Tài liệu ôn thi công chức Thống kê Kiến thức chung

Tài liệu ôn thi công chức Thống Kiến thức chung

Tài liệu ôn thi công chức Thống kê Kiến thức chung
... vị trí công tác, công chức phân loại sau: a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Mục TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Điều 35 Căn tuyển dụng công chức ... đức cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hoạt động công vụ 40 41 Điều 16 Văn hóa giao tiếp công sở Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải ... kéo dài thời gian công tác theo quy định quan có thẩm quyền CHƯƠNG IV CÔNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Mục CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Điều 32 Công chức Công chức quy định khoản...
 • 140
 • 294
 • 4

Tài liệu ôn thi công chức thống 2016

Tài liệu ôn thi công chức thống kê 2016
... số nông thôn cung cấp nước Tỷ lệ dân số nông thôn cung cấp nước phần trăm dân số sống khu vực nông thôn cung cấp nước tổng số dân sống khu vực nông thôn Công thức sau: Tỷ lệ dân số nông thôn cung ... nghĩa là: (i) muốn làm thêm (số) công việc để tăng thêm giờ; (ii) muốn thay số (các) công việc làm 10 10 công việc khác để làm việc thêm giờ; (iii) muốn tăng thêm công việc làm, (iv) kết hợp loại ... Hệ số GINI cao 19 Chương ba MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA SNA bao gồm hệ thống tài khoản, bảng thống có mối quan hệ mang tính hệ thống nhằm mô tả, phân tích tượng kinh tế từ...
 • 27
 • 344
 • 1

Tài liệu ôn thi công chức LUAT KE TOAN 2003

Tài liệu ôn thi công chức LUAT KE TOAN 2003
... người lao động Báo cáo tài đơn vị kế toán kiểm toán công khai phải kèm theo kết luận tổ chức kiểm toán Điều 33 Hình thức thời hạn công khai báo cáo tài Việc công khai báo cáo tài thực theo hình thức: ... hoại thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan quan nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng; Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế ... số liệu kế toán có giá trị pháp lý tình hình kinh tế, tài đơn vị kế toán sử dụng để công bố công khai theo quy định pháp luật Tài liệu, số liệu kế toán sở để xây dựng xét duyệt kế hoạch, dự toán,...
 • 24
 • 249
 • 0

Ôn thi công chức thuế-môn kiến thức chung

Ôn thi công chức thuế-môn kiến thức chung
... tchính công nhằm mục tiêu công = xh Tchính công, đbiệt ns n n, đc sd làm c/cụ để điều chỉnh t/nhập of chủ thể xh thông qua thuế chi tiêu công. Cùng với pphối, tchính công t/hiện c/năng phân bổ Thông ... trnhiệm công vụ cwan thuế, công chức thuế; giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành nvụ, công vụ cwan thuế, công chức thuế; 12 Bồi thường thi t hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông ... đó, vốn đtư xd đc sd tập chung hơn, giảm bớt tình trạng công trình thi công kéo dài, bố trí vốn phân tán, hiệu wả Về ctác qlý, sd trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình công cộng đc trọng có bước...
 • 37
 • 3,190
 • 20

CÂU hỏi ôn THI CÔNG CHỨC THUẾ PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

CÂU hỏi ôn THI CÔNG CHỨC THUẾ PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
... trở thành công chức thuến anh/ chị hiểu nguyên tắc thực công việc nào? Câu 14: Luật cán Công chức quy định Đạo đức cán bộ, công phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hoạt động công vụ Trên ... chỉnh kinh tế vĩ mô Nhà nước Câu 12: Anh chị cho biết Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ Câu 13: Một nguyên tắc thi hành công vụ Công khai, minh bạch, thẩm quyền ... TANET.vn – Mạng Tri Thức Thuế 2014 Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc Câu 10: phân tích chức tạo lạp vốn tài công Câu 11: Hãy làm rõ nội dung vai trò NS phát triển, công cụ thúc đẩy tăng trưởng,...
 • 2
 • 359
 • 3

