ĐỒ án môn học kỹ THUẬT THI CÔNG 1

Đồ ÁN MÔN HỌC kỹ thuật thi công 1 pdf

Đồ ÁN MÔN HỌC kỹ thuật thi công 1 pdf
... 0 .16 8 0 .16 3 12 8.08 0.5 31 0.72 0 .17 3 0 .16 8 0 .16 3 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 31. 14 40 .18 39.2 ... 12 5. 215 12 5. 215 11 2 .18 11 2 .18 11 0.59 Dm: 8.28 Sn: 8.25 10 .4 10 .4 11 .7 11 .7 10 .4 10 .4 10 .2 11 11 11 11 11 11 11 1, Thi gian thi cụng: Thi gian thi cụng c xỏc nh theo cụng thc: T = Tc + ( n -1) k ... Sn 12 .956 11 0.59 nh mc Cụng (Cụng/ 10 0m2) 10 .2 Nhõn cụng ( S 1/ 1 ngy) 11 Nhóm Thi u Gia- Lớp 48k2- XD - Khoa Xây Dựng - Đại học Vinh 31 13.58 13 .58 16 .2 16 .2 13 .58 13 .58 12 .956 11 2 .18 11 2 .18 12 5. 215 ...
 • 41
 • 745
 • 3

đồ án môn học kỹ thuật thi công 1

đồ án môn học kỹ thuật thi công 1
... Sn 12 .956 11 0.59 13 .58 11 2 .18 13 .58 11 2 .18 16 .2 12 5. 215 16 .2 12 5. 215 13 .58 11 2 .18 13 .58 11 2 .18 12 .956 11 0.59 nh mc Cụng (Cụng/ 10 0m2) 10 .2 Dm: 8.28 10 .4 10 .4 11 .7 11 .7 Sn: 8.25 10 .4 10 .4 10 .2 ... 0.2 01 0 .19 5 12 8.08 0.5 31 0.72 0 .17 3 0.2 01 0 .19 5 12 8.08 0.5 31 0.72 0 .17 3 0 .16 8 0 .16 3 12 8.08 0.5 31 0.72 0 .17 3 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 14 0 14 0 18 0 18 0 18 0 18 0 ... 10 .4 10 .4 10 .2 Nhõn cụng ( S 1/ 1 ngy) 11 11 11 11 11 11 11 11 1, Thi gian thi cụng: 32 Đồ án kỹ thuật thi công Thi gian thi cụng c xỏc nh theo cụng thc: T = Tc + ( n -1) k Trong ú: N: S phõn khu...
 • 42
 • 218
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG 1
... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trang 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 0 ,10 8 0 ,10 8 -0,062 0,028 -0,062 -0,062 -0,202 -0,202 ... 2 .12 2.06 1. 97 1. 84 1. 71 1.59 1. 44 1. 40 1. 30 1. 18 1. 03 0.88 2.04 1. 98 1. 85 1. 76 1. 63 1. 51 1. 41 1.32 1. 19 1. 08 0.95 0.78 1. 88 1. 78 1. 72 1. 64 1. 52 1. 42 1. 32 1. 21 1 .10 0.99 0.88 0.69 1. 70 1. 64 1. 59 ... 1. 59 1. 52 1. 42 1. 33 1. 21 1 .10 1. 02 0.90 0.74 0.57 1. 57 1. 52 1. 48 1. 41 1.32 1. 22 1. 09 1. 01 0.92 0.78 0. 61 0.44 1. 46 1. 41 1.36 1. 29 1. 19 1. 10 1. 00 0.92 0. 81 0.64 0.50 0.36 1. 34 1. 28 1. 21 1 .14 1. 05...
 • 45
 • 253
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: KỸ THUẬT THI CÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: KỸ THUẬT THI CÔNG
... chống hình vẽ l/ l/2 l/4 4.Tính ván đáy, cột chống dầm phụ dầm chính: a.Tính ván đáy dầm phụ: •Tiết diện dầm phụ : 200x300mm * Chọn ván gỗ dày 3cm cho ván đáy ván thành *Tải trọng tác dụng : GVHD ... c.Tính ván đáy dầm chính: •Tiết diện dầm : 250 x 400 *Chọn ván gỗ dày 3cm cho ván đáy ván thành *Tải trọng tác dụng : - Trọng lượng bêtơng : 0,4.0,25 2600 = 260 kg/m - Trọng lượng gỗ ván : (0,03 ... män hc thût thi cäng K B.Phương án II ( Phương án có cột chống giữa): Theo phương án tải trọng truyền lên xà gồ truyền xuống cột qua hệ thống đỡ cột chống thể mặt cắt cấu tạo hệ ván khn dầm hình...
 • 25
 • 452
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG I

