0 đề thi thử quốc gia lần 3 2016 môn ngữ văn trường THPT chuyên nguyễn huệ hà nội

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội
... thời gian với chu kì m T  2 k A lắc dao động tắt dần với biên độ giảm dần theo thời gian B lắc dao động cưỡng với biên độ cực đại Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 3/ 6 - đề thi 136 ... dụng cụ chuyển dao động âm tần thành dao động điện âm tần - HẾT Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 6/6 - đề thi 136 ... biểu sai Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 5/6 - đề thi 136 A Hạt nhân có nơtrôn B Hạt nhân có 19 nuclôn C Điện tích hạt nhân +9e D Khối lượng hạt nhân xấp xỉ 19u Câu 43: Cho mạch...
 • 6
 • 243
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội
... puzzles Although scientist are now preparing _ (32 ) _ Trang 2/7 - đề thi 132 computer technology that will be able to “read” our brains, _ (33 ) _ tests are still the most popular ways of ... at D to Question 32 : A forward B ahead C upper D advanced Question 33 : A now and then B at this age C at the time D for the present Question 34 : A as B that C so D how Question 35 : A steered B ... conducts a vast master class to make sure they're ready for the show's next performance Trang 3/ 7 - đề thi 132 The next day, as the music blares out from the sound system, the case start to go through...
 • 7
 • 292
 • 3

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội
... lực đàn hồi lớn đạt vào thời điểm bao nhiêu? Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 3/6 - đề thi 130 41 π 27π 27π 41 π B 3(N) ; C 3(N); D 4, 4 (N); (s) (s) (s) (s) 30 20 20 30 Câu 27: ... trị cực đại Xác định n0? A 0,566 vòng/giây B 34, 64 vòng/phút C 33, 94 vòng/giây D 50 vòng/phút Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 2/6 - đề thi 130 Câu 18: Một sợi dây đàn hồi dài có ... dãy Laiman ứng với chuyển electron từ M K A 0,5 346 μm B 0,1027 μm C 0,6576μm D 0 ,48 71 μm Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 4/ 6 - đề thi 130 Câu 35: Một lắc đơn treo vào trần thang...
 • 6
 • 233
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... độ góc A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 41: Khi cho chiều dài lắc đơn tăng lên lần chu kỳ dao động nhỏ lắc A tăng lên lần B giảm lần C giảm lần D tăng lên lần 234 230 Câu 42: Trong ... làm bứt êlectron từ mặt đối diện với M N, Trang 3/ 4 - đề thi 135 người ta chiếu vào mặt chùm xạ đơn sắc có bước sóng λ  0 ,33 125 μm, với công suất 0 ,3 W Biết 100 photon chiếu vào N có hai êlectron ... Câu 35 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10 cos(2t + ) Biết chu kỳ, khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân khoảng m (cm) với khoảng thời gian ngắn hai lần...
 • 4
 • 249
 • 1

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Sinh học - Trường THPT C Lục Bình - Nam

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Sinh học - Trường THPT C Lục Bình - Hà Nam
... (4) D.(2) (4) Chủ đề 5: Di truyền h c người C u 31 (NB): Người m c hội chứng Đao c ba nhiễm s c thể A c p thứ 21 B c p thứ 22 C cặp thứ 13 D c p thứ 23 C u 32 (TH): Tại nhiều bệnh di truyền ... đ c điểm thích nghi với môi trường D quần thể kết chọn l c tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật c phân hoá m c độ thành đạt sinh sản C u 35 (TH): C quan thoái hóa ch c tồn do: A chưa đủ thời gian ... nhà khoa h c quan sát hoạt động hai đàn ong cao đến kết luận chúng thu c hai loài kh c Quan sát giúp nhà khoa h c đến kết luận vậy? A Chúng làm tổ độ cao vị trí kh c B C c ong hai đàn c kích...
 • 11
 • 206
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Sinh học - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 3 - 2015 - Môn Sinh học - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... Câu 34 : Sinh vật sau sinh vật biến đổi gen? A Cà chua có gen làm chín bị bất hoạt B Cừu Đôly C Chuột cống mang gen sinh trưởng chuột nhắt D Giống lúa “gạo vàng” Trang 4/6 - đề thi 133 Câu 35 : ... 50: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen chủ yếu diễn giai đoạn A phiên mã B dịch mã C sau dịch mã D sau phiên mã - - HẾT Trang 6/6 - đề thi 133 ... Trong hệ sinh thái có chu trình trao đổi vật chất D Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường sinh quần xã, sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với thành phần vô sinh sinh cảnh Trang...
 • 6
 • 218
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Nam

