Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp Mahpd

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp MAHPD

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp MAHPD
... BÁCH KHOA HÀ NỘI VŨ QUỐC HUY NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAHPD Chuyên ngành: Công nghệ sau thu hoạch Mã số: 62540104 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGƯỜI HƯỚNG DẪN ... - Nghiên c u th c nghiệm è đe CTC bằ gian sấy lạ ươ HPD - Đề xuất quy trình công nghệ sấy lạ è đe CTC bằ ươ HPD 4.3 Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen CTC phương pháp MAHPD ưởng c a độ ẩm chè ... a chè trình b o qu n gi i pháp tổng thể công nghệ thi t bị để khắc ph c s suy gi m chấ ượng chè Xuất phát từ phân tích trên, ti n hành th c hiệ đề tài Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen phương...
 • 176
 • 103
 • 0

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp MAHPD (TT)

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp MAHPD (TT)
... 2.3 Nghiên cứu công ngh bảo quản è đen CTC p ương pháp MAHPD, b gồ Nghiên cứu ản ưởng củ đơn yếu tố đến chấ lượng è đen CTC r ng r n bảo quản (độ ẩm chè, nồng độ khí oxy, nhi độ bảo quản) ; Nghiên ... trình sấy độ ẩm w2 đạt 3,5-4,5% 3.3 Kết nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen phương pháp P 3.3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng củ độ ẩ chè đến chất lượng trình bảo quản iết t t độ ẩm c è l Q n sá n lượng ... ều biến khí MAHPD với nồng độ khí xy %, độ ẩm chè 3% nhi độ bảo quản 21oC, trì chấ lượng chè tốt thời gian bảo quản 12 tháng 3.3.3 Đề xuất giải pháp công nghệ quy trình bảo quản chè đen hệ thống...
 • 24
 • 78
 • 0

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp MAHPD modified atmosphere heat pump drying

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp MAHPD modified atmosphere heat pump drying
... BÁCH KHOA HÀ NỘI VŨ QUỐC HUY NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAHPD Chuyên ngành: Công nghệ sau thu hoạch Mã số: 62540104 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGƯỜI HƯỚNG DẪN ... - Nghiên c u th c nghiệm è đe CTC bằ gian sấy lạ ươ HPD - Đề xuất quy trình công nghệ sấy lạ è đe CTC bằ ươ HPD 4.3 Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen CTC phương pháp MAHPD ưởng c a độ ẩm chè ... a chè trình b o qu n gi i pháp tổng thể công nghệ thi t bị để khắc ph c s suy gi m chấ ượng chè Xuất phát từ phân tích trên, ti n hành th c hiệ đề tài Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen phương...
 • 176
 • 211
 • 0

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè thành phẩm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè thành phẩm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
... mùi lạ hoi nhạt vành vàng Đỏ tối Không có Nhạt nớc hơng Đỏ nâu Thoáng Nhạt nớc hơng Đỏ tối Nớc vàng, đục Nuớc vàng, đục Nớc không xanh, đục, vàng Nuớc vàng, đục Nớc vàng, đục Nuớc vàng, đục Không ... chố c trỡnh by bng 1.1-1 Bng 1.1-1 c tớnh lý hc chố en v chố xanh TT Ch tiêu Chè en Kích thc (cm) Khi lng riêng (kg/m3) Chè xanh Kích thc (cm) Khi lng riêng (kg/m3) Chố en cp cao OP P FBOP 1,2-1,5 ... OP P FBOP 1,2-1,5 0,8-1,2 0,2-0,7 350 400 450 Chố Shan 2,0-5,1 450-500 Chố c bit 2,5-5,2 450-480 Chè en cp thp PS BPS 0,3-0,5 0,2-0,4 300 390 Chố cp cao 2,0-5,0 480-500 Kt qu bng 1.1-1 ch rng -...
 • 147
 • 365
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến gỗ rừng trồng " pdf

Nghiên cứu khoa học
... quản gỗ, Báo cáo khoa học 1982 1983, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc (2002), Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản tre dùng xây dựng, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Viện Khoa học ... Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Lê Văn Lâm (1999), Khảo nghiệm hiệu lực thuốc bảo quản lâm sản với nấm mục, Báo cáo nhiệm vụ Khoa học, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Phòng NC Bảo ... thuật bảo quản lâm sản, Báo cáo tổng kết đề tài 06.02 thuộc chơng trình 04-01, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Phòng NC Bảo quản lâm sản (1983), Kết nghiên cứu số loại thuốc muối để bảo...
 • 6
 • 310
 • 2

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chế biến thịt vịt được ướp bằng dịch chiết suất và chế phảm một số cây gia vị, thảo dược để quay, nướng