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG I
... th i gian thi công - Chi phí thi t kế ván khuôn giảm công việc tính toán tính sẵn, lập thành bảng tra Đ i v i dạng ván khuôn đặc biệt, công việc thi t kế cần dựa sở tính sẵn mà hiệu chỉnh l i ... độ thi t kế (khoảng 24 ngày v i nhiệt độ 200C) (Dầm nhịp 7÷8m) Tháo ván khuôn theo nguyên tắc n i phần tháo ván khuôn cột VIII BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG: VIII Công tác an toàn lao động: VIII.1.1 ... i n thi công: - Việc lắp đặt sử dụng thi t bị i n lư i i n thi công tuân theo i u theo tiêu chuẩn “ An toàn i n xây dựng “ TCVN 4036 - 85 - Công nhân i n, công nhân vận hành thi t bị i n...
 • 31
 • 4,146
 • 10

Đồ án môn học Kỹ Thuật Thi Công

Đồ án môn học Kỹ Thuật Thi Công
... Trang – Tỉnh Khánh Hòa Thực hiện: Hồng Văn Tới MSSV: 53131727 Lớp: 53XD_1 Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2014 NGƯỜI LẬP ĐỒ ÁN (ký tên) TÊN SINH VIÊN Hồng Văn Tới ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG GVHD: ... thuộc khu vực thi cơng SVTH : HỒNG VĂN TỚI MSSV : 53131727 Page of 43 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN PHẦN : THI CƠNG PHẦN NGẦM I THI CƠNG ĐẤT 1.1 Chọn phương án đào:  Phương án đào hố ... SVTH : HỒNG VĂN TỚI MSSV : 53131727 Page of 43 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG SVTH : HỒNG VĂN TỚI GVHD: HỒ CHÍ HẬN MSSV : 53131727 Page of 43 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN  Tính tốn khối lượng...
 • 45
 • 1,135
 • 6

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG pptx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG pptx
... Ta chọn thi công theo phương án Phù hợp với khả thi công yêu cầu thời gian, kết cấu công trình * Chọn biện pháp kỹ thuật bê tông Để thi công bê tông cho công trình ta lựa chọn từ phương án: - ... đủ khả máy móc, thi t bị, công nhân lành nghề có khả sử dụng công nghệ thi công tiên tiến II PHÂN TÍCH, CHỌN LỰA GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ, BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC KẾT CẤU: * Công trình nhà ... đợt thi công + Đợt 1: Thi công cột + Đợt 2: Thi công dầm, sàn Tương ứng với có dây chuyền thi công sau: + Lắp dựng cốt thép cột ván khuôn cột + Đổ bê tông cột + Ghép ván khuôn dầm sàn ( Tháo ván...
 • 24
 • 292
 • 0

đồ án môn học kỹ thuật thi công 2

đồ án môn học kỹ thuật thi công 2
... 68, 82 10 22 ,31 74 0,1 0,93 7,40 68, 82 10 4 ,25 1473 0, 02 0,1 21 ,24 99 106 ,2 118 12 67 15 14 168 10 Tổng Vậy phần lắp ghép cần 67 ngày 890 công SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 30 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG ... vị trí đứng 2x13 =26 vị trí Số vị trí đứng cần trục tổng cộng 24 +26 x2 = 76 vị trí SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 22 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG T GVHD : TRỊNH TUẤN TR b Biện pháp thi công a Công tác chuẩn ... 64 144 1 32 210 70 74 74 70 74 74 1158 315 Khối lượng cấu kiện (T) 2, 07 3,90 2, 20 1,56 4,75 13,13 18,90 1, 02 2,84 3,41 4 ,25 4 ,25 Tổng khối lượng (T) 1 32, 48 561,60 20 5, 92 4 62 3 32, 50 971, 62 1398,60...
 • 36
 • 790
 • 3