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam
... couldn‟t have been Question 21 : …….store information but thet also distribute it A Not only comuters B Not only computers C Computers not only D Computers not only Question 22 : “Are you coming to the ... C I like but I can D I will Question 23 : You can‟t just bury your…… in the sand and hope that this problem goes away A book B hand C head D foot Question 24 : You should bear in mind that children ... the past 25 0 million years have tended to be more intense every 26 million years The periodic extinction might be due to intersection of the earth‟s orbit with a cloud of comets, but this theory...
 • 7
 • 406
 • 5

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Nội

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... ý kiến -Hết - TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN III NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn thi: Ngữ văn Phần I Đọc hiểu (3, 0 điểm) Câu Đoạn thơ thuộc thể ... không trả lời Câu Câu văn nêu khái quát chủ đề văn bản: Phải nhà nhà có “tủ sách” để tự hào gieo hạt, “tủ rượu” để khoe mẽ vật chất phô trương tư trọc phú - Điểm 0,5: Ghi lại câu văn - Điểm 0: Ghi ... cầu trên; phần Thân có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị luận: đánh giá/thái...
 • 8
 • 392
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Nội

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... kiến -Hết - TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN III NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2014 - 2015 -Phần I Đọc hiểu (3, 0 điểm) Môn thi: Ngữ văn Câu Đoạn thơ thuộc thể thơ ... không trả lời Câu Câu văn nêu khái quát chủ đề văn bản: Phải nhà nhà có “tủ sách” để tự hào gieo hạt, “tủ rượu” để khoe mẽ vật chất phô trương tư trọc phú - Điểm 0,5: Ghi lại câu văn - Điểm 0: Ghi ... cầu trên; phần Thân có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị luận: đánh giá/thái...
 • 8
 • 232
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình
... Câu 13 : Hai dao động điều hòa có pha ban đầu 1, 2 Với nℤ, hai dao động ngược pha khi: A 2 - 1 = 2nπ B 2 - 1 = (n - 1) π C 2 - 1 = nπ D 2 - 1 = (2n - 1) π Câu 14 : Cho mạch điện ... có biểu thức i = 2cos (10 0πt - /6)A Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm là: A uL = 10 0 6cos (10 0πt - π/3)V B uL = 10 0 6cos (10 0πt + π/3)V C uL = 10 0 cos (10 0πt)V D uL = 10 0 cos (10 0πt + π/3)V Câu 35: ... có độ lớn E = 10 5V/m Kéo vật theo chiều điện trường cho góc tạo dây treo vectơ g 600 thả nhẹ để vật dao động Lấy g 10 m/s2 Tốc độ lớn vật là: A 1, 76m/s B 1, 55m/s C 1, 36m/s D 2 ,15 m/s Câu 30: Con...
 • 4
 • 205
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... tăng thêm B? A 200 lần B 10 lần C 20 lần D 10 0 lần Câu 17 : Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn A, B có phương trình dao động u  cos (10 t ) (cm ), đặt cách AB = 15 cm Tốc độ truyền ... 3 81, 05 V D 311 ,13 V Câu 38: Cơ thể người có nhiệt độ 37 C phát xạ loại xạ sau đây? A Tia hồng ngoại B Bức xạ nhìn thấy C Tia X D Tia tử ngoại Trang 3/4 - đề thi 13 5 Câu 39: Tính chất quan ... điện áp u  200 cos 10 0t ( V ) Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm A u L  400 cos (10 0t  3 ) (V) B u L  200 cos (10 0 t   ) ( V ) Trang 2/4 - đề thi 13 5 C u L  200 cos (10 0 t  3 ) ( V...
 • 4
 • 213
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên - Huế