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chế biến thịt vịt được ướp bằng dịch chiết suất và chế phảm một số cây gia vị, thảo dược để quay, nướng
... Phần Nghiên cứu Dinh dỡng v Thức ăn Vật nuôi Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu chất lợng thịt giống vịt l m thí nghiệm v gia vị, chất bổ xung - Điều tra kỹ thuật chế biến thịt vịt số sở chế biến ... dựng công thức chế biến v so sánh chất lợng hơng liệu gia vị, thời gian bảo quản sản phẩm Kết nghiên cứu Điều tra kỹ thuật chế biến thịt vịt quay nớng - Đ điều tra kỹ thuật số sở nh h ng chế biến ... Gia vị dạng dung dịch tiêm tiêm ớp đợc thịt vịt tơi Nghiên cứu biến đổi chất lợng thịt sau trình bảo quản : Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 - Thịt vịt sau tiêm gia vị công thức II, bảo quản...
 • 10
 • 535
 • 0

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chế biến thịt vịt cuốn thuận tiện cho tiêu dùng

Nghiên cứu công nghệ bảo quản chế biến thịt vịt cuốn thuận tiện cho tiêu dùng
... bảo quản mát để thẩm thấu trớc Bảng Sơ đồ ớp gia vị chế biến thịt vịt Công thức gia vị Lô I Lô II Lô III Lô IV Thịt vịt Thịt vịt Thịt vịt Thịt vịt Cỏ Bầu Quì Super M lai ngan Sau ớp gia vị, thịt ... Sử dụng gia vị công thức để ớp thịt vịt nớng cho chất lợng cao hấp dẫn, đặc trng - Sử dụng thịt vịt Super M v thịt vịt lai có tỉ lệ thịt tinh cao cho hiệu tốt - Thịt vịt sau chế biến chín, bao ... Thức ăn Vật nuôi Sơ đồ bảng chế biến thịt vịt thuận tiện cho tiêu dùng Thịt vịt l m sạch, mổ moi Gia vị công thức Quế, đậu khấu, mắc mật Rút xơng để nguyên mảnh Chế biến th nh dạng bột mịn Phối...
 • 9
 • 84
 • 0

Nghiên cứu công nghệ nấu luyện và đúc bằng phương pháp đúc ly tâm hợp đồng CuZn25Al6Mn3Fe3

Nghiên cứu công nghệ nấu luyện và đúc bằng phương pháp đúc ly tâm hợp đồng CuZn25Al6Mn3Fe3
... Công nghệ Mỏ Luyện kim triển khai đề tài Nghiên cứu công nghệ nấu luyện đúc phương pháp ly tâm hợp kim đồng CuZn25Al6Mn3Fe3 với mục tiêu: • Nghiên cứu xác lập thông số công nghệ quy trình công ... 3.1.3 Tổng hợp kết nghiên cứu công nghệ nấu luyện Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim 28 ĐCKT: NC CN nấu luyện đúc phương pháp ly tâm hợp kim đồng CuZn25Al6Mn3Fe3 Kim loại đồng nấu chảy chất ... kim Phương pháp đúc li tâm Phương pháp nghiên cứu công tác chuẩn bị Đối tượng nghiên cứu mục tiêu cần đạt Phương pháp nghiên cứu Thiết bị vật tư nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu xác lập...
 • 40
 • 435
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản chè đen CTC trong môi trường điều biến khí có sử dụng bơm nhiệt

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản chè đen CTC trong môi trường điều biến khí có sử dụng bơm nhiệt
... toàn vẹn nội dung ảnh Trong thời gian dài công cụ thường sử dụng để bảo vệ quy n ảnh Thủy vân ảnh, Băm ảnh lên công cụ hiệu cho việc tạo đại diện ảnh tự động nhận biết ảnh phải giả mạo chép ... chép ảnh Như lựa chọn Thủy vân ảnh, băm ảnh áp dụng cho nhiều ứng dụng trước sử dụng Thủy Vân ảnh bảo vệ quy n ảnh, xác thực ảnh Ngoài băm ảnh sử dụng việc tạo mục tìm kiếm ảnh số Không giống ... Extraction Lấy nét đặc trưng ảnh Nhiều công nghệ sử dụng cho băm ảnh số Đây bước nhiều báo, nghiên cứu đề xuất phương pháp để lấy nét đặc trừng ảnh Randomization Trong bước liệu vector lấy từ bước...
 • 102
 • 316
 • 0

Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm dạng củ bằng phương pháp chiếu xạ

Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm dạng củ bằng phương pháp chiếu xạ
... ẩm bảo quản sản phẩm dạng củ sau chiếu xạ Nghiên cứu biện pháp bảo quản sản phẩm sau chiếu xạ điều kiện thông gió tự nhiên nhằm đảm bảo chất l ợng sản phẩm dạng củ 1.5.2 Nhiệm vụ đề tài * Nghiên ... ơng pháp chiếu xạ n ớc 20 1.4.1 Tình hình bảo quản sản phẩm dạng củ ph ơng pháp chiếu xạ 20 1.4.2 Tình hình Bảo quản sản phẩm chiếu xạ khoai tây 22 1.4.3 Tình hình bảo quản sản phẩm ... hình bảo quản sản phẩm dạng củ 16 1.3.2 Tình hình bảo quản sản phẩm khoai tây 17 1.3.3 Tình hình bảo quản sản phẩm hành tây 19 1.4 Tình hình nghiên cứu bảo quản sản phẩm dạng củ...
 • 83
 • 327
 • 0

Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường

Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường
... suốt trình bảo quản sau thu hoạch 27 IV Các phương pháp bảo quản nấm ăn IV.1 Phương pháp bảo quản tươi IV.1.1 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới độ tươi nấm ăn Trong trình bảo quản nấm sảy biến ... đánh giá loại nấm có triển vọng tương lai Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn trên, lựa chọn đề tài: “ Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch phương pháp thân thiện với môi trường ’’ Mục ... II Nghiên cứu phương pháp bảo quản nấm mỡ 38 II.1 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến chất lượng nấm mỡ bảo quản 38 II.2 Nghiên cứu ảnh hưởng độ tuổi thu hái đến chất lượng nấm mỡ bảo quản...
 • 67
 • 833
 • 7

Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang

Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang
... thường xảy với khoai lang bảo quản 29 2.6 Tình hình bảo quản khoai lang nước 30 2.6.1 Tình hình bảo quản khoai lang giới 30 2.6.2 Tình hình bảo quản khoai lang Việt Nam ... đề tài Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản khoai lang phòng thí nghiệm để làm sở ứng dụng kết nghiên cứu vào thực ... 2.6 Tình hình bảo quản khoai lang nước 2.6.1 Tình hình bảo quản khoai lang giới Ở nước nhiệt đới, việc bảo quản khoai lang khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu khoai lang dễ bị loại bọ hà khoai xâm nhập...
 • 79
 • 186
 • 0

Kỹ thuật lên men trong chế biến chè đen và máy, thiết bị trong công nghệ sản xuất chè đen theo phương pháp ctc

Kỹ thuật lên men trong chế biến chè đen và máy, thiết bị trong công nghệ sản xuất chè đen theo phương pháp ctc
... HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Nội dung CHƯƠNG II: KỸ THUẬT LÊN MEN TRONG CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN CHƯƠNG III: MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ ĐEN THEO PHƯƠNG PHÁP CTC ... lên men Lên men vừa Bán lên men Đã lên men CHƯƠNG III MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ ĐEN THEO PHƯƠNG PHÁP CTC QUÁ TRÌNH CTC MỤC ĐÍCH Giống mục đích trình vò chè phương pháp chè ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH MÔN: CNCB CHÈ, CÀ PHÊ, CA CAO ĐỀ TÀI 3: KỸ THUẬT LÊN MEN TRONG CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN MÁY, THIẾT BỊ TRONG CNSX CHÈ ĐEN THEO PHƯƠNG PHÁP CTC GVHD: NGUYỄN...
 • 77
 • 2,568
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngquy trình công nghệ bảo quản chế biến quản mậnđề tài atisô công nghệ bảo quản chế biếnnghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngquy trình công nghệ bảo quản chế biến chuốibai tieu luan quy trinh cong nghe bao quan che bien xoaicông nghệ bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạchcông nghệ bảo quản chế biến và công tác thị trường tiêu thụ dứanghien cuu kha nang bao quan trung vit bang mang chitosannghiên cứu khả năng bảo quản trứng vịt bằng màng chitosan và phụ gianghiên cứu công nghệ trích lý dầu cám bằng dung môi từ dầu mỏ trong nướcbảo quản rau quả bằng phương pháp mapbảo quản nông sản bằng phương pháp mapbảo quản nông sản bằng phương pháp chiếu xạbảo quản rau quả bằng phương pháp chiếu xạNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện naySKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmUnit 03. Music. Lesson 6. WritingSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b workbookTiny talk 1 teachers bookDe reading ieltsBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoHuong dan tao ten mien DNSExittất tần tật từ vựng về các loài động vậtNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệĐỒ ÁN phân tích, và tính toán trạm biến áp Trung gian đi sâu về hệ thống đo lường và bảo vệPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhKế hoạch chuyên môn hay đầy đủ, chi tiết