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG
... ÅÍ âáy täø chỉïc thi cäng sau: Phán chia cäng trçnh thnh âåüt thi cäng theo chiãưu cao nh Mäùi âåüt l mäüt táưng Trong âåüt âỉåüc phán thnh nhiãưu phán âoản Trong quạ trçnh thi cäng cạc täø thåü ... gian thi cäng Âån vë Säú lỉåüng Säú lỉåüng cäng nhán tham gia Ca Ngỉåì i 147 Mạy thàng ti Chiãúc Cáưn trủc thi úu nhi Chiãúc Mạy träün bã täng Chiãúc Mạy âáưm bã täng Chiãúc Sinh viãn : Ngä Ván ... 117.42 m3 902,56 Täøng khäúi lỉåüng gäù dng cho cäng trçnh VII CHN MẠY THI CÄNG : Sinh viãn : Ngä Ván Trang31 Âäư ạn män hc K thût thi cäng Thäún g kã khäúi kỉåün g váût liãûu ca mäùi khu vỉûc táưn...
 • 35
 • 171
 • 0

Đồ án môn học kỹ thuật thi công Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng

Đồ án môn học kỹ thuật thi công Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng
... -56 98,042 -56 98,042 -51 00,819 -51 00,819 -6048,968 -6048,968 -55 15, 634 -55 15, 634 -6737, 856 -6737, 856 -57 07, 355 -57 07, 355 -6332, 355 -6332, 355 -54 04,819 -54 04,819 -6499,293 -6499,293 -58 74,293 -58 74,293 ... 1, 656 3 ,51 9 674, 355 150 220 150 25 42,000 22,080 17,688 1, 656 3 ,51 9 674, 355 170 220 150 220 150 25 42,000 22,080 17,688 1, 656 3 ,51 9 674, 355 170 220 150 220 150 25 33,600 22,080 17,688 1, 656 3 ,51 9 ... 674, 355 170 220 150 220 150 25 33,600 22,080 17,688 1, 656 3 ,51 9 674, 355 170 220 150 220 150 25 2 653 ,20 364,32 52 7, 85 16 858 ,88 32401, 85 7140,00 4 857 ,60 2 653 ,20 364,32 52 7, 85 16 858 ,88 32401, 85 7140,00...
 • 37
 • 298
 • 0

Đồ án môn học kỹ thuật thi công ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng

Đồ án môn học kỹ thuật thi công ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà 5 tầng
... 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 ... 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 (7) -2 654 ,393 -2 652 ,726 ... 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Khäúi lỉåüng (m3) Âo Âàõp (5) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 ,52 8338...
 • 31
 • 401
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG I - Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG I - Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng
... × × Ván đáy Dầm Lo i ván khuôn 1500 1200 900 - 1500 - 1200 - Ván thành 3×2 1×2 - - - lớp Ván thành lớp 1×2 - - - - - 2×2 1×2 - - Ván đáy - - - - - - 1×2 1×2 Ván đáy - - - Ván thành - - - 1×2 ... liệu VII BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG: Công trình nhà cao tầng, khung tông cốt thép nên việc thi công phức tạp tốn nhiều thơì gian, nhân lực, vật lực, đ i h i ph i có giám sát chặt chẽ cán thi ... tắc n i phần tháo ván khuôn cột VIII BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG : VIII Công tác an toàn lao động: VIII.1.1 An toàn sử dụng i n thi công: - Việc lắp đặt sử dụng thi t bị i n lư i i n thi công...
 • 38
 • 328
 • 0