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH THỐNG (TOÀN TẬP)

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ (TOÀN TẬP)
... Phần II Luật cán bộ, công chức Phần II dành cho thi sinh thi khối công chức Đối với thí sinh thi khối viên chức học Luật Cán bộ, công chức mà thay Nghị định quy định viên chức phát riêng 23 QUC ... kinh tế, văn hoá xã hội tôn trọng, thể quyền công dân quy định Hiến pháp luật Điều 51 Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân Nhà nước bảo đảm quyền công dân; công dân phải làm tròn nghĩa ... trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; 7- Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống Nhà nước; công tác tra kiểm...
 • 207
 • 8,208
 • 41

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN
... kế toán người hành nghề kế toán c Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán, người làm kế toán hoạt động nghề nghiệp kế toán Câu 62: Khái niệm kế toán sau nêu Luật kế toán ? a Kế ... b Câu 61: Phạm vi điều chỉnh sau theo Luật Kế toán quy định? a Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán người làm kế toán b Quy định nội dung công tác kế toán , tổ chức máy kế toán, ... thúc kỳ kế toán năm kết thúc công việc kế toán? a Trong thời hạn tháng b Trong thời hạn tháng c Trong thời hạn 12 tháng Câu 82: Luật Kế toán năm 2003 quy định thời gian lưu trữ tài liệu kế toán...
 • 16
 • 8,710
 • 52

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
... ghi sổ kế toán 1.8 Tài liệu kế toán chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán tài liệu khác có liên quan đến kế toán ... công tác kế toán theo nguyên tắc Luật Nhiệm vụ kế toán: (Điều - Luật Kế toán) 3.1 Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực chế độ kế ... quy định 40 Sở Tài tỉnh Khánh Hoà vụ Tài liệu ôn tập nghiệp PHẦN VI KÊ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc tổ chức kế toán: a) Tổ chức, cá nhân:...
 • 193
 • 437
 • 1

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức lĩnh vực kế toán 2015 chất lượng

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức lĩnh vực kế toán 2015 chất lượng
... ơn v k toán ã c ki m toán công khai ph i kèm theo k t lu n c a t ch c ki m toán i u 34 Ki m toán báo cáo tài Báo cáo tài năm c a ơn v k toán mà pháp lu t quy nh ph i ki m toán ph i c ki m toán ... chuyên môn, nghi p v v k toán Ngư i làm k toán có quy n c l p v chuyên môn, nghi p v k toán Ngư i làm k toán có trách nhi m tuân th quy nh c a pháp lu t v k toán, th c hi n công vi c c phân công ... M C 2: TÀI KHO N K TOÁN VÀ S K TOÁN i u 26 L a ch n áp d ng h th ng s k toán M i ơn v k toán ch có m t h th ng s k toán cho m t kỳ k toán năm ơn v k toán ph i c vào h th ng s k toán B Tài quy...
 • 69
 • 4,471
 • 44

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Lĩnh vực Kế toán

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Lĩnh vực Kế toán
... k toán, th c hi n công vi c c phân công ch u trách nhi m v chuyên môn, nghi p v c a Khi thay i ngư i làm k toán, ngư i làm k toán cũ ph i có trách nhi m bàn giao công vi c k toán tài li u k toán ... c a Chính ph Chính ph quy nh c th th i h n n p báo cáo tài chính, báo cáo quy t toán ngân sách cho t ng lĩnh v c ho t ng t ng c p qu n lý i u 32 N i dung công khai báo cáo tài N i dung công ... ơn v k toán ã c ki m toán công khai ph i kèm theo k t lu n c a t ch c ki m toán i u 34 Ki m toán báo cáo tài Báo cáo tài năm c a ơn v k toán mà pháp lu t quy nh ph i ki m toán ph i c ki m toán...
 • 67
 • 3,223
 • 10

312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án (tài liệu ôn thi công chức)