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên - Huế
... 500 L=L2=L1 A L1 = 1 3.1 0-4 H; C = F 4π 2 âu 5: B L1 = 3.1 0-4 H; C = F π 2 C L1 = 1 0-4 H; C = F π 3π D L1 = 1 0-4 H; C = F π 3π 1, S2 A 0,2mm âu 6: B 0,6mm C 0,8mm λ 1S2 D 0,4mm Δ 1S2 S1S2 2 x ... t v D 2, 5  : âu 3: λ -3 4 J.s, e=1,6.1 0-1 9C, c=3.108 A 0 ,25 8 A âu 4: B 0,416 A β+: C 0, 125 A D.0,179A c c a ngu n n n kh i ngu n ng .1 0-6 s âu 5: λ A .29 âu 6: B .27 C .25 D .26 1O2 1O2 1O2 A 40 ... D.Sol1 2 âu 46: A Hz âu 47: α0 A mg ( 1- cosα0 ) B 12, 5Hz C 50Hz D.75Hz B mg ( 1- cosα0 ) /2 C mg ( 1- cosα0 ) D mg( 1- cosα0 ) âu 48: λ...
 • 4
 • 203
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... quan sát đoạn MN A 23 B 25 C 19 D 21 Trang 3/4 - đề thi 168 Câu 40: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m ... có giá trị xấp xỉ A 1, 62 cm2 B 8,4 cm2 C 5 ,28 cm2 D 2, 43 cm2 Câu 30: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g  9,8m / s Khi vật qua vị trí li độ dài ... động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Quãng đường mà vật khoảng thời gian chu kỳ T A s  A B s  A C s  A D s  A Trang 2/ 4 - đề thi 168 Câu 27 : Cho A, B, C, D, E theo thứ tự nút liên tiếp sợi...
 • 4
 • 232
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh
... 1,62.1 0-4 J C 4. 50.1 0-4 J D 2,88.1 0-4 J Câu 37: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin Gốc chọn vị trí cân bằng, dao động 24 mJ, thời điểm t vận tốc gia tốc vật ... = 7,2657 J D ΔE = 7,2657 MeV Câu 45 : Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  nơi có gia tốc trọng trường g Biết gia tốc vật vị trí biên gấp lần gia tốc vật vị trí cân Giá trị  A 0,375 ... 0,390 D 0 ,44 0 Câu 39: Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau không đúng? A Lực cản môi trường nguyên nhân gây dao động tắt dần B Dao động tắt dần dao động có lợi có hại Trang 3 /4 - đề thi 132...
 • 4
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học trường thpt phú nhuậnđề thi thử đại học lần 1 2014 môn anh văn thpt lương thế vinh hà nộiđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132de thi khao sat dau nam lop 8 mon ngu van truong thcs le loidap an va giai chi tiet de thi thu quoc gia mon hoa hoc lan 5khám phá tư duy thần tốc bộ đề thi thử quốc gia vật líđề thi thử quốc giađề thi thử quốc gia lýđề thi thử quốc gia 2015đề thi thử quốc gia toánde thi thu quoc gia nguyen anh phonggiai chi tiet de thi thu vat li lan 3 truong chuyen dai hoc su pham ha noi nam 2013giai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 mon vat ly truong thpt chuyen dhsp ha noi nam2014đề thi thử quốc gia 2015 môn hóabo de thi thu quoc gia mon toan 12Áp dụng dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 10 THPT nhằm nâng cao năng lực tích cực cho học sinhÁp dụng phương pháp giải nhanh đối với bài hoán vị gen dành cho học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia ở trường THCS và THPT nghi sơnHow to teach writing in english 11 effectively at nga son high schoolmethods of teaching vocabulary for the 10th class students in nhu xuan high schoolModal verbs in expressing advice, permission and offer and some applications to teaching modal verbs for the 10th form studentsNâng cao kỹ năng writing trong phần tự luận của bài thi tốt nghiệp THPT quốc giaOrganization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolPasive voice and relating exercisesChỉ dẫn kỹ thuật hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng (ELV)Practicing speaking skill for students in grade 12Relative clauses in the 10th rade program basic englishMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSome activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some experience in helping grade 11 students at le loi upper secondary school to improve their paragraph writing skillsSome experience teaching effective conditional sentences for students at tho xuan 5 high school in the national high school examinationBài 7. Tình thái từBài 10. Nói giảm nói tránhBài 9. Nói quáSome measures to improve the efficiency of teaching and learning english vocabulary for students in grades 10Some suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high school