Đồ án môn học kỹ thuật thi côngan toàn lao động

Đồ án môn học kỹ thuật thi công và an toàn lao động
... Trang: ĐAMH : Kỹ thuật thi công & ATLĐ GVHD: PHẠM THỊ TRANG PHẦN THỨ HAI THI T KẾ THI CÔNG HỐ MÓNG VÀ PHẦN THÂN A THI T KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC ĐẤT I LƯU Ý KHI LỰA CHỌN BIỆN PHÁP THI CÔNG ... 2 4 CÔNG TÁC THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP PHẦN THÂN * Thi công phần thân bao gồm bước : - Thi công cốp pha 2.3 - Thi công cốt thép - Thi công bê tông - Thi công xây tường 2.3.1 Quy trình thi công ... biện pháp thi công cho số máy loại máy phải huy động nhằm đơn giản bớt công tác quản lý máy lao động - Kèm theo biện pháp thi công phải có biện pháp an toàn lao động - Kèm biện pháp thi công phải...
 • 60
 • 225
 • 0

Đồ án môn học kỹ thuật thi công công trình khung sàn nhà bê tông cốt thép (BTCT) toàn khối

Đồ án môn học kỹ thuật thi công  công trình khung sàn nhà bê tông cốt thép (BTCT) toàn khối
... PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC CHÍNH CỦA BTCT TOÀN KHỐI  Các công tác công tác BTCT toàn khối: - Công tác ván khuôn SVTH : LÊ HỒNG TÂN 33 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD : ĐỖ THANH VŨ - Công ... 113 → Xét phương án thi công đào đất, so sánh lợi ích kinh tế gia thành thi công; Ta chọn phương án SVTH : LÊ HỒNG TÂN 10 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD : ĐỖ THANH VŨ IV THI T KẾ VÁN KHUÔN, CỘT CHỐNG ... đỡ xà gồ Xà gồ đỡ sàn Thanh nẹp ván sàn 1 6B Ván sàn SVTH : LÊ HỒNG TÂN 11 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG GVHD : ĐỖ THANH VŨ Nẹp giữ chân ván thành Nẹp đứng Ván thành dầm Cột dầm 10 Ván dấy dầm 11 Dây...
 • 41
 • 131
 • 0

THUYẾT MINH đồ án môn họcTHUẬT THI CÔNG

THUYẾT MINH đồ án môn học kĩ THUẬT THI CÔNG
... Nguyễn Đồ án: KTTC & ATLĐ Quang Trung Việc tính toán chọn phương án thi công công tác ván khuôn phục vụ cho việc đổ bêtông dựa sở tính toán, kiểm tra khả chịu lực so sánh khả luân chuyển ván khuôn ... Giới thi u loại ván khuôn có - Đề xuất lựa chọn loại ván khuôn để thi công lắp đặt a Giới thi u loại ván khuôn a1 Ván khuôn cố định : Ván khuôn cố định thường làm gỗ, làm kim loại Khi sản xuất ván ... sạt lở đất II Thi t kế biện pháp xây lắp cho công tác bê tông cốt thép Quy trình thực thi t bị thi công dự kiến sử dụng a Quy trình công nghệ thi công móng : Trang GVHD: Nguyễn Đồ án: KTTC & ATLĐ...
 • 37
 • 477
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học kỹ thuật thi côngđồ án môn học kỹ thuật thi công iđồ án môn học kỹ thuật công nghệ máy tínhđồ án môn học kỹ thuật lạnhđồ án môn học kỹ thuật mạch điện tửbai giang mon hoc ky thuat thi cong 2đồ án thiết kế kỹ thuật thi côngđồ án môn học kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thươngmôn học kỹ thuật thi côngđồ án môn học kỹ thuật sốhướng dẫn đồ án môn học tổ chức thi cônggiáo trình môn học kỹ thuật thi công iđồ án môn học ky thuat dienđồ án môn học quot địa chất công trình địa kỹ thuật quotbản vẽ đồ án kỹ thuật thi công 1 dhxdPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.ĐỊA VẬT LÍ GIẾNG KHOAN HOANG VĂN QUÝBài 21. Ôn tậpPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiTỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNCông nghệ sản xuất vangĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCHéc - taBài 20. k, khPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh GiaPhát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI DVLGK PHƯƠNG TRÌNH ARCHIETrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP MẬT ĐỘ PHƯƠNG PHÁP NƠTRON PHƯƠNG PHÁP ÂM HỌCPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁCmiêu tả về bà nội của emHoi huong ngau thu