312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án (tài liệu ôn thi công chức)
... n: # Thanh toán ti n g c + lãi su t 8.2% # Thanh toán ti n g c + lãi su t 8.6% # Thanh toán ti n g c, không toán lãi # Không toán ngh toán Kho b c th i h n 12 tháng chưa 197/ Khi toán g c trái ... d u “K TOÁN” c a Kho b c TOÁN” lên lo i ch ng t chuy n kho n n i b TOÁN” lên lo i ch ng t toán liên kho b c TOÁN” lên B ng kê ch ng t chi ngân sách nhà nư c TOÁN” lên lo i Báo cáo k toán nh kỳ ... # Ch toán ti n g c 201/ Trong nh ng lo i phân công kiêm nhi m dư i ây, trư ng h p vi ph m nguyên t c phân công, b trí cán b k toán: # K toán trư ng gi tài kho n thu c tài v n i b # K toán chi...
 • 37
 • 1,223
 • 14

bài tập ôn thi kế toán, kiểm toán (tài liệu ôn thi công chức)

bài tập ôn thi kế toán, kiểm toán (tài liệu ôn thi công chức)
... chương trình họ c tậ p để ôn tậ p./ Page 10 Bài tập bổ sung KTTC - KTQT PGS,TS Mai Ngọc Anh - HVTC Ví dụ 5.2 Công ty A công ty mẹ chiếm 90% lợi ích kinh tế công ty K Kế toán công ty A tiến hành lập ... Báo cáo tài riêng công ty H? 2.Lập bút toán điều chỉnh cần thi t công ty H lập Báo cáo tài hợp cho tập đoàn mà công ty H công ty mẹ năm N Câu (2 điểm): Doanh nghiệp H có tài liệu kế hoạch năm N ... Tại công ty A, có tình hình sau (Đơn vị tính 1.000đ): Ngày 1/1/N, công ty A mua 800.000 cổ phiếu phổ thông công ty B, chiếm 80% số cổ phiếu phổ thông lưu hành công ty B có quyền kiểm soát công...
 • 28
 • 285
 • 0

tài liệu ôn thi công chức kế toán, kiểm toán

tài liệu ôn thi công chức kế toán, kiểm toán
... ễN THI K TON VIấN - KIM TON VIấN HNH NGH NM 2015 K TON TI SN DI HN VN 36 Ti liu hng dn ụn thi KTV 2015 18 37 4.1.K toỏn ti sn c nh Chun mc k toỏn s 3, 4, TT 200, TT 45 Kế TOáN TàI CHíNH, Kế TOáN ... Hp ng xõy dng toỏn theo tin K.H Ti liu hng dn ụn thi KTV 2015 30 KHểA ễN THI K TON VIấN - KIM TON VIấN HNH NGH NM 2015 Kế TOáN TàI CHíNH, Kế TOáN QUảN TRị NÂNG CAO K TON N PHI TR VN CH S HU VN ... toỏn cho vớ d minh ha? o Ti liu hng dn ụn thi KTV 2015 Vn Ni dung c bn ca lut k toỏn VN Quy nh v Bỏo cỏo ti chớnh (iu 29-34) o Kế TOáN TàI CHíNH, Kế TOáN QUảN TRị NÂNG CAO o Cỏc quy nh chung...
 • 48
 • 397
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi công chức thống kê năm 2012tai lieu on thi cong chu thue mon kien thuc chungtai lieu on thi cong chuc nganh ke toantai lieu on thi cong chuc mon ke toan nam 2012 tinh tien giangtai lieu on thi cong chuc nganh ke toan nam 2012tai lieu on thi cong chuc mon ke toan chuyen ngaønhtài liệu ôn thi công chức ngành công nghệ thông tintai lieu on thi cong chuc thue nganh cong nghe thong tintai lieu on thi cong chuc nam 2012 nganh ke toantai lieu on thi cong chuc cap xa 2014 ngành kế toántài liệu ôn thi công chức 2014 chuyên ngành kế toántài liệu ôn thi công chức chuyên ngành giao thông vận tảitài liệu ôn thi công chứcmot so tai lieu on thi cong chuc hq nam 2012tài liệu ôn thi các suất thống kêchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh