏi 15 snow (n) [snou] tuyết...
 • 28
 • 173
 • 0

Bổ trợ địa lí tự nhiên (lớp 10)

Bổ trợ địa lí tự nhiên (lớp 10)
... ngừng tác động người môi trường tự nhiên gây nên hiệu ứng nhà kính (hiện tượng phản hồi nhiệt trái đất vào vũ trụ) Nhiệt độ khí tăng lượng CO mà gnười tạo trình đốt nhiên liệu sử dụng nhiều hóa...
 • 3
 • 500
 • 7

[HAY] Từ vựng lớp 10 đầy đủ

[HAY] Từ vựng lớp 10 đầy đủ
... 99.Shelf(n) [∫elf] kệ 100 .Bench [bent∫]( n): ghế dài 2.Vocabulary and Grammar 101 .To get angry ['ỉηgri] with somebody: giận giữ 102 .Turn off(v) khóa, tắt 103 .Gas stove(n)['gỉs: stouv] lò ga 104 .To return ... return home(exp.): trở nhà 105 .Mess(n) [mes] tình trạng bừa bộn 106 .Terrible(a) ['terəbl]:khủng khiếp 107 .Seldom(adv) ['seldəm] 108 .Climb [klaim] into (v) leo vào 109 .Thief(n) [θi:f] kẻ trộm ... chủ động làm chủ ngữ câu bị động b Viết động từ Be động từ câu chủ động c Lấy q khứ phân từ (p.p) động từ câu chủ động d Viết tân ngữ sau q khứ phân từ, có e Lấy chủ ngữ câu chủ động làm tân ngữ...
 • 28
 • 263
 • 0

Biểu mẫu Bổ trợ pháp 01.04

Biểu mẫu Bổ trợ tư pháp 01.04
... - Hồ sơ chưa đầy đủ, cần bổ sung giải trình (B) - Hồ sơ không đủ điều kiện cấp (C) Cột số “Thời gian chờ bổ sung hồ sơ (**)” ghi cột số thuộc trường hợp (B), dùng ... “Tổng thời gian thực hiện”, thống kê cho trường hợp (A) (B) Riêng trường hợp (B) trừ thời gian chờ bổ sung hồ sơ cột số ...
 • 2
 • 186
 • 0

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ TÂM PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC LUẬN VĂN THẠC ... thực hành phần Địa tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vận dụng phương pháp hướng dẫn làm BTH nhằm rèn luyện kĩ xử BTH, qua góp phần ... 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC BTH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT 1.2.1 Quan điểm dạy học tích cực Phương pháp dạy học theo hướng tích cực thực chất cách dạy hướng tới việc học tập tích...
 • 127
 • 2,875
 • 3

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
... 131/2 12 101 /2 0o 12 12 12 12 23o 12 101 /2 12 131/2 66o 12 12 T -3; 22-6; 23-9; 22-12 http://www.lrc-tnu.edu.vn 49 (Trang 78, SGK- can, l u l * : ; : : ul 1318 1100 - 914 10 11 12 107 1 1839 ... - : - [4] http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 1.1.4 , http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 ph t ng c - , http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 , , cho HS nhanh ch ng -H H 1.2 10 THPT 1.2.1 Quan http://www.lrc-tnu.edu.vn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 b - http://www.lrc-tnu.edu.vn 14 - - http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 1.2.2 C t c THPT , - XH - the s http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 cao * - - : m http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 * :...
 • 127
 • 553
 • 0

Luận văn: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC pptx

Luận văn: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC pptx
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ TÂM PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC LUẬN VĂN THẠC SỸ ... thực hành phần Địa tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vận dụng phương pháp hướng dẫn làm BTH nhằm rèn luyện kĩ xử BTH, qua góp phần ... 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC BTH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT 1.2.1 Quan điểm dạy học tích cực Phương pháp dạy học theo hướng tích cực thực chất cách dạy hướng tới việc học tập tích...
 • 127
 • 312
 • 1

Bộ đề tự ôn lớp 9(có đáp án)

Bộ đề tự ôn lớp 9(có đáp án)
... điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Đề kiểm tra học kì II Môn toán lớp A .Đề kiểm tra 15 Hình học Đề số I Câu (4điểm ) Cho xÂy khác góc bẹt Đờng tròn(O;R)tiếp xúc ... 0,75đ Câu2 : h= 48 cm Sxq=32cm2 Vnón = Biểu điểm B Đề kiểm tra 45 Hình học Tuần 28.Tiết 57 Kiểm tra chơng III Đề số I Câu (4đ) a.Hãy viết số thứ tự cụm từ cột A phù hợp với cột B Cột A Số đo góc ... A: 2 cm Câu (7đ) a 2đ CÂM =450 (1đ) sđ MB =900(1đ) b.1.5 đ AMB vuông cân M c.1,5đ AC//MO d 2đ Iđtr đk AO Đề số II Câu 1(3đ) Chọn đáp án a Một tam giác có đọ dài cạnh cm nội tiếp (o;R) +Độ dài R...
 • 28
 • 158
 • 0

Công chứng hợp đồng dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: pháp Bổ trợ potx

Công chứng hợp đồng dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ trợ tư potx
... trình cho công chứng viên cán nghiệp vụ trụ sở tổ chức hành nghề công chứng; Công chứng viên/ cán nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ, phát phiếu yêu cầu công chứng; Hẹn ngày, công chứng; Ký, chứng nhận ... tất hợp đồng công chứng; Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu; Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có); Bản giấy tờ tuỳ thân cá nhân, giấy tờ liên quan đến pháp ... Mức thu phí công chứng hợp theo giá trị tài sản đồng, giao dịch xác định giá trị hợp đồng, giao dịch Kết việc thực TTHC: Văn xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người yêu cầu công chứng nộp 01...
 • 4
 • 204
 • 0

Xem thêm